Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка награждения лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ценным подарком, приобретенным за счет средств государственного бюджета

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 04.07.2011 № 150
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2011

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2011 р. за N 896/19634

Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 12 серпня 2015 року N 459)

Відповідно до статті 10 Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нагородження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Здійснювати придбання цінних подарунків для нагородження у межах коштів державного бюджету, призначених Адміністрації, регіональним органам, територіальним підрозділам, закладам та установам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) на зазначені цілі.

Придбання цінних подарунків покласти на:

Департамент забезпечення Держспецзв'язку - для нагородження за рішенням Голови Держспецзв'язку, першого заступника Голови Держспецзв'язку, заступників Голови Держспецзв'язку, керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку;

регіональні органи, територіальні підрозділи, заклади та установи Держспецзв'язку - для нагородження за рішенням керівників регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку.

3. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 21.12.2009 N 271 "Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 79/17374.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Голова Служби

Л. І. Нетудихата

  

ПОРЯДОК
нагородження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Нагородження цінним подарунком є видом заохочення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) за сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків.

1.2. Цінний подарунок - це предмет особистого користування або предмет побутового призначення, придбаний за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. На цінному подарунку може робитися дарчий напис.

II. Подання кандидатур до нагородження цінним подарунком

2.1. Рішення про нагородження осіб із числа рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (далі - співробітники) цінним подарунком приймається Головою Держспецзв'язку, першим заступником Голови Держспецзв'язку, заступниками Голови Держспецзв'язку (далі - керівництво Держспецзв'язку), керівниками регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку, а також керівниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку (за погодженням з керівництвом Держспецзв'язку).

2.2. Для нагородження цінним подарунком за рішенням керівництва Держспецзв'язку або керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку останні подають керівництву Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків рапорт (службову записку) із зазначенням заслуг співробітника, який подається до нагородження.

У разі прийняття керівництвом Держспецзв'язку позитивного рішення рапорт (службова записка) про нагородження співробітника цінним подарунком передається до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку для підготовки відповідного наказу про заохочення.

2.3. Для нагородження цінним подарунком за рішенням керівників регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку на підставі рапорту (службової записки), поданого (поданої) їх заступниками, керівниками структурних підрозділів, кадровим підрозділом або особою, відповідальною за цю роботу, готується наказ про заохочення.

2.4. Рапорт (службова записка) подається керівництву Держспецзв'язку (керівнику регіонального органу, територіального підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку) після погодження із закладом (підрозділом), що здійснює матеріально-технічне забезпечення.

2.5. Наказ про заохочення співробітника цінним подарунком є підставою для внесення відповідної відмітки до його особової справи.

III. Вартість цінного подарунка

Гранична вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису), придбаного за рахунок коштів державного бюджету для нагородження співробітника, становить:

від керівництва Держспецзв'язку - у розмірі до 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на початок року;

від керівників структурних підрозділів Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку - у розмірі до 40 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на початок року.

IV. Вручення цінного подарунка

4.1. Вручення цінного подарунка здійснюється в урочистій обстановці керівництвом Держспецзв'язку, керівниками структурних підрозділів Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку.

4.2. Співробітник не може бути нагороджений цінним подарунком за рішенням керівників, визначених пунктом 2.1 розділу II цього Порядку, частіше одного разу на рік.

  

Заступник директора Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

  

Опрос