Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев

Национальный банк
Постановление от 23.06.2011 № 206
действует с 29.07.2011

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.06.2011

м. Київ

N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 853/19591

Про затвердження Змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Відповідно до статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", глави 5 розділу II Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою виконання вимог Цивільного кодексу України, Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", Закону України від 03.02.2011 N 2994-VI "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2008 за N 845/15536, що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

  

Голова

С. Г. Арбузов

  

Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова "письмового дозволу на здійснення операцій" замінити словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю".

1.2. У пункті 1.2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"виділення банку - створення одного чи кількох банків-правонаступників із передаванням йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків банку, з якого здійснюється виділення, без припинення такого банку";

абзац п'ятий після слів "передавальними актами" доповнити словами "всього майна";

в абзаці сьомому слова "усіх його" замінити словами "усього його майна";

в абзаці восьмому слова "усіх його/їх" замінити словами "усього його/їх майна".

1.3. Главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.9. Банки, що проводять реорганізацію, у разі внесення змін до документів, що подавалися для отримання дозволу на реорганізацію банку, повинні подати ці зміни протягом трьох робочих днів з дня настання таких змін до Національного банку".

2. У підпункті "д" пункту 2.1 глави 2 слова "та письмового дозволу на здійснення операцій" замінити словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

у підпункті "є" цифри "89" замінити цифрами "82";

у підпункті "ж" цифри "66, 67" замінити цифрами "68, 69";

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі учасника в банку-правонаступнику";

у підпункті "о" слово "особами" замінити словом "органами";

у підпункті "у" слова "на акції банків, що реорганізовуються" виключити.

3.2. У пунктах 3.2 - 3.4 цифри "4.1" замінити цифрами "3.1".

4. У главі 4:

4.1. Абзац третій пункту 4.4 доповнити словами "або комісією для проведення реорганізації".

4.2. Підпункт "г" пункту 4.8 викласти в такій редакції:

"г) учасникам банків, які проводять реорганізацію, Національний банк надав (надіслав) рішення про заборону набувати або збільшувати істотну участь у банку".

4.3. Главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"4.9. Дозвіл на реорганізацію банку, наданий Національним банком, втрачає свою силу, якщо банк не здійснює дій щодо реорганізації упродовж шести місяців після його отримання".

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.2 слова "отримати письмовий дозвіл Національного банку на придбання або" замінити словами "погодити в Національному банку набуття або".

5.2. У пункті 5.11:

в абзаці першому слова "письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій" замінити словами "генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій";

абзац третій виключити.

6. У пункті 6.2 глави 6 цифри "4.1" замінити цифрами "6.1".

7. У додатках до Положення:

7.1. Пункт 3 розділу II додатків 1 - 4 викласти в такій редакції:

"3. Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику".

7.2. У пункті 4 розділу II додатків 1, 3, 4 слова "дозволу на здійснення операцій" замінити словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)".

7.3. Пункт 9 розділу II додатка 2 викласти в такій редакції:

"9. Подання банком-правонаступником до Національного банку (відповідного територіального управління):

документів, що потрібні для погодження змін до статуту;

повідомлення про початок здійснення нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг (у разі потреби)".

  

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

  

Опрос