Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности заместителей начальников главных управлений юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Минюст
Порядок, Приказ от 01.07.2011 № 1776/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2011

м. Київ

N 1776/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2011 р. за N 806/19544

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади заступників начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 27 липня 2012 року N 1121/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 11 березня 2015 року N 339/5)

Відповідно до Закону України "Про державну службу", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395, та з метою залучення кваліфікованих фахівців до роботи в територіальних органах юстиції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади заступників начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити добір кваліфікованих і досвідчених кандидатів для призначення на посади заступників начальників відповідних управлінь юстиції, належний рівень підготовки документів, необхідних для розгляду питань про призначення кандидатів на посади.

3. Заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України забезпечити проведення співбесід з кандидатами згідно з визначеним графіком.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.07.2012 р. N 1121/5)

4. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Набоченко С. І.):

4.1. Довести цей наказ до начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до відома та виконання.

4.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр

О. Лавринович

  

ПОРЯДОК
розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади заступників начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення кандидатів на посади заступників начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - заступник начальника головного управління юстиції).

2. Заступники начальників головних управлінь юстиції призначаються на посади Міністром юстиції України згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395.

3. Питання про призначення на посади заступників начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим порушується начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Питання про призначення на посади заступників начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі порушується начальниками головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - начальник головного управління юстиції) у разі наявності вакансії заступника начальника головного управління юстиції здійснюють заходи щодо організації проведення конкурсу на заміщення вакантної посади відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року N 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу" призначення на посади третьої - сьомої категорій посад державних службовців органів виконавчої влади при просуванні по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватись за рішенням Міністра юстиції України без конкурсного відбору.

4. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей кандидата на посаду заступника начальника головного управління юстиції головне управління юстиції за погодженням з Міністром юстиції України може організовувати проведення стажування кандидата.

Питання погодження проходження кандидатом стажування розглядається Департаментом кадрової роботи та державної служби на підставі подання начальника головного управління юстиції. До подання додаються особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, біографічна довідка, копії документів про освіту.

Департамент кадрової роботи та державної служби попередньо розглядає зазначені матеріали та вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо порядку стажування, у тому числі щодо місця і строків його проведення.

5. У поданні на ім'я Міністра юстиції України щодо кандидатури для призначення на посаду заступника начальника головного управління юстиції зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, займана посада, відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та інші якості кандидата, відомості про конкурсний відбір, проходження стажування, перебування у кадровому резерві (якщо не перебував - обґрунтовані пояснення причини невикористання кадрового резерву).

До подання додаються:

особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріально або керівником кадрової служби, із зазначенням дати засвідчення;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

підписані кандидатом власноручно попередження про встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" обмеження, пов'язані з прийняттям і проходженням державної служби, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 N 214, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384.

біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової служби та печаткою, із зазначенням дати складання;

розрахунок стажу державної служби, скріплений підписом керівника кадрової служби та печаткою, із зазначенням дати складання;

картка погодження у відповідному головному управлінні юстиції;

погодження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для кандидатів на посади першого заступника та заступників начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим);

засвідчена копія протоколу (витяг з протоколу) засідання конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);

доповідна записка про стажування з висновком керівника стажування (для осіб, які проходили стажування);

довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих до кадрового резерву);

власноручно написана заява на ім'я Міністра юстиції України про призначення на посаду із зазначенням дати написання та підстави призначення;

копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта, засвідчені підписом керівника кадрової служби та печаткою;

копія трудової книжки, скріплена підписом керівника кадрової служби та печаткою, із зазначенням дати засвідчення;

копія військового квитка (для військовозобов'язаних), засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою;

витяг з послужного списку (для співробітників правоохоронних органів), засвідчений підписом відповідної посадової особи та печаткою.

6. Департаментом кадрової роботи та державної служби розглядаються документи особової справи кандидата на відповідну посаду, вивчається питання щодо відповідності кандидата встановленим кваліфікаційним вимогам, а також його морально-ділові якості.

7. Департамент кадрової роботи та державної служби організовує проведення співбесід кандидата на посаду із заступником Міністра юстиції - керівником апарату, керівниками профільних структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, а в разі їх відсутності - із заступниками керівників структурних підрозділів.

(абзац перший пункту 7 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 27.07.2012 р. N 1121/5)

Співбесіди з кандидатами на посади проводяться щовівторка та щосереди (резервний день) з 9-ї до 18-ї години.

Пропозиції за результатами співбесід викладаються посадовими особами Міністерства юстиції України у картці погодження призначення на посаду та подаються на розгляд Міністру юстиції України.

8. Неналежне оформлення поданих документів, виявлення невідповідності кваліфікаційного рівня або рівня фахової підготовки кандидата є підставою для повернення матеріалів.

9. Про прийняте Міністром юстиції України рішення про призначення кандидата на посаду видається відповідний наказ.

Копія зазначеного наказу у триденний строк надсилається до відповідного головного управління юстиції.

10. На підставі наказу Міністерства юстиції України про призначення на посаду головним управлінням юстиції видається наказ про допущення працівника до виконання обов'язків у зв'язку з призначенням (переведенням), копія якого направляється до Департаменту кадрової роботи та державної служби, формується особова справа та вноситься відповідний запис до трудової книжки.

  

Директор Департаменту
кадрової роботи
та державної служби

С. І. Набоченко

 

Опрос