Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о производстве дознания в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 12.07.2011 № 401
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

12.07.2011

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2011 р. за N 938/19676

Про затвердження Змін до Інструкції про провадження дізнання у Збройних Силах України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
від 27 липня 2006 року N 465

згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 29 жовтня 2012 року N 702)

На виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з вимогами чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про провадження дізнання у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 27.07.2006 N 465, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.08.2006 за N 921/12795, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Цей наказ розіслати до окремої військової частини.

  

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

  

ЗМІНИ
до Інструкції про провадження дізнання у Збройних Силах України

1. У главі 1:

абзац перший пункту 1.3 після слів "військовому прокурору" доповнити словами "та начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислоковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації";

доповнити главу пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Дізнання в кримінальних справах, які знаходяться у провадженні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, здійснюється офіцерами підрозділів дізнання Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

2. У главі 4:

абзац перший пункту 4.4 після слів "військового прокурора" доповнити словами "та начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислоковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації";

пункт 4.4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі порушення кримінальної справи орган дізнання зобов'язаний вручити або надіслати копію постанови про порушення кримінальної справи особі, щодо якої порушено справу, потерпілому, представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику підозрюваного або обвинуваченого, з дотриманням вимог статті 982 КПК України та роз'яснити порядок її оскарження, передбачений статтею 2367 КПК України";

абзац другий пункту 4.6 після слів "скоєнню злочину" доповнити словами та цифрами "та вносити подання про вжиття заходів для їх усунення в порядку, визначеному статтею 231 КПК України".

3. В абзаці другому пункту 7.4 глави 7 слово "слідчий" замінити словом "дізнавач".

4. В абзаці п'ятому пункту 8.1 глави 8 слова "або коли вона не має постійного місця проживання" замінити словами "або коли її місце проживання чи перебування не зареєстровано".

5. Пункт 11.3 глави 11 викласти в такій редакції:

"11.3. У підрозділах дізнання органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України облік кримінальних справ ведеться відповідно до Інструкції про єдиний облік злочинів, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25.05.2010 N 21/135/281/240/499/354/367/159/69".

6. У пункті 12.1 глави 12:

слова та цифри "частиною 1 статті 188" виключити;

після цифр "250" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 2701".

  

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

  

Опрос