Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления социального патрулирования

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 19.07.2011 № 283
действует с 22.08.2011

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2011

м. Київ

N 283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2011 р. за N 953/19691

Про затвердження Порядку здійснення соціального патрулювання

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 17 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", з метою вдосконалення надання соціальних послуг бездомним особам

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення соціального патрулювання, що додається.

2. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій разом з виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, де є актуальною проблема бездомності, вжити заходів щодо здійснення соціального патрулювання.

3. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. Попков

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Р. Моісеєнко

Віце-президент з виконавчої
роботи Асоціації міст України

М. В. Пітцик

 

ПОРЯДОК
здійснення соціального патрулювання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та здійснення соціального патрулювання відповідно до абзацу другого частини другої статті 17 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей".

1.2. Соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг відповідними фахівцями (далі - група) поза межами закладів для бездомних осіб.

Соціальне патрулювання може здійснюватись працівниками закладів для бездомних осіб (далі - заклад), представниками громадських і благодійних організацій.

1.3. Користувачами послуг є бездомні особи віком від 18 років, які через різні обставини постійно/періодично проживають на вулиці і не користуються або частково користуються послугами закладів соціального захисту для бездомних осіб.

1.4. Під час здійснення соціального патрулювання фахівці групи/груп керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту населення, а також цим Порядком.

1.5. Надання соціальних послуг під час проведення соціального патрулювання здійснюється на безоплатній основі відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та "Про соціальні послуги".

II. Основні завдання здійснення соціального патрулювання

2.1. Основними завданнями здійснення соціального патрулювання є:

виявлення бездомних осіб;

вивчення стану бездомності в регіоні;

з'ясування чисельності бездомних осіб, які проживають на вулиці, та місць їх скупчення;

встановлення причин і умов, що спричинюють поширення бездомності в даному регіоні;

зменшення чисельності бездомних осіб, які проживають або перебувають на вулиці, шляхом організації тимчасового притулку;

надання або організація надання допомоги та соціальних послуг бездомним особам, які проживають або перебувають на вулиці, у тому числі із залученням відповідних служб, закладів, організацій (медичні заклади, виїзні бригади швидкої медичної допомоги, органи внутрішніх справ тощо) за згодою або за угодою;

сприяння у здійсненні заходів з профілактики правопорушень у регіоні.

2.2. Для вирішення поставлених завдань група:

визначає та відвідує найвірогідніші місця скупчень бездомних осіб у регіоні;

співпрацює з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, органами праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, об'єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності в частині організації надання невідкладної (екстреної) медичної та соціальної допомоги бездомним особам;

направляє інформацію про виявлених бездомних осіб до центрів обліку;

інформує у разі виявлення безпритульних дітей служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

здійснює моніторинг наявності вільних місць у закладах соціального захисту для бездомних, що діють на території регіону (району, міста), для мотивування та направлення до них бездомних осіб;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з особами, які перебувають на вулиці, щодо:

можливості отримання допомоги;

недопущення поширення соціально небезпечних хвороб тощо;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення дискримінації бездомних осіб та можливості надання допомоги цій категорії населення;

розповсюджує рекламну продукцію з адресами закладів, установ, організацій, пунктів тощо, де бездомні особи можуть отримати послуги;

надає бездомним особам соціальні послуги, зокрема:

роздачу їжі;

видачу гуманітарної допомоги (одяг, взуття тощо);

надання першої медичної допомоги;

забезпечення санітарно-гігієнічними засобами;

направлення бездомних осіб до центрів обліку для взяття їх на облік;

направлення відповідно до потреби до медичних закладів, установ та організацій.

III. Здійснення соціального патрулювання

1. Організація роботи

1.1. Соціальне патрулювання здійснюється з використанням транспортних засобів або шляхом пішого відпрацювання території.

1.2. З метою охоплення соціальними послугами усіх, хто їх потребує, та відповідно до фінансових можливостей закладу, громадської, благодійної організації може бути утворено декілька груп для здійснення соціального патрулювання.

1.3. Керівництво та відповідальність за роботу групи покладаються на керівника закладу, громадської, благодійної організації.

У разі утворення декількох груп керівник закладу, громадської, благодійної організації визначає відповідальну особу за організацію та проведення соціального патрулювання (далі - відповідальна особа).

1.4. До складу групи, крім соціальних працівників, можуть входити медичний працівник, працівник органів внутрішніх справ, волонтери, представники благодійних, громадських організацій за згодою або за угодою.

Очолює групу соціальний працівник - керівник групи.

1.5. Виїзд/вихід групи здійснюється відповідно до планового графіка, завдань і маршруту, що розробляються відповідальною особою та/або керівником групи та затверджуються керівником закладу, громадської, благодійної організації і в разі потреби можуть змінюватися, про що керівник групи обов'язково повідомляє відповідальну особу/керівника закладу, громадської, благодійної організації.

1.6. За місцями скупчень бездомних осіб мають бути закріплені постійні групи, але не більше ніж 3 - 5 місць на одну групу залежно від адміністративно-територіальної одиниці.

1.7. Інформація про діяльність групи протягом виїзду/виходу фіксується в журналі роботи групи на виїзді (додаток 1).

Фахівці групи фіксують у письмовому вигляді усі дані щодо роботи з виявленими бездомними особами на маршруті, у тому числі коли ці особи відмовляються від отримання соціальних послуг.

На особу, яку виявлено під час здійснення соціального патрулювання, заводиться алфавітна картка клієнта (додаток 2), з яких формується картотека клієнтів групи.

Алфавітні картки заповнюються зі слів особи або на підставі наданих документів (за наявності).

1.8. Фахівці групи стимулюють клієнтів щодо співпраці, зокрема участі в опитуванні, співбесідах стосовно визначення шляхів вирішення проблем бездомних осіб тощо, та використовують отриману інформацію при плануванні наступних виїздів/виходів.

1.9. Перед виїздом/виходом групи відповідальною особою/керівником групи проводиться обов'язкова підготовча робота (далі - інструктаж).

Під час інструктажу визначаються конкретні завдання групи з урахуванням особливостей кожного окремого маршруту, правила поведінки фахівців тощо.

Особа, відповідальна за проведення інструктажу, повинна:

оголосити маршрути патрулювання та основні завдання;

переконатися в готовності групи до виїзду;

перевірити наявність матеріалу, необхідного для надання якісних соціальних послуг (одноразового посуду, продуктів харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо, укомплектованої медичної аптечки, інформаційних листівок, бланків анкетування, канцелярських товарів тощо);

зобов'язати працівників при проведенні патрулювання дотримуватись заходів особистої безпеки.

Після проведення інструктажу в журналі організації роботи групи (додаток 3) робиться відповідна відмітка.

Тривалість проведення інструктажу та підготовка до виїзду не повинні перевищувати 30 хвилин.

2. Робота на маршруті

2.1. Оповіщення про здійснення соціального патрулювання та час прибуття групи до визначеного місця здійснюється шляхом проведення попередньої інформаційної роботи.

2.2. Зупинка групи здійснюється поблизу місця скупчення бездомних осіб в одному й тому самому місці - в місці найкращої видимості для бездомних осіб та віддалік від навколишніх будівель з метою уникнення конфліктних ситуацій з мешканцями цих будівель (далі - ділянка).

2.3. У разі виявлення на маршруті нових місць перебування бездомних осіб група робить зупинку, з'ясовує причини їх перебування у даному місці, проводить інформаційну роботу, з'ясовує потребу в наданні допомоги цим особам та визначає можливі шляхи її отримання.

2.4. Після прибуття групи на ділянку, встановлення контакту з особами, з'ясування ситуації та їх проблемних питань керівник групи організовує надання соціальних послуг, зокрема:

роздачу їжі;

видачу гуманітарної допомоги (одягу, взуття, санітарно-гігієнічних засобів тощо);

направлення до відповідного закладу/установи, враховуючи потреби клієнта тощо;

проведення опитування шляхом заповнення анкети (додаток 4) за згодою клієнта, індивідуальної або групової бесіди, обговорення кризової ситуації і варіантів її вирішення, пропозиції варіантів ночівлі тощо;

надання інформаційних послуг;

проведення бесіди щодо попередження суспільно небезпечних хвороб тощо.

У разі наявності у складі групи медичного персоналу здійснюється надання соціально-медичних послуг (первинний медичний огляд, у разі необхідності надається первинна медична допомога тощо).

2.5. Після завершення роботи на маршруті група повертається до закладу, де здійснюються:

профілактичні і протиепідемічні заходи;

обговорення результатів роботи виїзду, з'ясування недоліків і визначення шляхів їх усунення та заповнення документації;

облік та списання використаного під час патрулювання матеріалу;

підготовка до наступного виїзду.

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

ЖУРНАЛ РОБОТИ ГРУПИ НА ВИЇЗДІ

ДІЛЯНКА N

ЧАС РОБОТИ

чисельність осіб

види послуг

примітка
(інша інформація щодо надання допомоги бездомним особам на шляху прямування до ділянки)

виявлених

з них уперше

обслугованих

соціально-побутові

соціально-медичні

інформаційні

направлено до закладу соціального захисту для бездомних осіб

направлено до інших закладів/
установ

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

гуманітарна допомога

харчування

перша медична допомога

виклик швидкої допомоги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             АЛФАВІТНА КАРТКА КЛІЄНТА

 

Місце
для
фотокартки
(за наявності)
 

 


1. Прізвище __________________________________________________________________________

2. Ім'я _______________________________________________________________________________

3. По батькові _________________________________________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________________________________

5. Місце народження ___________________________________________________________________

6. Останнє місце проживання ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Соціальний статус ___________________________________________________________________

8. Члени сім'ї, родичі ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Основні проблеми ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Інше _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

ЖУРНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГРУПИ

Бригада

Маршрут

Час роботи

Наявність матеріалу

Інструктаж
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи)

Примітка

N

склад

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

АНКЕТА

1

Прізвище

 

 

ім'я

 

 

по батькові (за наявності)

 

2

Число, місяць, рік народження

 

3

Місце народження

 

 

4

Сімейний стан

 

5

Члени сім'ї та родичі

 

 

6

Соціальні зв'язки
(особи, з якими на даний час підтримуються стосунки)

 

 

7

Громадянство

 

8

Коли, з якої країни прибув(ла) в Україну

 

9

Наявність документів
(перелічити)

 

 

10

Попередня реєстрація місця проживання/перебування

 

 

11

Чи притягувався(лась) до кримінальної відповідальності

 

12

Освітній рівень

 

13

Професія (спеціальність), кваліфікація

 

14

Останнє місце роботи
(коли звільнений(на), причина звільнення)

 

 

15

Джерело доходів
(на момент виявлення особи)

 

16

Що призвело до втрати житла

 

17

Термін перебування на вулиці

 

18

Місце нічлігу на даний час

 

19

Першочергові проблемні питання

 

 

 

20

Основні проблемні питання

 

 

 

21

Досвід звернення до закладів/установ/організацій щодо отримання допомоги
(коли, куди, результат)

 

 

 

22

Чи є клієнтом закладу для бездомних осіб
(якого, послуги, періодичність тощо)

 

 

 

23

Результати опитування

 

 

 

"___" __________________ ____ року

 

_______________________________
(прізвище та підпис соціального працівника)

_________________________________
(прізвище та підпис клієнта)
(за згодою)

 

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

Опрос