Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и подачи запросов на публичную информацию, распорядителем которой является Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины, и формы для подачи запроса на получение публичной информации

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Порядок, Постановление, Форма от 07.07.2011 № 1295
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.07.2011

м. Київ

N 1295

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2011 р. за N 914/19652

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 23 лютого 2012 року N 118)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України, що додається.

2. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

3. Розмістити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України, і форму для подання запиту на отримання публічної інформації на веб-сайті Національної комісії регулювання електроенергетики України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова Комісії

С. Тітенко

  

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається НКРЕ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), затверджену НКРЕ.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту в загальному відділі управління справами НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет N 202.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  

Начальник
юридичного управління

В. І. Морозова

  

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації -

Національна комісія регулювання електроенергетики України
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19

Запитувач

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб
__________________________________________________________________
та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати __________
__________________________________________________________________________________
                                                       (загальний опис інформації або вид,
__________________________________________________________________________________
                                                        назва, реквізити чи зміст документа)
__________________________________________________________________________________

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_______________________________________________________

факсом

_______________________________________________________

за телефоном (стаціонарним (фіксованим))

_______________________________________________________

_____________
(дата)

______________________
(підпис)


Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії регулювання електроенергетики України, розміщується на веб-сайті www.nerc.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

на електронну адресу: box@nerc.gov.ua;

факсом: (044) 277-30-47;

за телефоном: (044) 454-70-27.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через спеціальний структурний підрозділ, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет N 202, з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) НКРЕ не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Начальник
юридичного управління

В. І. Морозова

  

Опрос