Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о представлении административных данных и информации в виде электронных документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 13.05.2011 № 492
редакция действует с 14.12.2018

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.05.2011

м. Київ

N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2011 р. за N 789/19527

Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 листопада 2012 року N 1694
,
 від 19 березня 2013 року N 367
,
 від 6 серпня 2013 року N 1407
,
від 11 лютого 2014 року N 175
,
від 16 жовтня 2018 року N 732
(зміни, внесені
абзацом сьомим підпункту 2 пункту 2 та абзацом третім підпункту 2 пункту 3
 Змін
, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 жовтня 2018 року N 732, набирають чинності з
1 січня 2019 року)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та з метою впровадження в практику подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 у редакції рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694
,
від 11.02.2014 р. N 175
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 2 - 5)

2. Адміністративно-господарському департаменту (А. Голощук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. М. Яцишина

В. о. Голови
Антимонопольного
комітету України

Р. Кузьмін

 

 

Положення
про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29.11.2012 р. N 1694)

(У заголовку та тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках; у тексті Положення слова "професійними учасниками фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2012 року N 1694)

(У тексті Положення слова "адміністративні дані та інформація" в усіх відмінках замінено словами "регламентовані дані" у відповідних відмінках; слова "учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства", "учасники ринку або уповноважені рейтингові агентства", "професійні учасники фондового ринку" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкти подання" у відповідних відмінках і числах; слова "ПТК учасника ринку" замінено словами "ПТК суб'єкта подання" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2018 року N 732)

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55, визначає порядок електронного документообігу для забезпечення подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних та інформації (далі - регламентовані дані).

(пункт 1 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

2. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів, які подають до Комісії регламентовані дані у вигляді електронних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії (далі - суб'єкти подання).

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1407
,
у редакції
рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 11.02.2014 р. N 175
,
від 16.10.2018 р. N 732)

3. Пункт 3 розділу І виключено

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1694
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732,
у зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4)

3. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

квитанція - повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання Комісією електронного документа суб'єкта подання;

(абзац другий пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - Комісії (далі - ПТК Комісії) - комплекс програмно-технічних засобів, що забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, зберігання, перевірку та обробку електронних документів, отриманих від суб'єктів подання, формування та відправлення квитанцій та протоколів контролю суб'єктам подання;

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - суб'єкта подання (далі - ПТК суб'єкта подання) - комплекс програмно-технічних засобів забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, відправлення електронних документів до Комісії та отримання від Комісії електронних документів у системі електронного документообігу;

протокол контролю - електронний документ, що містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами одержаних Комісією у вигляді електронного документа регламентованих даних суб'єкта подання, а також про факт їх прийняття (неприйняття) за результатами такої перевірки;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

система електронного документообігу (далі - СЕД) - сукупність програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів із забезпечення обміну електронними документами між суб'єктами подання та Комісією.

4. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 367
,
від 16.10.2018 р. N 732)

II. Система електронного документообігу

1. СЕД повинна забезпечувати реалізацію таких функцій:

а) створення та реєстрацію суб'єктом подання електронного документа, що містить регламентовані дані;

б) передавання від суб'єкта подання електронного документа, що містить регламентовані дані, до Комісії;

в) одержання Комісією переданого суб'єктом подання електронного документа з фіксацією часу одержання, його реєстрацію та передавання для перевірки;

(підпункт "в" пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

г) формування та передавання від Комісії суб'єкту подання квитанції;

(підпункт "г" пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

ґ) створення Комісією електронного документа (протоколу контролю), що містить результати перевірки регламентованих даних, поданих суб'єктом подання;

д) передавання від Комісії електронного документа, що містить результати перевірки регламентованих даних (протоколу контролю), до суб'єкта подання.

2. До суб'єктів електронного документообігу належать:

а) Комісія;

б) суб'єкти подання;

в) кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який надає електронні довірчі послуги Комісії;

(підпункт "в" пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

г) кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які надають електронні довірчі послуги суб'єктам подання;

(підпункт "г" пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

ґ) особи, які надають суб'єктам подання інформаційні послуги з подання регламентованих даних до Комісії (далі - агенти подання).

Агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб'єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб'єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією.

(абзац другий підпункту "ґ" пункту 2 розділу ІІ набирає
 чинності з
01.01.2019 р. згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

(пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом "ґ" згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

III. Порядок подання регламентованих даних у вигляді електронних документів суб'єктами подання до Комісії

1. Подання суб'єктами подання до Комісії регламентованих даних у вигляді електронних документів здійснюється за таких умов:

а) формування регламентованих даних суб'єктів подання, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими регламентовані дані суб'єктів подання можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами.

Вимоги щодо складу, формату та структури регламентованих даних застосовуються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, якими такі вимоги визначені, чинних на дату, станом на яку складено такі регламентовані дані;

(підпункт "а" пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

б) взаємодія з Комісією здійснюється з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг;

(підпункт "б" пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

в) забезпечення формування електронних документів, що містять регламентовані дані, з накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки;

(підпункт "в" пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів.

2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється між ПТК суб'єкта подання та ПТК Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо.

Для цілей взаємодії з ПТК Комісії СЕД має забезпечувати підключення до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії щодо підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із ПТК Комісії для подання до Комісії регламентованих даних (далі - регламент взаємодії з ПТК Комісії), який розробляється з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади.

(абзац другий пункту 2 розділу ІІІ набирає чинності
 з
01.01.2019 р. згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

3. Процес подання суб'єктами подання регламентованих даних складається з послідовної реалізації відповідними суб'єктами електронного документообігу функцій СЕД, перелік яких наведено у пункті 1 розділу II цього Положення.

4. Засвідчення суб'єктами подання регламентованих даних у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки суб'єкта подання.

Кваліфікований електронний підпис створюється з використанням особистого ключа уповноваженої особи суб'єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа такої особи.

Кваліфікований електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа суб'єкта подання, який підтверджує його цілісність та ідентифікує підписувача.

Кваліфікована електронна печатка створюється з використанням особистого ключа суб'єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа суб'єкта подання.

Кваліфікована електронна печатка є обов'язковим реквізитом електронного документа суб'єкта подання, який підтверджує його цілісність і визначає його походження.

(пункт 4 розділу III у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 367
,
від 16.10.2018 р. N 732)

5. Електронні документи суб'єкта подання приймаються Комісією для подальшої перевірки за таких умов:

а) формування регламентованих даних суб'єктів подання, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими регламентовані дані суб'єктів подання можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) використання суб'єктами подання кваліфікованих електронних підписів і кваліфікованих електронних печаток відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

(підпункт "б" пункту 5 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

в) здійснення формування електронних документів, що містять регламентовані дані, накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки;

(підпункт "в" пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів;

ґ) підтвердження кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

(підпункт "ґ" пункту 5 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

д) чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта подання та електронної печатки суб'єкта подання на момент створення електронного підпису та електронної печатки відповідно;

(підпункт "д" пункту 5 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

е) відповідність особистих ключів підписувачів та створювачів електронних печаток відкритим ключам, зазначеним у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

(підпункт "е" пункту 5 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

6. Відповідність електронного документа суб'єкта подання вимогам, викладеним у пункті 5 цього розділу, підтверджується у протоколі контролю.

(пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

7. Передавання електронного документа від суб'єкта подання до Комісії має бути здійснено не пізніше термінів, що встановлені для суб'єктів подання при поданні ними регламентованих даних відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

8. При передаванні суб'єктом подання електронного документа до Комісії в ПТК суб'єкта подання мають фіксуватися вихідний номер та дата передавання електронного документа.

9. При отриманні від Комісії електронного документа суб'єктом подання в ПТК суб'єкта подання мають фіксуватися вхідний номер та дата отримання електронного документа.

10. Відсутність квитанції у суб'єкта подання свідчить про факт неодержання Комісією електронного документа суб'єкта подання або неприйнятність такого документа для подальшої перевірки Комісією.

(пункт 10 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

11. У разі неотримання суб'єктом подання квитанції протягом однієї години з моменту передавання електронного документа до Комісії процедура передавання суб'єктом подання електронного документа до Комісії повторюється.

12. Протягом шести робочих годин з моменту одержання від суб'єкта подання електронного документа Комісія направляє такому суб'єкту подання протокол контролю, складений відповідно до опису електронної форми протоколу контролю регламентованих даних, визначеного регламентом взаємодії з ПТК Комісії.

(пункт 12 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

13. У разі прийняття Комісією регламентованих даних від суб'єкта подання протокол контролю має містити реєстраційний номер та дату і час прийняття регламентованих даних Комісією.

(пункт 13 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

14. Відсутність у протоколі контролю реєстраційного номера та дати і часу прийняття регламентованих даних свідчить про факт невідповідності поданих регламентованих даних встановленим Комісією вимогам. У цьому випадку регламентовані дані вважаються неподаними до Комісії.

(пункт 14 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

15. У разі наявності факту невідповідності поданих регламентованих даних встановленим Комісією вимогам у протоколі контролю відображаються відомості щодо невідповідності регламентованих даних суб'єкта подання встановленим Комісією вимогам щодо складу, форми та формату регламентованих даних.

(пункт 15 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 367)

16. Після усунення невідповідності регламентованих даних встановленим Комісією вимогам суб'єкт подання не пізніше терміну, встановленого Комісією для подання регламентованих даних суб'єктами подання до Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, здійснює подання регламентованих даних до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

17. У разі подання регламентованих даних суб'єктом подання з порушенням термінів, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, в протоколі контролю відображається факт порушення терміну подання регламентованих даних суб'єктом подання. У цьому випадку прийняття Комісією регламентованих даних від суб'єкта подання здійснюється відповідно до пунктів 13 - 15 цього розділу.

18. При усуненні невідповідності регламентованих даних встановленим Комісією вимогам після терміну, встановленого нормативно-правовим актом Комісії для подання регламентованих даних суб'єктами подання до Комісії, суб'єкт подання здійснює подання регламентованих даних до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

IV. Порядок зберігання електронних документів та даних

(заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

1. Електронні документи та вміст повідомлень в електронній формі, у тому числі протоколи контролю та вміст квитанцій, підлягають збереженню.

(пункт 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим строку, встановленого законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

3. Строк зберігання вмісту повідомлень в електронній формі має бути не меншим, ніж строк зберігання електронних документів, яких стосуються зазначені повідомлення.

(розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732,
у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4)

4. Зберігання оригіналів електронних документів, оригінального вмісту повідомлень в електронній формі здійснюється Комісією та суб'єктами подання відповідно до вимог чинного законодавства з питань зберігання та обліку документів (електронних документів, електронних даних).

(пункт 4 розділу ІV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2018 р. N 732)

 

Директор
адміністративно-господарського
департаменту

А. Голощук

Опрос