Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка технического сопровождения эксплуатации военной авиационной техники Вооруженных Сил Украины, за которой не осуществляется авторский надзор

Минобороны
Порядок, Приказ от 20.06.2011 № 339
действует с 29.07.2011

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

20.06.2011

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 863/19601

Про затвердження Порядку технічного супроводження експлуатації військової авіаційної техніки Збройних Сил України, за якою не здійснюється авторський нагляд

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 915/ДСК "Про забезпечення розвитку Повітряних Сил Збройних Сил" щодо Порядку забезпечення справності та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки Повітряних Сил Збройних Сил, за якими не здійснюється авторський нагляд,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок технічного супроводження експлуатації військової авіаційної техніки Збройних Сил України, за якою не здійснюється авторський нагляд, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

  

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

  

ПОРЯДОК
технічного супроводження експлуатації військової авіаційної техніки Збройних Сил України, за якою не здійснюється авторський нагляд

1. Цей Порядок визначає мету, завдання, зміст, функції учасників та механізм організації технічного супроводження експлуатації військової авіаційної техніки (далі - ВАТ) Збройних Сил України, за якою не здійснюється авторський нагляд.

Відповідно до пункту 10 Порядку забезпечення справності та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки Повітряних Сил Збройних Сил, за якими не здійснюється авторський нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 915/ДСК (далі - Порядок забезпечення справності та модернізації), технічне супроводження експлуатації ВАТ - це комплекс заходів, спрямованих на її безпечну експлуатацію та підтримання в справному стані.

Інші терміни цього Порядку вживаються в значенні, наведеному в Порядку забезпечення справності та модернізації.

2. Об'єктами технічного супроводження експлуатації є ВАТ вітчизняної й іноземної розробки та виробництва, за якою не здійснюється авторський нагляд, її агрегати та комплектувальні вироби.

3. Заходи з технічного супроводження експлуатації ВАТ вживаються розробником та (або) виробником ВАТ, підприємствами промисловості, авіаційними ремонтними підприємствами (далі - АРП), науково-дослідними установами, іншими організаціями та військовими частинами, які за своїм призначенням здійснюють експлуатацію, утримання та зберігання ВАТ (далі - експлуатанти).

4. Мета технічного супроводження експлуатації ВАТ - забезпечення підтримання на визначеному рівні справності, надійності та ефективності застосування ВАТ, безпеки польотів, підвищення експлуатаційної та ремонтної технологічності ВАТ, оперативне усунення виявлених дефектів, відмов та ушкоджень ВАТ, недоліків у конструкції та експлуатаційній документації, а також раціональне витрачання всіх видів ресурсів у процесі технічного обслуговування, військового ремонту та зберігання ВАТ.

5. Завданнями технічного супроводження експлуатації ВАТ є:

розроблення та впровадження заходів з удосконалення системи технічної експлуатації ВАТ;

аналіз стану ВАТ, вивчення досвіду її експлуатації, визначення можливості продовження установлених показників ВАТ та переведення її на експлуатацію за технічним станом;

запровадження передового досвіду технічної експлуатації ВАТ у систему її технічного обслуговування, удосконалення діагностичної бази та системи військового ремонту ВАТ;

виявлення негативних тенденцій у зміні технічного стану ВАТ та своєчасне реагування на загрозу безпеці польотів та зниження ефективності застосування ВАТ;

надання експлуатанту кваліфікованої допомоги під час вивчення та освоєння ним нових (модернізованих) зразків ВАТ.

6. Змістом технічного супроводження експлуатації ВАТ є:

виконання робіт з технічного обслуговування, дослідження технічного стану та діагностування, продовження установлених показників, переведення на експлуатацію за технічним станом, виконання контрольно-технічних оглядів та відновних робіт у процесі експлуатації ВАТ за технічним станом, а також військового ремонту ВАТ та інших робіт, до яких не допущений авіаційний персонал військових частин, що безпосередньо здійснює технічну експлуатацію ВАТ;

виконання відновних робіт, робіт за бюлетенями промисловості та іншими розпорядчими документами;

здійснення заходів, які забезпечують безпеку польотів та ефективність застосування ВАТ;

використання експлуатантом сучасних засобів діагностування, технічного обслуговування та військового ремонту ВАТ, навчання авіаційного персоналу, що безпосередньо здійснює технічну експлуатацію ВАТ, правилам застосування цих засобів;

гарантійне та післягарантійне обслуговування ВАТ;

аналіз надійності, експлуатаційної та ремонтної технологічності, ефективності застосування ВАТ.

7. Роботи та послуги з технічного супроводження експлуатації ВАТ виконуються на території військових частин, що експлуатують ВАТ.

У випадках недостатньої технологічної оснащеності військових частин роботи та послуги з технічного супроводження експлуатації ВАТ виконуються в умовах АРП та підприємств (установ) або із залученням фахівців АРП, установ та організацій.

8. Замовниками робіт є органи військового управління, а також підпорядковані їм військові частини, які за своїм призначенням забезпечують експлуатацію, утримання та зберігання ВАТ (далі - Замовник).

9. Виконавцями (співвиконавцями) робіт є суб'єкти господарювання, які здійснюють розроблення, виготовлення, ремонт, технічне обслуговування ВАТ, мають відповідні наукову, експериментальну, матеріально-технічну та виробничу бази (далі - Виконавці).

Відповідно до пункту 6 Порядку забезпечення справності та модернізації у випадках, передбачених законодавством, Виконавці повинні мати ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

10. Головною організацією з питань технічного супроводження експлуатації ВАТ є Державний науково-дослідний інститут авіації (далі - Головна організація Замовника), який здійснює наукове та методичне забезпечення робіт.

11. Учасники робіт та послуг із технічного супроводження експлуатації ВАТ мають такі функції:

11.1. Замовник:

замовляє, організовує, контролює та приймає роботи, координує дії учасників робіт;

допускає представників Виконавців до військових частин, що експлуатують ВАТ;

затверджує звітні матеріали за результатами виконання робіт, видає в межах компетенції нормативно-технічні документи;

приймає рішення щодо впровадження прикладних результатів робіт у процес експлуатації ВАТ та видає відповідні розпорядчі документи;

оцінює науково-технічний рівень та ефективність робіт.

11.2. Виконавці:

виконують роботи та послуги з технічного супроводження експлуатації ВАТ;

беруть участь в оцінці та прогнозуванні технічного стану ВАТ;

досліджують причини відмов ВАТ;

впроваджують результати прикладних досліджень щодо забезпечення експлуатаційної надійності ВАТ, безпеки польотів та ефективності застосування ВАТ;

визначають необхідність виконання цільових оглядів та перевірок, спрямованих на запобігання відмовам ВАТ, та виконання необхідних доробок, спрямованих на забезпечення експлуатаційної надійності ВАТ;

аналізують технічний стан ВАТ і розробляють проекти технічних рішень, інформаційних і методичних документів щодо забезпечення експлуатаційної надійності та ефективності застосування ВАТ;

розробляють пропозиції щодо вдосконалення системи технічної експлуатації ВАТ і беруть участь у впровадженні перспективних стратегій їх технічного обслуговування;

залучають, за потреби, до робіт співвиконавців від іноземних розробників і виробників ВАТ на договірних умовах.

11.3. Головна організація Замовника:

здійснює збір та аналізує інформацію щодо технічного стану, надійності, ефективності бойового застосування ВАТ та безпеки польотів, виявляє негативні тенденції та пропонує профілактичні заходи;

визначає основні шляхи та засоби, які забезпечують виконання робіт;

відпрацьовує звіти, проекти розпорядчих документів;

організовує та виконує наукову експертизу результатів досліджень та робіт.

11.4. Експлуатант:

виконує підготовчі роботи на ВАТ;

перевіряє у представників Виконавців знання змісту, обсягу, технології робіт та заходів безпеки, та допускає представників Виконавців до відомостей, що становлять державну таємницю;

розробляє, за потреби, звітні матеріали (протоколи, акти тощо) і надає їх до Головної організації Замовника.

  

Директор Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України
генерал-майор

В. О. Георгієш

  

Опрос