Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке оказания медицинской помощи, использования лечебно-профилактических заведений органов здравоохранения, привлечения с этой целью их медицинского персонала и проведения медицинских экспертиз в специально отведенном месте для временного содержания (изоляторе временного содержания) Отдела обеспечения досудебного следствия Центрального управления Службы безопасности Украины

Министерство здравоохранения, СБУ
Приказ, Инструкция от 11.05.2011 № 178/268
редакция действует с 16.07.2013

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2011

м. Київ

N 178/268

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2011 р. за N 793/19531

Про затвердження Інструкції про порядок надання медичної допомоги, використання лікувально-профілактичних закладів органів охорони здоров'я, залучення з цією метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Служби безпеки України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 4 червня 2013 року N 231/466

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України", пункту 7.8 глави 7 Інструкції про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 26.07.2008 N 589, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.10.2008 за N 1013/15704, з метою впорядкування медичного обслуговування затриманих (взятих під варту) осіб, що утримуються у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання медичної допомоги, використання лікувально-профілактичних закладів органів охорони здоров'я, залучення з цією метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України та заступника Міністра охорони здоров'я України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

  

Голова Служби безпеки
України

В. Хорошковський

В. о. Міністра охорони здоров'я
України

О. Аніщенко

  

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання медичної допомоги, використання лікувально-профілактичних закладів органів охорони здоров'я, залучення з цією метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 7.8 глави 7 Інструкції про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 26.07.2008 N 589, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.10.2008 за N 1013/15704 (далі - Інструкція N 589).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок надання медичної допомоги особам, які тримаються у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України, використання лікувально-профілактичних закладів Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України, залучення з цією метою їх медичного персоналу та проведення судово-медичних експертиз.

1.3. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

ВЗДС - Відділ забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України;

ВМУ - Військово-медичне управління Центрального управління Служби безпеки України;

затримані і взяті під варту особи - особи, які відповідно до законодавства тримаються у спеціально відведеному місці для тимчасового тримання (ізоляторі тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України;

ІТТ ВЗДС - спеціально відведене місце для тимчасового тримання (ізолятор тимчасового тримання) Відділу забезпечення досудового слідства Центрального управління Служби безпеки України;

лікувально-профілактичні заклади - лікувально-профілактичні заклади Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України;

СБУ - Служба безпеки України.

II. Порядок проведення медичних оглядів

2.1. Затримані і взяті під варту особи одразу після прибуття до ІТТ ВЗДС проходять первинний медичний огляд з метою виявлення із їх числа осіб, які можуть становити епідемічну загрозу для оточуючих або потребують невідкладної медичної допомоги.

2.2. Первинний медичний огляд здійснює лікар або фельдшер ВЗДС (за їх відсутності - лікар невідкладної допомоги ВМУ) у спеціально обладнаній кімнаті. При первинному медичному огляді проводиться зовнішній огляд шкіри всього тіла, голови з метою виявлення травм і пошкоджень, а також можливих зовнішніх проявів венеричних та інфекційних захворювань, які можуть бути небезпечні для співкамерників. Відзначаються за наявності усі свіжі тілесні пошкодження, їх розмір, локалізація і за можливості строки давності й обставини їх виникнення, а також особливі прикмети (шрами, татуювання тощо).

Про проведений первинний медичний огляд складається довідка, у висновках якої обов'язково повинні зазначатись відомості про стан здоров'я затриманих і взятих під варту осіб, можливість тримання їх в умовах ІТТ ВЗДС, яка долучається до документів затриманої особи або особової справи взятої під варту особи, та робиться запис про стан здоров'я в журналі обліку прийому хворих затриманих і взятих під варту осіб. Особи з гострими інфекційними захворюваннями або з підозрою на них відразу після первинного медичного огляду ізолюються в окреме приміщення.

Якщо затримані й узяті під варту особи прибули з травмами, тілесними ушкодженнями або з явними ознаками захворювання, керівництво ВЗДС уживає заходів щодо їх негайного медичного огляду і надання невідкладної медичної допомоги. Про факт виявлення травм, тілесних ушкоджень або явних ознак захворювання керівництво ВЗДС повідомляє особу або орган, у провадженні якої перебуває кримінальна справа, та прокурора.

2.3. Якщо за висновком з довідки про проведений первинний медичний огляд доставлена особа не може перебувати в ІТТ ВЗДС, її направляють на лікування до лікувально-профілактичних закладів відповідного профілю, про що керівництво ВЗДС негайно інформує особу або орган, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, та прокурора.

2.4. Затримані та взяті під варту особи, прийняті до ІТТ ВЗДС, в обов'язковому порядку проходять санітарну обробку до направлення у камери. Відповідно до абзацу третього пункту 4.4 глави 4 Інструкції N 589 санітарна обробка включає миття затриманих і взятих під варту осіб у лазні або під душем та дезінфекцію всього одягу, який їм належить (шкіряні, синтетичні і коштовні речі, щоб запобігти їх псуванню, обробляються дезінфекційними засобами без розміщення їх у дезкамері).

2.5. Поглиблений медичний огляд затриманих і взятих під варту осіб здійснюється лікарем ВЗДС відповідно до абзацу четвертого пункту 4.4 глави 4 Інструкції N 589. Проведення додаткових досліджень (електрокардіографічного, флюорографічного та інших) здійснюється ВМУ за медичними показаннями.

Результати поглибленого медичного огляду записуються в медичну картку.

2.6. Особи, які вибувають з ІТТ ВЗДС до місць попереднього ув'язнення, проходять заключний медичний огляд лікарем або фельдшером ВЗДС, за результатами якого робиться висновок щодо стану здоров'я кожного, хто вибуває, а також можливості перевезення до місця попереднього ув'язнення. Висновок заноситься до медичної картки і підписується медичним працівником, який здійснив заключний медичний огляд. Медичні картки направляються разом з особами, які вибувають з ВЗДС до слідчих ізоляторів або закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України

2.7. Забороняється перевозити до місць попереднього ув'язнення затриманих і взятих під варту осіб, які хворіють на контагіозні інфекційні захворювання, педикульоз, коросту, а також захворювання, що становлять безпосередню загрозу життю особи.

III. Порядок надання медичної допомоги в ІТТ ВЗДС

3.1. Медична допомога затриманим і взятим під варту особам у ІТТ ВЗДС надається лікарем або фельдшером ВЗДС у години, вказані в розпорядку дня ІТТ ВЗДС. Начальник чергової зміни щоденно під час обходу камер з'ясовує скарги на здоров'я у затриманих і взятих під варту осіб та записує їх на прийом до медичного працівника ВЗДС.

3.2. Про результати та обсяги надання медичної допомоги затриманим і взятим під варту особам зазначається у медичних картках та журналі обліку прийому хворих затриманих і взятих під варту осіб. Щотижнево, а у разі необхідності проведення термінових медичних та протиепідемічних заходів - негайно, лікар або фельдшер ВЗДС доповідає начальнику ВЗДС про стан здоров'я затриманих і взятих під варту осіб.

3.3. Лікарські засоби, призначені затриманій або взятій під варту особі медичними працівниками, зберігаються у фельдшера ВЗДС. Дозволяється отримання призначених медичним працівником лікарських засобів у передачах та їх придбання затриманою або взятою під варту особою за рахунок власних коштів.

3.4. Лікарські засоби на зберігання затриманим і взятим під варту особам не видаються. Приймання лікарських засобів здійснюється у присутності лікаря або фельдшера, а за їх відсутності - чергового контролера ВЗДС. Особи, яким призначено амбулаторне лікування, для приймання лікарських засобів та виконання інших медичних процедур доставляються до спеціально обладнаної медичної кімнати протягом дня у визначені години. Лікувальні процедури виконує медичний працівник. У разі відсутності медичного працівника за видачу та контроль за прийманням лікарських засобів відповідає начальник чергової зміни ВЗДС. Видача черговому контролеру ВЗДС лікарських засобів здійснюється тільки за письмовим призначенням медичного працівника.

IV. Організація першої невідкладної медичної допомоги

4.1. Про необхідність надання першої невідкладної медичної допомоги або при встановленні, що затримана або взята під варту особа перебуває у непритомному стані, черговий контролер терміново доповідає про це начальнику чергової зміни ВЗДС та надає за необхідності першу невідкладну медичну допомогу після прибуття резервного контролера.

4.2. Начальник чергової зміни ВЗДС викликає медичного працівника ВЗДС, про що доповідає керівництву ВЗДС.

Після надання першої невідкладної медичної допомоги медичним працівником приймається рішення про можливість подальшого перебування затриманої або взятої під варту особи в камері чи про необхідність виклику бригади невідкладної медичної допомоги ВМУ або бригади швидкої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України, у тому числі з можливим подальшим направленням зазначеної особи до лікувально-профілактичного закладу відповідного профілю.

4.3. Контролерський склад ВЗДС має володіти прийомами надання першої невідкладної медичної допомоги. Для надання першої невідкладної медичної допомоги використовуються лікарські засоби з аптечки, яка зберігається у начальника чергової зміни ВЗДС. Контроль за використанням лікарських засобів здійснює начальник чергової зміни ВЗДС.

4.4. Заходи щодо індивідуального захисту співробітників ВЗДС при загрозі інфекційного захворювання визначаються лікарем ВЗДС.

V. Невідкладна медична допомога

5.1. Невідкладна медична допомога затриманим і взятим під варту особам у випадках гострих захворювань, що становлять загрозу життю або здоров'ю, надається лікарем, фельдшером ВЗДС.

У разі відсутності лікаря або фельдшера ВЗДС співробітниками ВЗДС викликається бригада невідкладної медичної допомоги ВМУ або бригада швидкої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України, про що негайно повідомляється медичний працівник ВЗДС.

5.2. За своєчасність виклику бригади невідкладної медичної допомоги за відсутності медичного працівника, а також за забезпечення транспортом і конвоєм за потреби термінової госпіталізації особи відповідає начальник чергової зміни ВЗДС.

5.3. Медичні працівники ВЗДС, бригади невідкладної медичної допомоги ВМУ або бригади швидкої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України здійснюють медичний огляд особи та надають їй невідкладну медичну допомогу, після чого складається і підписується довідка, в якій зазначаються дата та час проведення медичного огляду, стан здоров'я особи, діагноз, надана їй медична допомога та рекомендації щодо подальшого лікування.

5.4. Про факт виклику бригади невідкладної медичної допомоги ВМУ або бригади швидкої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України начальник чергової зміни ВЗДС відмічає в рапорті керівництву ВЗДС у журналі прийому і здачі чергувань, який разом з довідкою лікаря зазначеної бригади доповідається начальнику ВЗДС. Після доповіді довідка долучається до медичної картки особи.

5.5. У випадку смерті затриманої або взятої під варту особи в ІТТ ВЗДС співробітники ВЗДС діють відповідно до пункту 10.12 глави 10 Інструкції N 589.

Про факт смерті начальник чергової зміни ВЗДС негайно доповідає начальнику ВЗДС.

Для встановлення факту смерті начальник чергової зміни ВЗДС терміново викликає медичного працівника ВЗДС, а за його відсутності викликає бригаду невідкладної медичної допомоги ВМУ.

VI. Особливості медичної допомоги в умовах стаціонару

6.1. Направлення затриманої або взятої під варту особи на стаціонарне лікування до лікувально-профілактичного закладу відповідного профілю здійснюється відповідно до положень абзацу третього пункту 7.8 глави 7 Інструкції N 589.

За наявності медичних показань для екстреної госпіталізації особа госпіталізується до зазначеного лікувально-профілактичного закладу негайно.

6.2. Організацію транспортування до лікувально-профілактичного закладу та охорони затриманих і взятих під варту осіб під час лікування з обов'язковим дотриманням встановлених вимог ізоляції та нагляду здійснює начальник ВЗДС.

6.3. Лікар ВЗДС здійснює нагляд за станом здоров'я госпіталізованої особи, про що доповідає начальнику ВЗДС.

6.4. Для проведення стаціонарного лікування затриманих і взятих під варту осіб у лікувально-профілактичних закладах відводяться окремі палати. Приміщення для облаштування спеціальної палати виділяється в ізольованих від інших осіб блоках, що мають санітарні вузли. У палаті встановлюються ліжко, тумбочка, стільці, шафа для одягу. На час тримання в палаті затриманих і взятих під варту осіб силами ВЗДС встановлюються відеокамери для ведення дистанційного нагляду та кнопки тривожної сигналізації. Двері палати мають бути постійно замкнені, а ключі від дверей постійно перебувати у старшого наряду охорони.

6.5. Медичний персонал лікувально-профілактичного закладу інформується старшим наряду охорони щодо вимог режиму та умов перебування затриманої або взятої під варту особи.

6.6. Палату, де перебуває затримана і взята під варту особа, мають право відвідувати:

співробітники ВЗДС, які здійснюють контроль за організацією і несенням конвойної служби;

особи, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, прокурори, які здійснюють нагляд за дотриманням законності (при пред'явленні службового посвідчення і документа, що підтверджує повноваження);

захисники затриманої або взятої під варту особи (при пред'явленні документа, що підтверджує повноваження, і документа про допуск до участі в справі);

медичний персонал, який здійснює лікування та обслуговування особи, згідно зі списком, затвердженим головним лікарем лікувально-профілактичного закладу;

родичі та інші особи за письмовим дозволом особи чи органу, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, після пред'явлення паспортного документа.

6.7. Харчування хворих здійснюється згідно з нормами харчування і з урахуванням вимог дієтології. Їжу затримана і взята під варту особа приймає в палаті. Виведення її з палати відбувається лише на медичні процедури під охороною.

6.8. Забезпечення прав затриманих і взятих під варту осіб, направлених до лікувально-профілактичних закладів, у тому числі отримання передач, лікарських засобів, одягу, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

6.9. Порядок та умови охорони затриманих і взятих під варту осіб у лікувально-профілактичних закладах визначаються пунктами 3.22 - 3.39 глави 3 Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в системі Служби безпеки України, затвердженої наказом СБУ від 26.07.2008 N 590/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.10.2008 за N 1008/15699.

VII. Судово-медичні експертизи

Судово-медичні експертизи щодо затриманих і взятих під варту осіб проводяться відповідно до статей 242 - 245, 509 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про судову експертизу" та Інструкції про проведення судово-медичної експертизи, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 N 6, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.95 за N 254/790.

(розділ VII із змінами, внесеними згідно з наказом Служби безпеки України,
Міністерства охорони здоров'я України від 04.06.2013 р. N 231/466)

  

Начальник Відділу забезпечення
досудового слідства
Центрального управління
Служби безпеки України

І. Демченко

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я
України

М. Хобзей

  

Опрос