Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 15.06.2011 № 192
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.06.2011

м. Київ

N 192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2011 р. за N 836/19574

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346
,
 від 7 червня 2013 року N 213
,
 від 31 жовтня 2014 року N 696

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 травня 2015 року N 316)

На виконання статей 3, 6, 14, 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73 та 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Положення про застосування санкцій), що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2012 р. N 346)

3. Установити, що Національний банк України має право за вчинені до набрання чинності Законом порушення (невиконання, неналежне виконання) вимог:

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" накласти на банк штраф на підставі цього закону в порядку, передбаченому Положенням про застосування санкцій, за винятком випадків, коли Законом пом'якшується або скасовується відповідальність за такі порушення;

нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність (здійснення сукупності чи окремих заходів) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, застосувати до банків згідно зі статтею 73 Закону про банки заходи впливу, за винятком випадків, коли Законом пом'якшується або скасовується відповідальність за такі порушення.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021;

постанову Правління Національного банку України від 20.06.2006 N 226 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.06.2006 за N 745/12619;

постанову Правління Національного банку України від 12.11.2009 N 665 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.12.2009 за N 1155/17171.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

6. Департаменту фінансового моніторингу (О. М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України І. В. Соркіна, Генеральний департамент банківського нагляду (О. О. Ткаченко), Департамент фінансового моніторингу (О. М. Бережний), начальників територіальних управлінь Національного банку України.

  

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

  

Положення
про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки).

Це Положення встановлює процедуру застосування Національним банком України (далі - Національний банк) за невиконання (неналежне виконання) вимог (далі - порушення) Закону та/або нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність (здійснення сукупності чи окремих заходів) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - нормативно-правові акти), до банків, філій іноземних банків (далі - банки) санкцій та/або пред'явлення їм вимог щодо виконання [усунення та/або здійснення заходів, необхідних для недопущення в подальшій діяльності порушень (далі - усунення порушень)] вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

1.2. Національний банк за порушення банком Закону та/або нормативно-правових актів адекватно вчиненим порушенням може в установленому цим Положенням порядку застосувати до банку передбачені статтею 23 Закону санкції (далі - санкції), до яких належать:

а) накладання штрафу на банк у встановленому Законом розмірі;

б) обмеження, тимчасове припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності;

в) тимчасове відсторонення посадової особи банку від посади.

1.3. Національний банк застосовує санкції до банків не пізніше шести місяців з дня виявлення порушення Закону та/або нормативно-правових актів на підставі результатів (матеріалів) перевірок банків з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу) (далі - перевірка).

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2014 р. N 696)

Днем виявлення порушення Закону та/або нормативно-правових актів (далі - день виявлення) є дата складення:

довідки про виїзну перевірку банку - юридичної особи, у якій зафіксовані факти порушень, вчинені банком - юридичною особою та відокремленими підрозділами банку (діяльність яких була об'єктом виїзної перевірки);

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2014 р. N 696)

довідки про виїзну перевірку філії іноземного банку;

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2014 р. N 696)

довідки про виїзну перевірку відокремленого підрозділу банку, якщо діяльність банку - юридичної особи не була об'єктом виїзної перевірки;

(абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2014 р. N 696)

акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу.

Національний банк у випадках, передбачених пунктами 3.9, 3.13 розділу III, підпунктами "ґ" - "е" пункту 4.1 та пунктом 4.6 розділу IV цього Положення, приймає відповідні рішення на підставі результатів контролю за усуненням банком порушень / виконанням банком рішень про застосування санкцій (письмових вимог) / вимог цього Положення.

(пункт 1.3 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

1.4. Визначення розміру штрафу та/або вибір інших санкцій, які можуть застосовуватися до банків відповідно до Закону та цього Положення, має здійснюватися з урахуванням причин, які зумовили виникнення виявлених порушень, ужитих банком заходів для усунення порушень та загального фінансового стану банку.

1.5. Національний банк, якщо одна дія (бездіяльність) банку призвела до порушення одночасно норм Закону та Закону про банки, адекватно вчиненому порушенню має право застосувати до банку лише заходи впливу, передбачені статтею 73 Закону про банки, в порядку, передбаченому Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами).

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

1.6. Санкції за порушення Закону та/або нормативно-правових актів, виявлені в діяльності:

відокремленого підрозділу банку - застосовуються безпосередньо до банку - юридичної особи (за винятком тимчасового відсторонення посадової особи відокремленого підрозділу банку від посади);

філії іноземного банку - застосовуються безпосередньо до такої філії.

1.7. Рішення про застосування санкцій до банків приймає Правління Національного банку, Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку) або Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України (далі - Комісія при територіальному управлінні) (далі - уповноважений орган Національного банку) відповідно до цього Положення.

Інформування про Рішення уповноваженого органу Національного банку про застосування санкцій (далі - Рішення) та контроль за станом виконання банком Рішення здійснюються в порядку, установленому цим Положенням та Національним банком.

1.8. Рішення має містити опис виявлених порушень з посиланням на норми Закону та/або нормативно-правових актів, які порушені банком (опис фактів, що свідчать про невиконання банком Рішення (письмової вимоги), вимог цього Положення), та надсилається банку згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213,
 від 31.10.2014 р. N 696)

1.9. Національний банк (територіальне управління Національного банку) може запросити для надання пояснень голову спостережної ради банку, голову правління (ради директорів) банку, керівника філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку, працівника банку / філії іноземного банку, відповідального за здійснення фінансового моніторингу, у разі розгляду уповноваженим органом Національного банку питання щодо застосування санкцій до банку.

Запрошення надсилається електронною поштою (або в письмовій формі) не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання уповноваженого органу Національного банку.

Нез'явлення запрошеної посадової особи банку на засідання уповноваженого органу Національного банку не є підставою для відкладення засідання уповноваженого органу Національного банку.

1.10. Національний банк має право вимагати від банків виконання (усунення порушень) вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом направлення банку листа з відповідною вимогою (далі - письмова вимога).

Письмова вимога складається на бланку Національного банку (територіального управління Національного банку). У письмовій вимозі зазначаються назва документа "Письмова вимога", повне найменування банку та поштова адреса банку - юридичної особи (філії іноземного банку), якому (якій) вона надсилається, указується на вчинені банком порушення та за потреби зазначається про необхідність вжиття банком у визначені Національним банком строки конкретних заходів з метою усунення порушень. Письмова вимога надсилається банку відповідно до пункту 1.8 цього розділу.

Банк зобов'язаний (у разі визначення Національним банком строків для вжиття банком відповідних заходів) подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів з дня:

отримання письмової вимоги - план заходів, які він зобов'язується в установлені Національним банком строки вжити для усунення порушень (далі - план усунення порушень);

спливу строку, визначеного в письмовій вимозі, - звіт про виконання плану усунення порушень та документи, що підтверджують їх усунення.

Національний банк має право протягом одного місяця з дня отримання плану усунення порушень надати пропозиції та зауваження до нього, які є обов'язковими для врахування банком.

1.11. Філія іноземного банку не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Рішення (письмової вимоги) повідомляє іноземний банк та наглядовий орган відповідної іноземної держави про застосування до неї Національним банком санкцій (пред'явлення письмової вимоги).

1.12. Застосування санкцій до банків за порушення Закону та/або нормативно-правових актів не звільняє від адміністративної відповідальності посадових осіб банків та інших осіб, винних у вчиненні вказаних порушень.

Національний банк незалежно від притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб банку або інших осіб, винних у вчиненні порушень Закону та/або нормативно-правових актів, має право застосувати до банку санкції.

1.13. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження не зупиняє виконання оскаржуваного Рішення.

II. Накладання штрафів на банки

2.1. Національний банк адекватно вчиненому порушенню може накласти на банк за порушення банком Закону та/або нормативно-правових актів штраф у розмірах, передбачених частиною третьою статті 23 Закону.

У разі вчинення банком двох і більше передбачених частиною третьою статті 23 Закону порушень штраф на банк накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених.

2.2. Повторне (протягом року) порушення банком Закону та/або нормативно-правових актів (далі - повторне порушення) тягне за собою накладення на банк штрафу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторним порушенням є вчинене протягом року з дня виявлення попередньою перевіркою аналогічне порушення Закону та/або нормативно-правового акта за умови, якщо Національний банк за результатами попередньої перевірки надіслав письмову вимогу або застосовував до банку санкцію за порушення однієї і тієї самої норми статті Закону або нормативно-правового акта.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.10.2014 р. N 696)

2.3. Банк сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, установленого Національним банком, та повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому ним порядку.

Національний банк (територіальне управління Національного банку) звертається до адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з банку відповідної суми штрафу, якщо банк не сплатить штраф у встановлені строки.

(пункт 2.3 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

III. Обмеження, тимчасове припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності

3.1. Національний банк за повторне порушення одночасно із накладенням на банк штрафу, передбаченого частиною четвертою статті 23 Закону, може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності шляхом обмеження, зупинення чи припинення проведення окремого виду (окремих видів) здійснюваних банком операцій (далі - обмеження/зупинення або припинення операцій).

Обсяг (перелік) операцій, які обмежуються/зупиняються або припиняються, визначається Національним банком.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

3.2. Національний банк (територіальне управління Національного банку) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття (отримання) Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій забезпечує отримання банком цього Рішення під підпис його представника на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу отримання (далі - момент отримання).

Якщо представник банку відмовився отримати Рішення, то на другому примірнику супровідного листа робиться відповідна відмітка про це із зазначенням дати та часу, що в такому випадку вважається моментом отримання банком Рішення, а Рішення надсилається банку відповідно до пункту 1.8 розділу I цього Положення.

3.3. Банк з моменту отримання Рішення про обмеження операцій та протягом визначеного цим Рішенням строку (або до визначеного терміну) укладає договори та здійснює операції, у тому числі згідно з договорами, що укладені ним з клієнтами до моменту отримання Рішення, виключно з урахуванням установлених обмежень (щодо виду, обсягу, суми здійснюваних операцій та/або кола клієнтів/регіону).

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

3.4. Банк з моменту отримання Рішення про зупинення операцій та на визначений у цьому Рішенні строк (або до визначеного терміну) втрачає право одночасно на здійснення таких операцій у визначеній Рішенням частині (щодо виду здійснюваних операцій та/або кола клієнтів) та продовження строку діючих договорів (укладання нових договорів) щодо проведення операцій, які зупинені.

3.5. Банк з моменту отримання Рішення про припинення операцій утрачає право на проведення окремого виду (окремих видів) здійснюваних банком операцій.

Отримання банком Рішення про припинення операцій є підставою для розірвання банком з клієнтами відповідних договорів на здійснення цих операцій.

Розірвання договорів та видача клієнтам залишку грошових коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.6. Банк з дня отримання Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій:

а) протягом трьох робочих днів письмово повідомляє клієнтів, з якими укладені договори на здійснення операцій, які:

обмежені або зупинені згідно з цим Рішенням, - про надання послуг з установленими Національним банком обмеженнями;

припинені згідно з цим Рішенням, - про необхідність розірвання таких договорів та закриття клієнтами відповідних рахунків;

б) у порядку, строки та в обсягах, які встановлені Національним банком, надає Національному банку інформацію щодо стану виконання Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій.

3.7. Банк зобов'язаний надати Національному банку [щодо Рішення Комісії при територіальному управлінні - територіальному управлінню Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд (контроль) за діяльністю банку - юридичної особи, щодо Рішення Комісії (Правління) Національного банку - територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи (філії іноземного банку), а також структурним підрозділам центрального апарату Національного банку з питань пруденційного нагляду та з питань фінансового моніторингу] не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня закінчення строку (настання терміну), на який (до якого) обмежено або зупинено право банку на здійснення окремого виду (окремих видів) операцій:

звіт, що містить перелік ужитих банком заходів щодо усунення порушень та інформацію про стан виконання Рішення;

належним чином засвідчені банком копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень.

3.8. Національний банк у разі дотримання банком установлених Рішенням обмежень (щодо здійснення операцій, які обмежені або зупинені), усунення порушень, надання відомостей і документів згідно з вимогами пунктів 3.6, 3.7 цього розділу [далі - дотримання банком умов обмеження (зупинення)] надсилає банку не пізніше останнього дня строку (настання терміну), на який (до якого) банку згідно з Рішенням обмежено або зупинено операції, повідомлення (електронною поштою) про можливість здійснення операцій у повному обсязі.

Банк має право розпочати здійснення операцій у повному обсязі наступного робочого дня після закінчення зазначеного у Рішенні строку (настання терміну), на який здійснення відповідних операцій було обмежено або зупинено, та отримання від Національного банку повідомлення.

3.9. Уповноважений орган Національного банку у разі недотримання банком умов обмеження (зупинення) може прийняти рішення про:

продовження строку дії санкцій у вигляді обмеження або зупинення операцій;

застосування до банку санкції у вигляді зупинення (або припинення операцій) чи тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади.

Рішення про продовження строку дії санкцій у вигляді обмеження або зупинення операцій чи застосування до банку санкцій у вигляді зупинення або припинення операцій надається (надсилається) банку в порядку, установленому пунктом 3.2 цього розділу.

3.10. Банк має право подати Національному банку (територіальному управлінню Національного банку) клопотання про:

дострокову відміну застосованої санкції у вигляді обмеження або зупинення операцій (далі - дострокова відміна обмеження або зупинення операцій);

відміну застосованої санкції у вигляді припинення операцій (далі - відміна припинення операцій) не раніше ніж через шість місяців з дня прийняття Рішення про припинення операцій.

3.11. Банк разом з клопотанням подає Національному банку (територіальному управлінню Національного банку) для розгляду питання щодо:

а) дострокової відміни обмеження або зупинення операцій - документи, що підтверджують дотримання банком умов обмеження (зупинення);

б) відміни припинення операцій:

звіт, що містить перелік проведених банком заходів щодо усунення порушень, а також інформацію щодо виконання Рішення про припинення операцій, розірвання банком з клієнтами відповідних договорів про здійснення таких операцій (далі - дотримання банком умов припинення);

копії належним чином засвідчених банком відповідних документів, що підтверджують усунення порушень.

3.12. Національний банк повертає клопотання про дострокову відміну обмеження або зупинення операцій / відміну припинення операцій без розгляду, якщо:

банк не надав документів, передбачених пунктом 3.11 цього розділу;

клопотання про відміну припинення операцій подане до закінчення шестимісячного строку з дня прийняття Рішення про припинення операцій.

3.13. Уповноважений орган Національного банку, який прийняв Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій, приймає рішення про задоволення клопотання банку про дострокову відміну обмеження або зупинення операцій / відміну припинення операцій [відмову в задоволенні клопотання в разі недотримання банком умов обмеження (зупинення)/припинення, незабезпечення банком належного управління ризиками, встановлення нових фактів порушень в діяльності банку] не пізніше 30 робочих днів від дати надходження до Національного банку (територіального управління Національного банку) документів, передбачених пунктом 3.11 цього розділу.

Національний банк повідомляє (письмово або електронною поштою) банк про прийняте уповноваженим органом Національного банку рішення не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

IV. Тимчасове відсторонення посадової особи банку від посади

4.1. Національний банк має право тимчасово до усунення порушень відсторонити посадову особу банку від посади в разі грубого порушення цією особою Закону та/або нормативно-правових актів, а саме в таких випадках:

а) порушення з питань організації дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - легалізація кримінальних доходів / фінансування тероризму);

б) неподання документів (належним чином засвідчених банком копій документів) / інформації, подання недостовірної інформації на письмову вимогу (запит) Національного банку (службовців Національного банку, які в межах наданих законом повноважень здійснюють функції банківського нагляду у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму) або подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них у первісному написанні відомості, а також приховування рахунків, документів, активів тощо;

(підпункт "б" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.06.2013 р. N 213)

в) незабезпечення створення та/або функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

г) порушення статті 7 Закону;

ґ) невиконання банком Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій;

д) неподання (несвоєчасне подання) Національному банку в порядку, строки та в обсягах, які встановлені цим Положенням і Національним банком, інформації (звіту) щодо стану виконання Рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій, а також документів (належним чином засвідчених банком копій документів), що підтверджують усунення порушень;

е) неподання (несвоєчасне подання) плану усунення порушень, звіту про виконання плану усунення порушень та відповідних документів, невиконання банком в установлені Національним банком строки вимог щодо усунення хоча б одного із зазначених у письмовій вимозі порушення;

є) незабезпечення зупинення фінансової операції у випадку, установленому Законом.

4.2. Національний банк має право відсторонити від посад таких посадових осіб банку:

голову, його заступників, членів правління (ради директорів) банку - юридичної особи;

головного бухгалтера банку (відокремленого підрозділу банку, філії іноземного банку), його заступників;

керівника філії іноземного банку;

керівника відокремленого підрозділу банку;

працівника банку - юридичної особи (філії іноземного банку), відповідального за проведення фінансового моніторингу.

4.3. Рішення про тимчасове відсторонення посадової особи від посади надсилається:

правлінню (раді директорів) або спостережній (наглядовій) раді банку - щодо відсторонення посадової особи банку (відокремленого підрозділу банку);

філії іноземного банку - щодо відсторонення посадової особи філії іноземного банку.

4.4. Територіальне управління Національного банку видає письмове розпорядження про заборону приймати до виконання платіжні документи за підписами керівників, які відсторонені від посади, і повідомляє про це банк, якщо прийняте Рішення стосується посадових осіб банку, які мають право першого і другого підписів від імені банку і зразки підписів яких унесені до картки із зразками підписів осіб для відкриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку.

4.5. Банк не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Рішення повідомляє електронною поштою Національному банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи (філії іноземного банку) про посадову особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки особи, відстороненої від посади [із зазначенням реквізитів прийнятого (прийнятих) компетентним органом банку рішення (рішень)].

4.6. Посадову особу банку, яку на підставі Рішення було відсторонено від посади, може бути поновлено на посаді лише на підставі відповідного дозволу Національного банку.

Уповноважений орган Національного банку розглядає питання щодо надання дозволу на поновлення посадової особи банку, яку на підставі Рішення було відсторонено від посади, у разі відповідного звернення банку - юридичної особи (філії іноземного банку) та за умови надання банком - юридичною особою (філією іноземного банку) документів, що підтверджують усунення порушень.

Рішення про надання дозволу на поновлення особи на посаді приймає уповноважений орган Національного банку, який приймав рішення про відсторонення такої особи від посади.

  

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

О. М. Бережний

  

Опрос