Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы стажировки граждан Украины в государственных нотариальных конторах или у частных нотариусов

Минюст
Программа, Приказ от 07.07.2011 № 1812/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2011

м. Київ

N 1812/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2011 р. за N 840/19578

Про затвердження Програми стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 червня 2014 року N 1025/5)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про нотаріат"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25.12.2006 N 103/5 "Про затвердження Примірної програми стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.2006 за N 1348/13222 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр

О. Лавринович

  

ПРОГРАМА
стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів

1. Ця Програма встановлює порядок проходження стажування в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів громадянами України, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

2. Конкретний перелік питань, що вивчаються стажистом під час проходження стажування, та завдань, які необхідно йому виконати, зазначається в індивідуальному плані стажування, який складається керівником стажування в межах переліку питань, наведеного в додатку, та затверджується начальником відповідного головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції). В індивідуальному плані визначаються строки з проставленням дат і годин, відведених на вивчення і засвоєння кожної теми.

3. До початку стажування стажист повинен бути ознайомлений зі змістом статті 8 Закону України "Про нотаріат".

4. Стажист повинен ознайомитись зі своїм робочим місцем та режимом своєї роботи в державній нотаріальній конторі (у приватного нотаріуса) у перший день стажування.

5. Під час стажування під контролем і за допомогою керівника стажування стажист зобов'язаний вивчити:

Конституцію України;

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини;

Конвенцію про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року;

інші міжнародні договори України, норми яких стосуються нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій;

Закон України "Про нотаріат" та інші акти законодавства України з урахуванням особливостей нотаріальної діяльності, вчинення нотаріальних дій та здійснення нотаріусами первинного фінансового моніторингу.

6. Під час стажування стажист повинен засвоїти порядок вчинення нотаріальних дій, правила ведення нотаріального діловодства, обмеження щодо вчинення нотаріальних дій, порядок оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні, вимоги до робочого місця приватного нотаріуса, правила ведення статистичної і бухгалтерської звітності, завдання та функції нотаріусів як спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вживаються ними у разі здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.

7. За період стажування стажист має вивчити порядки ведення Спадкового реєстру, Державного реєстру правочинів, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного реєстру нотаріусів, а також Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

З метою оволодіння практичними навичками роботи з вищевказаними реєстрами стажист має пройти навчання в державному підприємстві "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (його філіях).

8. З метою оволодіння практичними навичками із застосуванням законодавства при вчиненні нотаріальних дій стажист за участю керівника стажування та під його особистим контролем:

бере участь у наданні консультацій громадянам та представникам юридичних осіб у наданні правової оцінки документів, поданих нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

бере участь у формуванні спадкових справ, нарядів згідно з номенклатурою справ;

бере участь у виїзді, якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса;

складає проекти виконавчих написів;

складає проекти правочинів, свідоцтв, інших документів;

визначає розмір державного мита, податку, який підлягає сплаті, плати за надання послуг правового, а також технічного характеру та інших платежів, передбачених чинним законодавством;

бере участь у складанні актів опису спадкового майна при вжитті заходів до його охорони.

9. За час проходження стажування стажист має ознайомитись із практикою оформлення спадкових справ, порядком прийняття спадщини та відмови від неї; порядком визначення обов'язкової частки у спадщині, порядком встановлення місця і часу відкриття спадщини, кола спадкоємців, складу спадкового майна.

10. При ознайомленні з практикою посвідчення заповітів стажист має вивчити норми, що стосуються додержання таємниці заповіту, встановлення особи заповідача, порядку складання та посвідчення заповіту, особливостей складання окремих видів заповітів, порядку зміни і скасування заповітів, а також процедуру державної реєстрації заповітів, змін до них та скасування заповітів у Спадковому реєстрі заповітів і спадкових договорів, посвідчених в Україні, а також посвідчених і зареєстрованих в іноземних державах.

11. Стажист має вивчити вимоги законодавства щодо захисту прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів.

12. До індивідуального плану стажування включаються інші питання та завдання, які забезпечують належне проходження стажування.

13. Після кожної опрацьованої теми керівник стажування має проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня його знань з питань цієї теми, про що проставляється відмітка в індивідуальному плані стажування.

У разі недостатнього засвоєння стажистом конкретної теми тема вивчається повторно.

14. Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування згідно із затвердженою програмою стажування, виконання індивідуального плану та підготовку стажиста до нотаріальної діяльності.

15. Протягом строку стажування уповноваженими посадовими особами управління юстиції здійснюється перевірка щодо виконання стажистом та керівником стажування умов стажування та виконання індивідуального плану проходження стажування, про що складається доповідна записка, яка розглядається разом з висновком про проходження стажування начальником управління юстиції.

  

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

  

ПЕРЕЛІК
питань для вивчення під час стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів

I. Конституційне право

1. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлені Конституцією України.

2. Нормативно-правові акти, які визначають засади нотаріату в Україні.

3. Дія законів та інших нормативно-правових актів у часі. Основні конституційні засади.

4. Поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову та їх повноваження.

5. Президент України як глава держави та гарант конституційних прав та свобод людини і громадянина.

II. Цивільне право

1. Загальні засади цивільного законодавства та учасники цивільних відносин.

2. Підстави виникнення та здійснення цивільних прав та обов'язків.

3. Захист цивільних прав та інтересів.

4. Цивільна дієздатність фізичної особи. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

6. Оголошення фізичної особи померлою.

7. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.

8. Права та обов'язки опікуна. Правочини, які не може вчиняти опікун.

9. Права та обов'язки піклувальника. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду.

10. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

11. Управління майном особи, над якою встановлено опіку.

12. Припинення опіки та піклування.

13. Основні засади здійснення підприємницької діяльності фізичною особою.

14. Поняття, види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи.

15. Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи.

16. Філії та представництва.

17. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах і їх органи та представники, через які вони здійснюють свої повноваження.

18. Управління товариством (загальні збори учасників товариства, виконавчий орган товариства).

19. Припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідація) юридичної особи.

20. Поняття речі, нерухомі та рухомі речі.

21. Державна реєстрація прав на нерухомість.

22. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

23. Цінні папери. Відчуження цінних паперів.

24. Поняття та види правочинів. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.

25. Державна реєстрація правочину.

26. Місце вчинення правочину.

27. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини. Відмова від правочину.

28. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину.

29. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину.

30. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину.

31. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину.

32. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору.

33. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.

34. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування.

35. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

36. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою.

37. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти.

38. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства.

39. Момент недійсності правочину.

40. Поняття та підстави представництва. Правочини, які може вчиняти представник, та правові наслідки вчинення правочину представником.

41. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю.

42. Форма довіреності.

43. Довіреність юридичної особи.

44. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності.

45. Поняття, зміст та суб'єкти права власності. Здійснення права власності.

46. Право державної, комунальної та приватної власності.

47. Підстави набуття права власності. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва.

48. Момент набуття права власності за договором.

49. Набувальна давність.

50. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.

51. Підстави припинення права власності. Відмова від права власності.

52. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене.

53. Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової власності.

54. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.

55. Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності.

56. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

57. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

58. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача.

59. Захист права власності.

60. Суб'єкти права інтелектуальної власності.

61. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав автора.

62. Володільці прав інтелектуальної власності.

63. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності.

64. Поняття, ознаки та зміст об'єктів права інтелектуальної власності.

65. Літературні та художні твори як об'єкти права інтелектуальної власності.

66. Комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), компонування (топографії) інтегральних мікросхем як об'єкти права інтелектуальної власності.

67. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення як об'єкти права інтелектуальної власності.

68. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій.

69. Сорти рослин та породи тварин як об'єкти права інтелектуальної власності.

70. Реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

71. Авторське право. Об'єкти авторського права.

72. Майнові та особисті немайнові права автора.

73. Перехід, передача авторського права.

74. Види та зміст авторських прав в Інтернеті.

75. Використання твору.

76. Опублікування твору (випуск твору у світ).

77. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

78. Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору.

79. Поняття та способи охорони авторських прав.

80. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав.

81. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов'язанні.

82. Заміна кредитора у зобов'язанні. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні. Заміна боржника у зобов'язанні.

83. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою.

84. Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою.

85. Строк (термін) виконання зобов'язання.

86. Місце виконання зобов'язання.

87. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса.

88. Види забезпечення виконання зобов'язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання.

89. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

90. Застава, її види та предмет. Підстави виникнення застави. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. Зміст договору застави.

91. Момент виникнення права застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

92. Звернення стягнення на предмет застави. Припинення права застави. Право притримання.

93. Поняття та види договору. Зміст договору. Типові умови договору.

94. Попередній договір. Укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору.

95. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору.

96. Договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу.

97. Договір дарування. Предмет, форма та сторони договору дарування.

98. Договір ренти. Форма та сторони договору ренти. Забезпечення виплати ренти.

99. Договір довічного утримання (догляду). Форма та сторони договору довічного утримання (догляду). Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності.

100. Договір оренди земельної ділянки. Форма та умови договору оренди землі.

101. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Форма такого договору.

102. Договір позички. Форма договору позички. Права позичкодавця та обов'язки користувача за договором позички.

103. Договір управління майном. Предмет та форма договору управління майном. Істотні умови договору управління майном.

104. Найм (оренда) транспортного засобу. Форма договору найму транспортного засобу.

105. Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. Час і місце відкриття спадщини.

106. Поняття заповіту та вимоги до його форми. Права заповідача.

107. Право на обов'язкову частку у спадщині.

108. Посвідчення заповіту подружжя.

109. Посвідчення секретних заповітів. Оголошення секретного заповіту.

110. Скасування та зміна заповіту. Недійсність заповіту.

111. Черговість спадкування за законом.

112. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

113. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

114. Поняття, сторони, форма спадкового договору, обов'язки набувача за цим договором.

115. Особливості спадкового договору з участю подружжя.

116. Забезпечення виконання спадкового договору, підстави та порядок його розірвання.

III. Цивільно-процесуальне право

1. Право звернення до суду. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи.

2. Обов'язковість судових рішень.

3. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.

4. Склад осіб, які беруть участь у справі. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

5. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.

6. Сторони у справі, їх процесуальні права та обов'язки. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

7. Процесуальне правонаступництво. Участь у справі представника. Законні представники.

8. Призначення або заміна законного представника судом. Повноваження представника в суді.

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

9. Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.

10. Право та обов'язок суду зупинити провадження у справі. Строки, на які зупиняється провадження у справі. Відновлення провадження у справі.

11. Підстави закриття провадження у справі. Наслідки закриття провадження у справі.

12. Види судових рішень. Додаткове рішення суду.

13. Роз'яснення рішення суду. Набрання рішенням суду законної сили.

14. Окреме провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.

15. Особи, які можуть бути заявниками, та підсудність у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

16. Зміст заяви та підсудність у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Наслідки появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою.

17. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення.

18. Суди апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження.

19. Суд касаційної інстанції. Право касаційного оскарження.

20. Підстави та строки перегляду рішення або ухвали суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

21. Порядок розгляду скарг, заяв щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні.

IV. Сімейне право

1. Поняття сім'ї, шлюбу. Шлюбний вік.

2. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності.

3. Об'єкти права спільної сумісної власності. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові.

4. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Договори подружжя між собою.

5. Договір подружжя про порядок користування нерухомим майном.

6. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

7. Договір про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

8. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

9. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

10. Договір подружжя про надання утримання.

11. Договір про припинення права на утримання, що укладається взамін набуття права власності на нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

12. Шлюбний договір, зміст та форма його укладення. Зміна умов шлюбного договору. Відмова від шлюбного договору.

13. Дитина. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків.

14. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

15. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно.

16. Право спільної сумісної власності батьків і дітей.

17. Управління та розпорядження майном дитини. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо жилих приміщень.

V. Господарське право

1. Поняття суб'єкта господарювання. Утворення суб'єкта господарювання. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.

2. Припинення діяльності суб'єкта господарювання. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання.

3. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств.

4. Поняття державного унітарного підприємства.

5. Державне комерційне підприємство. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

6. Казенне підприємство. Особливості господарської діяльності казенних підприємств.

7. Комунальні унітарні підприємства.

8. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Установчі документи господарського товариства.

9. Поняття підприємства колективної власності.

10. Приватні підприємства.

11. Фермерське господарство. Орендне підприємство.

12. Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство.

13. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання.

14. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

15. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

16. Майно у сфері господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

17. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання.

18. Приватизація державних та комунальних підприємств.

19. Управління діяльністю юридичної особи.

20. Припинення діяльності суб'єктів підприємництва.

21. Банкрутство юридичної особи.

22. Майно та майнові права суб'єктів підприємництва.

23. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу.

24. Правове регулювання біржової діяльності.

25. Правове регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності.

26. Правове регулювання приватизації державного майна.

27. Договори щодо передання майна у власність.

28. Договори щодо передання майна в користування.

29. Договори щодо виконання робіт.

30. Договори щодо надання послуг.

31. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

32. Правовий режим іноземних інвестицій.

33. Спеціальні правові режими в зовнішньоекономічній діяльності.

VI. Вексельне право

1. Векселездатність.

2. Вексельні реквізити.

3. Індосамент (інкасування векселя, передача векселя під заставу, передача векселя після закінчення строку платежу).

4. Акцепт (подання переказного векселя для акцепту платежу, наслідки пропуску строку платежу (протесту), протест, наслідки протесту у неакцепті, акцепт у порядку посередництва).

5. Аваль.

6. Платіж за векселем (строк та місце пред'явлення векселя до платежу, оплата векселя).

7. Протест (несплата векселя і протест у неплатежі, вимоги до вексельного протесту, наслідки протесту в неплатежі, операції з опротестованими векселями).

8. Копії та примірники векселя (кількість примірників векселя, зобов'язання індосантів за примірниками векселя, право власника переказного векселя на копію, недійсність індосаменту в копіюванні векселів).

9. Посередництво у вексельному обігу (акцепт та платіж у порядку посередництва).

VII. Земельне право

1. Зміст права власності на землю.

2. Земельна ділянка як об'єкт права власності.

3. Суб'єкти права власності на землю. Право власності на землю громадян та юридичних осіб.

4. Право власності на землю територіальних громад та держави.

5. Спільна власність на землю.

6. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

7. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.

8. Право постійного користування земельною ділянкою.

9. Право оренди земельної ділянки.

10. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

11. Підстави набуття права на землю.

12. Договір оренди земельних ділянок.

13. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.

14. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

15. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

16. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод.

17. Особливості укладення договору міни земельної ділянки.

18. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.

19. Застава земельних ділянок.

20. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.

21. Підстави припинення права користування земельною ділянкою. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.

VIII. Нотаріат

1. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.

2. Вимоги до нотаріуса.

3. Права та обов'язки нотаріуса.

4. Додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

5. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

6. Правова основа діяльності кваліфікаційних комісій нотаріату.

7. Правова основа діяльності Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

8. Стажист нотаріуса, його правовий статус.

9. Порядок та підстави видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

10. Анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

11. Правила ведення нотаріального діловодства. Звітність нотаріусів.

12. Мова нотаріального діловодства.

13. Об'єднання нотаріусів.

14. Організація роботи державних нотаріальних контор. Керівництво державними нотаріальними конторами.

15. Оплата вчинюваних державними нотаріусами нотаріальних дій.

16. Пільги щодо оплати вчинюваних нотаріальних дій.

17. Відповідальність державного нотаріуса.

18. Державні нотаріальні архіви. Основні завдання та функції архівів.

19. Склад документів архіву. Права архіву. Керівництво архівом.

20. Порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву.

21. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення.

22. Нотаріальний округ.

23. Відповідальність приватного нотаріуса. Службове страхування приватних нотаріусів.

24. Порядок заміщення приватного нотаріуса.

25. Припинення приватної нотаріальної діяльності.

26. Оплата вчинюваних приватним нотаріусом нотаріальних дій. Оподаткування доходу приватного нотаріуса.

27. Перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства.

28. Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

29. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах.

30. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах.

31. Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами.

32. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених.

33. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.

34. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України.

35. Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних дій.

36. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

37. Перевірка дієздатності громадян та дієздатності і правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах.

38. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.

39. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

40. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

41. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв.

42. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

43. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушення закону.

44. Реєстрація нотаріальних дій.

45. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа.

46. Використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

47. Правочини, що посвідчуються у нотаріальному порядку.

48. Порядок посвідчення правочинів про відчуження та заставу (іпотеку) майна.

49. Порядок посвідчення заповітів.

50. Порядок посвідчення заповіту подружжя.

51. Порядок посвідчення секретних заповітів.

52. Порядок зміни і скасування заповітів.

53. Порядок посвідчення довіреностей. Реєстрація довіреностей у Єдиному реєстрі довіреностей.

54. Порядок посвідчення правочинів між подружжям, батьками дитини, а також особами, які проживають однією сім'єю.

55. Порядок посвідчення спадкових договорів.

56. Порядок посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності.

57. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження об'єктів незавершенного будівництва.

58. Порядок посвідчення договорів ренти.

59. Порядок посвідчення договорів довічного утримання (догляду).

60. Порядок посвідчення договорів про приватизацію майна державних підприємств.

61. Порядок посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин) та транспортних засобів.

62. Порядок посвідчення договорів найму (оренди) житла.

63. Порядок посвідчення договорів оренди земельних ділянок.

64. Порядок посвідчення договорів управління майном.

65. Порядок посвідчення шлюбного договору.

66. Порядок посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів.

67. Порядок посвідчення договорів доручення.

68. Вжиття заходів до охорони спадкового майна.

69. Видача свідоцтва виконавцю заповіту.

70. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя.

71. Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна та заставленого майна з прилюдних торгів.

72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки.

73. Накладання заборони відчуження нерухомого майна. Зняття заборони відчуження нерухомого майна. Реєстрація заборони у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

74. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них.

75. Засвідчення справжності підпису на документах.

76. Засвідчення вірності перекладу.

77. Посвідчення факту, що громадянин є живим.

78. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці.

79. Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці.

80. Посвідчення часу пред'явлення документа.

81. Порядок передачі заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

82. Порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

83. Порядок вчинення виконавчих написів.

84. Опротестування векселів.

85. Порядок вчинення морських протестів.

86. Прийняття документів на зберігання.

87. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом.

88. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом.

89. Поділ спадкового майна.

90. Зміна розміру частки у спадщині.

91. Спадковий реєстр.

92. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті реабілітованого у встановленому порядку громадянина.

93. Ведення книги обліку спадкових справ та алфавітної книги спадкових справ.

94. Охорона спадкового майна.

95. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном.

96. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції.

97. Особливості засвідчення нотаріусом підпису на документах. Засвідчення нотаріусом вірності перекладу та справжності підпису перекладача.

98. Нормативно-правові акти, які регулюють питання оформлення документів для дії за кордоном, а також документів, що надходять із-за кордону для дії на території України.

99. Вимоги до документів, які складено за кордоном за участю іноземних властей або які від них виходять, для подальшого їх використання на території України.

100. Перелік компетентних органів та їх повноваження щодо підготовки документів для дії за кордоном.

101. Порядок підготовки документів для подальшої консульської легалізації.

102. Порядок проставлення апостиля на документах для використання їх за кордоном.

103. Застосування законодавства іноземних держав при вчиненні нотаріальних дій.

104. Застосування окремих положень міжнародних договорів України, норми яких стосуються нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій.

105. Застосування положень Закону України "Про міжнародне приватне право" у частині цивільних правовідносин.

106. Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року у частині визначення порядку зносин, надання правової допомоги, майнових правовідносин та спадкування.

IX. Фінансовий моніторинг

1. Нормативно-правові акти, які регулюють здійснення фінансового моніторингу в Україні.

2. Система та суб'єкти фінансового моніторингу.

3. Завдання, обов'язки та права спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Повноваження Міністерства юстиції щодо здійснення державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5. Порядок ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності.

6. Оцінювання нотаріусом рівня ризику фінансової операції.

7. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

8. Відповідальність нотаріусів за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

____________

  

Опрос