Идет загрузка документа (478 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Национальный банк
Положение, Постановление от 20.06.2011 № 197
редакция действует с 09.06.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2011

м. Київ

N 197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 852/19590

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 29 серпня 2013 року N 339
,
 від 31 жовтня 2014 року N 696
,
від 31 липня 2015 року N 499
,
 від 23 грудня 2015 року N 920
(уперше звіти за формами, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до Положення, з урахуванням
 змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2015 року N 920,
 подаються банками за IV квартал 2015 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду)
,
від 17 лютого 2016 року N 88
,
 від 30 березня 2016 року N 204
(уперше звіти за формою, визначеною у додатку 2 до Положення, з урахуванням
 змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року N 204,
 подаються банками за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після
звітного періоду)
,
від 24 липня 2017 року N 66
,
від 5 червня 2018 року N 59

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

2. Департаменту фінансового моніторингу (О. М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Департаменту фінансового моніторингу (О. М. Бережний), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію та проведення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків відповідно до вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту фінансового моніторингу О. М. Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

  

Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму), у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму) (далі - ризикова діяльність), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

2) безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку/установи, який проводиться працівниками Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення;

3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група);

4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку;

5) дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта;

6) дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою запиту Національного банку про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою;

8) керівник банку/установи - голова правління банку / керівник установи / керівник відокремленого підрозділу банку, установи / керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

9) керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або керівник / заступник керівника структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює нагляд за дотриманням банками/установами вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

(підпункт 9 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

10) перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;

11) період, що підлягає виїзній перевірці, - це період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

12) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План);

13) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання корупції" та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку.

3. Перевірка банку/установи проводиться з метою визначення дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також достатності заходів, що здійснюються банком/установою для запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму та відповідності цих заходів для обмеження (зменшення) ризиків під час його/її діяльності.

II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

5. Планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до Плану, який затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.

6. Планова виїзна перевірка відокремленого підрозділу банку/установи може бути проведена без здійснення виїзної перевірки у відповідному році банку - юридичної особи / установи - юридичної особи.

7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

(пункт 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення виїзної перевірки (далі - посвідчення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного керівником Національного банку.

9. У посвідченні зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), інше (за потреби).

10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до посвідчення, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною посвідчення.

У програмі виїзної перевірки за потреби зазначається формат надання банком/установою необхідної для виїзної перевірки інформації.

11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є:

1) інформація/документи, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (у тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, що можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності);

2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство), наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ;

4) результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється розпорядженням, у якому зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава (підстави), передбачена (передбачені) пунктом 11 цього розділу, для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), питання, які підлягають виїзній перевірці, інше (за потреби).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
 від 30.03.2016 р. N 204)

13. Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку/установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку/установи у сфері фінансового моніторингу.

Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/установі, визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

14. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку/установи, у тому числі групи, до якої належить банк, за винятком випадків, зазначених у пункті 19 цього розділу.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

15. Національний банк зобов'язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформляється службовим листом Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

2) період, що підлягає виїзній перевірці;

3) інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

4) іншу інформацію (за потреби).

Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку/установи може надсилатися перелік інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів із них), які банк/установа зобов'язаний(а) підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах, порядку та носіях інформації [у тому числі на таких змінних носіях, як CD, DVD, Flash-носії тощо (далі - носії інформації)], визначених у повідомленні.

(абзац сьомий пункту 15 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі, форматі, збережену на визначених носіях інформації), документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи).

(абзац перший пункту 16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації.

(пункт 16 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису).

(пункт 16 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204
,
 у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим
)

Національний банк з метою проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами електронного зв'язку Національного банку (далі - запит в електронній формі).

(пункт 16 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час отримання банком/установою відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

(пункт 16 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, Національний банк має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку.

(пункт 16 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66,
у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом сьомим)

Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, збережену на визначених носіях інформації на запит інспекційної групи / запит в електронній формі достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи.

(абзац сьомий пункту 16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі.

Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи.

(пункт 17 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи / запиту в електронній формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку і термінах, носіях інформації.

Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі, надаються із супровідним листом.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень.

Датою та часом надходження до Національного банку відповіді банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час отримання Національним банком відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, у встановлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про їх надання (на примірнику, що зберігається в керівника / заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи / запиту в електронній формі вимагати (за потреби) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо внесення змін у програму виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком.

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про внесення змін до програми виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920,
від 17.02.2016 р. N 88,
 від 30.03.2016 р. N 204,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

20. У разі невиконання законних вимог або створення перешкод посадовою особою банку/установи проведенню виїзної перевірки інформація щодо цього (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку, а керівник інспекційної групи складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення в порядку, передбаченому Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами).

21. Керівник та посадова особа банку/установи, про яку йдеться у пункті 20 цього Положення, зобов'язані надати керівникові інспекційної групи пояснення в письмовій формі щодо причин невиконання законних вимог або створення перешкод проведенню виїзної перевірки та всі матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), інформацію, необхідні для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

(абзац перший пункту 22 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Довідка про виїзну перевірку містить дату її складання, найменування банку/установи, що перевірялися, вид перевірки (планова чи позапланова), період, що підлягав перевірці, строк проведення перевірки, висновки, інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком, інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, супровідну інформацію та рекомендації банку/установі, факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були), іншу інформацію (за потреби).

(пункт 22 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку / інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), документи, складені інспекційною групою / Національним банком (акти, описи тощо). Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи / запит в електронній формі зобов'язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Документи (отримані/вилучені/складені інспекційною групою/ Національним банком), що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, оформляються як додатки до другого примірника довідки про виїзну перевірку, власником якої є Національний банк.

(абзац перший пункту 23 замінено новими абзацами першим,
 другим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17.02.2016 р. N 88
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 уважати відповідно абзацами третім - сьомим
,
 абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених в діяльності банку/установи фінансових операцій висновок щодо відповідності/невідповідності яких вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, вимогам/обмеженням щодо діяльності банків/установ (у тому числі щодо наявності ознак здійснення ризикової діяльності) не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками / структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації/документів/висновків від державних органів, інших банків/установ, юридичних чи фізичних осіб. У цьому разі здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин), а копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів перевірки.

(пункт 23 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символьну інформацію, зокрема цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків.

Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи / запит в електронній формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом", або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі.

(абзац п'ятий пункту 23 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
від 24.07.2017 р. N 66)

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті банком/установою та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення.

(абзац шостий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Крім відмітки про засвідчення на копіях документів / витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі.

(абзац сьомий пункту 23 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, на які є посилання в довідці про виїзну перевірку, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

(абзац восьмий пункту 23 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше тридцятого робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, яка тимчасово виконує його обов'язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком.

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

За необхідності Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку банку (з окремими додатками) для ознайомлення правлінню банку / керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

Надсилання Національним банком до банку/установи довідки про виїзну перевірку банку/установи (за необхідності її копії) здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням.

25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на сьомий робочий день з дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату, та повернути підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку.

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Неотримання довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надіслання Національним банком засобами поштового зв'язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку, та/або строку ознайомлення, та/або підписання, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому цього пункту, та/або не підписання, та/або не повернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою до Національного банку не позбавляє її офіційності та законної (юридичної) сили. У цьому разі довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень, а її третій примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку з обов'язковими підтвердними документами, інформацією (далі - документальне підтвердження).

За наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначкою "із запереченнями".

Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи, та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку.

(пункт 25 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

26. Банк/установа надсилає протягом строку, установленого в пункті 25 цього розділу, підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку, письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку (за наявності) до Національного банку із супровідним листом, підписаним керівником банку/установи, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів.

27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї (у тому числі матеріалів виїзної перевірки) з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

(абзац перший пункту 27 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом з додатками (у тому числі матеріалами виїзної перевірки) становить інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

Усі документи, що складені Національним банком з використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї (у тому числі в матеріалах виїзної перевірки), становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.

28. До здійснення перевірок банків/установ не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, у тому числі якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку/установи, членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку/установи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку/установи, мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком/установою, що перевіряється. Обов'язок повідомлення керівника Департаменту про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на працівника Національного банку до початку перевірки банку/установи. Працівник Національного банку несе відповідальність за приховування такої інформації згідно із законодавством України.

У разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчить про наявність у працівника Національного банку, залученого до перевірки, реального чи потенційного конфлікту інтересів, Національний банк негайно відстороняє (усуває) від проведення перевірки такого працівника та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку до проведення перевірки може бути залучений інший.

III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи

29. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку/установи мають право:

1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів;

2) вільного доступу до всіх приміщень банку/установи в робочий час та в неробочий час за потреби;

3) збирати та вимагати від банку/установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, стосовно діяльності банку/установи;

(підпункт 4 пункту 29 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, у тому числі копії документів, що свідчать / можуть свідчити про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, засвідчені в установленому порядку;

(підпункт 5 пункту 29 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку/установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку/установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів;

8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів.

(пункт 29 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

30. Керівник банку/установи, крім обов'язків, що зазначені в розділі II цього Положення, зобов'язаний виконувати законні вимоги керівника та членів інспекційної групи, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний зокрема:

1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів/фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці;

2) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку/установи посвідчення/розпорядження про перевірку цього банку/установи забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів з питань діяльності (обставин, фактів) банку/установи;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку/установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами; забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи.

Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи;

(абзац другий підпункту 4 пункту 30 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи / запит в електронній формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів із них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі;

(підпункт 5 пункту 30 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі;

(підпункт 6 пункту 30 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;

(пункт 30 доповнено новим підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88
,
 у зв'язку з цим підпункт 7 уважати підпунктом 8
)

8) забезпечувати коректну поведінку працівників банку/установи під час проведення виїзної перевірки.

Керівник банку/установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.

IV. Проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу

31. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу шляхом проведення аналізу дотримання банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі:

1) довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку/установи;

2) даних статистичної звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами);

(підпункт 2 пункту 31 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

3) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, звітів, отриманих від банку/установи;

(підпункт 3 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій.

(підпункт 4 пункту 31 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі, структурі та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту.

(абзац перший пункту 32 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Запит оформляється як службовий лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку.

Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити своєчасне надання на запит достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (у тому числі письмових) у визначених у ньому вигляді, структурі, обсягах, форматі, порядку, строку і носіях інформації.

(абзац третій пункту 32 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, та письмові пояснення, що подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення.

(абзац четвертий пункту 32 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку.

(пункт 32 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Якщо копія документа / витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа / витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення.

(пункт 32 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

(пункт 32 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

321. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до цього Положення відповідно.

Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки.

Файли з даними звітів засвідчують електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ - Інформаційний".

(розділ IV доповнено пунктом 321 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

33. У разі виявлення за результатами аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності, неподання звітів, працівники Національного банку складають акт у двох примірниках.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу.

(абзац перший пункту 34 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

Неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом із незалежних від Національного банку причин не позбавляє його (акт) офіційності та законної (юридичної) сили.

Банк/установа протягом семи робочих днів з дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.

(абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

Надання банком/установою заперечень до акта не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою акта.

(пункт 34 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2017 р. N 66)

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 29.08.2013 р. N 339,
 від 31.10.2014 р. N 696
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.07.2015 р. N 499)

 

 

Подається щороку електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Департаменту інформаційних технологій не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду

Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування банку)

Таблиця 1

N з/п

N питання

Назва показника

Відповідь*

1

2

3

4

1

Корпоративне управління та роль органів управління банку

2

1

Зазначте роль наглядової ради банку та/або групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ризики ВК/ФТ)

007, 008, 009, 010, 011, 012

3

2

Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи (політика/процедури/програми), що регламентують порядок управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

4

3

Чи делеговано виконавчим органом банку розгляд питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку (далі - Комітет)?

001, 002

5

4

Чи проводив Комітет засідання щодо розгляду питань ПВК/ФТ протягом звітного періоду?

000, 004, 005, 006

6

5

Зазначте частоту здійснення протягом звітного періоду керівництвом банку контролю за виконанням рішень, що прийняті за результатами засідань Комітету, на яких розглядалися питання ПВК/ФТ

000, 004, 005, 006

7

6

Чи брало протягом звітного періоду керівництво банку до уваги наявні ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, зокрема створення нових філій, розширення ринків (внутрішній та закордонний), упровадження нових продуктів, нових процедур?

013, 014, 015, 016

8

7

Яким чином інформування керівництва банку про зміни в рівнях ризиків ВК/ФТ впливало на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками?

017, 018, 019, 020

9

8

Як ви оцінюєте достатність фінансових, людських ресурсів, ефективність (достатність) програмного забезпечення, що виділило керівництво банку для виконання функцій з питань ПВК/ФТ?

021, 022, 023, 024

10

9

Чи передбачає внутрішньобанківська система управління ризиками ВК/ФТ відповідні механізми для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів щодо управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

11

Управління інформаційними системами

12

10

Чи встановлюють внутрішні документи банку (політика/процедури/програми) вимоги до інформаційних систем для забезпечення управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002, 003

13

11

Чи забезпечує операційна система банку фіксування в профілі конкретного клієнта інформації щодо...

025 - 042

14

12

Чи забезпечує операційна система банку можливість здійснення аналізу вхідної (наявної) інформації для...

043 - 052

15

13

Чи забезпечує операційна система банку генерацію звітів за певний період / на звітну дату щодо інформації про...

053 - 063

16

Управління ризиками

17

14

Чи ефективна діюча в банку система управління ризиками ВК/ФТ, ураховуючи останній затверджений аудиторський висновок служби внутрішнього аудиту банку?

064, 065, 066, 067

18

15

Чи наявний в банку порядок аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ризик послуг)?

000, 068, 069, 070

19

16

Зазначте передбачену порядком в банку частоту проведення аналізу ризику послуг

000, 071, 072, 073, 074

20

17

Для проведення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта банком використовуються критерії ризику, що...

076, 077, 078

21

18

Чи розроблені в банку власні критерії високого ризику клієнта?

002, 079, 080, 081, 082

22

19

Моніторинг ризиків клієнтів здійснювався...

000, 083, 084, 085

23

20

Чи брав участь протягом звітного періоду підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу разом із бізнес-підрозділами під час розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинання, затвердження та оновлення внутрішніх процедур банку з метою визначення потенційних ризиків ВК/ФТ та відповідності їх законодавству з питань ПВК/ФТ?

002, 086, 087, 088, 089

24

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

25

21

Чи наявні в банку належним чином затверджені політика/процедури прийняття на обслуговування клієнтів, що містять принципи та критерії щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин з відповідними клієнтами, проведення разової фінансової операції на значну суму?

000, 090, 091

26

22

Які заходи протягом звітного періоду застосовувалися банком з перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та з перевірки їх чинності/дійсності під час проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів?

092, 093, 094, 095, 096

27

23

Яким чином банк забезпечує виявлення факту належності клієнта [або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів] до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних з публічними особами (далі - публічні та пов'язані з ними особи), до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, під час вивчення клієнта, уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта?

000, 083, 084, 085

28

24

Хто саме з керівників банку надає дозвіл на встановлення/продовження ділових відносин з публічними та пов'язаними з ними особами?

097, 098, 099, 100

29

25

Чи розглядався протягом звітного періоду керівником банку обґрунтований висновок щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей клієнтів - публічних осіб під час надання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами?

001, 002

30

26

Чи передбачена банком диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків?

001, 002

31

27

Які процедури з метою додаткового та/або поглибленого вивчення клієнтів застосовувалися банком протягом звітного періоду відповідно до виявлених ризиків?

094, 095, 101, 102, 103, 105, 106, 107

32

28

Які процедури перевірки наданої клієнтом інформації щодо наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності застосовував банк протягом звітного періоду під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів?

094, 095, 101, 102, 103, 104

33

29

Чи здійснювалася протягом звітного періоду під час ідентифікації та вивчення клієнтів перевірка клієнтів банку, їх представників (зокрема під час установлення/продовження ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму) на наявність осіб у наступних санкційних списках?

076, 077, 108

34

30

Які саме посадові особи банку мають повноваження приймати рішення щодо невстановлення, розірвання ділових відносин з клієнтами, відмови в проведенні фінансової операції?

097, 098, 099, 100

35

31

Чи затверджені в банку процедури, що регламентують процес розірвання ділових відносин з клієнтами?

001, 002

36

32

Чи здійснювалася протягом звітного періоду підрозділом фінансового моніторингу та/або комплаєнсу банку перевірка документів та/або інформації, отриманої від клієнтів щодо їх ідентифікації та вивчення, до встановлення ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму та/або під час обслуговування клієнтів?

000, 110, 111

37

Моніторинг та звітування про фінансові операції

38

33

Чи містять внутрішні процедури банку вимоги щодо здійснення аналізу загальної поведінки клієнтів з метою виявлення операцій, що викликають підозру, можуть підлягати фінансовому моніторингу?

001, 002

39

34

Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній?

001, 002

40

35

Чи наявні у внутрішніх документах банку порядок здійснення аналізу фінансових операцій клієнта залежно від рівня його ризику?

001, 002

41

36

Яким чином здійснювався моніторинг фінансових операцій клієнтів та аналіз загальної поведінки клієнтів з метою виявлення підозрілих дій?

000, 083, 084, 085

42

37

Банк у програмному забезпеченні використовує налаштування (сценарії/правила/алгоритми) з метою автоматичного виявлення фінансових операцій...

112, 113, 114, 115, 116

43

38

Які підрозділи банку / посадові особи банку здійснювали аналіз виявленої підозрілої діяльності клієнтів / фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів?

097, 098, 099, 117, 118, 119

44

39

Як часто в банку протягом звітного періоду здійснювався подальший контроль за фінансовими операціями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу / викликають підозру?

000, 004, 005, 072, 073

45

40

Якщо банк є посередником під час здійснення міжнародних платежів, чи здійснюється перевірка ініціаторів / одержувачів платежів/переказів (контрагентів) стосовно наявності їх у наступних санкційних списках?

002, 076, 077, 108, 109

46

Збереження документів та інформації

47

41

Чи є в банку процедури, що регламентують порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, пов'язаної(их) з ПВК/ФТ, та її (їх) збереження?

000, 120, 121

48

42

Який у банку встановлений термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції / діяльність?

122, 123, 124, 125

49

43

Яким чином зберігається інформація: у паперовому вигляді, в електронному вигляді; у приміщенні банку або у зовнішніх зберігачів?

126, 127, 128, 129

50

44

Чи наявні в банку вимоги щодо збереженої інформації, зокрема, що вона має бути вичерпною, детальною та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції?

001, 002

51

45

Зазначте час, протягом якого можливо отримати інформацію та/або документи щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій), якщо з часу завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, завершення операції минуло п'ять років

000, 130, 131, 132, 133

52

Внутрішній та зовнішній аудити

53

46

Яка періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ?

000, 074, 134, 135

54

47

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту перевірку ефективності дій банку щодо клієнтів з високим ризиком для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня?

001, 002

55

48

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту банку перевірки якості навчальних програм та чи оцінював їх ефективність?

001, 002

56

49

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

57

50

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

58

51

Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

59

52

Якщо так, чи були зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

60

53

Якщо так, чи були надані будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

61

Комплаєнс

62

54

Визначте підстави для внесення змін / затвердження нових редакцій внутрішніх документів банку протягом звітного періоду

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

63

55

Як часто протягом звітного періоду здійснювався перегляд внутрішніх документів?

000, 152, 153, 154, 155

64

56

Чи наявний у банку механізм відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ з метою їх впровадження у внутрішні документи?

156, 157, 158, 159

65

57

Скільки разів за звітний період у банку змінювався відповідальний працівник або особа, на яку покладались обов'язки відповідального працівника банку (у разі відсутності затвердженого Національним банком України відповідального працівника)?

160, 161, 162, 163

66

58

Чи підпорядковані відповідальному працівникові банку інші напрями діяльності банку, крім підрозділу з питань фінансового моніторингу?

164, 165, 166, 167

67

59

Яка частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?

168, 169, 170, 171

68

60

Як часто відповідальним працівником або працівником банку, уповноваженим відповідальним працівником, протягом звітного періоду здійснювалися перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу?

000, 161, 136, 162, 163

69

61

Чи передбачена в банку відповідальність працівників банку в разі невиконання / неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків у сфері ПВК/ФТ?

001, 002

70

62

Чи наявні випадки притягнення протягом звітного періоду працівників банку до відповідальності відповідно до внутрішніх процедур банку?

001, 002

71

Навчання та підбір персоналу

72

63

Чи передбачає внутрішня кадрова політика банку здійснення контролю за діловою репутацією працівників банку протягом усього часу їх перебування на посадах?

172, 173, 174

73

64

Чи проходили протягом звітного періоду працівники, які приймалися на роботу до банку, навчання з питань ПВК/ФТ до моменту початку виконання ними посадових обов'язків?

001, 002

74

65

Як ви оцінюєте ефективність реалізації в банку програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань ПВК/ФТ (у межах їх компетенцій)?

175, 176, 177, 178

75

66

Зазначте, за якими напрямами в банку розроблені та впроваджені спеціальні навчальні програми з питань ПВК/ФТ (з урахуванням посадових обов'язків працівників)

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

76

67

У яких формах протягом звітного періоду проводилося навчання з питань ПВК/ФТ?

187, 188, 189, 190, 191

77

68

Як часто протягом звітного періоду проходили навчання з питань ПВК/ФТ працівники підрозділів фронт-офіса, бек-офіса та інших підрозділів?

000, 072, 073, 074, 075

78

69

Який відсоток працівників банку протягом звітного періоду брав участь у навчанні з питань ПВК/ФТ?

168, 169, 170, 171

79

70

Чи брали участь у таких навчаннях керівник та члени виконавчого органу банку (крім відповідального працівника банку) протягом звітного періоду?

001, 002

80

71

Чи передбачено програмою навчання з питань ПВК/ФТ проведення тестування працівників з фіксуванням результатів такого тестування?

000, 192, 193, 194, 195

____________
* Відповідно до каталогу відповідей.

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

________________________________
     (прізвище виконавця, номер телефону)

Відповідальний працівник банку

____________
(підпис)

Каталог відповідей

Таблиця 2

N з/п

Код

Варіанти відповідей

До яких питань застосовується

1

2

3

4

1

000

Не проводився(лася)/(лися)
не здійснювався(лася)/(лися)
не передбачено / немає / неможливо

4, 5, 15, 16, 19, 21, 23, 32, 36, 39, 41, 45, 46, 55, 60, 68, 71

2

001

Так

2, 3, 9, 10, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70

3

002

Ні

2, 3, 9, 10, 18, 20, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70

4

003

Частково

10

5

004

Частіше ніж один раз на місяць

4, 5, 39

6

005

Один раз на місяць

4, 5, 39

7

006

Рідше одного разу на місяць

4, 5

8

007

Забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю банку та здійснення контролю за її ефективністю

1

9

008

Затверджує політику, стратегію банку з питань ПВК/ФТ

1

10

009

Здійснює контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ

1

11

010

Розглядає зауваження та/або рекомендації Національного банку України, підрозділу внутрішнього аудиту банку, зовнішніх аудиторів з питань організації системи внутрішнього контролю, зокрема з питань ПВК/ФТ, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків

1

12

011

Розглядає, затверджує та контролює політику, яка визначає рівень і типи ризиків, які банк готовий узяти на себе під час своєї діяльності, з метою ефективного управління ризиками та досягнення його стратегічних цілей та бізнес-плану

1

13

012

Затверджує та контролює виконання політики компенсацій та відшкодувань у банку, яка визначає систему мотивації, зокрема для бізнес підрозділів банку, ураховуючи ризики ВК/ФТ "клієнтського портфеля"

1

14

013

Керівництво банку завжди брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ

6

15

014

Керівництво банку брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ у більшості випадків

6

16

015

Керівництво банку рідко брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ

6

17

016

Керівництво банку приймало відповідні рішення, не враховуючи наявні ризики ВК/ФТ

6

18

017

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками завжди, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

19

018

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ у більшості випадків

7

20

019

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками рідко, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

21

020

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

22

021

Наявний ресурсний потенціал є оптимальним

8

23

022

Наявний ресурсний потенціал забезпечує стабільне виконання функції з питань ПВК/ФТ

8

24

023

Наявний ресурсний потенціал у більшій мірі дає змогу виконувати функції з питань ПВК/ФТ

8

25

024

Наявний ресурсний потенціал не забезпечує належне виконання функції з питань ПВК/ФТ

8

26

025

Фактів установлення, завершення, розірвання відносин з клієнтом

11

27

026

Випадків невстановлення або розірвання відносин з клієнтом на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

11

28

027

Даних, отриманих за результатами здійснення ідентифікації, вивчення клієнта / представників клієнта

11

29

028

Відомостей, отриманих за результатами уточнення даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта

11

30

029

Даних, отриманих за результатами поглибленої перевірки клієнта

11

31

030

Виявлення факту належності клієнта / представників клієнта / кінцевих бенефіціарних власників клієнта до публічних та пов'язаних з ними осіб

11

32

031

Факту належності клієнта до неприбуткової організації

11

33

032

Результатів проведення оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнта

11

34

033

Результатів оцінки / уточнення оцінки фінансового стану клієнта

11

35

034

Результатів проведення оцінки/переоцінки репутації клієнта

11

36

035

Випадків, коли немає інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта

11

37

036

Результатів аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності

11

38

037

Фактів відмови в проведенні фінансових операцій клієнта, зупинення фінансових операцій

11

39

038

Фактів виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої клієнтом інформації

11

40

039

Фактів того, що фінансові операції клієнта піддягали фінансовому моніторингу

11

41

040

Фактів отримання запитів від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) стосовно клієнта / його фінансових операцій

11

42

041

Фактів отримання файлів-рішень від СУО стосовно фінансових операцій клієнта

11

43

042

Фактів отримання запитів від правоохоронних органів стосовно клієнта

11

44

043

Автоматичної оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнтів

12

45

044

Автоматичної оцінки / уточнення оцінки фінансового стану клієнтів

12

46

045

Автоматичної оцінки/переоцінки репутації клієнтів

12

47

046

Інформування щодо закінчення строку (припинення) дії поданих клієнтами документів

12

48

047

Інформування про настання термінів уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів

12

49

048

Перевірки клієнтів за наявними в банку базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод та/або групової політики, що містять інформацію щодо відповідних ризиків, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)

12

50

049

Автоматичного виявлення фінансових операцій, що піддягають обов'язковому фінансовому моніторингу

12

51

050

Здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дає змогу визначити його незвичну та/або підозрілу діяльність

12

52

051

Інформування в разі здійснення незвичної та/або підозрілої операції клієнта

12

53

052

Здійснення аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану та/або змісту діяльності

12

54

053

Осіб, з якими не були встановлені, або клієнтів, з якими були розірвані ділові відносини на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

13

55

054

Клієнтів / представників клієнтів / кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, які належать до публічних та пов'язаних з ними осіб

13

56

055

Кількість клієнтів у розрізі встановлених їм рівнів ризику

13

57

056

Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій фінансового стану

13

58

057

Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій репутації клієнтів

13

59

058

Клієнтів, яким було відмовлено в проведенні фінансових операцій, зупинено фінансові операції

13

60

059

Фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу

13

61

060

Результати здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникала підозра

13

62

061

Результати здійснення аналізу щодо відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності

13

63

062

Результати оцінки ризику використання послуг банку

13

64

063

Клієнтів, які є в санкційних списках, що використовує банк

13

65

064

Оптимально ефективна, фактів невідповідності (недостатності) заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ, не встановлено

14

66

065

Достатньо ефективна, установлені незначні недоліки щодо заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ

14

67

066

Майже ефективна, водночас зроблені висновки про недостатність заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ

14

68

067

Неефективна, зроблені висновки про невідповідність заходів, що вживає банк, наявним ризикам ВК/ФТ

14

69

068

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам, та іншу діяльність, що здійснює банк

15

70

069

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам

15

71

070

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, але він охоплює не всі послуги, які банк надає клієнтам

15

72

071

Частіше ніж один раз на три місяці

16

73

072

Не рідше одного разу на три місяці

16, 39, 68

74

073

Не рідше одного разу на шість місяців

16, 39, 68

75

074

Не рідше одного разу на рік

16, 46, 68

76

075

Навчання заплановані в наступному періоді

68

77

076

Установлені(их) законодавством України

17, 29, 40

78

077

Установлені(их) груповою політикою / вимогами

17, 29, 40

79

078

Розроблені банком самостійно (додатково до тих, що встановлені законодавством)

17

80

079

Так, за географічним розташуванням

18

81

080

Так, за типом клієнта

18

82

081

Так, за видом товарів і послуг, що надаються

18

83

082

Так, за типом каналів надання банком послуг

18

84

083

Із застосуванням засобів автоматизації, а також працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв

19, 23, 36

85

084

Із застосуванням засобів автоматизації

19, 23, 36

86

085

Працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв

19, 23, 36

87

086

Брав участь у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу

20

88

087

Брав участь тільки на стадії затвердження у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань

20

89

088

Брав участь у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу

20

90

089

Брав участь тільки на стадії затвердження у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань

20

91

090

Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують законодавчі вимоги та специфіку діяльності банку

21

92

091

Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують тільки законодавчі вимоги

21

93

092

У банку розроблено внутрішні документи, що регламентують порядок здійснення перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства

22

94

093

Протягом звітного періоду використовувався доступ до інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі за допомогою Українського бюро кредитних історій

22

95

094

Протягом звітного періоду надсилались запити до органів державної влади України, державних реєстраторів

22, 27, 28

96

095

Протягом звітного періоду надсилались запити до банків, інших юридичних осіб

22, 27, 28

97

096

Здійснювались інші заходи

22

98

097

Керівник виконавчого органу банку

24, 30, 38

99

098

Відповідальний працівник банку

24, 30, 38

100

099

Особа, уповноважена керівником банку або відповідальним працівником банку

24, 30, 38

101

100

Керівник відокремленого підрозділу банку

24, 30

102

101

Протягом звітного періоду надсилались запити до відповідних органів іноземних держав

27, 28

103

102

Протягом звітного періоду здійснювався пошук публічної (відкритої) інформації

27, 28

104

103

Протягом звітного періоду використовувалися бази даних (зокрема World-Check, LexisNexis, Factiva, Dow Jones тощо)

27, 28

105

104

Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

28

106

105

Протягом звітного періоду отримувалися додаткові документи, у тому числі офіційні документи

27

107

106

Протягом звітного періоду з'ясовувалися джерела походження коштів (активів)

27

108

107

Протягом звітного періоду здійснювався ретельний аналіз фінансових операцій

27

109

108

Затверджених відповідними іноземними органами [зокрема ООН, Європейського Союзу, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)]

29, 40

110

109

Здійснюється перевірка платежів щодо порушень умов торгових, фінансових ембарго

40

111

110

Перевірка здійснювалася в разі потреби

32

112

111

Перевірка здійснювалася тільки за певними категоріями клієнтів

32

113

112

Що можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

37

114

113

Що можуть підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу

37

115

114

Що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу та/або бути пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України

37

116

115

Що можуть мати ознаки здійснення ризикової діяльності

37

117

116

Що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта

37

118

117

Підрозділи фронт-офіса

38

119

118

Підрозділи бек-офіса

38

120

119

Підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу

38

121

120

Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, у тому числі переданої(их) в архів, порядок її (їх) збереження

41

122

121

Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, її (їх) збереження

41

123

122

Перелічена інформація зберігається сім або більше років

42

124

123

Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років

42

125

124

Перелічена інформація зберігається п'ять років

42

126

125

Перелічена інформація зберігається менше п'яти років

42

127

126

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку (або тільки в електронному вигляді)

43

128

127

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у зберігача

43

129

128

Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або у зберігача

43

130

129

Інформація частково/повністю втрачена

43

131

130

Протягом дня

45

132

131

Протягом трьох днів

45

133

132

Протягом п'яти днів

45

134

133

Більше ніж п'ять днів

45

135

134

За необхідністю, але не рідше одного разу на рік

46

136

135

Частіше ніж один раз на рік

46

137

136

Такі перевірки заплановані у наступному періоді

60

138

137

Фактів порушень не зафіксовано

49, 52

139

138

Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

49, 52

140

139

Вимог законодавства в частині здійснення ризикової діяльності

49, 52

141

140

Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та в частині здійснення ризикової діяльності

49, 52

142

141

Рекомендації не надавалися

50, 53

143

142

Наявні рекомендації з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

50, 53

144

143

Наявні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ

50, 53

145

144

Наявні рекомендації щодо розірвання ділових відносин з клієнтами

50, 53

146

145

Зміни законодавства України з питань ПВК/ФТ

54

147

146

Зміни в груповій політиці

54

148

147

Зміни у внутрішньобанківських процесах

54

149

148

Упровадження нових продуктів

54

150

149

Установлення банком подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ

54

151

150

Результати перевірок Національного банку України

54

152

151

Результати перевірок внутрішнього аудиту

54

153

152

Один раз за звітний період

55

154

153

Два рази за звітний період

55

155

154

Три рази за звітний період

55

156

155

Чотири та більше разів за звітний період

55

157

156

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО

56

158

157

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються

56

159

158

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки під час приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО, які на сьогодні ще не усунені

56

160

159

Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО є неефективним

56

161

160

Такі зміни за звітний період не відбувалися

57

162

161

один раз

57, 60

163

162

два рази

57, 60

164

163

Більше двох разів

57, 60

165

164

Очолює виключно структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу

58

166

165

Підпорядковані структурні підрозділи фронт-офіса

58

167

166

Підпорядковані структурні підрозділи бек-офіса

58

168

167

Підпорядковані інші структурні підрозділи

58

169

168

Від 76 % до 100 %

59, 69

170

169

Від 50 % до 75 %

59, 69

171

170

Від 25 % до 49 %

59, 69

172

171

До 24 % включно

59, 69

173

172

Здійснюється контроль за належним рівнем професійних здібностей

63

174

173

Здійснюється контроль за наявністю/відсутністю судимості

63

175

174

Здійснюється контроль з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей

63

176

175

Для навчання виділяються достатні ресурси. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності

65

177

176

Для навчання виділяються достатні ресурси. Однак необхідні незначні зміни для поліпшення цього процесу

65

178

177

Деякі питання ПВК/ФТ не покриті цим навчанням. Необхідні значні зміни для поліпшення цього процесу

65

179

178

Несистематичне проведення навчань з питань ПВК/ФТ, які не покривають важливі питання

65

180

179

Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів / представників клієнтів / осіб, від імені або за дорученням яких проводяться фінансові операції

66

181

180

Аналіз та виявлення фінансових операцій, що піддягають фінансовому моніторингу

66

182

181

Управління ризиками ВК/ФТ

66

183

182

Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій, відмова в проведенні фінансових операцій

66

184

183

Аналіз відповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта

66

185

184

Здійснення поглибленої перевірки клієнта

66

186

185

Установлення факту належності клієнтів / представників клієнтів / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) / вигодоодержувачів до публічних та пов'язаних з ними осіб

66

187

186

Установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією

66

188

187

Лекції, семінари

67

189

188

Тренінги та практичні заняття

67

190

189

Електронні курси

67

191

190

Вебінари

67

192

191

Участь у зовнішніх семінарах, тренінгах

67

193

192

Передбачено тестування з фіксуванням результатів

71

194

193

Передбачено тестування тільки після проведення навчання з фіксуванням результатів

71

195

194

Передбачено тестування без фіксування результатів

71

196

195

Передбачено тестування тільки після проведення навчання без фіксування результатів

71

Пояснення щодо заповнення таблиці 1 додатка 1

1. Питання 2 - 10, 14 - 16, 19 - 21, 23, 25, 26, 31 - 36, 39, 41 - 49, 51, 52, 55 - 57, 59 - 62, 64, 65, 68 - 71 містять одну відповідь.

2. Питання 1, 11 - 13, 17, 18, 22, 24, 27 - 30, 37, 38, 40, 50, 53, 54, 58, 63, 66, 67 можуть містити кілька відповідей.

3. Банк може надати пояснення та/або коментарі до показників (за потреби) у вигляді листа, який надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

4. Банк за наявності суттєвих змін у внутрішньобанківській системі управління ризиками ВК/ФТ може додатково подати до Національного банку України (за попередньо отриманим дозволом) Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу зі зміненими даними.

(Положення доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920
,
додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

 

(уперше звіти за цією формою з урахуванням змін, внесених постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204, подаються  банками
 за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду)

Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування банку)

Розділ I. Кількість клієнтів

(кількісні показники)

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

2

3

1

Загальна кількість клієнтів, із них:

 

2

кількість клієнтів юридичних осіб

 

3

кількість клієнтів фізичних осіб

 

4

кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців

 

5

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

6

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

7

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

8

Кількість клієнтів з низьким ризиком

 

9

Кількість клієнтів із середнім ризиком

 

10

Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику, із них:

 

11

кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком

 

12

Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику

 

Розділ II. Обсяги фінансових операцій

(копійки)

N
з/п

Найменування показника

Фізична особа

Юридична особа

Націо-
нальні публічні діячі

Іноземні публічні діячі

Діячі, які виконують політичні функції в міжнарод-
них організа-
ціях

У межах України

Поза межами України

Загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дору-
ченням клієнтів без попередньої іденти-
фікації та верифікації клієнтів (представ-
ників клієнтів)

Національна валюта

Іноземна валюта / банківські метали

рези-
дент

нерези-
дент

рези-
дент

нерези-
дент

м. Київ та Київська область

Донецька, Луганська, Дніпропет-
ровська, Харківська, Запорізька, Одеська області

інші області (не зазна-
чені в колон-
ках 10, 11)

країни, визначені FATF, які мають страте-
гічні недоліки

країни, які перебу-
вають під моніто-
рингом FATF

країни, які визначені Спеціально уповнова-
женим органом та банком як високо-
ризикові

країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України

інші країни (не зазна-
чені у колон-
ках 13 - 16)

у безготів-
ковій формі

у готів-
ковій формі

у безготів-
ковій формі

у готів-
ковій формі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

5

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

6

Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

7

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

10

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

11

Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

12

Обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

13

Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів з рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

14

Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використання систем переказів коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

15

Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

16

Обсяг (сума) фінансових операції із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

17

Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Обсяг (сума) фінансових операції із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

19

Обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

20

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

21

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

Розділ III. Кількість фінансових операцій

(кількісні показники)

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Відповідальний працівник банку

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(форма із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

Пояснення щодо заповнення форми
"Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

1. Звіт передбачає надання банками - юридичними особами інформації за звітний квартал у розрізі кодів валют та банківських металів в еквіваленті національної валюти, резидентності, типів клієнтів, установлених їм рівнів ризику, місця проведення відповідних фінансових операцій / місця реєстрації чи місця проживання контрагента-нерезидента (для операцій у межах України - згідно з Довідником регіонів України, для операцій за межами України - у розрізі країн).

Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб), а також щодо фізичних осіб - підприємців відображаються за типом клієнта "юридична особа".

Дані щодо фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності, яким відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), відображаються за типом клієнта "фізична особа".

2. Опис параметрів заповнення розділу I форми:

1) зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630,2651), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

2) у цьому розділі зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

3) рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів. Дані цього рядка є сумою рядків 2 - 4, а також сумою рядків 8 - 10 та 12;

4) рядок 2 - зазначається кількість клієнтів юридичних осіб;

5) рядок 3 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб;

6) рядок 4 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців;

7) рядок 5 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

8) рядок 6 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

9) рядок 7 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

10) рядок 8 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику;

11) рядок 9 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику;

12) рядок 10 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

13) рядок 11 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

14) рядок 12 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у рядках 8 - 11).

3. Опис параметрів заповнення розділу II форми:

1) у формі надається інформація щодо фінансових операцій із зарахування та переказу (списання) коштів за відповідними рахунками; за виданими кредитами під окремі види застави; про обсяг (суму) операцій з купівлі/продажу кредитно-грошових інструментів; іноземної валюти та банківських металів за готівкові/безготівкові кошти тощо;

2) колонка 7 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб / за рахунками таких клієнтів;

3) колонка 8 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб / за рахунками таких клієнтів;

4) колонка 9 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб / за рахунками таких клієнтів;

5) колонки 10 - 17 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів за місцем проведення фінансових операцій / місцем ініціювання проведення фінансових операцій / місцем реєстрації чи місцем проживання контрагента-нерезидента.

Країни, які мають стратегічні недоліки, - країни, визначені FATF як такі, чиї національні системи протидії відмиванню коштів мають значні зі стратегічної точки зору недоліки і які не розробили плану щодо їх усунення.

Країни, які перебувають під моніторингом FATF, - країни, визначені FATF як такі, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати (водночас FATF здійснює моніторинг цього процесу).

Країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та банком як високоризикові, - країни, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також ті, що визначені банком самостійно.

Країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України, - затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) перелік офшорних зон, а також перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим Податковим кодексом України (відповідно до розпорядження КМУ);

6) колонка 18 - відображається загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

7) рядок 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених за вкладними (депозитними) рахунками, рахунками, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, та за рахунками на вимогу. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2 та 3;

8) рядок 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330), та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

(підпункт 8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

9) колонки 3 - 9 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки відповідного типу клієнтів;

10) колонки 10 - 12 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк);

11) колонки 13 - 17 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на користь клієнтів, що надійшли із-за кордону від нерезидентів, місце реєстрації, місце проживання яких зареєстровано у відповідних країнах (далі - нерезиденти, що зареєстровані у відповідних країнах), або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах;

(підпункт 11 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

12) колонки 19 - 22 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) із зарахування коштів на вищезазначені рахунки;

13) рядок 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

(підпункт 13 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

14) колонки 3 - 9 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) коштів, списаних з рахунків відповідного типу клієнтів;

15) колонки 10 - 12 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) списаних коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента;

16) колонки 13 - 17 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за кордон, на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах, або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі банку-нерезидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-нерезидента;

(підпункт 16 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

17) колонки 19 - 22 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) із списання коштів із вищезазначених рахунків;

18) рядок 4 - зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку (відкрив рахунки 20 - 24 розділів). Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами;

(підпункт 18 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

19) колонки 3 - 9 рядка 4 - зазначається обсяг (суми) наданих відповідному типу клієнтів кредитів;

20) колонки 10 - 12 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих клієнтами: у готівковій формі - за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, та безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

21) колонки 13 - 17 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих у банку клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

22) колонки 19 - 22 рядка 4 - зазначається обсяг виданих кредитів;

23) рядок 5 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

24) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

25) колонки 10 - 12 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

26) колонки 13 - 17 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

27) колонки 20 та 22 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів;

28) рядок 6 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

29) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

30) колонки 10 - 12 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

31) колонки 13 - 17 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

32) колонки 20 та 22 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів;

33) рядок 7 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

34) колонки 3 - 9 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

35) колонки 10 - 12 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

36) колонки 13 - 17 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

37) колонки 19 - 22 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

38) рядок 8 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

39) колонки 3 - 9 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

40) колонки 10 - 12 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

41) колонки 13 - 17 рядка 8 - зазначається сума продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

42) колонки 19 - 22 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

43) рядок 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави;

44) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти відповідним типом клієнтів;

45) колонки 10 - 12 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

46) колонки 13 - 17 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

47) колонка 22 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти;

48) рядок 10 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави;

(підпункт 48 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

49) колонки 3 - 9 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти на користь відповідного типу клієнтів;

(підпункт 49 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

50) колонки 10 - 12 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

51) колонки 13 - 17 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

52) колонка 21 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти;

53) рядок 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

54) колонки 3 - 9 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених відповідним типом клієнтів;

55) колонки 13 - 17 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій за переказами на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах, або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах;

(підпункт 55 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

56) колонки 19 та 21 рядка 11 - зазначається обсяг переказів;

57) рядок 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

58) колонки 3 - 9 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

59) колонки 13 - 17 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах, або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах;

(підпункт 59 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

60) колонки 19 та 21 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів;

61) рядок 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

(підпункт 61 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

62) колонки 3 - 9 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

63) колонки 10 - 12 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах України через кореспондентські рахунки банку коштів із відкритих у відповідних областях України рахунків клієнтів;

64) колонки 13 - 17 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за кордон через кореспондентські рахунки банку коштів на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах, або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах;

(підпункт 64 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

65) колонки 19 та 21 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

66) рядок 14 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, здійснених за ініціативою клієнтів банку в межах та за межі України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

67) колонки 3 - 9 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказів, здійснених за ініціативою відповідного типу клієнтів;

68) колонки 10 - 12 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, здійснених за ініціативою клієнтів банку, з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

69) колонки 13 - 17 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що відправлені з України з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, у яку відправлені перекази;

70) колонки 20 та 22 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказу коштів;

71) рядок 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку;

72) колонки 3 - 9 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

73) колонки 10 - 12 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку, здійснених у межах України. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

74) колонки 13 - 17 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків за кордон через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

75) колонки 19 та 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

76) рядок 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

(підпункт 76 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

77) колонки 3 - 9 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

78) колонки 10 - 12 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених у межах України через кореспондентські рахунки банку, із зарахування коштів на рахунки клієнтів, відкриті у відповідних областях України;

79) колонки 13 - 17 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, отриманих із-за кордону через кореспондентські рахунки банку від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах, або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах;

(підпункт 79 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

80) колонки 19 та 21 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів;

81) рядок 17 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, що отримані клієнтами банку із-за кордону та в межах України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

82) колонки 3 - 9 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих відповідним типом клієнтів;

83) колонки 10 - 12 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, що отримані клієнтами банку з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

84) колонки 13 - 17 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що отримані клієнтами банку в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, з якої надходили перекази;

85) колонки 19 - 22 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку;

86) рядок 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України;

87) колонки 3 - 9 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь відповідного типу клієнтів інших банків;

88) колонки 10 - 12 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів у межах України через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

89) колонки 13 - 17 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

90) колонки 19 та 21 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів;

91) рядок 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо);

92) колонки 3 - 9 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з відповідним типом клієнтів;

93) колонки 10 - 12 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами (за дорученням клієнтів) у розрізі відповідних областей України;

94) колонки 13 - 17 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

95) колонки 19 та 21 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування;

96) рядок 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

97) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

98) колонки 10 - 12 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України;

99) колонки 13 - 17 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених нерезидентами, які зареєстровані у відповідних країнах;

100) колонка 22 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

101) рядок 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти;

102) колонки 3 - 9 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

103) колонки 10 - 12 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

104) колонки 13 - 17 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів-нерезидентів, які зареєстровані у відповідних країнах;

105) колонка 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти.

4. Опис параметрів заповнення розділу III форми:

1) рядок 1 - зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7);

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2018 р. N 59)

2) рядок 2 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу;

3) рядок 3 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;

4) рядок 4 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920
,
 додаток 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

____________

  

Опрос