Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 03.03.2000 N 433

Фонд государственного имущества
Приказ от 21.06.2011 № 932
действует с 29.07.2011

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2011

м. Київ

N 932

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2011 р. за N 824/19562

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 N 433

Відповідно до Закону України від 22.12.2010 N 2850-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу", Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" та з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 N 433 "Про затвердження Переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних фондів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 за N 196/4417, такі зміни:

1.1. У заголовку слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів".

1.2. У преамбулі:

слова "Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" замінити словами "Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів".

1.3. У пункті 1 слова "Департамент міждержавних майнових відносин та власності за кордоном" замінити словами "Департамент інвестиційних проектів та майна за кордоном".

1.4. У пункті 2 слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів".

1.5. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Вартість вкладів усіх засновників до статутного капіталу господарського товариства визначається за результатами проведення незалежної оцінки.

Департаменту оціночної діяльності за поданням Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном здійснювати рецензування звітів про оцінку майна, яке вноситься до статутних капіталів створюваних господарських товариств, та надавати рецензію і погоджені висновки про вартість майна, що належить державі та іншим засновникам (у разі наявності загального висновку, зазначеного у рецензії, відповідно до абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440), до Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном.".

2. Внести до Переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних фондів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03.03.2000 N 433, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 за N 196/4417, такі зміни:

2.1. У заголовку слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів".

2.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Письмова згода відповідного уповноваженого органу управління на створення господарського товариства, передачу об'єктів державної власності до його статутного капіталу із зазначенням структури вкладу, обсягу державних корпоративних прав та складу недержавних співзасновників товариства".

2.3. У пункті 7 слова "Експертна оцінка внесків засновників до статутного фонду" замінити словами "Звіт про оцінку майна, що вноситься засновниками до статутного капіталу".

2.4. У пункті 9 слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб України" замінити словами "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Голова Фонду

О. Рябченко

  

Опрос