Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о государственной регистрации печатных средств массовой информации, Положение о государственной регистрации информационных агентств как субъектов информационной деятельности

Минюст
Приказ от 08.07.2011 № 1827/5
действует с 22.07.2011

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2011

м. Київ

N 1827/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 854/19592

Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 N 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за N 173/12047 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 1.1 глави 1 після слів "(далі - Закон)" доповнити словами та цифрами "Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 401".

1.2. Пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.4. Реєструвальний орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:

1) копії виписки з Єдиного державного реєстру, статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;

2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Органу реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.".

1.3. У пункті 5.1 глави 5 слова "реєструвальний орган" замінити словами "Укрдержреєстр, відповідний територіальний орган Мін'юсту".

1.4. Пункти 6.3, 6.4, 6.7 глави 6 після слів "територіального органу" доповнити словом "Мін'юсту".

1.5. У пунктах 6.8, 6.14 глави 6 слово "юстиції" замінити словом "Мін'юсту".

1.6. У тексті Положення та додатках до нього:

слова "Міністерство юстиції України", "Міністерство юстиції" в усіх відмінках замінити словами "Державна реєстраційна служба України" у відповідних відмінках;

слово "Мін'юст" в усіх відмінках замінити словом "Укрдержреєстр" у відповідних відмінках;

слова "Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках замінити словами "структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру" у відповідних відмінках;

слова "Міністр юстиції" у всіх відмінках замінити словами "Голова Укрдержреєстру" у відповідних відмінках;

слова "Заступник Міністра" у всіх відмінках замінити словами "Заступник Голови Укрдержреєстру" у відповідних відмінках.

2. Внести до Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 N 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за N 174/12048 (із змінами), такі зміни:

2.1. Пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.4 До заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про таку юридичну особу.

Укрдержреєстру забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.".

2.2. У тексті Положення та додатках до нього:

слова "Міністерство юстиції України", "Міністерство юстиції" в усіх відмінках замінити словами "Державна реєстраційна служба України" у відповідних відмінках;

слово "Мін'юст" в усіх відмінках замінити словом "Укрдержреєстр" у відповідних відмінках;

слова "Міністр юстиції" у всіх відмінках замінити словами "Голова Укрдержреєстру" у відповідних відмінках;

слова "Заступник Міністра" у всіх відмінках замінити словами "Заступник Голови Укрдержреєстру" у відповідних відмінках.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

  

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України

І. І. Завальна

 

Опрос