Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Квалификационного минимума для лиц, осуществляющих деятельность по определению причин наступления страхового случая в сельском хозяйстве (аварийных комиссаров)

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 02.06.2011 № 327
действует с 18.07.2011

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.06.2011

м. Київ

N 327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2011 р. за N 779/19517

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)

Відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про страхування" та пункту 2 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 8 (із змінами), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів), що додається.

2. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

  

Голова Комісії

В. Волга

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

  

  

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів)

Особа, яка претендує на отримання Кваліфікаційного свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань цьому Кваліфікаційному мінімуму, повинна знати:

ТЕМА 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг України

1.1. Фінанси та ринок фінансових послуг України.

1.2. Страховий ринок України: основні суб'єкти та їх взаємодія.

1.3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в сільському господарстві.

1.4. Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Захист прав споживачів фінансових (страхових) послуг.

ТЕМА 2. Правове регулювання страхової діяльності в сільському господарстві України

2.1. Система законодавства про страхування в сільському господарстві.

2.2. Форми та види страхування в сільському господарстві.

2.3. Основи договірних відносин.

2.4. Правила страхування.

ТЕМА 3. Правове регулювання та контроль за діяльністю аварійних комісарів

3.1. Роль і місце аварійних комісарів у системі страхування.

3.2. Функціональні обов'язки аварійного комісара.

3.3. Особливості залучення аварійних комісарів при укладанні договорів страхування.

3.4. Взаємодія аварійних комісарів з державним та приватним сектором.

3.5. Кваліфікаційні вимоги до аварійних комісарів.

ТЕМА 4. Тарифна політика при страхуванні в сільському господарстві

4.1. Основні підходи до збору даних для розробки тарифної політики в сільському господарстві.

4.2. Джерела даних. Методи очистки. Управління даними. Супроводження системи управління та збору даних.

4.3. Основні методи розрахунку тарифів, які застосовуються в сільському господарстві.

ТЕМА 5. Основи сільськогосподарського виробництва

5.1. Природно-кліматичні умови України та їх вплив на сільське господарство.

5.2. Основи управління сільськогосподарським виробництвом.

5.3. Особливості галузі тваринництва.

ТЕМА 6. Ризики в сільському господарстві

6.1. Класифікація ризиків, методи управління ризиками.

6.2. Ризики в рослинництві.

6.3. Ризики в тваринництві.

6.4. Інші ризики, що впливають на сільськогосподарське виробництво.

ТЕМА 7. Особливості страхування в сільському господарстві

7.1. Методологічні підходи та принципи страхування в сільському господарстві України.

7.2. Основні поняття та їх трактування при страхуванні сільськогосподарського виробництва.

7.3. Види та типи страхових продуктів (послуг) в сільському господарстві.

ТЕМА 8. Страхові процедури в сільському господарстві та їх супроводження

8.1. Андеррайтинг: завдання, види, принципи, документування. Методика проведення процедури (за галузями).

8.2. Огляд об'єктів страхування: завдання, принципи, документування. Методика проведення процедури (за галузями).

8.3.Визначення та врегулювання збитків: принципи, завдання, документування. Методика проведення процедури.

8.4. Контрольовані та неконтрольовані ризики та їх вплив.

ТЕМА 9. Методи визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у сільському господарстві

9.1. Визначення збитків за застрахованими та незастрахованими ризиками (за галузями).

9.2. Ідентифікація збитків унаслідок дії нестрахових ризиків (за галузями).

9.3. Методика розрахунку розміру збитків у натуральній та грошовій формах (за галузями).

ТЕМА 10. Професійний підхід у роботі з клієнтами

10.1. Етичні стандарти діяльності аварійних комісарів.

10.2. Ведення переговорів, тайм-менеджмент.

10.3. Стратегії уникнення конфліктів та вирішення спірних ситуацій.

  

Член Комісії - в. о. директора
департаменту пруденційного нагляду

О. М. Калінін 

  

Опрос