Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования в Министерстве юстиции Украины назначения на должность руководителей юридических служб министерств, других центральных органов исполнительной власти

Минюст
Порядок, Приказ от 16.06.2011 № 1615/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2011 

м. Київ 

N 1615/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2011 р. за N 731/19469

Про затвердження Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 18 січня 2012 року N 90/5
,
від 20 травня 2014 року N 793/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 29 березня 2017 року N 1042/5)

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395, пункту 22 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2008 N 225/5 "Про затвердження Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення та звільнення з посад керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2008 за N 128/14819.

3. Управлінню державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

Порядок погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо погодження призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - міністерство).

2. Подання щодо погодження призначення у Міністерстві юстиції України претендента на посаду керівника юридичної служби (далі - претендент) уноситься керівником відповідного міністерства Міністру юстиції України після проходження претендентом стажування або після висування з кадрового резерву, або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством для прийняття на посаду державного службовця.

2.1. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові; дата народження претендента; громадянство; займана ним посада; посада, на яку претендент рекомендується; стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи; відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншу процедуру, визначену для прийняття на посаду державного службовця; судимість або перебування під слідством. Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні обґрунтовано пояснюються причини невикористання кадрового резерву. До подання додаються біографічна довідка, засвідчені в установленому порядку копії трудової книжки та документів про вищу освіту, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі, а також засвідчена в установленому порядку копія письмової згоди претендента щодо передачі цих даних відповідним міністерством до Міністерства юстиції України для розгляду питання щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 р. N 90/5)

2.2. У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням встановленого законодавством порядку, весь комплект повертається відповідному органу на доопрацювання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після надходження подання до Міністерства юстиції України.

3. Відповідний структурний підрозділ Міністерства юстиції України (далі - підрозділ) попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, у разі потреби ініціює проведення співбесіди заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу повноважень (далі - заступник Міністра) та не менше трьох представників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, з претендентом. Співбесіда проводиться з метою з'ясування необхідного рівня знань для організації та виконання покладених на юридичну службу завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2014 р. N 793/5)

4. За результатами співбесіди із заступником Міністра та представниками структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України підрозділ готує відповідні пропозиції, що подаються на розгляд Міністру юстиції України.

(абзац перший пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.05.2014 р. N 793/5)

За результатами розгляду пропозицій Міністр юстиції України приймає рішення, яке оформлюється висновком Міністерства юстиції України щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби за формою, наведеною в додатку, оригінал якого протягом десяти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного міністерства.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2014 р. N 793/5)

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
 

Н. А. Железняк 

 

ВИСНОВОК
Міністерства юстиції України
щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби

______________________________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата народження
______________________________________________________________________________________

Громадянин(ка)
______________________________________________________________________________________

Освіта
______________________________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом
______________________________________________________________________________________

Назва підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, на посаду керівника якого здійснюється погодження кандидатури
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновки: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Міністр юстиції України
____________
       (дата)  

 
_________________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

____________

Опрос