Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МЧС Украины от 17 июля 2007 года N 490

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ от 01.06.2011 № 550
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2011

м. Київ

N 550

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2011 р. за N 743/19481

Про внесення змін до наказу МНС України від 17 липня 2007 року N 490

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань надзвичайних
 ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 17 липня 2007 року N 490
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 14 листопада 2016 року N 1203)

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу МНС України від 17.07.2007 N 490 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення в МНС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2007 за N 1156/14423, такі зміни:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію про порядок санаторно-курортного забезпечення в Міністерстві надзвичайних ситуацій України, що додається".

1.2. У заголовку та преамбулі наказу абревіатуру "МНС" замінити абревіатурою та словом "МНС України".

2. Внести до Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.07.2007 N 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.2007 за N 1156/14423 (далі - Інструкція), такі зміни:

2.1. У назві Інструкції слова "Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Міністерстві надзвичайних ситуацій України".

2.2. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція встановлює порядок санаторно-курортного забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС України (далі - органи і підрозділи МНС України), Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки України), ветеранів служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, звільнених у запас (відставку) з МНС України, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів їх сімей, які згідно з чинним законодавством мають право на пільгове або безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання МНС України";

абзаци другий, четвертий та шостий пункту 1.3 викласти у такій редакції:

"особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів МНС України та Держтехногенбезпеки України (далі - особи рядового та начальницького складу) відповідно до висновку військово-лікарської комісії;"

"ветерани служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, звільнені у запас (відставку) з МНС України (далі - ветерани МНС України);"

"члени сімей осіб, зазначених в абзацах другому, четвертому та п'ятому цього пункту (далі - члени сімей)".

2.3. У главі 2:

пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особи рядового і начальницького складу, ветерани МНС України, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечуються путівками до санаторно-курортних закладів інших міністерств та центральних органів виконавчої влади відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923, з урахуванням завантаженості таких санаторно-курортних закладів".

2.4. У главі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Відбір осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СВК органів і підрозділів МНС України та Держтехногенбезпеки України.

Особам рядового і начальницького складу путівки надаються за місцем служби відповідно до висновків військово-лікарської комісії.";

пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Контроль за роботою СВК органів і підрозділів МНС України та Держтехногенбезпеки України покладається на Медичне управління МНС України";

пункт 3.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи військово-лікарської експертизи.";

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Для одержання санаторно-курортної путівки до СВК подаються такі документи:

рапорт (заява) на ім'я начальника органу (підрозділу) МНС України або Держтехногенбезпеки України про надання санаторно-курортного лікування (у межах визначеної відпустки) з визначенням дати (число, місяць), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації), його найменування та складу членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням начальника органу (підрозділу) МНС України або керівника Держтехногенбезпеки України по суті рапорту (заяви);

копія рапорту особи рядового та начальницького складу, курсанта, заяви працюючого ветерана МНС України, ветерана війни та прирівняної до нього особи (з числа працівників МНС України) про надання відпустки, завізовані начальником органу (підрозділу) МНС України;

висновок військово-лікарської комісії щодо необхідності санаторно-курортного лікування для осіб рядового і начальницького складу;

довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (форма N 070/о), що затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (із змінами);

довідка кадрового органу МНС України, що підтверджує родинний зв'язок членів сім'ї особи рядового та начальницького складу, ветерана МНС України, ветерана війни та прирівняної до нього особи, з числа працівників МНС України, або органу соціального захисту за місцем пенсійного обліку непрацюючих членів сім'ї, ветеранів МНС України, ветеранів війни та прирівняних до них осіб про склад сім'ї;

довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії для ветеранів МНС України та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Забезпечення санаторно-курортними путівками в органах і підрозділах МНС України та Держтехногенбезпеки України осіб, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення також в інших міністерствах та центральних органах виконавчої влади, здійснюється на підставі довідок цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).".

2.5. Главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.7. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортних закладах та продовженням строку лікування, не здійснюється".

2.6. У тексті Інструкції слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у всіх відмінках замінити словами Міністерство надзвичайних ситуацій України" у відповідних відмінках.

2.7. У тексті Інструкції абревіатуру "МНС" замінити абревіатурою та словом "МНС України".

3. Начальнику Медичного управління Волянському П. Б., начальнику Управління правового забезпечення Поворознику Р. Р. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Федерації
профспілок України

С. Українець

Міністр охорони здоров'я
України

О. Аніщенко

  

Опрос