Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 3 "Отчет о финансовых результатах"

Минфин
Приказ от 11.08.2011 № 1021
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2011

м. Київ

N 1021

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2011 р. за N 1010/19748

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 року N 87
 згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату,
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
3 "Звіт про фінансові результати"

1. Після розділу "Розрахунок показників прибутковості акцій" доповнити Положення новим розділом такого змісту:

"Розкриття інформації про податкові різниці

46. У розділах IV і V Звіту про фінансові результати наводиться інформація з урахуванням норм, передбачених Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 N 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за N 212/18950.".

2. Доповнити додаток до Положення новими розділами такого змісту:

"IV. ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Групи податкових різниць

Код рядка

Вплив постійних податкових різниць на

Вплив тимчасових податкових різниць на

збільшення (зменшення) доходу (+, -)

збільшення (зменшення) витрат (+, -)

збільшення (зменшення) доходу (+, -)

збільшення (зменшення) витрат (+, -)

1

2

3

4

5

6

Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

400

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших операційних доходів

410

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших доходів

420

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

430

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших операційних витрат

440

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших витрат

450

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо надзвичайних доходів

460

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо надзвичайних витрат

470

Х

 

Х

 

Разом

480

 

 

 

 

V. УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

Назва показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

500

 

 

Результат надзвичайних подій

510

 

 

Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць

520

 

 

Податковий прибуток (збиток)

530

 

 

".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос