Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам перевозки наливных грузов

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 08.06.2011 № 138
действует с 01.07.2011

Зміни
до Правил перевезення наливних вантажів

1. Абзаци третій та четвертий пункту 1.2.3 викласти у такій редакції:

"Перевезення порожніх власних (орендованих) цистерн з надлишковим тиском або залишками небезпечного вантажу, які допускаються нормативними документами на ці цистерни або вантаж, здійснюється на умовах, які встановлені правилами перевезення небезпечних вантажів. У перевізних документах на порожні цистерни відправник (одержувач вантажу) у графі 20 "Найменування вантажу" зазначає:

"Порожня власна цистерна (найменування власника) після перевезення
_____________________________________________________________________________________,
(вказуються ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, найменування вантажу, номер зразка знака небезпеки, група паковання, номер аварійної картки)
що прибула за накладною N ______________________________________ із станції ____________________________________________________, злита повністю (вказується дата зливу),
                 (вказуються станція і залізниця відправлення вантажу)
неочищена повертається власнику (направляється до пункту навантаження, у ремонт)". Відправник (одержувач) вантажу також проставляє відомості про небезпеку, передбачені для вантажу, що перевозився. 

Якщо після вивантаження порожні власні (орендовані) цистерни очищалися (промивалися, дезінфікувалися), одержувач у графі 20 "Найменування вантажу" зазначає "Порожня власна цистерна (найменування власника)", далі зазначаються номер ООН та найменування вантажу, що перевозився останнього разу, а також інформація: "Цистерна очищена (промита, продезінфікована), безпечна направляється до пункту навантаження (у ремонт)".

2. Пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Супроводження наливних вантажів.

Супроводження наливних небезпечних вантажів провідниками відправника (одержувача) здійснюється згідно з вимогами правил перевезення небезпечних вантажів".

3. Третє речення абзацу третього пункту 1.4.12 після слів "інших вантажів" доповнити словами "у неспеціалізованих цистернах".

4. Пункт 1.4.34 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.4.35 вважати пунктом 1.4.34.

Абзац другий пункту 1.4.34 виключити.

5. Абзац перший пункту 2.1.10 доповнити реченням такого змісту: "У разі оформлення накладної в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису) паспорт додається також в електронному вигляді".

6. У пункті 2.2.5 слово "штемпелі" замінити словами "відомості про небезпеку вантажу".

7. У пункті 2.5.6 слова "штемпель червоного кольору" замінити словом "відомості".

8. Пункт 2.7.2 викласти в такій редакції:

"2.7.2. На цистернах для перевезення хімічних вантажів наносяться трафарети згідно з пунктами 1.4.13 та 1.4.15 цих Правил".

9. Пункт 2.8.3 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Перевезення метанолу може здійснюватися під надлишковим тиском інертного газу від 0,01 до 0,03 МПа, про що проставляється відмітка у графі 20 "Найменування вантажу".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

10. У пункті 2.8.8:

10.1. В абзаці першому слова та цифри "комплект перевізних документів форми ГУ-29-О" замінити словом "накладна";

10.2. В абзаці другому цифру і слова "4 на зворотному боці" замінити цифрами та словами "50 "Відмітки відправника", п'яте речення виключити;

10.3. Абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

11. Абзац шостий пункту 2.8.14 викласти в такій редакції:

"надати станції накладну на відправлення порожньої цистерни з-під метанолу. У графі 50 "Відмітки відправника" проставити відмітку згідно з пунктом 2.8.8 цих Правил та зазначити "Метанол злитий, цистерна промита, промивна вода видалена повністю".

12. У пункті 2.8.15:

12.1. В абзаці першому слова та цифру "підтверджує своїм підписом у графі 4 накладної на порожню цистерну" замінити словами та цифрами "зазначаються в графі 49 "Відмітки залізниці" із внесенням до неї такого запису: "Перевірено __________ (прізвище та ініціали особи, що здійснювала перевірку)".

12.2. Абзац третій виключити.

13. Пункт 2.9.5 викласти в такій редакції:

"2.9.5. Відправник у накладній на жовтий фосфор проставляє відомості про небезпеку вантажу відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів".

14. Пункт 2.9.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У графі 20 "Найменування вантажу" відправник зазначає: "Цистерна злита повністю, очищена від шламу, заповнена шаром води ___________ см (розчином хлориду кальцію у холодну пору року)".

15. У пункті 2.10.7 слово "штемпелі" замінити словами "відомості про небезпеку відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів".

16. У третьому абзаці пункту 2.10.11 слова "і печаткою" виключити.

 

Директор Департаменту
залізничного транспорту
 

М. Снітко 

Опрос