Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Требование к получателю бюджетных средств о возвращении бюджетных средств в соответствующий бюджет в сумме, использованной им не по целевому назначению

Минфин
Форма, Приказ от 05.08.2011 № 996
действует с 05.09.2011

ВИМОГА N ___
до одержувача бюджетних коштів про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в сумі, що використана ним не за цільовим призначенням

___________________________________________________________________________________
         (найменування органу, уповноваженого здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства)

"___" ___________ 20__ року

_________________
(місце прийняття)


Я, _________________________________________________________________________________,
         (посада, прізвище, ініціали керівника або заступника керівника органу, уповноваженого здійснювати контроль
                                                                    за дотриманням бюджетного законодавства)
розглянувши матеріали ревізії
___________________________________________________________________________________,
(назва відповідного бюджету, який перевіряли, його реквізити та/або найменування одержувача бюджетних коштів,
який здійснив нецільове використання бюджетних коштів, реквізити його рахунка, відкритого в органі Державної
казначейської служби)
на підставі акта ревізії від ____________ N ____________, у якому зафіксовано факт нецільового використання бюджетних коштів їх одержувачем на суму
___________________________________________________________________________________
                      (сума бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням, цифрами та словами)
___________________________________________________________________________________
                                                                              (назва нормативно-правового акта,
___________________________________________________________________________________,
                                                                             номер статті (пункту), яку порушено)
та відповідно до пункту 3 Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1163,

ВИМАГАЮ від керівника
___________________________________________________________________________________
(найменування одержувача бюджетних коштів, який здійснив нецільове використання бюджетних коштів, прізвище,
ініціали керівника)
повернути кошти у сумі ______________________________________________________________
                                                                                                          (сума цифрами та словами)
(що відповідає сумі бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням)
до _______________________________ бюджету
                   (назва відповідного бюджету)
шляхом їх перерахування
на _________________________________________________________________________________
                                                   (номер бюджетного рахунка, на який необхідно повернути кошти)
протягом 10 робочих днів після надходження вимоги.

__________________________________
(керівник або заступник керівника
органу, уповноваженого здійснювати
контроль за дотриманням бюджетного
законодавства)

М. П.

_______________________
(підпис, ініціали, прізвище)


___________________________________________________________________________________

Позначка про одержання вимоги:

Примірник вимоги одержав (одержала)
___________________________________________________________________________________
                                                            (підпис, посада, прізвище та ініціали, дата одержання)
або один примірник вимоги надіслано
___________________________________________________________________________________
                                                            (реквізити рекомендованого поштового відправлення)

 

Заступник директора Департаменту
територіальних бюджетів

Г. Б. Маркович

Опрос