Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Наследственном реестре

Минюст
Положение, Приказ от 07.07.2011 № 1810/5
редакция действует с 13.03.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2011

м. Київ

N 1810/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2011 р. за N 831/19569

Про затвердження Положення про Спадковий реєстр

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 12 вересня 2012 року N 940-р
,
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 24 квітня 2015 року N 601/5
,
 від 25 червня 2015 року N 1059/5
,
 від 14 вересня 2015 року N 1725/5
,
 від 23 грудня 2015 року N 2728/5
,
від 24 грудня 2019 року N 4194/5
,
від 13 січня 2020 року N 109/5
,
від 22 лютого 2021 року N 663/5

Відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 491, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.99 N 1272 "Про державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції" та з метою створення єдиної системи обліку заповітів, спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Спадковий реєстр, що додається.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" забезпечити збереження відповідних реєстраційних записів про заповіти, спадкові договори, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину, що були зареєстровані до набрання чинності цим наказом у Спадковому реєстрі, створеному відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.10.2000 N 51/5 "Про Спадковий реєстр", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за N 714/4935.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. N 1059/5)

3. Установити тарифи:

3.1. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу - у розмірі шістдесяти восьми гривень.

3.2. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору; змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу - у розмірі п'ятдесяти однієї гривні.

3.3. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу - у розмірі п'ятдесяти однієї гривні.

3.4. За проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки - у розмірі п'ятдесяти однієї гривні.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2000 N 51/5 "Про Спадковий реєстр", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за N 714/4935 (із змінами).

4.2. Пункти 3, 5 наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2005 N 33/5 "Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за N 373/10653 (із змінами).

5. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування в роботі.

6. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома нотаріусів та посадових осіб відповідних органів місцевого самоврядування.

7. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2011 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

  

Міністр

О. Лавринович

  

ПОЛОЖЕННЯ
про Спадковий реєстр

(У тексті Положення слова "Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках і числах замінено словами "територіальні органи Міністерства юстиції" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства юстиції України від 13 січня 2020 року N 109/5)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок ведення й користування Спадковим реєстром, внесення до нього відомостей про заповіти та спадкові договори, посвідчені в Україні, а за бажанням заповідача - посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів (далі - Конвенція), про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину, а також надання інформації з нього.

1.2. Пункт 1.2 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)

1.3. Реєстраторами Спадкового реєстру (далі - Реєстратор) є:

1.3.1. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо посвідчених заповітів, спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину.

1.3.2. Державне підприємство "Національні інформаційні системи" та його регіональні філії щодо:

заповітів, посвідчених посадовими особами органів місцевого самоврядування;

заповітів, спадкових договорів, посвідчених консульськими установами України, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених такими установами спадкових справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину;

заповітів, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією, запити про реєстрацію яких в Україні на прохання заповідача подані Мін'юсту, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів.

1.3.3. Посадові особи органу місцевого самоврядування, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.12.2015 р. N 2728/5
,
 у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7
)

1.4. За письмовою заявою приватного нотаріуса - Реєстратора доступ до Спадкового реєстру з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 23.12.2015 р. N 2728/5)

Приватний нотаріус - Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) цього нотаріуса у процесі користування Спадковим реєстром.

1.5. Реєстратори вносять відомості до Спадкового реєстру, перевіряють за даними Спадкового реєстру інформацію про наявність або відсутність посвідчених заповітів, спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину і видають (виготовляють) відповідні витяги та інформаційні довідки в порядку, встановленому цим Положенням.

1.6. Ведення Спадкового реєстру здійснюється українською мовою.

У разі внесення відомостей на підставі Конвенції про заповіт, посвідчений (складений та/або прийнятий на зберігання) і зареєстрований в іноземній державі, ім'я (імена) та прізвище (прізвища) заповідача (заповідачів) зазначаються у Спадковому реєстрі українською та/або англійською мовою, що є однією з офіційних мов Ради Європи.

1.7. Відомості про заповіти, у тому числі посвідчені посадовими та службовими особами, зазначеними в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 та частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", спадкові договори та внесення змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковому внесенню до Спадкового реєстру.

II. Унесення відомостей до Спадкового реєстру

2.1. Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться відомості про заповіти та спадкові договори щодо:

2.1.1. Заповідача/заповідачів, відчужувача/відчужувачів:

прізвища та імена, по батькові (за наявності) заповідача (заповідачів) та особи, яка склала заповіт від імені заповідача (заповідачів) в іноземній державі (за наявності);

прізвище(а) та ім'я (імена), по батькові (за наявності) відчужувача (відчужувачів);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або причина його відсутності;

місце проживання або місцеперебування;

дата та місце (якщо воно невідоме - назва країни) народження.

2.1.2. Посвідчення заповіту, спадкового договору як документа:

вид (заповіт, заповіт подружжя, секретний заповіт, спадковий договір, спадковий договір з участю подружжя);

серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів (за наявності), на яких викладено текст заповіту (спадкового договору);

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (за наявності);

відомості про особу, яка посвідчила заповіт (спадковий договір);

дата та місце посвідчення;

місце зберігання заповіту (спадкового договору).

2.1.3. Видачі дубліката заповіту (спадкового договору):

серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів (за наявності), на яких викладено текст дубліката;

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата видачі дубліката;

відомості про особу, яка видала дублікат заповіту (спадкового договору);

місце видачі дубліката.

2.1.4. Документа, який змінює або скасовує заповіт:

вид (заповіт, заповіт подружжя, спадковий договір, заява, інший документ);

серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів (за наявності), на яких викладено текст документа;

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата та місце посвідчення документа;

відомості про особу, яка посвідчила такий документ;

місце зберігання (за наявності).

2.1.5. Документа, який змінює або на підставі якого розірвано спадковий договір (вид, дата та номер документа, назва органу (установи), який посвідчив або видав документ (видавець)).

2.1.6. Визнання заповіту (спадкового договору) недійсним.

2.1.7. Реєстрації заповіту в іноземних державах.

2.1.8. Реєстратора.

У разі потреби Реєстратором можуть вноситись до Спадкового реєстру додаткові відомості, необхідні для належного виконання своїх повноважень.

2.2. Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться відомості про заведену спадкову справу щодо:

2.2.1. Спадкодавця:

прізвище та ім'я (імена), по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або причина його відсутності;

дата та місце (у разі коли воно невідоме - назва країни) народження;

дата смерті.

2.2.2. Номера спадкової справи, дати та місця її заведення, місця зберігання.

2.2.3. Видачі свідоцтва про право на спадщину:

відомості про спадкоємця (спадкоємців) для:

фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); резидент (нерезидент), реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або причина його відсутності, черга спадкоємця за законом, ступінь споріднення, місце проживання або місцеперебування;

юридичних осіб - найменування, резидент (нерезидент), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (податковий номер) (за наявності), місцезнаходження;

відомості про отримане у спадщину майно (його найменування, опис, вартість, частка тощо);

серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст свідоцтва (для консульських установ України - за наявності);

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата видачі та відомості про особу, яка видала свідоцтво про право на спадщину (видавець);

відомості про видачу дубліката свідоцтва про право на спадщину (серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст дубліката (за наявності), номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, дата видачі дубліката, відомості про особу, яка видала дублікат, місце його видачі).

2.2.4. Визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним (вид, дата та номер документа, на підставі якого свідоцтво про право на спадщину визнане недійсним, найменування суду (видавець)).

2.2.5. Додаткових відомостей.

2.2.6. Реєстратора.

2.3. МЗС та представництва МЗС на території України вносять до Спадкового реєстру відомості про посвідчені консульськими установами України заповіти і спадкові договори, зміни до них, скасування таких заповітів та розірвання спадкових договорів, а також про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину шляхом подання державному підприємству "Національні інформаційні системи" або його філіям заяв за формою, наведеною в додатках 1 - 9, для внесення відповідної інформації та формування реєстраційного запису.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2015 р. N 1725/5)

Посадові особи органів місцевого самоврядування вносять до Спадкового реєстру відомості про посвідчення заповітів шляхом подання державному підприємству "Національні інформаційні системи" або його філіям заяв за формою, наведеною в додатках 1 - 3, 9.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2015 р. N 1725/5)

Мін'юст вносить до Спадкового реєстру відомості про заповіти (спадкові договори), посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах, а також зміни до них та їх скасування, щодо яких в установленому порядку надійшов запит про їх реєстрацію в Україні на підставі Конвенції, шляхом подання державному підприємству "Національні інформаційні системи" або його філіям заяв за формою, наведеною в додатках 1, 3.

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2015 р. N 1725/5)

Внесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти, посвідчені посадовими та службовими особами, що зазначені у статті 1252 Цивільного кодексу України і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", здійснюється державними нотаріальними архівами у разі прийняття на зберігання примірника заповіту.

2.4. Заяви про державну реєстрацію заповіту, спадкового договору, посвідченого консульськими установами України, заповіту, посвідченого посадовими та службовими особами, що зазначені у статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", посвідченого (складеного та/або прийнятого на зберігання) і зареєстрованого в іноземній державі, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів можуть бути подані Реєстратору (державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу) безпосередньо заповідачем, відчужувачем.

Під час подання зазначених заяв за формою, наведеною в додатках 1, 3, заповідач, відчужувач пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

2.5. Заповіти, посвідчені нотаріусами, консульськими установами, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", до створення та введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру підлягають обов'язковій державній реєстрації в зазначеному реєстрі шляхом подання зазначеними особами та установами Реєстраторові заяви за формою, наведеною в додатку 9.

Нотаріуси, які не мають безпосереднього доступу до Спадкового реєстру, вносять до нього відомості, у тому числі про заповіти та спадкові договори, спадкові справи, свідоцтва про право на спадщину, що були посвідчені, заведені та видані ними до створення та введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру, шляхом подання Реєстраторові заяв за формою, наведеною в додатках 1 - 9.

2.6. Заяви за формою, наведеною в додатках 1 - 9, подаються (надсилаються) Реєстратору:

у день вчинення відповідної нотаріальної дії;

протягом двох робочих днів після зміни місця зберігання заповіту, спадкового договору або спадкової справи (відомості подаються державною нотаріальною конторою або державним нотаріальним архівом, до яких такі документи надійшли на зберігання);

протягом двох робочих днів після надходження на зберігання заповітів від осіб, які зазначені в статті 1252 Цивільного кодексу України і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат";

протягом п'яти робочих днів після задоволення Мін'юстом на підставі Конвенції запиту про державну реєстрацію заповіту, посвідченого (складеного та/або прийнятого на зберігання) в іноземних державах, а також змін до нього та скасування заповіту.

2.7. Щодо передачі запиту про реєстрацію заповіту, змін до нього та скасування заповіту в іноземних державах на підставі Конвенції Мін'юст повідомляє Реєстратора (безпосередньо нотаріуса, який посвідчив заповіт, або через державний орган чи установу, якими посвідчено заповіт або яким його передано на зберігання).

Відомості про реєстрацію заповіту, змін до нього та скасування заповіту в іноземних державах на підставі Конвенції вносяться до Спадкового реєстру уповноваженим Реєстратором із зазначенням назв відповідних держав.

2.8. Реєстратор відмовляє у внесенні відомостей до Спадкового реєстру у разі відсутності:

у заяві передбачених цим Положенням відомостей або коли такі відомості неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені;

документа про здійснення оплати за формування в Спадковому реєстрі реєстраційного запису з видачею відповідного витягу або якщо таку оплату здійснено не в повному обсязі.

2.9. Реєстратор вносить відомості до Спадкового реєстру у такі строки:

у день вчинення відповідної нотаріальної дії;

протягом п'яти робочих днів після зміни місця зберігання заповіту, спадкового договору, спадкової справи;

протягом двох робочих днів після надходження на зберігання заповітів від осіб, які зазначені в статті 1252 Цивільного кодексу України і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат";

у день отримання заяви, складеної за формою, наведеною в додатках 1 - 9.

2.10. Реєстратор для підтвердження факту внесення відомостей до Спадкового реєстру готує відповідний витяг.

Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус готують витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса (державної нотаріальної контори), а другий видається заявникові (заповідачеві, відчужувачеві, набувачеві та/або спадкоємцеві).

Державний нотаріальний архів готує витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі у двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в архіві, а другий надсилається заявникові (заповідачеві, відчужувачеві).

Державне підприємство "Національні інформаційні системи" та його філії готують витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі в одному примірнику, який видається заявнику (посадовій особі органу місцевого самоврядування, посадовій особі МЗС та представництва МЗС на території України, національному органові іноземної держави - через Мін'юст).

(абзац четвертий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2015 р. N 1725/5)

У разі внесення до Спадкового реєстру відомостей про посвідчення заповіту подружжя або спадкового договору з участю подружжя Реєстратор за їх бажанням виготовляє для кожного з подружжя окремий витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі.

2.11. Заявник забезпечує достовірність і повноту відомостей у заяві, складеній за формою, наведеною в додатках 1 - 9.

Достовірність відомостей, що вносяться до Спадкового реєстру на підставі поданої заяви, забезпечують особи, які вносять такі відомості.

2.12. Заявник у разі виявлення у витязі помилки письмово повідомляє про це Реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей у Спадковому реєстрі інформації, наведеній у заповіті, спадковому договорі, спадковій справі, свідоцтві про право на спадщину або у заяві про внесення відомостей до Спадкового реєстру. Якщо факт невідповідності інформації підтверджено, Реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення та виготовляє новий витяг у порядку, передбаченому цим Положенням.

III. Надання інформації зі Спадкового реєстру

3.1. На підставі відомостей Спадкового реєстру виготовляються:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2015 р. N 601/5)

витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі;

витяг зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину;

інформаційна довідка зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину.

3.2. Пункт 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 24.04.2015 р. N 601/5
,
 у зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.8
 вважати відповідно пунктами 3.2 - 3.7
)

3.2. Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру засвідчуються підписом та скріплюються печаткою Реєстратора.

3.3. Реєстратор зі Спадкового реєстру на письмовий запит, складений за формою, наведеною в додатку 10, видає:

фізичним особам - заповідачам та сторонам спадкового договору (в межах вчиненого правочину) витяги зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) посвідчених заповітів і спадкових договорів;

будь-якій особі у разі пред'явлення нею свідоцтва про смерть або іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця, - витяги зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину.

Реєстратор видає зі Спадкового реєстру інформаційну довідку про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину на письмовий запит, складений за формою, наведеною в додатку 10:

суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів. У такому запиті, скріпленому гербовою печаткою відповідного органу, обов'язково зазначається номер справи;

нотаріусів, консульських установ України, Мін'юсту (в тому числі для надання відповіді на запит національних органів іноземних держав), територіальних органів Міністерства юстиції у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.

(абзац шостий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. N 1059/5)

Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру про посвідчені заповіти і спадкові договори видаються іншим особам, крім заповідача та відчужувача, тільки після смерті останніх за умови пред'явлення свідоцтва про смерть або іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.

3.4. Державне підприємство "Національні інформаційні системи" та його філії на складений за формою, наведеною в додатку 10, письмовий запит Мін'юсту видають із Спадкового реєстру інформаційну довідку про наявність (відсутність) посвідченого заповіту для підготовки відповіді національному органу іноземної держави, призначеному на підставі Конвенції, який звернувся у зв'язку із запитом особи, яка перебуває за межами України, про отримання інформації про наявність посвідченого (складеного та/або прийнятого на зберігання) і зареєстрованого в Україні заповіту.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.09.2015 р. N 1725/5)

3.5. Пошук інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту, спадкового договору у Спадковому реєстрі здійснюється за прізвищем, ім'ям та по батькові (за наявності) заповідача (відчужувача), його роком народження (за наявності) та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності).

Пошук інформації про наявність або відсутність у Спадковому реєстрі заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину здійснюється за прізвищем, ім'ям та по батькові (за наявності) спадкодавця, реєстраційним номером облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності) та датою смерті спадкодавця.

3.6. Інформаційні довідки зі Спадкового реєстру, пов'язані із заведенням спадкових справ і видачею свідоцтв про право на спадщину, готуються в одному примірнику, який залишається у справах нотаріуса, що відкриває та веде такі спадкові справи. Витяги та інформаційні довідки, що не пов'язані із заведенням спадкових справ і видачею свідоцтв про право на спадщину, готуються в одному примірнику на письмові запити заявників та надаються їм.

3.7. Реєстратор відмовляє у видачі витягу та інформаційної довідки зі Спадкового реєстру в разі:

відсутності документа про здійснення оплати за формування в Спадковому реєстрі реєстраційного запису з видачею відповідного витягу, інформаційної довідки або здійснення такої оплати не в повному обсязі (за винятком випадків, коли така плата не справляється);

коли у запиті відсутні відомості, за якими здійснюється пошук інформації відповідно до пункту 3.5 цього розділу, або вони неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені;

відсутності свідоцтва про смерть або іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.

3.8. Автоматизований доступ до відомостей Спадкового реєстру надається у передбачених законом випадках виключно посадовим особам державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

Доступ забезпечується адміністратором Спадкового реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу користувача до Спадкового реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін'юстом та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Положення.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.02.2021 р. N 663/5)

IV. Плата за користування Спадковим реєстром

4.1. Плата за формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про посвідчення заповіту (змін до нього, скасування, видачу дубліката), спадкового договору (змін до нього, розірвання, видачу дубліката), видачу свідоцтва про право на спадщину або дубліката свідоцтва про право на спадщину з видачею відповідного витягу, а також за проведення перевірки інформації про наявність чи відсутність посвідчених заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею відповідного витягу або інформаційної довідки зі Спадкового реєстру справляється у розмірах, що встановлюються Міністерством юстиції України.

4.2. Плата не справляється за:

формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про посвідчення заповітів консульськими установами України, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 та частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", заповітів (складених та/або прийнятих на зберігання) в іноземних державах, а також змін до них та скасування заповітів, що підлягають реєстрації у Спадковому реєстрі на підставі Конвенції;

формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про заповіти і спадкові договори, посвідчені нотаріусами, консульськими установами, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 і частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", до створення та введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру;

проведення перевірки інформації про наявність чи відсутність заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину у разі видачі свідоцтва про право на спадщину;

формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину у разі, коли спадкоємцем є держава.

Плата справляється у разі подання особисто заповідачем Реєстраторові заяви про державну реєстрацію заповітів, посвідчених консульськими установами України, посадовими і службовими особами, які зазначені в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 37, частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат", а також посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземній державі на підставі Конвенції.

4.3. Плата не справляється з:

осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та прирівняних до них осіб - за всі звернення до Спадкового реєстру;

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2019 р. N 4194/5)

дітей-сиріт - за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту, спадкового договору або заведеної спадкової справи, якщо така перевірка пов'язана із заведенням спадкової справи;

громадян, віднесених законом до 1-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей-сиріт; непрацездатних за віком; громадян, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку, - за формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката.

4.4. Відомості зі Спадкового реєстру надаються безоплатно на письмовий запит:

Мін'юсту (в тому числі для підготовки відповіді на запит національних органів іноземних держав), територіальних органів Міністерства юстиції, консульських установ України у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень;

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. N 1059/5)

суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні таких органів. У такому запиті, що скріплюється гербовою печаткою відповідного органу, обов'язково зазначається номер справи.

Доступ до цього реєстру може бути надано Держателю Спадкового реєстру (Мін'юсту) в особі уповноважених працівників Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу в межах реалізації ними повноважень щодо здійснення контролю за достовірністю та повнотою наданої Реєстраторами інформації.

4.5. Абзац перший пункту 4.5 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)

Адміністратор Спадкового реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту відомостей, які містяться у Спадковому реєстрі, від несанкціонованого доступу.

  

В. о. директора Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу

І. О. Наливайко

  

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про державну реєстрацію заповітів та спадкових договорів

  

Зворотний бік заяви про державну реєстрацію заповітів та спадкових договорів

  

  

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію зміни місця зберігання заповітів та спадкових договорів

  

Зворотний бік заяви про реєстрацію зміни місця зберігання заповітів та спадкових договорів

  

  

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію зміни і скасування заповітів та зміни і розірвання спадкових договорів

  

Зворотний бік заяви про реєстрацію зміни і скасування заповітів та зміни і розірвання спадкових договорів

  

  

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи

  

 

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію заведення спадкової справи

  

  

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину (нерухоме майно)

  

Зворотний бік заяви про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину (нерухоме майно)

  

 

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину (рухоме майно)

  

Зворотний бік заяви про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину (рухоме майно)

  

 

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину
(майно інше, ніж рухоме та нерухоме)

  

Зворотний бік заяви про реєстрацію свідоцтва про право на спадщину
(майно інше, ніж рухоме та нерухоме)

  

 

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАЯВА
про реєстрацію архівних заповітів

  

 

Вихідний номер ________
Дата ___ ______________

ЗАПИТ
про надання витягу (інформаційної довідки) із Спадкового реєстру

  

____________

  

Опрос