Идет загрузка документа (483 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения компанией по управлению активами электронных форм информации, направляемых в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 14.06.2011 № 721
Утратил силу

Порядок
заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 жовтня 2011 року N 1403

Порядок втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 729)

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (далі - Положення).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".

4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".

5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf".

(Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403,
у зв'язку з цим у пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11)

8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.

10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.

11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;

"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;

"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

"Rl2" - зазначається тип інституту спільного інвестування;

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. М. Табала

 

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

OP_DATE

Дата оприлюднення Інформації

Дата

8

WEB

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

K_DATE

Дата підтвердження ідентичності електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

Дата

8

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)

Текстовий

254

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

100

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

100

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

50

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

50

Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

F_LIC_DT

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Дата

8

F_REGION

Територія (область) (табл. 28)

Текстовий

5

F_ADRES

Місцезнаходження

Текстовий

100

F_A_DT1

Дата реєстрації випуску акцій

Дата

8

F_A_LIC1

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Текстовий

20

F_A_ORG1

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Текстовий

50

F_A_VID1

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Текстовий

1

F_A_FRM1

Форма випуску (табл. 24)

Текстовий

3

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

Текстовий

1

F_A_NOM1

Номінальна вартість акції (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_QN1

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

Числовий

15

Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Текстовий

10

U_TYP

Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5

Текстовий

1

U_NAME

Найменування юридичної особи

Текстовий

254

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Текстовий

254

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

Текстовий

100

Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf". Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_LIC

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

N_LIC

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

Текстовий

20

F_REGION

Територія (область) компанії з управління активами (табл. 28)

Текстовий

5

F_ADRES

Місцезнаходження компанії з управління активами

Текстовий

100

F_A_DT1

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

Дата

8

F_A_LIC1

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Текстовий

20

F_A_ORG1

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

Текстовий

50

F_A_VID1

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Текстовий

1

F_A_FRM1

Форма випуску (табл. 24)

Текстовий

3

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

Текстовий

1

F_A_NOM1

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_QN1

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

Числовий

15

Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

U_TYP

Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5

Текстовий

1

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Текстовий

10

U_NAME

Найменування юридичної особи

Текстовий

254

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Текстовий

254

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

Текстовий

100

Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf". Довідка, що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

F_DATA

Дата подання електронної форми Інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рррр)

Дата

8

F_CH_AKT

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_R_N

Реєстраційний номер прийнятої інформації

Текстовий

50

F_KER_C

Керівник компанії з управління активами

Текстовий

50

Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

C_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

C_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата

8

Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

K_DATE

Дата підписання довідки керівником компанії з управління активами

Дата

8

H_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)

Текстовий

100

H_DATE

Дата підписання довідки головою спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)

Дата

8

POK1_1

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_2

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_3

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_4

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_5

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_6

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_6

Разом перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

POK4_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_6

Разом перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

C_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

C_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата

8

POK2_1

Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_1

Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_1

Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_1

Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_1

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK8_1

Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK9_1

Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK10_1

Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK11_1

Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK12_1

Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK13_1

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK14_1

Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK15_1

Орендна плата, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK16_1

Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK18_1

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK19_1

Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK20_1

Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_1

Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK21_1

Усього витрат, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

F_NAME

Прізвище уповноваженої посадової особи компанії з управління активами

Текстовий

100

DATE

Дата підписання Інформації уповноваженою особою

Дата

8

VUTRAT

Загальні витрати, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

VART

Середньорічна вартість чистих активів, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

NORM_V

Норматив витрат, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

SUM_N

Сума перевищення нормативу, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ

Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

St_Type

Вид цінного папера (табл. 24)

Текстовий

4

Em_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

Текстовий

10

Em_Name

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Текстовий

100

C_Code

Код країни (табл. 29)

Текстовий

3

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Текстовий

20

St_Quant

Кількість цінних паперів (шт.)

Числовий

15

St_Expense

Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

bal_cost

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Expense

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeAllAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

birgName

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку*

Текстовий

50

PeAllEm

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

____________
* Поле заповнюється з 01.01.2012.

Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ONM_Name

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

Текстовий

50

ONM_Adr

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Текстовий

50

costBal

Балансова вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

Account

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 03 - кошти, на які поширються вимоги щодо структури активів*

Текстовий

2

costGRN

Сума грошових коштів у гривнях

Числовий

18 (5 знаків після коми)

costFrg

Сума грошових коштів в іноземній валюті

Числовий

18 (5 знаків після коми)

CASHNAME

Назва валюти (табл. 30)*

Текстовий

3

bankName

Найменування банку

Текстовий

50

bankMFO

МФО банку

Текстовий

6

DepGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

DepFrg

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

startDat

Дата початку зберігання

Дата

8

finDat

Дата закінчення зберігання

Дата

8

PeBalAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

____________
* Поле заповнюється з 01.01.2012.

Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf". Перелік інвестицій у банківські метали

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

bankName

Назва банку

Текстовий

50

bankMFO

МФО банку

Текстовий

6

metal

Вид банківського металу

Текстовий

50

vaga

Кількість банківського металу (унцій)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

NBUstat

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

Числовий

18 (5 знаків після коми)

costBal

Балансова вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій

Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

Текстовий

16

D_NAME

Найменування дебітора

Текстовий

100

PRED_DZ

Предмет заборгованості (табл. 27)

Текстовий

50

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Дата

8

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Дата

8

ChRV

Чиста реалізаційна вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PervV

Первісна вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RezBorg

Резерв сумнівних боргів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування

Текстовий

254

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

f_activ1

Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_activ2

Активи фонду грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_dolg1

Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_dolg2

Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChA1

Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChA2

Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcFNr1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

15

KlcFNr2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

15

KlcFR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

15

KlCFR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

15

KlcUrNR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

15

KlcUrNR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

15

KlcUrR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

15

KlcUrR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

15

f_VChAIS 1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChAIS 2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_NOM 1

Номінальна вартість одного цінного папера (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_NOM 2

Номінальна вартість одного цінного папера (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_NAME

Найменування корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

E_NAME

Найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата

8

D_RISH

Дата прийняття рішення

Дата

8

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Текстовий

254

STATUT_K

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)

Числовий

15

STATUT_D

Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.)

Числовий

15

STATUT_N

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)

Числовий

15

STATUT_S

Спосіб зменшення статутного капіталу

Текстовий

254

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Мемо

 

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_NAME

Найменування корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

E_NAME

Найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата

8

D_RISH

Дата прийняття рішення

Дата

8

NAZ_ORG

Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації

Текстовий

254

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Мемо

 

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

Таблиця 22. Структура файла "NR_DOD9.dbf". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_NAME

Найменування корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

E_NAME

Найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата

8

D_RISH

Дата рішення суду

Дата

8

D_TERM

Строк дії ліквідаційної процедури

Дата

8

INICIAT

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ

Текстовий

254

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Мемо

 

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

10

F_NAME

Найменування корпоративного інвестиційного фонду

Текстовий

254

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

Rl1

Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)

Текстовий

50

Rl2

Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)

Текстовий

50

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

E_NAME

Найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата

8

D_RISH

Дата рішення Комісії

Дата

8

N_RISH

Номер рішення Комісії

Текстовий

50

D_OTR_R

Дата отримання рішення КІФ

Дата

8

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Мемо

 

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид, форма випуску та тип цінних паперів

Код

Тип та форма випуску цінних паперів

 

Акції

011

Іменні прості

012

Іменні привілейовані

013

На пред'явника прості

014

На пред'явника привілейовані

 

Облігації підприємств

021

На пред'явника процентні

022

На пред'явника безпроцентні

023

Іменні процентні

024

Іменні безпроцентні

025

Іменні відсоткові

026

Іменні цільові

027

Іменні дисконтні

028

На пред'явника відсоткові

029

На пред'явника цільові

030

На пред'явника дисконтні

 

Облігації внутрішніх державних позик України

031

На пред'явника процентні

032

На пред'явника безпроцентні

033

Іменні

034

На пред'явника

035

Іменні цільові

036

На пред'явника цільові

 

Облігації зовнішніх державних позик України

041

На пред'явника процентні

042

На пред'явника дисконтні

043

Іменні процентні

044

Іменні дисконтні

045

Іменні

046

На пред'явника

 

Облігації місцевих позик

051

На пред'явника процентні

052

На пред'явника безпроцентні

053

Іменні відсоткові

054

Іменні дисконтні

055

На пред'явника відсоткові

056

На пред'явника дисконтні

 

Інвестиційні сертифікати

061

Іменні

062

На пред'явника

 

Ощадні (депозитні) сертифікати

071

Іменні

072

На пред'явника

 

Похідні цінні папери (деривативи)

081

Опціони (на товари/послуги) іменні

082

Опціони (на цінні папери) іменні

083

Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні

084

Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні

085

Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні

086

Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні

087

Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні

088

Опціони (на валюту) іменні

089

Опціони (на ф'ючерси) іменні

090

Опціони (на інший базовий актив) іменні

091

Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні

092

Опціони (на товари/послуги) на пред'явника

093

Опціони (на цінні папери) на пред'явника

094

Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника

095

Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника

096

Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника

097

Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника

098

Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника

099

Опціони (на валюту) на пред'явника

100

Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника

001

Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника

002

Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) на пред'явника

 

Іпотечні облігації

101

Звичайні

102

Структуровані

 

Іпотечні сертифікати

111

Із фіксованою дохідністю іменні

112

Участі іменні

113

Із фіксованою дохідністю на пред'явника

114

Участі на пред'явника

 

Сертифікати ФОН

121

Іменні

122

На пред'явника

 

Казначейські зобов'язання України

131

Довгострокові іменні

132

Середньострокові іменні

133

Короткострокові іменні

134

Довгострокові на пред'явника

135

Середньострокові на пред'явника

136

Короткострокові на пред'явника

 

Векселі

141

Прості

142

Переказні

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)

201

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

202

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

203

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

204

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси)

211

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

212

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

213

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

214

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - товарні ресурси)

221

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

222

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

223

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

224

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

Таблиця 25. Довідник - вид інституту спільного інвестування

Таблиця 26. Довідник - тип інституту спільного інвестування

Таблиця 27. Довідник - предмет дебіторської заборгованості

Таблиця 28. Перелік та коди територій (областей) України

Таблиця 29. Довідник країн світу та територій

Код

Країна

ABW

Аруба

AFG

Афганістан

AGO

Ангола

AIA

Ангілья

ALB

Албанія

AND

Андорра

ANT

Антильські о-ви (Нідер)

ATA

Антарктика

ARE

О. А. Емірати

ARG

Аргентина

ARM

Вірменія

ASM

Америк. Східне Самоа

ATF

Фр. Південні території

ATG

Антигуа і Барбуда

AUS

Австралія

AUT

Австрія

AZB

Азербайджан

BDI

Бурунді

BEL

Бельгія

BEN

Бенін

BFA

Буркіна-Фасо

BGD

Бангладеш

BGR

Болгарія

BHR

Бахрейн

BHS

Багамські о-ви

BIH

Боснія і Герцеговина

BLR

Білорусь

BLZ

Беліз

BMU

Бермудські о-ви

BOL

Болівія

BRA

Бразилія

BRB

Барбадос

BRN

Бруней-Даруссалам

BTN

Бутан

BVT

Буве

BWA

Ботсвана

CAF

Центральноафр. Респуб.

CAN

Канада

CCK

Кокосові о-ви

CHE

Швейцарія

CHH

Чехія

CHL

Чилі

CHN

Китай

CIV

Кот-д'Івуар

CMR

Камерун

COG

Конго

COK

Кука о-ви

COL

Колумбія

COM

Коморські о-ви

CPV

Кабо-Верде

CRI

Коста-Рика

CUB

Куба

CXR

Різдва о-в (Австрал.)

CYM

Кайманові о-ви

CYP

Кіпр

DEU

Німеччина

DJI

Джибуті

DMA

Домініка

DNK

Данія

DOM

Домініканська Респ.

DZA

Алжир

ECU

Еквадор

EGY

Єгипет

ERI

Еритрея

ESH

Західна Сахара

ESP

Іспанія

EST

Естонія

ETH

Ефіопія

FIN

Фінляндія

FJI

Фіджі

FLK

Фолклендські о-ви

FRA

Франція

FRO

Фарерські о-ви

FSM

Мікронезія

GAB

Габон

GBR

Великобританія

GEO

Грузія

GHA

Гана

GIB

Гібралтар

GIN

Гвінея

GLP

Гваделупа

GMB

Гамбія

GNB

Гвінея-Бісау

GNQ

Екваторіальна Гвінея

GRC

Греція

GRD

Гренада

GRL

Гренландія

GTM

Гватемала

GUF

Гвіана (Фр.)

GUM

Гуам (США)

GUY

Гайана

HKG

Гонконг (Сянган)

HMD

Херд і Макдональд

HND

Гондурас

HRV

Хорватія

HTI

Гаїті

HUN

Угорщина

IDN

Індонезія

IMY

О-в Мен

IND

Індія

IOT

Брит. тер. в Інд. океані

IRL

Ірландія

IRN

Іран

IRQ

Ірак

ISL

Ісландія

ITA

Італія

IZR

Ізраїль

JAM

Ямайка

JOR

Йорданія

JPN

Японія

JTN

Джонстон о-в

KAZ

Казахстан

KEN

Кенія

KGZ

Киргизстан

KHM

Камбоджа

KIR

Кірибаті

KNA

С.-Кітс і Невіс

KOR

Корея (Південна)

KWT

Кувейт

LAO

Лаос

LBN

Ліван

LBR

Ліберія

LBY

Лівія

LCA

С.-Люсія

LIE

Ліхтенштейн

LKA

Шри-Ланка

LSO

Лесото

LTU

Литва

LUX

Люксембург

LVA

Латвія

MAC

Аоминь (Макао)

MAR

Марокко

MCO

Монако

MDA

Молдова

MDG

Мадагаскар

MDV

Мальдіви

MEX

Мексика

MHL

Маршаллові о-ви

MID

Мідуей о-ви

MKD

Македонія

MLI

Малі

MLT

Мальта

MMR

М'янма

MNG

Монголія

MNP

Маріанські (Півн.) о-ви

MOZ

Мозамбік

MRT

Мавританія

MSR

Монтсеррат

MTQ

Мартиніка

MUS

Маврикій

MWI

Малаві

MYS

Малайзія

NAM

Намібія

NCL

Нова Каледонія

NER

Нігер

NFK

Норфолк о-в

NGA

Нігерія

NIC

Нікарагуа

NIU

Ніуе о-в

NLD

Нідерланди

NOR

Норвегія

NPL

Непал

NRM

Нормандські о-ви

NRU

Науру

NZL

Нова Зеландія

OMN

Оман

TWN

Тайвань (у складі Китаю)

PAK

Пакистан

PAL

Газа Сектор (Палестина)

PAN

Панама

PCN

Піткерн о-в (Брит.)

PER

Перу

PHL

Філіппіни

PLW

Палау о-ви

PNG

Папуа-Нова Гвінея

POL

Польща

PRI

Пуерто-Рико

PRK

Корея (КНДР)

PRT

Португалія

PRY

Парагвай

PYF

Фр. Полінезія

QAT

Катар

REU

Реюньйон

ROM

Румунія

RUS

Росія

RWA

Руанда

SAU

Саудівська Аравія

SDN

Судан

SEN

Сенегал

SGP

Сингапур

SHN

Святої Єлени о-в

SJM

Шпіцберген і Ян Майєн

SLB

Соломонові о-ви

SLE

Сьєрра-Леоне

SLV

Сальвадор

SMR

Сан-Марино

SOM

Сомалі

SPM

С.-П'єр і Мікелон

STP

Сан-Томе і Принсіпі

SUR

Суринам

SVK

Словаччина

SVN

Словенія

SWE

Швеція

SWZ

Свазіленд

SYC

Сейшельські о-ви

SYR

Сирія

TCA

Теркс і Кайкос о-ви

TCD

Чад

TGO

Того

THA

Таїланд

TJK

Таджикистан

TKL

Токелау

TKM

Туркменистан

TMP

Східний Тімор

TON

Тонга

TTO

Тринідад і Тобаго

TUN

Туніс

TUR

Туреччина

TUV

Тувалу

TZA

Танзанія

UGA

Уганда

UKR

Україна

UMI

Малі Тихоокеанські о-ви

URY

Уругвай

USA

США

UZB

Узбекистан

VAT

Ватикан

VCT

С.-Вінсент і Гренадини

VEN

Венесуела

VGB

Віргінські о-ви (Брит.)

VIR

Віргінські о-ви (США)

VNM

В'єтнам

VUT

Вануату

WAK

Уейк о-в

WLF

Уолліс і Футуна о-ви

WSM

Самоа (західне)

YEM

Ємен

YUG

Югославія (Сербія, Чорногорія)

ZAF

Південно-Африканська Республіка

ZAR

Заїр

ZMB

Замбія

ZWE

Зімбабве

Таблиця 30. Структура довідника "Перелік та коди валют"

(додаток у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)

____________

Опрос