Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке оформления иностранцам и лицам без гражданства виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию

МИД
Приказ, Инструкция от 26.07.2011 № 196
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2011

м. Київ

N 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2011 р. за N 983/19721

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства закордонних справ України
від 12 березня 2012 року N 71
,
від 21 листопада 2013 року N 325
,
 від 3 червня 2015 року N 162

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства закордонних справ України
 від 30 жовтня 2017 року N 470)

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що додається.

2. Накази Міністерства закордонних справ України від 07.04.99 N 62 "Про затвердження Порядку оформлення в Державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" дозволу для в'їзду в Україну", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.99 за N 224/3517, та від 07.04.99 N 63 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення візових документів іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.99 за N 223/3516, визнати такими, що втратили чинність.

3. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ до відома Першого заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату, заступника Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра закордонних справ України.

6. Цей наказ набирає чинності з 10 вересня 2011 року.

 

Т. в. о. Міністра

Р. М. Демченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

М. М. Литвин

Т. в. о. Міністра внутрішніх
справ України

С. Є. Попков

Т. в. о. Голови Державної
міграційної служби України

В. В. Шейбут

Заступник Голови Служби
безпеки України

В. Породько

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

(У тексті Інструкції посилання на додатки 2 - 4 замінено посиланнями на додатки 3 - 5 згідно з наказом Міністерства закордонних справ України від 12 березня 2012 року N 71)

(У тексті Інструкції посилання на додатки 4, 5 замінено відповідно посиланнями на додатки 5, 6 згідно з наказом Міністерства закордонних справ України від 3 червня 2015 року N 162)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567 (далі - Правила).

1.2. Ця Інструкція установлює процедуру оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, зберігання, використання та знищення бланків візових етикеток, а також оформлення документа, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху.

1.3. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають таке значення:

віза - наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку;

(абзац другий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

візова анкета - заява на оформлення візи для в'їзду в Україну і транзитний проїзд через її територію, форма якої затверджена цією Інструкцією;

візова етикетка - кольорова наклейка, що приклеюється на візову сторінку паспортного документа;

документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, - дозвіл на перетинання іноземцем та особою без громадянства державного кордону та перебування на території України відповідно до міжнародних договорів України про місцевий прикордонний рух;

іноземець - особа, що не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

країна Шенгенської угоди - країна, на яку поширюється дія Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 15.03.2006 N 562/2006 (Шенгенський кодекс про кордони);

особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до законодавства такої держави не вважає своїм громадянином;

паспортний документ - виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН документ, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною;

(абзац дев'ятий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

посвідчення закордонного українця - документ, що засвідчує статус особи як закордонного українця відповідно до Закону України "Про правовий статус закордонних українців";

приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ та організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою або на інших законних підставах та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства;

(абзац одинадцятий пункту 1.3 у редакції наказу
Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

уповноважений орган - дипломатичне представництво або консульська установа України, Департамент консульської служби МЗС України (далі - ДКС МЗС), представництво МЗС України на території України;

члени сім'ї іноземця чи особи без громадянства - чоловік (дружина), неповнолітні діти, в тому числі неповнолітні діти чоловіка (дружини), непрацездатні батьки та інші особи, які вважаються членами сім'ї відповідно до права держави походження.

(пункт 1.3 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

II. Звітність

2.1. Після отримання бланків візових етикеток дипломатичні представництва та консульські установи України, представництва МЗС України на території України протягом трьох робочих днів інформують про це ДКС МЗС та Департамент розвитку та забезпечення дипломатичної служби (далі - ДРЗДС МЗС).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71
,
 від 03.06.2015 р. N 162)

2.2. Дипломатичні представництва та консульські установи України, представництва МЗС України на території України подають до ДКС МЗС один раз на квартал звіт про оформлення віз у порядку, встановленому МЗС України.

2.3. ДКС МЗС надає Адміністрації Державної прикордонної служби України інформацію про іноземців та осіб без громадянства, яким уповноваженими органами оформлено або відмовлено в оформленні візи, у порядку, визначеному Положенням про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, МЗС України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03.04.2008 N 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.05.2008 за N 396/15087.

III. Оформлення віз в уповноважених органах

3.1. Для оформлення візи іноземці та особи без громадянства особисто або через уповноважену особу (законного представника) подають належним чином заповнену та підписану візову анкету та документи, передбачені Правилами, до уповноваженого органу.

МЗС України здійснює переклад бланків візової анкети на англійську, іспанську, німецьку, російську і французьку мови.

3.2. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окрему візову анкету.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства
закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

3.3. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або їх законного представника.

Візові анкети недієздатних осіб подаються за підписом їх законного представника.

3.4. Уповноважений орган забезпечує вільний та безоплатний доступ іноземців до бланків візової анкети.

3.5. У разі наявності в уповноваженого органу системи попереднього запису документи повинні бути прийняті в іноземців та осіб без громадянства не пізніше ніж через два тижні після звернення про оформлення візи.

3.6. Перелік держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі тимчасового або постійного проживання наведено у додатку 2 до цієї Інструкції. В разі відсутності таких представництв та установ оформлення віз здійснюється у будь-якій іншій державі відповідно до встановлених ДКС МЗС зон відповідальності дипломатичних представництв та консульських установ України.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства
закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

3.7. Оформлення віз громадянам та особам без громадянства з держав, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, здійснюється після проведення особистої співбесіди з іноземцем та особою без громадянства та за погодженням зі Службою безпеки України.

Порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання встановлено Інструкцією про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання, затвердженою наказом Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ України від 16 лютого 2012 року N 67/45, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012 року за N 391/20704.

(пункт 3.7 у редакції наказу Міністерства
закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

3.8. Співбесіда та погодження, передбачені пунктом 3.7 цього розділу, можуть не проводитися у таких випадках:

іноземець та особа без громадянства має в паспортному документі дійсну або використану протягом останніх 12 місяців візу країн Шенгенської угоди, Австралії, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Ірландії, Канади, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії або має дозвіл на проживання в одній із зазначених країн;

іноземець та особа без громадянства має дозвіл на проживання строком дії понад 1 рік у Королівстві Бахрейн, Державі Катар, Державі Кувейт, Об'єднаних Арабських Еміратах, Султанаті Оман, Королівстві Саудівська Аравія;

іноземець та особа без громадянства в'їжджає в Україну на запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, державного підприємства, державної організації або на звернення органу державної влади іноземних держав чи міжнародної організації;

віза оформлюється за письмовим розпорядженням керівника дипломатичного представництва або консульської установи України з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики.

(пункт 3.8 у редакції наказів Міністерства
закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71
,
 від 03.06.2015 р. N 162)

3.9. ДКС МЗС або представництво МЗС України на території України оформляє візи в пункті пропуску через державний кордон іноземцям та особам без громадянства, що не змогли завчасно оформити візи в дипломатичному представництві або консульській установі України та мають поважну причину невідкладно в'їхати в Україну, у випадках, передбачених пунктом 6 Правил.

Розгляд питання про оформлення візи для в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, що не змогли завчасно оформити візи в дипломатичному представництві або консульській установі України та в'їжджають в Україну з метою активізації взаємодії у галузі культури та спорту, а також забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики або інших сферах, які є життєво важливими для суспільства, або з гуманітарних питань, здійснюється ДКС МЗС на підставі листа-звернення органу державної влади України, державної установи, державного підприємства, державної організації або органу державної влади іноземних держав чи міжнародної організації. При цьому рішення про оформлення візи приймається директором ДКС МЗС або його заступником, про що дається письмове розпорядження відповідному консульському пункту ДКС МЗС або представництву МЗС України на території України в пункті пропуску через державний кордон.

(абзац другий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

3.10. Пункт 3.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства закордонних
 справ України від 03.06.2015 р. N 162,
у зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.26
 вважати відповідно пунктами 3.10 - 3.25)

3.10. Візова етикетка заповнюється з використанням комп'ютерного обладнання.

3.11. Працівник уповноваженого органу здійснює перевірку поданих документів, зокрема:

перевіряє правильність заповнення візової анкети, поданої не раніше ніж за три місяці до початку запланованої поїздки;

перевіряє належність паспортного документа його пред'явнику, дійсність пред'явленого паспортного документа (відповідність встановленому зразку, правильність заповнення, строк дії, відсутність ознак повної або часткової підробки), а також наявність у ньому не менше як двох вільних сторінок;

перевіряє наявність двох фотокарток розміром 3 х 4 см;

перевіряє наявність документа, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

перевіряє наявність згоди одного з батьків або законного представника, інших необхідних документів для самостійного виїзду неповнолітніх осіб за кордон чи їх виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника - у разі розгляду звернення про оформлення візи неповнолітнім особам;

перевіряє наявність відомостей, передбачених підпунктом 3 пункту 30 Правил;

перевіряє документи, які підтверджують мету запланованого перебування іноземцем та особою без громадянства в Україні відповідно до пунктів 6, 7 та 11 Правил;

перевіряє наявність дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне клопотання. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність полісу медичного страхування, дійсного на період першого запланованого в'їзду в Україну. Особи, що користуються дипломатичним або службовим паспортом, звільняються від зазначеної перевірки;

(пункт 3.11 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

перевіряє наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року N 884. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першого запланованого в'їзду в Україну. Особи, що користуються дипломатичним або службовим паспортом, звільняються від зазначеної перевірки.

(пункт 3.11 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

3.12. У разі коли документи, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 3.12 цієї Інструкції, не подані, звернення про оформлення візи залишається без розгляду і працівник уповноваженого органу зобов'язаний невідкладно повернути іноземцеві чи особі без громадянства візову анкету та інші документи, а також консульський збір.

3.13. Звернення про оформлення візи, яке не відповідає вказаним у пункті 3.13 цього розділу вимогам, може бути прийнятне до розгляду з метою забезпечення національних інтересів за письмовим дозволом керівника уповноваженого органу.

3.14. У разі потреби працівник уповноваженого органу може запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати додаткові документи, що уточнюють мету поїздки, зокрема:

документи, що підтверджують бронювання або оплату житла, оплату харчування в Україні;

гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця чи особи без громадянства в Україні та виїздом з її території;

інші документи, що свідчать про наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні і повернення до держави походження або транзитного проїзду через територію України до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України;

документи, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи (проїзні квитки, виписка з банківського рахунка, довідка з місця роботи, наявність нерухомості, родинних відносин тощо).

3.15. Рішення про оформлення візи приймається щодо кожного іноземця та особи без громадянства окремо працівником уповноваженого органу, на якого покладено відповідні обов'язки згідно з письмовим рішенням МЗС України.

3.16. Про прийняте рішення працівник уповноваженого органу робить відповідні записи на візовій анкеті в графі "Службові відмітки" та, у разі вклеювання візової етикетки до паспортного документа іноземця та особи без громадянства, прикріплює на візову анкету корінець візової етикетки.

3.17. Візова етикетка заповнюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 636 "Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів".

3.18. У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого іноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну. При цьому строк дії візи має закінчуватися не менше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії паспортного документа, в який вклеюється віза.

У розділі "Додаткова інформація" візової етикетки зазначаються такі відомості: 1. Дозволений строк перебування/Duration of stay: ___ (проставляється строк від 05 до 90). 2. Мета поїздки: ___ (проставляється відповідний код). Мета поїздки позначається цифрами:

01 - службова, ділова, дипломатична;

02 - туризм;

03 - приватна;

06 - імміграція (постійне проживання);

07 - культурний та спортивний обмін, релігійна, інша.

(абзац другий пункту 3.18 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

У разі оформлення візи типу Д для отримання іноземцем та особою без громадянства в Україні посвідки на тимчасове проживання відповідно до статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" мета поїздки позначається цифрами:

01/05 - міжнародна технічна допомога;

03/13 - возз'єднання сім'ї з громадянами України;

03/14 - возз'єднання сім'ї з іноземцями та особами без громадянства, які отримали: посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, посвідку на тимчасове проживання в Україні;

(абзац одинадцятий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

04/12 - навчання;

05/04 - працевлаштування;

05/07 - робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави;

05/08 - робота в представництві іноземного суб'єкта господарювання;

05/09 - робота в представництві іноземного банку;

05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації;

07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;

07/10 - провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні.

(абзац дев'ятнадцятий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

(абзац третій пункту 3.18 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

У правому куті візової етикетки над машинозчитуваною зоною зазначається прізвище особи, яка оформила візову етикетку.

3.19. Візова етикетка приклеюється лише на незаповненій візовій сторінці паспортного документа і скріплюється малою гербовою печаткою.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної під час заповнення бланка візової етикетки та вклеювання її до паспортного документа, віза анулюється шляхом перекреслення та проставлення на ній відмітки "Анульовано", дати і підпису посадової особи, що скріплюється малою гербовою печаткою.

(пункт 3.19 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)

3.20. У разі оформлення візи іноземцю та особі без громадянства, яка не має окремого паспортного документа, візова етикетка приклеюється в паспортний документ, до якого внесені відомості про зазначеного іноземця чи особу без громадянства.

3.21. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи візова анкета та подані документи не повертаються, крім паспортного документа. При цьому в паспортному документі ставиться відмітка, що містить таку інформацію: "Звертався. "___" __________ ____ р." і підпис посадової особи, що скріплюється малою гербовою печаткою.

3.22. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства видається Повідомлення про відмову в оформленні візи для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, форма якого наведена у додатку 3.

МЗС України здійснює переклад Повідомлення про відмову в оформленні візи для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію на англійську, іспанську, німецьку, російську і французьку мови.

3.23. Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до керівника уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Про результати розгляду апеляційного листа керівник уповноваженого органу інформує заявника у письмовій формі у терміни, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3.24. У разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без громадянства можуть у будь-який час подати повторне звернення про оформлення візи відповідно до цієї Інструкції.

3.25. Візові анкети та документи, що стали підставою для оформлення візи, зберігаються уповноваженим органом протягом п'яти років, після чого знищуються комісією у складі не менше ніж трьох осіб, про що складається відповідний акт. Склад комісії затверджується наказом керівника уповноваженого органу.

3.26. Особа, якій видається паспортний документ із вклеєною візовою етикеткою, ставить дату та підпис за отримання паспортного документа в Журналі обліку оформлених та виданих віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (додаток 4).

Сторінки Журналу обліку оформлених та виданих віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені великою гербовою печаткою уповноваженого органу та підписом керівника органу.

(розділ III доповнено пунктом 26 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

IV. Строк дії віз

4.1. Строк дії віз за типами:

В - період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення візи, але не більш ніж один рік;

С - шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення візи, але не більш ніж п'ять років;

Д - 45 днів, а у разі оформлення візи ДКС МЗС - не більш ніж три роки.

4.2. Багаторазові візи строком дії понад 1 рік оформлюються за умови, що протягом двох останніх років іноземець та особа без громадянства скористалася однорічною багаторазовою візою, не порушуючи законодавства України, та що є підстави для звернення про оформлення такої візи.

4.3. Закордонному українцю, а також його подружжю та дітям віза для в'їзду в Україну оформлюється строком дії на п'ять років на підставі посвідчення закордонного українця.

V. Тарифи

5.1. За оформлення візи уповноваженим органом стягується консульський збір відповідно до пунктів 27, 28 Правил.

5.2. У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

VI. Документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху

6.1. Документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, оформляється дипломатичними представництвами або консульськими установами України, визначеними міжнародними договорами України про місцевий прикордонний рух, відповідно до Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху, затвердженого наказом МЗС України від 20.08.2009 N 169, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.09.2009 за N 871/16887.

6.2. За оформлення документа, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, стягується консульський збір відповідно до міжнародних договорів України про місцевий прикордонний рух.

VII. Облік, зберігання, використання і знищення бланків візових етикеток

7.1. Бланки візових етикеток зберігаються в уповноважених органах у сейфах або металевих шафах.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162)

7.2. Бланки візових етикеток надсилаються до дипломатичних представництв та консульських установ України дипломатичною поштою відповідно до заявок керівників цих установ.

7.3. Матеріально відповідальна особа, яка призначена наказом керівника уповноваженого органу, отримує усі бланки візових етикеток на склад. Облік зазначених бланків відображається в Журналі обліку та руху бланків візових етикеток (додаток 5).

Сторінки Журналу обліку та руху бланків візових етикеток мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені великою гербовою печаткою уповноваженого органу та підписом керівника органу.

7.4. Знищення та списання бланків візових етикеток здійснюється комісією у складі не менше ніж трьох осіб, яка складає акт списання та знищення бланків візових етикеток (додаток 6) у чотирьох примірниках. Склад комісії затверджується наказом керівника уповноваженого органу. Вирізаний із зіпсованої етикетки номер наклеюється на перший примірник акта. Перший та другий примірники надсилаються в ДКС МЗС та ДРЗДС МЗС, третій та четвертий примірники зберігаються в уповноваженому органі.

(пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71
,
 від 03.06.2015 р. N 162)

7.5. Акт про знищення та списання бланків візових етикеток складається раз на півріччя протягом перших десяти робочих днів наступного місяця.

 

Директор Департаменту
консульської служби

А. В. Олефіров

 

ЗАЯВА
на оформлення візи для
в'їзду в Україну і транзитного проїзду
через її територію
Безкоштовний бланк

 
 
ФОТО
 
 


1*. Прізвище(а)
 

Службові відмітки
 
Дата подачі заяви:
 
Номер заяви:
 
Заяву прийняв:
 
 
Подані документи:
 
  паспортний документ
  фінансове
      забезпечення
   запрошення
   транспортний засіб
   поліс медичного
      страхування
   інше:
 
 
 
 
 
Прийняте рішення:
   в оформленні
      відмовити
   оформити:
   В
   С
   Д
 
  Дійсна:

Від ________________
До ________________
 
Кількість в'їздів:
  1 2 Багаторазова
 
Кількість днів:
 
Корінець візової етикетки:
 
Дата оформлення:
 
Підпис працівника
уповноваженого органу:
 

2*. Прізвище(а) при народженні / попереднє(і) прізвище(а)
 

3*. Ім'я/Імена
 

4. Дата народження (день-місяць-рік)

5. Місце народження

6. Країна народження

7. Громадянство

Громадянство при народженні, якщо відмінне від теперішнього

8. Стать

 чоловік       жінка

9. Громадянський стан
  неодружений/незаміжня
  одружений/заміжня   роздільне проживання
  розлучений/а                вдівець/вдова
  інше (просимо зазначити)

10. Для неповнолітніх: прізвище, ім'я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) та громадянство особи, що має батьківські права або є офіційним опікуном

11. Ідентифікаційний код (якщо існує)

12. Вид паспортного документа
  закордонний паспорт     дипломатичний паспорт     службовий паспорт
  офіційний паспорт     спеціальний паспорт   інший проїзний документ (просимо зазначити) 

13. Номер паспортного документа

14. Дата видачі

15. Дійсний до

16. Ким виданий

17. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника
 

Номер(и) телефону(ів)

18. Чи Ви постійно проживаєте в іншій державі, ніж держава громадянства?

   Ні
   Так.   Дозвіл на проживання або аналогічний документ _______ Номер _______
       Дійсний до __________

19. Посада (актуальна)

20. Назва, адреса і номер телефону роботодавця. Для учнів і студентів - назва, адреса і номер телефону навчального закладу

____________
* Пункти з 1 до 3 повинні відповідати даним в паспортному документі.

21. Основна мета подорожі:
  службова, ділова, дипломатична поїздка   туризм   приватна (відвідини родини або друзів)  навчання
  працевлаштування   імміграція (в'їзд на постійне проживання)   культурний або спортивний обмін
  релігійна поїздка   транзит   інше (просимо зазначити)

22. Кількість в'їздів
  один             два               багато

23. Запланований час перебування або транзиту
      Просимо вказати кількість днів

24. Попередні візи для в'їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)
  ні
  так.      Строк(и) дії візи: від ____________________ до _____________________
 

25. Дозвіл на в'їзд до країни призначення (якщо стосується):
      Ким виданий _________________ Дійсний від _________________ до ________________
 

26. Запланована дата в'їзду в Україну
 

27. Запланована дата виїзду з України

28. Прізвище та ім'я особи чи осіб, яка(і) запрошує(ють), з України. Якщо не стосується, назва готелю(ів) або адреса місця чи місць проживання заявника в Україні
 

29. Поштова адреса та адреса електронної пошти особи (осіб), що запрошує(ють), готелю(ів), місця (місць) проживання
 

30. Номер телефону та факсу

31. Найменування та місцезнаходження підприємства, установи або організації, що запрошує
 

32. Номер телефону та факсу підприємства, установи або організації

33. Прізвище, ім'я, адреса, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти контактної особи на підприємстві, в установі або від організації
 

34. Витрати на подорож і проживання заявника під час його перебування покриває
 

  сам заявник
      Кошти утримання:
  готівка
  подорожні чеки
  кредитна картка
  оплачене житло
  оплачений транспорт
  інше (просимо зазначити)

   приймаюча сторона (особа, що запрошує, підприємство, установа,
      організація), просимо зазначити
   вказане в пунктах 28 або 33
   інше (просимо зазначити)
      Кошти утримання:
   готівка
   заявнику надається житло
   бере на себе всі витрати під час перебування
   оплачений транспорт
   інше (просимо зазначити)

35. Місце і дата

36. Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів)
 

Мені відомо, що у разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій анкеті, надання двох фотографій і у разі необхідності відбитки моїх пальців є обов'язковими для розгляду звернення на отримання візи; мої персональні дані та дані, вказані в анкеті на отримання візи, а також мої відбитки пальців та фотографія будуть передані до компетентних органів України та розглядатимуться цими органами при прийнятті рішення щодо оформлення візи.

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Заявляю, що відомості, викладені мною в цій анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій анкеті, можуть бути причиною відмови в оформленні візи та відмови у в'їзді до України за наявності оформленої візи.

Я зобов'язуюся покинути територію України до закінчення строку дії оформленої візи. Мене поінформували, що віза - це одна з вимог для в'їзду на територію України. Факт отримання візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я порушив положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в'їзд в Україну. Виконання вимог в'їзду перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю.

Місце та дата

Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів)
 

 

Перелік
держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі тимчасового або постійного проживання

Республіка Ангола

Алжирська Народна Демократична Республіка

Ісламська Республіка Афганістан

Народна Республіка Бангладеш

Республіка Бенін

Багатонаціональна Держава Болівія

Республіка Ботсвана

Буркіна-Фасо

Республіка Бурунді

Королівство Бутан

Соціалістична Республіка В'єтнам

Габонська Республіка

Республіка Гамбія

Республіка Гана

Кооперативна Республіка Гайана

Республіка Гаїті

Гвінейська Республіка

Республіка Гвінея-Бісау

Республіка Екваторіальна Гвінея

Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея

Республіка Джибуті

Виключено 

Домініканська Республіка

Виключено 

Держава Еритрея

Федеративна Республіка Ефіопія

Арабська Республіка Єгипет

Єменська Республіка

Республіка Замбія

Республіка Зімбабве

Виключено 

Республіка Індонезія

Республіка Ірак

Ісламська Республіка Іран

Хашимітське Королівство Йорданія

Республіка Кабо-Верде

Королівство Камбоджа

Республіка Камерун

Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови

Республіка Кенія

Киргизька Республіка

Виключено 

Виключено 

Республіка Кот-д'Івуар

Республіка Конго

Демократична Республіка Конго

Корейська Народно-Демократична Республіка

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Королівство Лесото

Республіка Ліберія

Ліванська Республіка

Лівія

Ісламська Республіка Мавританія

Республіка Мадагаскар

Республіка Малаві

Республіка Малі

Королівство Марокко

Республіка Мозамбік

Монголія

Союз М'янма

Республіка Намібія

Королівство Непал

Республіка Нігер

Федеративна Республіка Нігерія

Республіка Нікарагуа

Ісламська Республіка Пакистан

Палестина

Виключено 

Республіка Південний Судан

Руандійська Республіка

Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі

Королівство Свазіленд

Республіка Сенегал

Сирійська Арабська Республіка

Сомалійська Республіка

Республіка Суринам

Республіка Судан

Республіка Сьєрра-Леоне

Республіка Таджикистан

Королівство Таїланд

Об'єднана Республіка Танзанія

Демократична Республіка Тимор-Лешті

Тоголезька Республіка

Королівство Тонга

Республіка Туніс

Республіка Узбекистан

Республіка Уганда

Республіка Філіппіни

Центральноафриканська Республіка

Республіка Чад

Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

Ямайка.

(Інструкцію доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71,
у зв'язку з цим додатки 2 - 4 вважати відповідно додатками 3 - 5
,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства закордонних справ України від 21.11.2013 р. N 325,
 від 03.06.2015 р. N 162)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в оформленні візи для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Шановний/шановна ____________

Посольство/Генеральне консульство/Консульство України в ____________ розглянуло Ваше звернення про оформлення візи для в'їзду в Україну/транзитного проїзду через територію України. За результатами розгляду прийнято рішення про відмову в оформленні візи.

Рішення прийнято на таких підставах:

необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

наявності відомостей про іноземця чи особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну, або тимчасово обмежено право виїзду з України;

пред'явлення іноземцем чи особою без громадянства паспортного документа, що є підробленим, зіпсованим або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

подання іноземцем чи особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

відсутності в іноземця чи особи без громадянства дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне клопотання;

відсутності в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

непідтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети запланованого перебування в Україні;

відсутності документів, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.

Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 30 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року N 567, іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшися до керівника уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Дата та печатка уповноваженого органу

Підпис працівника уповноваженого органу

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
закордонних справ України від 12.03.2012 р. N 71)
 

Журнал
обліку оформлених та виданих віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
(назва уповноваженого органу)

(Інструкцію доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 03.06.2015 р. N 162,
у зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 5, 6)

 

Журнал
обліку та руху бланків візових етикеток
(назва уповноваженого органу)

ПРИХІД

ВИДАТОК

N
з/п

Серія, номери бланків візових етикеток, що надійшли з МЗС

Дата надход-
ження

Акт N

N
з/п

Серія, номери бланків

Прізвище, ім'я, по батькові і підпис працівника, який видав бланки

Прізвище, ім'я, по батькові і підпис працівника, який отримав бланки

Дата видачі бланків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

АКТ
списання та знищення бланків візових етикеток
(назва уповноваженого органу)

Комісія у складі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
провела перевірку виданих бланків візових етикеток у період з ______________ до ________________

Відповідно до Звіту про використання бланків візових етикеток (додається*) встановлено, що використано для видачі віз ___________, зіпсовано ___________________ бланків візових етикеток.

Усього списано бланків - _____________________, в т. ч. зіпсованих - _________________________.

____________
* Звіт про використання бланків візових етикеток формується на підставі даних візової програми та підписується працівником уповноваженого органу.

N
з/п

Серія, номер бланка візової етикетки

Відокремлений номер бланка візової етикетки

Причина списання

Примітки

1

2

3

4

5

Знищено шляхом спалення (подрібнення) на спеціальному пристрої _______________ бланків візових етикеток

Підписи членів комісії:

__________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос