Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза на территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 26.04.2011 № 237
редакция действует с 03.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2011

м. Київ

N 237

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2011 р. за N 965/19703

Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
від 30 липня 2012 року N 575
,
 від 18 грудня 2014 року N 967

Відповідно до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби", абзацу чотирнадцятого підпункту 8.8 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467, з урахуванням вимог Директив Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС від 04.04.2001 про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно запровадження належної клінічної практики при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів для вживання людиною, 2004/10/ЄС від 11.02.2004 про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень щодо застосування принципів належної лабораторної практики та контроль за їх застосуванням у випробуваннях на наявність хімічних речовин (кодифікована версія), 2001/83/ЄС від 06.11.2001 про Кодекс спільноти відносно лікарських препаратів, призначених для споживання людьми, а також державних та міжнародних стандартів із належних виробничої, клінічної та лабораторної практик

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.97 N 143 "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.97 за N 215/2019;

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 N 13 "Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2002 за N 151/6439.

3. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України забезпечити надання Державній митній службі України електронних копій повідомлень щодо ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів з накладанням електронного цифрового підпису керівника уповноваженого підрозділу Міністерства охорони здоров'я України.

4. Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Стеціву В. В. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра О. В. Аніщенка.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

І. М. Ємець

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного Комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

Порядок
ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок спрямований на врегулювання процедури:

ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, а саме:

зразків субстанцій (у тому числі у формі пелет, преміксу, грануляту тощо) для проведення хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших наукових досліджень, а також дослідження стабільності, розробки та апробації аналітичних методів для проведення доклінічного вивчення їх специфічної активності та безпечності;

досліджуваних лікарських засобів, референтних препаратів, зразків плацебо (препаратів порівняння) для клінічних випробувань та наукових досліджень;

зразків препаратів у лікарських формах для державної реєстрації;

готових лікарських засобів для експонування на виставках, конференціях тощо без права реалізації;

готових лікарських засобів для медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на територію України;

(пункт 1.1 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

готових лікарських засобів для індивідуального використання громадянами;

у випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо;

ввезення на територію України стандартних зразків лікарських засобів та/або речовин-домішок, біологічних стандартних препаратів (речовин порівняння), еталонних спектрів та реагентів для проведення лабораторного дослідження якості лікарських засобів;

для медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які виконують завдання під час проведення антитерористичної операції, під час дії надзвичайного стану, особливого періоду;

(пункт 1.1 розділу І доповнено абзацом одинадцятим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

незареєстрованих лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, розроблених виключно для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав - членів Європейського Союзу.

(пункт 1.1 розділу І доповнено абзацом дванадцятим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарської діяльності, що ввозять незареєстровані лікарські засоби, стандартні зразки, реагенти на митну територію України.

II. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

електронне повідомлення - лист із зазначенням інформації щодо можливості або неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів для індивідуального використання громадянами з накладеним електронним цифровим підписом керівника уповноваженого підрозділу Міністерства охорони здоров'я України або його заступників, який надсилається засобами електронного зв'язку відповідним департаментом Міністерства охорони здоров'я України на адресу Державної митної служби України;

(абзац другий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575)

заявник (імпортер) - суб'єкт господарювання, який має намір ввезти незареєстрований лікарський засіб, стандартний зразок, реагент на митну територію України в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;

незареєстровані лікарські засоби - лікарські засоби (субстанції у формі пелет, преміксу, грануляту тощо, референтні препарати, зразки плацебо (препарати порівняння)), що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства;

офіційні стандартні зразки - стандартні зразки, стандартні препарати лікарських засобів або речовин-домішок, еталонні спектри, установлені Фармакопеєю, розроблені з урахуванням їхнього призначення, які слід використовувати так, як визначає Фармакопея, уводяться в дію уповноваженим фармакопейним органом, реалізуються провідними фармакопеями світу та ввозяться в Україну в стандартних упаковках відповідно до каталогів виробників;

плацебо - фізіологічно інертна речовина, що використовується як досліджуваний лікарський засіб згідно з умовами протоколу клінічних досліджень, позитивний вплив якого пов'язаний із підсвідомим психологічним очікуванням пацієнта;

повідомлення - лист із зазначенням інформації щодо можливості або неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, засвідчений підписом керівника уповноваженого підрозділу Міністерства охорони здоров'я України або його заступників, який видається за наслідками відповідного опрацювання наданих заявником документів на безоплатній основі;

референтний лікарський засіб - лікарський засіб, з яким має порівнюватися взаємозамінний (генеричний) лікарський засіб і який є оригінальним (інноваційним) лікарським засобом з доведеною ефективністю, безпекою та якістю;

речовини порівняння - офіційні стандартні зразки та стандартні препарати лікарських засобів або речовин-домішок, еталонні спектри, вторинні стандартні зразки та неофіційні речовини, виготовлені в лабораторії як робочі стандартні зразки, необхідні для проведення випробувань та/або калібрування, валідації або перевірки зразків лікарських засобів та обладнання, інструментів та інших пристроїв з метою забезпечення необхідної точності та відтворюваності результатів вимірювань;

робочі стандартні зразки - окрема серія лікарського засобу (субстанції) або її частина, для якої встановлені якість і чистота шляхом порівняння з офіційними стандартними зразками;

стандартні зразки - речовини порівняння з точно встановленими характеристиками, необхідні для використання як стандарти при певних видах аналізу певних об'єктів, зокрема кількісного визначення, ідентифікації чи випробування на чистоту лікарських засобів;

субстанції - біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або мають профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються для виробництва готових лікарських засобів (тверді субстанції можуть бути компактними, вкритими оболонкою, гранульованими, здрібненими до певного ступеня або оброблені іншим шляхом, тобто можуть бути у формі порошку, пелет, преміксу, грануляту тощо).

Інші терміни, що застосовуються в цьому Порядку, визначаються Законом України "Про лікарські засоби" та іншими нормативно-правовими актами.

III. Ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

3.1. Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України без права реалізації у випадках:

проведення доклінічних досліджень, зокрема проведення хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших наукових досліджень, а також дослідження стабільності, розробки та апробації аналітичних методів для вивчення їх специфічної активності та безпечності, в тому числі в межах розробки нових лікарських засобів;

клінічних випробувань;

державної реєстрації лікарських засобів в Україні;

експонування на виставках, конференціях тощо;

медичного забезпечення підрозділів збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на територію України;

(пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575,
у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

індивідуального використання громадянами;

використання у випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я України за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в країнах, звідки ввозяться препарати;

для медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які виконують завдання під час проведення антитерористичної операції, під час дії надзвичайного стану, особливого періоду, за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я України за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання лікарських засобів у таких державах;

(пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

лікування рідкісних (орфанних) захворювань за рішенням Міністерства охорони здоров'я України. Зазначене стосується лише лікарських засобів, розроблених виключно для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав - членів Європейського Союзу, незалежно від того, чи зареєстровані вони як лікарські засоби компетентними органами Сполучених Штатів Америки або Європейського Союзу.

(пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено абзацом десятим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

3.2. Стандартні зразки лікарських засобів та/або речовин-домішок (речовини порівняння) та реагенти можуть ввозитись на митну територію України без права реалізації з метою визначення кількісних і якісних характеристик при проведенні лабораторного дослідження лікарських засобів.

3.3. Митне оформлення незареєстрованих лікарських засобів, призначених для індивідуального використання громадянами, які не належать до особистих речей громадян, здійснюється після отримання митними органами листа-повідомлення Міністерства охорони здоров'я України згідно з додатком 1 до цього Порядку щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів або відповідного електронного повідомлення.

Ввезення громадянами на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, призначених для індивідуального використання, які належать до особистих речей громадян (переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина), можливо в таких обсягах: у кількості, що не перевищує п'яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини); в кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім'я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров'я.

Митне оформлення незареєстрованих лікарських засобів, призначених для індивідуального використання громадянами, які належать до особистих речей громадян (переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина), здійснюється без отримання митними органами листа-повідомлення Міністерства охорони здоров'я України щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів або відповідного електронного повідомлення.

(пункт 3.3 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575)

Ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів, призначених для проведення клінічних випробувань, здійснюється за наявності рішення Міністерства охорони здоров'я України про проведення клінічних випробувань, прийнятого відповідно до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2009 року N 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за N 1010/17026 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 12 липня 2012 року N 523), яким дозволяється проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

(пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

3.4. Заявник (імпортер) є відповідальним за достовірність наданих документів щодо ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів та їх використання у випадках, визначених цим Порядком.

3.5. Строк розгляду документів та надання повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів не повинен перевищувати 10 робочих днів.

IV. Порядок отримання повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків та реагентів

4.1. У всіх випадках, крім ввезення незареєстрованих лікарських засобів для індивідуального використання громадянами, для медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на територію України, для проведення клінічних випробувань, суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою до Міністерства охорони здоров'я України подається заява, складена у довільній формі, та відомості про ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575
,
 у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

4.2. При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою проведення доклінічних досліджень (у тому числі розробки лікарських засобів, зокрема зразків субстанцій у формі пелет, преміксу, грануляту тощо) для проведення хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших наукових досліджень, а також дослідження стабільності, розробки та апробації аналітичних методів для вивчення їх специфічної активності та безпечності до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

обґрунтування мети ввезення;

у разі доклінічного дослідження лікарських засобів з метою вивчення їх специфічної активності та безпечності для подальшої державної реєстрації - лист-підтвердження дослідницької установи (експертної організації), яка проводить дослідження, щодо мети ввезення та необхідної кількості незареєстрованого лікарського засобу, торговельного найменування (за наявності міжнародного непатентованого найменування), форми випуску, виробника, походження та його належності до наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів;

у разі розробки лікарських засобів - обґрунтування з наданням відповідних розрахунків заявленої до ввезення кількості незареєстрованих субстанцій;

у разі наукового дослідження - копія документа, яким визначено необхідність проведення наукового дослідження (наукова програма, грант тощо), та обґрунтування кількості зразків, що ввозяться;

копія сертифіката якості, що видається виробником, на серію лікарського засобу, що ввозиться;

копія інвойсу.

4.3. При ввезенні на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів з метою державної реєстрації до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

(абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

лист-звернення заявника із зазначенням мети ввезення в довільний формі;

лист-підтвердження державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я" із зазначенням мети ввезення та необхідної кількості незареєстрованого лікарського засобу, торговельного найменування (за наявності міжнародного непатентованого найменування), форми випуску, виробника, походження та його належності до наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів;

(абзац третій пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

копія сертифіката якості, що видається виробником на лікарський засіб, що ввозиться;

копія інвойсу або проформи-інвойсу.

4.4. При разовому ввезенні на митну територію України стандартних зразків лікарських засобів та/або речовин-домішок (речовин порівняння) та реагентів для проведення лабораторного дослідження до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

обґрунтування мети ввезення;

паспорт стандартного зразка або сертифікат (крім фармакопейних стандартних зразків та біологічних стандартних препаратів, еталонних спектрів Європейської Фармакопеї, Фармакопеї США, Британської Фармакопеї тощо);

лист лабораторії з контролю якості лікарських засобів, що здійснює лабораторне дослідження лікарських засобів, з обґрунтуванням кількості зразків (для лікарських засобів, які перебувають на державному контролі, обґрунтування надає уповноважена лабораторія, в яку направлено зразки для лабораторного аналізу);

копія інвойсу.

4.5. При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів у вигляді зразків з метою експонування їх на виставках, конференціях тощо до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

інформація щодо місця та часу експонування;

програма заходу;

лист-підтвердження організатора заходу щодо участі в ньому заявника;

копія інвойсу.

4.6. При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою індивідуального використання громадянами до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

лист-звернення до Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначаються мета ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його найменування (міжнародне непатентоване та торговельне), фармакотерапевтична група, форма випуску, кількість в одній упаковці, загальна кількість упаковок, фірма-виробник, номер серії випуску, термін придатності, умови зберігання;

довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання;

рецепт на даний лікарський препарат, оформлений згідно з Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 N 360, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за N 782/11062.

Для індивідуального використання забороняється пересилати наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори.

4.7. Ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів у випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо для медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які виконують завдання під час проведення антитерористичної операції, під час дії надзвичайного стану, особливого періоду за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання лікарських засобів у таких державах, та для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, розроблених виключно для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав - членів Європейського Союзу, незалежно від того, чи зареєстровані вони як лікарські засоби компетентними органами Сполучених Штатів Америки або Європейського Союзу, проводиться за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я України за наявності таких документів:

звернення до Міністерства охорони здоров'я України центральних або місцевих органів виконавчої влади, у якому надається інформація щодо лікарських засобів: найменування, виробник, форма випуску, дозування, загальна кількість упаковок, номер серії випуску, термін придатності;

копії документів, що підтверджують реєстрацію лікарського засобу в країні, з якої надходять в Україну лікарські засоби;

копії сертифіката якості, що видається виробником, на кожну серію із зазначенням кінцевого терміну придатності (не менше 6 місяців на момент надходження ліків);

інструкції про застосування лікарського засобу з перекладом на українську мову.

(пункт 4.7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 18.12.2014 р. N 967)

4.8. При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на територію України, до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

звернення до Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначаються мета ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його найменування (міжнародне непатентоване та торговельне), форма випуску, кількість в одній упаковці, загальна кількість упаковок;

копії документів, відповідно до яких підрозділи збройних сил інших держав допущені на територію України.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.8 згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2012 р. N 575,
у зв'язку з цим пункт 4.8 вважати пунктом 4.9)

4.9. Необхідні документи подаються з перекладом на українську мову (оригінали або завірені заявником копії).

У разі надання неповного комплекту документів звернення заявника залишається без розгляду.

 

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів і продукції
у системі охорони здоров'я

В. В. Стеців

 

Державний Герб України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Лист-повідомлення

"____" ____________ N ____________

_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування заявника, якому видається повідомлення щодо ввезення на територію
                                    України незареєстрованого лікарського засобу, стандартного зразка, реагента, країна,
                                                                                         місцезнаходження заявника)

Міністерство охорони здоров'я України _____________________________________________ проти
                                                                                                                                (не заперечує/заперечує)
_____________________________________________________________________________________
                           (ввезення на митну територію України незареєстрованого лікарського засобу, стандартного
                                                                                зразка, реагента (необхідне зазначити))
_____________________________________________________________________________________
                                          (повне найменування лікарського засобу, стандартного зразка, реагента)

Походження лікарського засобу або стандартного зразка _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (країна походження, підприємство, установа, організація - виробник, місцезнаходження)

Супровідні документи
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (реквізити контракту та супровідних документів)

Серія ______________________________________ Кількість _________________________________

Мета ввезення ________________________________________________________________________

Керівник
уповноваженого підрозділу
Міністерства охорони здоров'я України

 
 
_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

М. П.

"___" ____________ 201_

 

 

ВІДОМОСТІ
про ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

Найменування, дозування, форма випуску _________________________________________________
(торговельне за наявності)

Міжнародне непатентоване найменування ________________________________________________
(за наявності)

Найменування та реквізити заявника _____________________________________________________

Найменування підприємства, установи, організації - виробника, країна ________________________
_____________________________________________________________________________________

Номери серій _________________________________________________________________________
(за наявності)

Кількість _____________________________________________________________________________

Дата виробництва ____________________________________________________________________

Кінцевий термін придатності ___________________________________________________________

Умови зберігання _____________________________________________________________________

Мета ввезення ________________________________________________________________________

Супровідні документи __________________________________________________________________
(інвойс, контракт, протоколи тощо)

Відповідальним за достовірність наданих документів щодо ввезення __________________________
____________________________________________________________________________________
                                                   (незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів)
та їх використання у випадках, визначених цим Порядком, є _________________________________
_______________________________________
                              (заявник (імпортер))

Заявник _______________________________
                                                    (підпис)

М. П.

"___" ____________ 201_

____________

Опрос