Идет загрузка документа (687 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Пенсионный фонд
Постановление от 23.06.2011 № 18-1
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.06.2011

м. Київ

N 18-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 858/19596

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою правління
 Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року N 22-2
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 3 грудня 2013 року N 25-2)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за N 1014/18309, що додаються.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О. Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2011 року.

  

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

Ю. Мельников

Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Е. Д. Ушаков

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату - перший
заступник Голови Держкомстату

В. О. Піщейко

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Г. В. Осовий

Директор Державного центру
зайнятості - керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття

В. Галицький

Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

  

ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 1.1 розділу I:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"номер облікової картки застрахованої особи (номер ЗО) - номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр;";

в абзаці п'ятнадцятому слово "СПД" замінити словом "підприємці".

2. У розділі III:

у пункті 3.2 слово "СПД" замінити словом "підприємці";

доповнити розділ новим пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою, у тому числі із фізичною особою, яка обрала спрощену систему оподаткування, або членом сім'ї, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності, страхувальники, зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 цього розділу, обов'язково подають звіт протягом двох робочих днів після настання страхового випадку стосовно таких осіб.

Звіт подається за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.".

3. У розділі IV:

пункт 4.8 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особі надано відпустку по вагітності і пологах;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

пункт 4.9 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий вважати абзацами двадцятим - двадцять третім;

у пункті 4.10 слова "ФО-СПД, які нараховують єдиний внесок на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб" замінити словами "ФО-підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування";

у пункті 4.11 слово "СПД" замінити словом "підприємці";

пункт 4.14 викласти в такій редакції:

"4.14. Особи, які зазначені в пункті 3.3 розділу III цього Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 6 до цього Порядку про суми добровільних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.";

доповнити новими пунктами 4.15, 4.16 та 4.17 такого змісту:

"4.15. Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до цього Порядку про суми такої доплати.

4.16. ФО - підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.

4.17. Особи, які зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 розділу III цього Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду відомості згідно з таблицею додатка 7 до цього Порядку, де зазначається розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат.".

4. У розділі V:

у абзаці восьмому пункту 5.5 слова "ідентифікаційного номера" замінити словами "реєстраційного номера облікової картки платника податків";

у пункті 5.6 слово "початкова" замінити словом "додаткова";

пункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти)".

У зв'язку з цим пункт 5.8 вважати пунктом 5.9.

5.У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця" у відповідних відмінках замінити словами "витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідних відмінках.

6. Додатки 1, 2, 4 - 6 викласти у новій редакції:

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

N
з/п

Код категорії страхувальника

Назва категорій страхувальників

 

Повна назва

1. Юридичні особи - страхувальники

1

111

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Коротка назва: ЮО на загальних підставах

2

113

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали спрощену систему оподаткування - єдиний податок.

Коротка назва: ЮО на єдиному податку

3

114

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований сільськогосподарський податок.

Коротка назва: ЮО на фіксованому сільськогосподарському податку

4

120

Колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).

Коротка назва: колективні, орендні підприємства

5

130

Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), утворених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

Коротка назва: дипломатичні представництва України

6

140

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташованих на території України.

Коротка назва: іноземні дипломатичні представництва

7

150

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.

Коротка назва: організації - не роботодавці

8

160

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Коротка назва: Фонд страхування від безробіття

9

170

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України.

Коротка назва: Фонд страхування від нещасного випадку на виробництві

10

180

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.

Коротка назва: Управління праці та соціального захисту населення

2. Фізичні особи - страхувальники

11

211

Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Коротка назва: ФО-підприємці на загальних підставах

12

212

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування - фіксований податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Коротка назва: ФО-підприємці на фіксованому податку

13

213

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування - єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку

14

221

Фізична особа - член сім'ї фізичної особи - підприємця, який сплачує внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на загальних підставах

15

222

Фізична особа - член сім'ї фізичної особи - підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування.

Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на ССО

16

230

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність

17

241

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Коротка назва: добровільні учасники

18

242

Особи, які на підставі пункту 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Коротка назва: особа, яка доплачує

19

243

Платники, які відповідно до статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску

  

Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

База нарахування єдиного внеску 

Розмір єдиного внеску 

Код категорії застрахованих осіб

Назва категорії застрахованих осіб

Назва

Одиниця виміру

Нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником

Утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи

1

Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та у інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: наймані працівники на загальних підставах

Коротка назва: оплата праці

2

Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

8,41

3,6

Коротка назва: працюючий інвалід

Коротка назва: оплата праці

3

Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

45,96

6,1

Коротка назва: особа льотного складу

Коротка назва: оплата праці

4

Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

 

 

 

Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського кооперативу

Коротка назва: дохід члена КСП, сільськогосподарського кооперативу

5

Фізичні особи - підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою - підприємцем, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)

%

34,7

Не утримується

Коротка назва: ФО-підприємці на загальних підставах

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

6

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)

Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

34,7

Не утримується

Коротка назва: ФО-підприємці на ССО

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

7

Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім'ї фізичної особи - підприємця, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)

%

34,7

Не утримується

Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на загальних підставах

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

8

Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування

Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

34,7

Не утримується

Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на ССО

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

9

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску

%

34,7

Не утримується

Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності

Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

10

Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: громадянин України, який працює за її межами

Коротка назва: оплата праці

11

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні

Коротка назва: оплата праці

12

Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: особа на виборній посаді

Коротка назва: оплата праці

13

Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: працівник воєнізованих формувань

Коротка назва: оплата праці

14

Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

3,6

Коротка назва: особа на альтернативній службі

Коротка назва: оплата праці

15

Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства)

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва

16

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою З = Ф х 100 % / Т, де:
З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;
Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці

Не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру

Коротка назва: особа, яка страхується добровільно

Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник

17

Особи, які на підставі пункту 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи з передбаченої частиною третьою статті 24 ЗУ N 1058 доплати за формулою Зд = Д х 100 % / Т, де:
Зд - сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати;
Д - сума доплати;
Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці

Розрахункова величина
до розміру мінімального страхового внеску

Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески

Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник

18

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу

19

Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", крім осіб, які отримують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ

20

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною

21

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом

22

Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю

23

Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

34,7

2,6

Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років

Коротка назва: грошове забезпечення

24

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: батьки-вихователі

25

Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3

6,1

Коротка назва: наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України

Коротка назва: оплата праці

26

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Сума винагороди за цивільно-правовими договорами

%

34,7

2,6

Коротка назва: особи, які працюють за угодами ЦПХ

Коротка назва: винагорода за угодами ЦПХ

27

Особи, які не є інвалідами, працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

3,6

Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці

28

Особи, які є інвалідами та працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,5

3,6

Коротка назва: працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 %

Коротка назва: оплата праці

29

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

%

33,2

2

Коротка назва: особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

30

Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

5,3

2,85

Коротка назва: найманий працівник-інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Коротка назва: оплата праці

31

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

34,7

2,6

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу

Коротка назва: грошове забезпечення

32

Працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"

%

8,41

6,1

Коротка назва: працюючий інвалід

Коротка назва: оплата праці

33

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда I групи

34

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

%

33,2 від розміру мінімальної заробітної плати

Не утримується

Коротка назва: особа, яка доглядає престарілого

35

Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно з повідомлення - розрахунку

Доплата з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, до мінімального розміру єдиного внеску у відповідному місяці

%

Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску

Коротка назва: ФО-підприємці, які доплачують єдиний внесок згідно з повідомленням-розрахунком

Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно

  

Звітність

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

1. Звіт за місяць:

 

 


рік:

 

 

 

 


Подають

Терміни подання

Страхувальники, фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення,

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

не пізніше ніж через 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця


 
 
Форма N Д4
(місячна)
за погодженням з Держкомстатом

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   3. Філія за реєстрацією в
   Пенсійному фонді України

 

 
 

 

 

 


Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________
                                                                                                                                (страхувальник / фізична особа)
Місцезнаходження / місце проживання ____________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________________

Вихідний N у страхувальника ________________

"___" ____________ 20__ року
(дата)

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт ____________________________

Перелік таблиць звіту

N
з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску

 

*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

 

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

 

*

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

 

*

5

Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

 

 

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

 

 

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

 

8

Відомості про осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

 

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

 

Усього

 

 

Керівник

_______________________________
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

_______________________________
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ______________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року

Реєстраційний N звіту в органах Пенсійного фонду України __________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту ____________

1. Звіт за місяць:

 

 


рік:

 

 

 

 


 

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3. Філія за реєстрацією в
  органі Пенсійного
  фонду України

 
 
 
 

 

 

 

 


Страхувальник ______________________________________________________________________
                                           (найменування страхувальника або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
4. Код основного виду економічної діяльності ___________________________

5. Клас професійного ризику виробництва

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 


 

Бюджетна установа

 

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС
Підприємство, організація громадської організації інвалідів

 

(позначка "х" вноситься у клітинку відповідного варіанта)

Міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади __________________________

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період,
осіб ___________________________________,
у тому числі:

Місцезнаходження (місце проживання) _______
____________________________ тел. __________
Організаційно-правова форма господарювання
___________________________________________

працівників, яким відповідно до чинного
законодавства встановлено інвалідність,
осіб ____________________________________

N реєстрації
страхувальника ___________________________

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового
характеру ______________________________

 

Назва банку _______________________________

Кількість застрахованих осіб у звітному
періоді ________________________________,
у тому числі:
чоловіків ______________________________
жінок _________________________________
(показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях)

МФО _____________________________________
N п/рахунку _______________________________

 

Обрана система оподаткування __________

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

N
з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

 

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього. У т. ч.:

 

1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)

 

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)

 

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7 %)

 

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

 

2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)

 

2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

 

2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

 

2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %

 

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 33,2 %

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)

 

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6)

 

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % - 49,7 %))

 

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)

 

3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)

 

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)

 

3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)

 

3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)

 

3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2 х 34,7 %)

 

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3 х 33,2 %)

 

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)

 

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

 

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

 

4.1.2

найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)

 

4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)

 

4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)

 

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)

 

5

Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)

 

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

 

5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %

 

5.3

р. 4.1.3 х 6,1 %

 

5.4

р. 4.2 х 2,6 %

 

5.5

р. 4.3 х 2 %

 

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

 

6.1

Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)

 

6.1.1

36,76 - 49,7 %

 

6.1.2

36,3 %

 

6.1.3

45,96 %

 

6.1.4

8,41 %

 

6.1.5

5,3 %

 

6.1.6

5,5 %

 

6.1.7

34,7 %

 

6.1.8

33,2 %

 

6.2

Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

 

6.3

Додатково утримано єдиного внеску

 

6.3.1

3,6 %

 

6.3.2

2,85 %

 

6.3.3

6,1 %

 

6.3.4

2,6 %

 

6.3.5

2 %

 

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

 

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

 

7.1.1

36,76 - 49,7 %

 

7.1.2

36,3 %

 

7.1.3

45,96 %

 

7.1.4

8,41 %

 

7.1.5

5,3 %

 

7.1.6

5,5 %

 

7.1.7

34,7 %

 

7.1.8

33,2 %

 

7.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

 

7.3

Зменшено утримань

 

7.3.1

3,6 %

 

7.3.2

2,85 %

 

7.3.3

6,1 %

 

7.3.4

2,6 %

 

7.3.5

2 %

 

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

 

 

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76 - 49,7 %)

 

8.2

р. 3.1.2 + р. 6.1.2 - р. 7.1.2 (36,3 %)

 

8.3

р. 3.1.3 + р. 6.1.3 - р. 7.1.3 (45,96 %)

 

8.4

р. 3.1.4 + р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)

 

8.5

р. 3.1.5 + р. 6.1.5 - р. 7.1.5 (5,3 %)

 

8.6

р. 3.1.6 + р. 6.1.6 - р. 7.1.6 (5,5 %)

 

8.7

р. 3.2 + р. 6.1.7 - р. 7.1.7 (34,7 %)

 

8.8

р. 3.3 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)

 

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

 

8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 - р. 7.3.2 (2,85 %)

 

8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 - р. 7.3.3 (6,1 %)

 

8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 - р. 7.3.4 (2,6 %)

 

8.13

р. 5.5 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)

 

8.14

р. 6.2 - р. 7.2

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д


.

М

М


.

Р

Р

Р

Р


 

Керівник
М. П.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Головний бухгалтер
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Додаток до таблиці 1 звіту за ________ місяць 20__ року

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ___________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ____________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на початок звітного періоду:
Дт ______ грн.
Кт _______ грн.,
у тому числі:
пеня __________ грн.;
штрафні санкції ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на кінець звітного періоду:
Дт ______ грн.
Кт _______ грн.,
у тому числі:
пеня __________ грн.;
штрафні санкції ________ грн.

Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т. ч. у натуральній формі _______ грн.,
у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн.,
у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн.

1. Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:

1.1. Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.

1.2. Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ____________ грн.

1.3. Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ____________ грн.

2. Належить до сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004, __________________ грн.*

3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:

3.1. Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.

_____________ грн.

3.1.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 %

_____________ грн.

3.1.2. 0,5 - 5 %

_____________ грн.

3.2. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку донараховані страхові внески,

_____________ грн.

3.3. Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.

_____________ грн.

3.3.1. 32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 %

_____________ грн.

3.3.2. 0,5 - 5 %

_____________ грн.

3.4. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески,

_____________ грн.

3.5. Виправлення допущеної помилки потребує змін
у персоніфікованому обліку застрахованих осіб

 так/ні
(необхідне підкреслити)

3.6. Зміст помилки ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Встановлені строки виплати заробітної плати:
за першу половину місяця ________
за другу половину місяця ________

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Заповнюється платниками єдиного внеску, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004.

Примітка. Суми, зазначені у пунктах 1 та 2, підлягають сплаті окремо на рахунки фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України.

Вихідний N у страхувальника

__________________

N аркуша звіту   ________________

1. Звіт за місяць

 

 

 

 


рік

 

 

 

 


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3. Філія за реєстрацією
 в органі Пенсійного
 фонду України

 

 

 

 

 


Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування страхувальника)

Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)

Розділ I

N з/п

Назва показника

Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн.)

у звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

6

1

Особи, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

 

 

2

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

3

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

4

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

5

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4)

Х

 

 

 

6

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, у тому числі

 

Х

Х

Х

6.1

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, які не працюють

 

Х

Х

Х

Розділ II
Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків

N з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок

 

2

Нараховано єдиного внеску

 

3

Збільшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

3.1

Сума грошового забезпечення, на яку збільшено єдиний внесок

 

4

Зменшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

4.1

Сума грошового забезпечення, на яку зменшено єдиний внесок

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д


.

М

М


.

Р

Р

Р

Р


 

Керівник
М. П.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Головний бухгалтер
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Вихідний N у страхувальника

___________________

N аркуша звіту   ________________

1. Звіт за місяць

 

 

 

 


рік

 

 

 

 


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3. Філія за реєстрацією
 в органі Пенсійного
 фонду України

 

 

 

 

 


Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                          (найменування страхувальника)

Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Назва показника

Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн.)

у звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

 

 

 

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д


.

М

М


.

Р

Р

Р

Р


 

Керівник
М. П.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Головний бухгалтер
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Вихідний N у страхувальника

___________________

N аркуша звіту   ________________

1. Звіт за місяць

 

 

 

 


рік

 

 

 

 


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3. Філія за реєстрацією
 в органі Пенсійного
 фонду України

 

 

 

 

 


Страхувальник ______________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування страхувальника)

Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення _____________________

N
з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

3

Нараховано єдиного внеску, 34,7 %

 

4

Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок

 

5

Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %

 

6

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)

 

6.1

34,7 %

 

6.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

7

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)

 

7.1

34,7 %

 

7.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

8

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

 

8.1

Нараховано єдиного внеску 34,7 % (р. 3 + р. 6.1 - р. 7.1)

 

8.2

Утримано єдиного внеску 2,6 % (р. 5 + р. 6.2 - р. 7.2)

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д


.

М

М


.

Р

Р

Р

Р


 

Керівник
М. П.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Головний бухгалтер
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)

___________
(підпис)
  

_____________________
(прізвище та ініціали)
  

Додаток до таблиці 4 звіту за ________ місяць 20__ року

Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:

1. Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.

______________ грн.

1.1. 33,2 %

______________ грн.

1.2. 0,5 - 2 %

______________ грн.

2. Сума виплати грошового забезпечення, на яку донараховані страхові внески,

______________ грн.

3. Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч.

______________ грн.

3.1. 33,2 %

______________ грн.

3.2. 0,5 - 2 %

______________ грн.

4. Сума виплати грошового забезпечення, на яку зайво нараховані страхові внески,

______________ грн.

Зміст помилки ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду України

  
  

 

 

 

 


___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звіт за місяць:

 
 

 


рік:

 
 

 

 

 


4. Тип:    початкова
 

 
 


скасовуюча
 

 
 


додаткова
 

 
 


5. N
з/п

6. Громадя-
нин
України
(1-так, 0-ні)

7. Кате-
горія особи*

8. Номер облікової картки ЗО

9. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

10. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

11. Підстава припинення трудових відносин

дата початку

дата закінчення

1

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

2

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

3

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

4

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

5

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

6

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

7

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

8

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

9

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

10

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

11

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

12

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

13

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

14

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

15

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |

 

 

 

|

|

 

____________
* Категорія особи: 1 - наймані працівники (трудова книжка); 2 - наймані працівники (без трудової книжки); 3 - особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; 4 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 - особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах.

12. Дата формування у страхувальника:

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


13. Кількість заповнених рядків на аркуші

 

 


 

14. Керівник
  
М. П.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  
_______
(підпис)

  
______________
(прізвище, ініціали)

15. Головний
бухгалтер

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  
_______
(підпис)

  
______________
(прізвище, ініціали)

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту __________

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду України

 
 

 

 

 

 


_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звітний місяць
 

 

 


рік
 

 

 

 

 


      4. Тип: початкова
 

 


скасовуюча
 

 


 

  

____________
* Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Код типу нарахувань:

1 - сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул;

2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;

5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

*** Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов'язково заповнюється у зв'язку з нарахованою сумою:
допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
також при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.
В інших випадках поле не обов'язкове для заповнення.

20. Кількість заповнених рядків на аркуші
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21. Дата формування у страхувальника:
 

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

 

 

22. Керівник
 
М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

23. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду України
 

 

 

 

 

 


_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звіт за місяць:

 

 


рік:

 

 

 

 


4. Тип: початкова

 


скасовуюча

 


додаткова

 


5.
N
з/п

6. Гро-
мадя-
нин Укра-
їни

7. Номер облікової картки ЗО

8. Код підстави для обліку спецстажу
 
 

10. Поча-
ток пері-
оду
 

 
 
 
 
12. Кіль-
кість днів
 
 
 
 
 

13. Кількість годин, хвилин

15. N наказу про проведення атестації робочого місця

17.
Ознака
 
СЕЗОН

9. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

11. Кі-
нець пері-
оду

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Дата формування у страхувальника:
 

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


19. Кількість записів на аркуші
 

 

 


20. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)
  

________________________
(прізвище та ініціали)
  

М. П.

 

 

 

21. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)
  

________________________
(прізвище та ініціали)
  

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту __________

Таблиця 8. Відомості про осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Філія за реєстрацією в
органі Пенсійного фонду України
 

 
 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звітний місяць

 

 


рік

 

 

 

 


        4. Тип: початкова

 


скасовуюча

 


5.
N
з/п

6. Гро-
ма-
дя-
нин Украї-
ни
(1-так, 0-ні)

7. Номер облікової картки ЗО

9. Код кате-
го-
рії ЗО

10. Дані про період отримання грошового забезпе-
чення / допомоги (компен-
сації) у звітному місяці

13. Тип нара-
ху-
вань*

14. Місяць та рік, за який проведено нарахування

15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законо-
давством, на яку нараховується єдиний внесок

17. Сума нарахо-
ваного єдиного внеску

11. Да-
та по-
чат-
ку

12. Да-
та за-
кін-
чен-
ня

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

8. Прізвище

ім'я

по батькові

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

Разом за аркушем документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Код типу нарахувань:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

18. Кількість заповнених рядків на аркуші

 

 

 

 

 

 

 

 


 

19. Дата формування у страхувальника

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

 

 

20. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

________
(підпис)
  

______________________
(прізвище та ініціали)
  

М. П.

21. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

________
(підпис)
  

______________________
(прізвище та ініціали)
  

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту __________ 

Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

1. Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Філія за реєстрацією в органі
Пенсійного фонду України

 
 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звітний місяць
 

 

 


рік
 

 

 

 

 


      4. Тип: початкова
 

 


скасовуюча
 

 


 

5.
N
з/п

6. Номер облікової картки ЗО

8. Код ка-
тего-
рії ЗО

9. Дані про період строкової служби у звітному місяці

12. Місяць та рік, за який проведено нарахування

13. Мінімаль-
ний розмір заробітної плати, встановлений законодавством

14. Сума нарахованого єдиного внеску

10. Дата початку

11. Дата закін-
чення

грн

коп.

грн

коп.

7. Прізвище

ім'я

по батькові

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

 

 

Разом за аркушем документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Кількість заповнених рядків на аркуші

 

 

 

 

 

 

 

 


 

16. Дата формування у страхувальника

Д

Д


.

М

М


.

Р

Р

Р

Р


 

 

 

17. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

_________________
(підпис)
  

____________________
(прізвище та ініціали)
  

  
М. П.

18. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

_________________
(підпис)
  

____________________
(прізвище та ініціали)
  

 

Звітність

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

1. Звіт за рік:

 

 

 

 


 

Подають

Терміни подання

Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно,

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

  
до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом


  

Форма N Д5
(річна)
за погодженням з Держкомстатом

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________

Вихідний N у страхувальника ________________________                   "___" ____________ 20__ року
                                                                                                                                                                                      (дата)

Номер реєстрації платника ______________________________________________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт _______________________________

Перелік таблиць звіту

N з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями

 

*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)

 

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

 

*

4

Відомості про дохід (прибуток) члена сім'ї фізичної особи - підприємця, яка бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок

 

*

5

Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за члена сім'ї, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності

 

*

6

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

*

 

Усього

 

*

Страхувальник

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України _________________

Дата реєстрацій в органі Пенсійного фонду України _______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ________________________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ______________________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

 

 

 

 


 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями

 
Повідомляю, що я, _____________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
  
  
кількість членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, ___________,

  
Тип форми:

 


початкова

 


скасовуюча

 


призначення
пенсіїберу участь на добровільних засадах:

 

 

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

 

 


 

N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору                   "___" ____________ 20__ року

Дата початку терміну дії договору  "___" ____________ 20__ року

Дата закінчення дії договору             "___" ____________ 20__ року

 

 

Місяць

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи - підприємця

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску*

Сума нарахованого єдиного внеску
(гр. 3 х гр. 4)

Кількість днів тимчасової непраце-
здатності

Кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

7

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Х

 

 

 

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):
34,7 % - ________________ грн.; 36,6 % - _______________ грн.; 36,21 % - _______________ грн.;
38,11 % - _________________ грн.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

     Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

____________
* У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування - 38,11 %.

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

 

 

 

 


2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)

 
Повідомляю, що я, _____________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
Спрощена система оподаткування:

фіксований податок

 


 

єдиний податок

 


 


кількість членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, __________,

  
Тип форми:

 


початкова

 


скасовуюча

 


призначення
пенсіїберу участь на добровільних засадах:

 

 

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

 

 


 

N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору                         "___" ____________ 20__ року

Дата початку терміну дії договору        "___" ____________ 20__ року

Дата закінчення терміну дії договору   "___" ____________ 20__ року

 

 

Місяць

Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімального страхового внеску фізичної особи - підприємця

Розмір єдиного внеску*

Усього до сплати
(гр. 2 х гр. 3)

Кількість днів тимчасової непрацез-
датності

Кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

Січень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Усього

 

Х

 

 

 

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4):
34,7 % - ________________ грн.; 36,6 % - _______________ грн.; 36,21 % - _______________ грн.;
38,11 % - _________________ грн.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

     Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

____________
* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування - 38,11 %.

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

 

 

 

 


2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

 
Повідомляю, що я, _____________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
одержав дохід безпосередньо від наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої
або викладацької, а також медичної, юридичної практики, в тому числі адвокатської,
нотаріальної діяльності, проведення релігійної (місіонерської) діяльності (необхідне підкреслити),

  
Тип форми:

 


початкова

 


скасовуюча

 


призначення
пенсіїберу участь на добровільних засадах:

 

 

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

 

 


 

N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору                         "___" ____________ 20__ року

Дата початку терміну дії договору        "___" ____________ 20__ року

Дата закінчення терміну дії договору   "___" ____________ 20__ року

 

 

Місяць

Сума доходу, заявлена в податковій декларації

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

Розмір єдиного внеску*

Сума нарахованого єдиного внеску
(гр. 3 х гр. 4)

Кількість днів тимчасової непрацез-
датності

Кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

7

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Х

 

 

 

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань в розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):
34,7 % - _______________ грн.; 36,6 % - _______________ грн.; 36,21 % - ______________ грн.;
38,11 % - _________________ грн.

____________
* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування - 38,11 %.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту ______

1. Звіт за рік:

 

 

 

 


 

   2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________________________
(П. І. Б. страхувальника)

 
Номер облікової картки застрахованої особи

Прізвище ______________________________________________
Ім'я __________________________________________________
По батькові ____________________________________________

Код категорії застрахованої особи

 

 


  
Тип форми:

 


початкова

 


скасовуюча

 


призначення
пенсіїберу участь на добровільних засадах:

 

 

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

 

 


 

N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору                         "___" ____________ 20__ року

Дата початку терміну дії договору        "___" ____________ 20__ року

Дата закінчення терміну дії договору   "___" ____________ 20__ року

 

 

Таблиця 4. Відомості про дохід (прибуток) члена сім'ї фізичної особи - підприємця, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок

Місяць

Сума доходу (прибутку), отримана членом сім'ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб

Сума доходу (прибутку), з якого сплачено єдиний внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат

Розмір єдиного внеску*

Сума нарахованого єдиного внеску

Кількість днів тимчасової непраце-
здатності

Кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

7

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Х

 

 

 

____________
* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування - 38,11 %.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

     Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

     1. Звіт за рік:

 

 

 

 


2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________________________
(П. І. Б. страхувальника)

 
Номер облікової картки застрахованої особи

Прізвище ______________________________________________
Ім'я ___________________________________________________
По батькові _____________________________________________

Код категорії застрахованої особи

 

 


  
        Тип форми:

 


початкова

 


скасовуюча

 


призначення
пенсіїберу участь на добровільних засадах:

 

 

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

 

 


 

N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору                         "___" ____________ 20__ року

Дата початку терміну дії договору        "___" ____________ 20__ року

Дата закінчення терміну дії договору   "___" ____________ 20__ року

 

 

Таблиця 5. Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за члена сім'ї, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності

Місяць

Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок

 

Сума, яка враховується для обчислення страхових виплат

Розмір єдиного внеску*

Сума нарахованого єдиного внеску

 

Кількість днів тимчасової непрацез-
датності

Кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

7

Січень

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Х

 

 

 

____________
* У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування - 38,11 %.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

     Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Таблиця 6. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________
(П. І. Б. страхувальника)

2. Звітний рік

 

 

 

 


        3. Тип: початкова

 


скасовуюча

 


 

4. Місяць

5. Код підстави для обліку спецстажу

9. Початок періоду (день)

10. Закінчення періоду (день)

11. Кількість днів

12. Кількість годин, хвилин

14.
Ознака
 
СЕЗОН

13. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години, хвилини)

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Дата формування у страхувальника:

Д

Д


 

.
 

М

М


 

.
 

Р

Р

Р

Р


 

 

16. Страхувальник

____________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)

 

Звітність

Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

1. Звіт за рік:

 

 

 

 


 

Подають

Терміни подання

Особи згідно зі статтями 12 та 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності,
органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

  
до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом, та протягом одного календарного місяця після здійснення доплати


  

Форма N Д6
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
від 08.10.2010 N 22-2
за погодженням з Держкомстатом

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________________________
Місце проживання _________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________________________

Вихідний N у страхувальника ________________________________                   "___" ____________ 20__ року
Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт _______________________________
N договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування ______________
Дата укладання договору                         "___" ____________ 20__ року
Дата початку терміну дії договору        "___" ____________ 20__ року
Дата закінчення терміну дії договору   "___" ____________ 20__ року
Діапазон доплат єдиного внеску за попередній період згідно
з договором про добровільну участь з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
Дата здійснення доплат                             "___" ____________ 20__ року

Перелік таблиць звіту

N
з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Відомості про суми добровільних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

*

2

Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску

 

*

3

Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

 

*

 

Усього

 

 

Страхувальник

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України ________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України _______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року

Реєстраційний N звіту в органах Пенсійного фонду України ___________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

        1. Звіт за рік

 

 

 

 


2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Прізвище  _______________________________________________________________

Тип форми:

Ім'я ____________________________________________________________________

 


початкова

По батькові ______________________________________________________________

 


скасовуюча

Категорія застрахованої особи

  
  

 


 

  
  


призначення пенсії

Обрані види загальнообов'язкового державного соціального страхування на умовах договору про добровільну участь:

у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття

 

 

 

 


 

Загальна сума добровільних внесків на загальнообов'язкове державне

      грн                   коп.

соціальне страхування

 

 

 

 

 


 

 


 

Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

N
з/п

Місяць, за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення пенсії

Сума добровільних внесків

Усього повних днів стажу

грн

коп.

грн

коп.

1

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відомості
про дію договору у
звітному році

Початок

День

 

 


 

Місяць

 

 


 

Рік

 

 

 

 


        Кінець

День

 

 


 

Місяць

 

 


 

Рік

 

 

 

 


ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ

Кількість повних

ЗА ЗВІТНІ ПЕРІОДИ, В ЯКИХ ВРАХОВУЄТЬСЯ ЄДИНИЙ ВНЕСОК:

місяців

 

 


днів

 

 


Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище платника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків:

Так

Ні

 

 

 


 


 

"___" _________________ 20__ року
(дата)

________________
(підпис)

_______________________________
(П. І. Б.)

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище ________________________________________________________________

Тип форми:

Ім'я _____________________________________________________________________

 


початкова

По батькові ______________________________________________________________

 


скасовуюча

Категорія застрахованої особи

  
  

 


 

  
  


призначення пенсії

 

      грн                   коп.

Загальна сума доплати

 

 

 

 

 


 

 


 

Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску

N
з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено внесок і яка використовується для обчислення пенсії

Сума
доплати

 

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

 Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків:

Так

Ні

 

 

 


 


 

"___" _________________ 20__ року
(дата)

________________
(підпис)

_______________________________
(П. І. Б.)

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище ________________________________________________________________

Тип форми:

Ім'я _____________________________________________________________________

 


початкова

По батькові ______________________________________________________________

 


скасовуюча

Категорія застрахованої особи

 

 


 

 


призначення пенсії

Загальна сума доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

      грн                   коп.

соціальне страхування

 

 

 

 

 


 

 


 

Таблиця 3. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

N
з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат

Сума доплати до мінімального страхового внеску

 

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

 Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків:

Так

Ні

 

 

 


 


 

"___" _________________ 20__ року
(дата)

________________
(підпис)

_______________________________".
(П. І. Б.)

7. Доповнити Порядок новим додатком 7 такого змісту:

Звітність

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

1. Звіт за місяць

 

 


рік

 

 

 

 


Подають

Терміни подання

Страхувальники, фізичні особи - підприємці в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення,

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

  
протягом двох робочих днів після настання страхового випадку


  

Форма N Д7
за погодженням з Держкомстатом

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   3. Філія за реєстрацією в
   Пенсійному фонді України

 

 
 

 

 

 


Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
(страхувальник / фізична особа)

Місцезнаходження / Місце проживання _________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________________________________________

Вихідний N у страхувальника _________________________

"___" ____________ 20__ року
(дата)

Код основного виду економічної діяльності __________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт ____________________________

N
з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

 

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

 

*

Страхувальник

__________________________
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__________________________
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків)

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Реєстраційний N звіту в органі Пенсійного фонду України _______________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20___ року

Реєстраційний N звіту в органах Пенсійного фонду України ___________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

1. Звіт за місяць

 

 


рік

 

 

 

 


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

 
 
 
 

 

 

 

 


_____________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

Номер облікової картки застрахованої особи

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Прізвище ________________________________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________________________________

По батькові  ______________________________________________________________________________

Код категорії застрахованої особи*

 

 


 

Громадянин України            так

 


 

ні

 


 

Дата настання нещасного випадку або дата складання акта за формою П-4

 
 

 


місяць

 
 

 


 

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку
_____________________________________________________________________________________

Період трудових відносин:

        дата початку

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

        дата закінчення

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


 

N з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок (не враховуючи суми виплати***),
грн

Відмітка про сплату єдиного внеску
(так, ні)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

____________
* Код категорії ЗО - обирається з Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

*** Виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                           /

     Дата

Д

Д


.
 

М

М


.
 

Р

Р

Р

Р


".

  

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Б. Ніколаєв

 

Опрос