Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики анализа рисков с целью противодействия нелегальной миграции

МВД, МИД, Администрация Государственной пограничной службы, СБУ, Служба внешней разведки, Министерство социальной политики Украины
Методика, Приказ от 30.06.2011 № 362/156/269/463/170/261
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2011

м. Київ

N 362/156/269/463/170/261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2011 р. за N 891/19629

Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
 Міністерства закордонних справ України,
 Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України,
 Служби зовнішньої розвідки України,
 Служби безпеки України
 від 29 квітня 2015 року N 494/132/467/497/141/281)

На виконання пункту 19 Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22.04.2011 N 494, з метою вдосконалення роботи з протидії нелегальній міграції

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції, що додається.

2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України (Мамонов Є. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра соціальної політики України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Голови Служби безпеки України відповідно до функціональних обов'язків.

4. Цей наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

Міністр
закордонних справ України

К. І. Грищенко

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

Голова Служби зовнішньої
розвідки України
генерал-лейтенант

Г. О. Ілляшов

Голова Служби безпеки України

В. І. Хорошковський

  

Методика
аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції

1. Ця Методика розроблена з метою організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної міграційної служби України (далі - Суб'єкти), спрямованої на протидію нелегальній міграції.

2. Країни міграційного ризику - країни, визначені в додатку 5 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074, громадяни яких повинні підтверджувати наявність фінансового забезпечення перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі.

3. Ця Методика визначає порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією, щодо якої законодавством не встановлено обмежень стосовно її створення, збирання, одержання, зберігання, використання та поширення між Суб'єктами з питань протидії нелегальній міграції, проведення спільних аналітичних досліджень у сфері нелегальної міграції в Україні.

4. Обмін інформацією здійснюється на міжвідомчому рівні через контактний аналітичний центр (далі - Центр).

4.1. Контактними підрозділами, що здійснюють обмін інформацією (далі - Сторони), є:

від Міністерства внутрішніх справ України - відділ протидії нелегальній міграції Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

від Міністерства закордонних справ України - відділ візової політики Департаменту консульської служби;

від Міністерства соціальної політики України - Державний центр зайнятості;

від Державної прикордонної служби України - управління аналізу, оцінки ризиків та статистики Департаменту охорони державного кордону;

від Служби зовнішньої розвідки України - аналітично-організаційна служба Департаменту протидії міжнародному тероризму та організованій злочинності;

від Служби безпеки України - Головне управління "К" Служби безпеки України;

від Державної міграційної служби України - підрозділ міліції міграційного контролю.

4.2. Координатором Центру є підрозділ міліції міграційного контролю.

5. Основними формами діяльності Центру є:

обмін статистичною інформацією;

проведення спільних аналітичних досліджень у сфері нелегальної міграції;

всебічний аналіз усієї доступної інформації у сфері нелегальної міграції;

підтримка та сприяння спільній діяльності Суб'єктів, у тому числі шляхом повідомлення Сторін про зміни загальних тенденцій, способів, методів нелегальної міграції, тактики дій.

6. Сторони здійснюють обмін статистичною та аналітичною інформацією, збирання якої належить до їх компетенції.

6.1. Статистичною інформацією є відомості про:

кількість та громадянство виявлених нелегальних мігрантів;

кількість іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які звернулися з клопотанням до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном про оформлення віз для в'їзду в Україну, за громадянством та типами віз;

кількість та типи віз для в'їзду в Україну, оформлених іноземцям та особам без громадянства з країн міграційного ризику, за громадянством;

кількість іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, яким дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном було відмовлено в оформленні віз, за громадянством, типами віз та причинами відмови;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які звернулися з клопотанням про отримання статусу біженця в Україні;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які змінили статус перебування в Україні;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства, яким продовжено термін перебування в Україні;

кількість та громадянство нелегальних мігрантів, відносно яких прийнято рішення про видворення з України, у тому числі в примусовому порядку, та заборону в'їзду в Україну;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства, яким відмовлено у в'їзді в Україну, у тому числі через непідтвердження мети поїздки;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які в'їхали або виїхали з України;

кількість виданих, продовжених та анульованих дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства;

кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства, притягнутих до адміністративної та кримінальної відповідальності під час перебування в Україні;

кількість та громадянство нелегальних мігрантів, прийнятих та переданих згідно з угодами про реадмісію осіб.

6.2. Аналітичною інформацією є відомості щодо:

виявлення фізичних та юридичних осіб, які порушували законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;

способів незаконного перетинання державного кордону України з використанням підроблених документів, запрошень неіснуючих підприємств та установ різних форм власності;

соціально-політичної ситуації в країнах походження та транзиту нелегальних мігрантів;

інформації, якщо це становитиме спільний інтерес Сторін та сприятиме підвищенню ефективності протидії нелегальній міграції.

7. Обмін відкритою статистичною інформацією здійснюється електронною поштою в строки та за формами, погодженими Сторонами.

8. Проведення спільних аналітичних досліджень здійснюється щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом, шляхом підготовки кожною із Сторін аналітичних матеріалів, їх презентації та опрацювання спільного аналітичного документа.

Зміст спільного аналітичного документа визначається Сторонами під час кожного робочого засідання окремо.

Тематика стратегічних та тематичних аналітичних досліджень визначається залежно від актуальності проблематики або за ініціативою однієї зі Сторін та узгоджується Сторонами.

9. Обмін статистичною та аналітичною інформацією між Сторонами здійснюється через координатора Центру.

10. Інформація, яка використовується в діяльності Центру, та результати спільних аналітичних досліджень не можуть передаватися третій особі без погодження Сторін.

11. За результатами спільних аналітичних досліджень Центром готуються пропозиції (рекомендації) щодо проведення заходів з протидії нелегальній міграції.

12. У разі необхідності Сторони в робочому порядку обмінюються статистичною та аналітичною інформацією на підставі окремих запитів.

13. Для опрацювання спільного аналітичного документа координатором аналітичного центру щокварталу проводяться робочі засідання.

Про строки проведення робочих засідань Сторони інформуються координатором у робочому порядку.

У разі необхідності Сторони можуть ініціювати проведення робочих зустрічей у інший строк.

14. Сторони, які співпрацюють у рамках цієї Методики, обмінюються контактними даними (телефон, факс, електронна адреса).

У разі зміни контактних даних Сторони інформують координатора Центру письмово впродовж п'яти днів.

  

Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб МВС України
полковник міліції

Є. В. Мамонов

Т. в. о. директора Департаменту
консульської служби Міністерства
закордонних справ України

В. В. Вахрушев

Т. в. о. директора Державного
центру зайнятості України

К. В. Гранік

Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник

П. А. Шишолін

Перший заступник начальника
Головного управління "К"
Служби безпеки України
генерал-майор

В. Є. Козлов

Т. в. п. директора 4 Департаменту
Служби зовнішньої розвідки України
генерал-майор

В. Д. Камінський

  

Опрос