Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Сертификационных требований к наземным средствам радиотехнического обеспечения в гражданской авиации Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 25.05.2011 № 122
действует с 01.03.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2011

м. Київ 

N 122 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2011 р. за N 702/19440

Про затвердження Сертифікаційних вимог до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581, та з метою виконання завдань щодо державного нагляду за забезпеченням безпеки польотів цивільної авіації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Сертифікаційні вимоги до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України (далі - Сертифікаційні вимоги), що додаються. 

2. Державній авіаційній службі України:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2012.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України
 

Б. Колесніков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

I. Загальні положення 

1.1. У цих Сертифікаційних вимогах терміни вживаються в такому значенні:

авіаційний електрозв'язок - електрозв'язок, призначений для будь-яких авіаційних потреб;

авіаційний наземний електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби електрозв'язку цивільної авіації, технічні засоби автоматизованої системи електрозв'язку країни і міжнародну мережу електрозв'язку;

авіаційний повітряний електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби проводового електрозв'язку та авіаційного радіозв'язку з екіпажами ПС під час польоту;

авіаційний радіозв'язок - вид електрозв'язку, що здійснюється за допомогою електромагнітних коливань у відведеному для ЦА діапазоні частот і призначений для наземних і повітряних служб електрозв'язку;

безперервність - здатність системи функціонувати із заданими робочими характеристиками протягом певного періоду;

високі частоти - радіочастоти в діапазоні 3 - 30 МГц;

встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних умовах;

глісада ILS - геометричне місце точок у вертикальній площині, що проходить через осьову лінію ЗПС, у яких різниця глибин модуляції дорівнює нулю і які складають найменший кут із горизонтальною площиною;

двочастотний курсовий (глісадний) радіомаяк - радіомаяк, зона дії якого створюється шляхом використання двох незалежних діаграм випромінювання, утворених рознесеними несучими частотами;

діапазон частот - визначений безперервний інтервал частот, в якому коливання та хвилі мають порівняні властивості й умовну назву;

дуже високі частоти - радіочастоти в діапазоні 30 - 300 МГц;

електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків чи будь-яких повідомлень по проводовій, радіо-, оптичній чи інших електромагнітних системах;

зона дії - область повітряного простору, у якій радіомаяк забезпечує нормальну роботу відповідного бортового приймального пристрою;

канал авіаційного електрозв'язку - сукупність технічних засобів та середовища поширення сигналів, що забезпечує передавання повідомлень під час приєднання абонентських пристроїв;

користувач повітряного простору - юридична або фізична особа, яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору;

кут нахилу глісади ILS - кут між прямою лінією, що є усередненою глісадою ILS, та горизонтальною лінією;

кутомісцева характеристика ГРМ - залежність розміру РГМ у точках дії радіомаяка від кутового положення цих точок щодо глісади;

лінія курсу - найближче до осі ЗПС геометричне місце точок у будь-якій горизонтальній площині, у якій РГМ дорівнює нулю;

маркер - об'єкт, розташований над рівнем землі для позначення перешкоди, межі, напрямку, зони;

надвисокі частоти - радіочастоти в діапазоні 3 - 30 ГГц;

наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (наземні засоби РТЗ) - радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв'язку, радіонавігації та радіолокації; автоматизовані системи та їх робочі місця; апаратура відображення; антенно-фідерні пристрої; лінії управління та електрозв'язку; автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання; інше обладнання), які призначені для забезпечення польотів ПС, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА;

низькі частоти - радіочастоти в діапазоні 30 - 300 кГц;

передній сектор курсу - сектор курсу, що розташований по той самий бік від курсового радіомаяка, що і ЗПС;

радіотехнічне забезпечення - сукупність наземних засобів РТЗ та організаційно-технічних заходів, які здійснюються персоналом служб з технічної експлуатації наземних засобів РТЗ підприємств ЦА з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та виробничої діяльності підприємств ЦА;

різниця глибини модуляції (РГМ) - абсолютна величина різниці коефіцієнтів глибин модуляції несучої частоти сигналами 90 і 150 Гц;

роздільна здатність за азимутом (кутом місця) - мінімальна різниця азимутальних кутів (кутів місця) двох ПС, які розташовуються на однаковій відстані від станції, що дає змогу розрізняти роздільне зображення цих ПС на індикаторі;

роздільна здатність за дальністю - мінімальна різниця у відстані між двома ПС, які розташовуються на одному азимуті, що дає змогу розрізняти роздільне зображення цих ПС на індикаторі;

сектор (напівсектор) глісади - сектор у вертикальній площині, що містить лінію глісади та обмежений найближчими до лінії глісади геометричними місцями точок, у яких РГМ дорівнює 0,175 (0,0875);

сектор (напівсектор) курсу - сектор у горизонтальній площині, що містить лінію курсу та обмежений найближчими до лінії курсу геометричними місцями точок, у яких РГМ дорівнює 0,155 (0,0775);

середні частоти - радіочастоти в діапазоні 300 - 3000 кГц;

сертифікаційні вимоги - встановлені вимоги, що містяться в нормативних документах, які призначені для забезпечення належного рівня радіотехнічного забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також дотримання яких необхідне для забезпечення якісної, надійної та безпечної роботи наземних засобів РТЗ за призначенням;

система посадки I категорії (ILS-I) - система посадки, яка забезпечує дані для управління ПС від межі зони дії до точки, в якій лінія курсу перетинає лінію глісади на висоті 60 м або менше над горизонтальною площиною, що розміщується на рівні порога ЗПС;

система посадки II категорії (ILS-II) - система посадки, що забезпечує дані для управління ПС від межі зони дії до точки, у якій лінія курсу перетинає лінію глісади на висоті 15 м або менше над горизонтальною площиною, що розміщується на рівні порога ЗПС;

система посадки III категорії (ILS-III) - система посадки, що забезпечує дані для управління ПС від межі зони дії до поверхні ЗПС і уздовж неї;

точка "А" ILS - точка на глісаді, яка розміщена на відстані 7400 м від порога ЗПС, відрахованих у напрямку заходження на посадку на продовженні осьової лінії ЗПС;

точка "В" ILS - точка на глісаді, яка розміщена на відстані 1050 м від порога ЗПС над продовженням осьової лінії ЗПС, відрахованих у напрямку заходження на посадку на продовженні осьової лінії ЗПС;

точка "С" ILS - точка, через яку на висоті 30 м над горизонтальною площиною, що містить поріг ЗПС, проходить продовжена донизу прямолінійна частина номінальної глісади;

точка "Д" ILS - точка, яка розташована на висоті 4 м над осьовою лінією ЗПС на відстані 900 м від порога ЗПС у напрямку курсового радіомаяка;

точка "Е" ILS - точка, яка розташована на висоті 4 м над осьовою лінією ЗПС на відстані 600 м від кінця ЗПС у напрямку порога ЗПС;

точка приземлення - точка на ЗПС, що визначає початок поверхні торкання землі ПС, тобто точка відліку, яке виконується, як правило, від порога ЗПС;

ультрависокі частоти - радіочастоти в діапазоні 300 - 3000 МГц;

чутливість до зсуву ГРМ - відношення вимірюваної РГМ до її кутового зсуву відносно відповідної опорної лінії;

чутливість до зсуву КРМ - відношення вимірюваної РГМ до її бокового зсуву відносно відповідної опорної лінії;

чутливість радіопеленгаторів - мінімальний рівень напруженості поля в точці установлення антени автоматичних радіопеленгаторів, за якого на вході індикаторного пристрою створюється напруга, необхідна для відображення пеленга із заданою точністю в зоні дії радіопеленгатора.

1.2. У цих Сертифікаційних вимогах скорочення мають такі значення:

АПОІ - апаратура первинної обробки радіолокаційної інформації;

АРП - автоматичний радіопеленгатор;

АРЛК - аеродромний радіолокаційний комплекс;

АС КПР - автоматизована система керування повітряним рухом;

АТС - автоматична телефонна станція;

АФП - антенно-фідерний пристрій;

БМРМ - ближній маркерний радіомаяк;

БПРМ - ближня приводна радіостанція з маркером;

ВОРЛ - вторинний оглядовий радіолокатор;

ВЧ - високі частоти;

ГРМ - глісадний радіомаяк;

ДВЧ - дуже високі частоти;

ДМРМ - дальній маркерний радіомаяк;

ДПРМ - дальня приводна радіостанція з маркером;

ЕД - експлуатаційна документація;

ЕТД - експлуатаційно-технічна документація;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ЗІП - запасні частини, інструмент та прилади;

ЗПС - злітно-посадкова смуга;

КРМ - курсовий радіомаяк;

МРМ - маркерний радіомаяк;

НВЧ - надвисокі частоти;

НЧ - низькі частоти;

ОПР - обслуговування повітряного руху;

ОРЛ-А - оглядовий радіолокатор - аеродромний;

ОРЛ-Т - оглядовий радіолокатор - трасовий;

ОСП - обладнання системи посадки;

ПОРЛ - первинний оглядовий радіолокатор;

ПРЛ - посадковий радіолокатор;

ПРС - приводна радіостанція;

ПС - повітряне судно;

РГМ - різниця глибин модуляції;

РЛІ - радіолокаційна інформація;

РЛК - радіолокаційний комплекс;

РЛС ОЛП - радіолокаційна станція огляду льотного поля;

РТЗ - радіотехнічне забезпечення;

СЧ - середні частоти;

ТО - технічне обслуговування;

ТРЛК - трасовий радіолокаційний комплекс;

УВЧ - ультрависокі частоти;

ЦА - цивільна авіація;

ЦКП - центр комутації повідомлень;

"СДЦ" - режим роботи радіолокатора;

"УВД" - режим роботи вторинного радіолокатора;

"RBS" - режим роботи вторинної радіолокації відповідно до норм ІКАО; AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunications Network - мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку;

CIDIN - Common ICAO Data Interchange Network - загальна мережа обміну даними ІКАО;

DME/N - всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону УВЧ;

DVOR - всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ;

ILS - система посадки метрового діапазону за приладами;

VOR - всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ.

1.3. Ці Сертифікаційні вимоги встановлюють вимоги до наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (далі - наземні засоби РТЗ) з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден (далі - ПС), виконання функцій обслуговування повітряного руху (далі - ОПР) і виробничої діяльності підприємств, організацій та установ, які здійснюють діяльність у галузі цивільної авіації (далі - ЦА) України.

1.4. Відповідно до цих Сертифікаційних вимог здійснюється технічна експлуатація та уведення в експлуатацію нових наземних засобів РТЗ.

II. Загальні вимоги до наземних засобів РТЗ

2.1. Наземні засоби РТЗ повинні нормально функціонувати та зберігати свої параметри в таких умовах:

а) наземні засоби РТЗ, які установлені на відкритому повітрі та у неопалюваних приміщеннях:

температура повітря від -50° до +50° C;

підвищена відносна вологість повітря до 98 % при температурі +25° C;

атмосферний знижений тиск до 700 гПа (525 мм рт. ст.) - для засобів радіонавігації і радіолокації та 600 гПа (450 мм рт. ст.) - для засобів електрозв'язку;

швидкість повітряного потоку до 30 м/с для рухомих антенно-фідерних пристроїв;

швидкість повітряного потоку до 50 м/с для нерухомих антенно-фідерних пристроїв;

атмосферні конденсовані опади (роса, іній) і атмосферні опади (дощ, сніг);

акустичний шум з рівнем звукового тиску 100 дБ у діапазоні частот від 50 до 10000 Гц (відносно 2 х 10-5 Па);

синусоїдальна вібрація в діапазоні частот від 1 до 80 Гц із амплітудою прискорення 40 м/с2 (4g) для засобів радіолокації;

динамічний пил (пісок) концентрацією 5 ±2 г/м3 при швидкості повітря 15 м/с;

б) наземні засоби РТЗ, які установлені в опалюваних приміщеннях і спорудах:

температура повітря від +5° до +40° C;

підвищена відносна вологість повітря до 80 % при температурі +25° C;

атмосферний знижений тиск до 700 гПа (525 мм рт. ст.) - для засобів радіонавігації і радіолокації та 600 гПа (450 мм рт. ст.) - для засобів електрозв'язку;

статичний пил (пісок) концентрацією 5 ±2 г/м3 при швидкості повітря 1 м/c.

2.2. Наземні засоби РТЗ повинні бути розраховані на живлення від мережі перемінного струму напругою 380/220 В ±10 % або 220 В ±10 % і частотою 50 ±1,0 Гц.

2.3. Нестандартні засоби вимірювальної техніки, що дають змогу перевіряти та регулювати наземні засоби РТЗ у процесі експлуатації, повинні входити в комплект наземних засобів РТЗ.

2.4. Усі складові частини апаратури, на корпусі якої напруга становить 36 В і більше, повинні мати захист, що забезпечує безпеку персоналу, який обслуговує таку апаратуру.

2.5. Апаратура, що має напругу понад 1000 В при сталому значенні струму більше 5 мА, повинна бути обладнана пристроями, що блокують, для забезпечення безпеки персоналу, який обслуговує таку апаратуру.

2.6. На кожний тип наземних засобів РТЗ повинні бути встановлені й зазначені в ЕТД показники терміну служби або ресурсу, середній наробіток на відмову, середній час відновлення й час перемикання на резерв (за його наявності).

2.7. ЕТД наземних засобів РТЗ повинна бути зброшурована й містити необхідну інформацію з їх монтажу, використання, технічного обслуговування, транспортування та зберігання.

Перелік ЕТД на наземні засоби РТЗ наведений у додатку 1 до цих Сертифікаційних вимог.

III. Засоби електрозв'язку

3.1. Наземні засоби авіаційного повітряного електрозв'язку діапазону ДВЧ повинні забезпечувати оперативний двосторонній безпошуковий авіаційний радіозв'язок між органами ОПР та екіпажами ПС у класі випромінювання A3E, а також обмін даними в класі випромінювання A2D.

3.2. Передавання (приймання) інформації в класі випромінювання A2D здійснюється зі швидкістю до 2400 біт/с.

3.3. Діапазон робочих частот передавальних і приймальних пристроїв повинен становити 118 - 137 МГц.

3.4. Крок сітки частот передавальних і приймальних пристроїв повинен становити 25 кГц. Допускається використання сітки частот із кроком 8,33 кГц.

3.5. Передавальні та приймальні пристрої повинні забезпечувати роботу від хімічних джерел живлення.

3.6. Передавальні та приймальні пристрої повинні бути забезпечені системою вбудованого контролю функціонування з видачею сигналізації про технічний стан у пункти управління.

3.7. Час перемикання приймально-передавального пристрою з передавання на приймання і назад у телефонному режимі не повинен перевищувати 100 мс.

3.8. У передавальних та приймальних пристроях повинна бути передбачена можливість дистанційного управління по двопроводовій лінії.

3.9. Номінальна вихідна потужність передавального пристрою має становити не менше 5 Вт для обслуговування ПС у районі аеродрому та не більше 50 Вт для обслуговування ПС на трасах.

3.10. Відносна нестабільність несучої частоти передавального пристрою не повинна перевищувати 0,002 % від присвоєної частоти для сітки частот із кроком 25 кГц і 0,0001 % для сітки частот із кроком 8,33 кГц.

3.11. Ширина смуги частот передавального пристрою в телефонному режимі на рівні 6 дБ повинна становити 350 - 2500 Гц. Допускається розширення смуги частот не більше ніж на 20 %.

3.12. Передавальний пристрій повинен забезпечувати максимальну глибину модуляції несучої не менше 85 %, якщо вхідний рівень сигналу, що модулюється, становить від 0,2 до 1,5 В.

3.13. Смуга частот лінійного тракту передачі даних повинна бути 600 - 6600 Гц. Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики в заданій смузі частот не повинна перевищувати 6 дБ.

3.14. Максимальна глибина модуляції несучої тракту передачі даних передавального пристрою повинна становити не менше 60 % в межах вхідного рівня 0,75 - 2 В на вхідному опорі 600 ±100 Ом.

3.15. Нерівномірність часової затримки звукових частот у тракті передачі даних не повинна перевищувати 41,6 мкс у діапазоні частот 1200 - 2400 Гц та не більше 20,8 мкс у діапазоні частот 2400 - 4800 Гц.

Позитивній амплітуді вхідного сигналу даних повинно відповідати зростання амплітуди огинаючої вихідного сигналу передавача.

3.16. Передавальні пристрої наземних засобів авіаційного повітряного електрозв'язку повинні забезпечувати роботу з антенно-фідерним пристроєм, коефіцієнт стоячої хвилі якого становить не менше 2.

3.17. Подавлення побічних випромінювань у діапазоні частот 0,15 - 940 МГц має становити не менше 80 дБ щодо вихідної потужності на робочій частоті, якщо підстройки становлять більше ±50 кГц.

3.18. Поляризація випромінювань антени, що входить у комплект передавального пристрою, повинна бути вертикальною.

3.19. Стабільність окремих несучих частот у системах зі зміщеною несучою частотою повинна забезпечувати:

запобігання появі гетеродинних частот першого порядку величиною менше 4 кГц;

максимальне відхилення зовнішніх несучих частот від присвоєної несучої частоти не більше ніж на ±8 кГц.

3.20. Чутливість приймального пристрою, коли відношення сигнал/шум дорівнює 10 дБ на виході приймального пристрою, повинна становити не гірше 3 мкВ.

3.21. Приймальні пристрої із сіткою частот 25 кГц та 8,33 кГц повинні забезпечувати номінальну смугу пропускання на рівні 6 дБ у разі нестабільності несучої ±0,005 % та ±0,0005 % відповідно до присвоєної частоти.

Ширина смуги пропускання повинна включати доплерівський зсув 140 Гц.

3.22. Приймальний пристрій, призначений для роботи з рознесенням каналів з частотою 25 кГц, повинен забезпечувати подавлення завад на рівні не менше 60 дБ у разі зсуву на ±25 кГц відносно робочої частоти і не менше 40 дБ - у разі зсуву на ±17 кГц.

Приймальний пристрій, призначений для роботи з рознесенням каналів з частотою 8,33 кГц, повинен забезпечувати подавлення завад на рівні не менше 60 дБ у разі зсуву на ±8,33 кГц відносно робочої частоти.

3.23. Побічні канали прийому радіоприймального пристрою повинні бути ослаблені не менше ніж на 80 дБ у діапазоні частот 0,15 - 940 МГц, якщо підстройки становлять більше ±50 кГц.

3.24. Подавитель шуму не повинен погіршувати чутливість приймального пристрою.

3.25. Автоматичне регулювання підсилення приймального пристрою повинно забезпечувати зміну вихідної напруги не більше ніж на 3 дБ у разі зміни вхідного сигналу від 3 мкВ до 100 мВ.

3.26. Низькочастотний тракт приймання даних приймального пристрою повинен забезпечувати:

смугу частот 600 - 6600 Гц на рівні 6 дБ;

вихідний опір 600 ±100 Ом;

гальванічно ізольований від корпусу симетричний вихід;

нерівномірність часової затримки звукових частот не більше 41,6 мкс у діапазоні частот 1200 - 2400 Гц та не більше 20,8 мкс у діапазоні частот 2400 - 4800 Гц, коли смуга прийому становить не менше ±9 кГц.

Позитивній амплітуді вхідного сигналу повинно відповідати зростання амплітуди огинаючої вхідної напруги.

IV. Наземні засоби авіаційного електрозв'язку діапазону ВЧ

4.1. Наземні засоби авіаційного електрозв'язку діапазону ВЧ повинні забезпечувати радіотелефонний зв'язок між станціями авіаційного електрозв'язку для взаємодії між органами ОПР.

4.2. Передавальний пристрій наземного засобу авіаційного електрозв'язку діапазону ВЧ повинен забезпечувати:

а) роботу на кожній із присвоєних частот у діапазоні від 1,5 МГц до 29,9999 МГц;

б) крок сітки робочих радіочастот 10 Гц. Допускається крок сітки частот 100 Гц і 1000 Гц;

в) стабільність несучої частоти ±10 Гц;

г) випромінювання сигналів таких класів:

односмугова телефонія (верхня бічна) зі смугою частот від 350 до 2700 Гц з повною несучою (H3E) і подавленою несучою (J3E);

односмугова телеграфія (верхня бічна) з подавленою несучою (J7B) зі швидкістю 100 Бод;

частотна телеграфія F1B із зсувом 170 Гц ±3 %, якщо швидкість роботи становить 100 Бод;

передача даних (J2D) зі швидкістю до 1800 біт/с (з використанням зовнішнього модема).

Допускається випромінювання сигналу класу A1A;

ґ) нерівномірність амплітудно-частотної характеристики односмугового тракту в смузі 350 Гц - 2700 Гц не більше 3 дБ;

д) рівень залишку несучої частоти в режимі випромінювання J3E не більше мінус 40 дБ;

е) рівень нелінійних комбінаційних викривлень, виміряний за методом двох тонів, не більше мінус 28 дБ;

є) час автоматичного настроювання на будь-яку частоту діапазону, зазначеного в підпункті "а" пункту 4.2 цього розділу, не більше 5 с;

ж) рівень фонових складових вихідного коливання, заміряний у смузі частот 30 - 300 Гц, не більше мінус 50 дБ.

У класі випромінювання J2D допускається рівень фонових складових вихідного сигналу, заміряний у смузі частот 30 - 300 Гц, не більше мінус 48 дБ;

з) ширину контрольної смуги випромінюваних частот у класі випромінювання J3E за рівнем мінус 30 дБ не більше 3,2 кГц;

и) номінальну вихідну потужність у режимі J3E, якщо номінальний рівень вхідного інформаційного сигналу становить 0,775 В ±6 дБ;

і) симетричний вхідний опір телефонного каналу 600 Ом ±10 %;

ї) номінальну вихідну потужність передавального пристрою в межах ±1 дБ за час не більше 200 мс із моменту натискання тангенти (ключа) або з моменту подання команди на ввімкнення режиму "випромінювання";

й) зниження рівня переданої потужності не менше ніж на 10 дБ за 100 мс після відтиснення тангенти (ключа) або з моменту подання команди на вимкнення режиму "випромінювання";

к) дистанційне перестроювання на одну з десяти або більше заздалегідь настроєних частот.

4.3. Пікова потужність будь-якого випромінювання передавального пристрою на будь-якій дискретній частоті не повинна перевищувати пікової потужності передавального пристрою під час подальших відстроювань нижче або вище відносно призначеної частоти:

від 1,5 до 4,5 кГц - не менше ніж на 30 дБ;

від 4,5 до 7,5 кГц - не менше ніж на 38 дБ;

понад 7,5 кГц - не менше ніж на 60 дБ.

4.4. Передавальний пристрій повинен забезпечувати роботу з антенно-фідерним пристроєм, коефіцієнт стоячої хвилі якого не перевищує 4.

4.5. Коротке замикання та обрив антени на виході передавального пристрою, а також погіршення коефіцієнта біжучої хвилі у підключеному антенному фідері менше ніж до 0,25 не повинні спричиняти пошкодження передавального пристрою.

4.6. Передавальний пристрій повинен забезпечувати роботу:

на симетричній фідерній лінії із хвильовим опором 150 і 300 Ом;

на несиметричній фідерній лінії із хвильовим опором 50 (75) Ом.

4.7. Передавальний пристрій повинен мати систему вбудованого контролю з відображенням результатів контролю на вбудованих індикаторах.

4.8. Управління роботою передавального пристрою, а також індикація його стану (робота, несправність, аварія) повинні здійснюватися в дистанційному та місцевому режимах.

4.9. Дистанційне управління передавальним пристроєм повинно здійснюватися відповідними лініями управління.

4.10. Приймальний пристрій повинен забезпечувати:

а) роботу на кожній із присвоєних частот у діапазоні від 1,5 МГц до 29,99999 МГц із кроком сітки частоти через 10 Гц.

Допускається розширений діапазон із кроком сітки частотою через 1, 10, 100 і 1000 Гц;

б) нестабільність частоти гетеродина ±10 Гц;

в) прийом радіосигналів таких класів:

H3E - односмугова телефонна з повною несучою частотою, верхня бічна;

R3E - односмугова телефонна з ослабленою несучою частотою, верхня бічна;

J3E - односмугова телефонна з подавленою несучою частотою, верхня бічна;

J7B - односмугова телеграфія з подавленою несучою частотою при швидкості 100 Бод, верхня бічна;

F1B - частотна телеграфія із зсувом 170 Гц ±3 %, якщо швидкість роботи становить 100 Бод;

J2Д - передача даних зі швидкістю до 1800 біт/с;

г) коефіцієнт шуму приймального пристрою не більше 17 дБ;

ґ) ширину смуги частот односмугового телефонного каналу 350 Гц - 2700 Гц, якщо нерівномірність амплітудно-частотної характеристики не перевищує 3 дБ;

д) нерівномірність характеристики групового часу запізнювання низькочастотного односмугового тракту не повинна перевищувати 0,5 мс;

е) рівень блокованої завади у разі відстроювання:

на ±20 кГц - не менше 90 дБмкВ;

щодо сигналу на ±5 % - не менше 130 дБмкВ;

є) діапазон автоматичного регулювання підсилення не менше 80 дБ у разі зміни вихідного рівня на 6 дБ;

ж) ослаблення складових частин інтермодуляції усередині смуги пропускання приймального пристрою не менше ніж на 40 дБ;

з) рівень вихідного сигналу приймального пристрою на симетричну лінію від 0,775 В до 2,3 В із можливістю регулювання.

4.11. У режимі передачі даних час установлення автоматичного регулювання підсилення в разі стрибкоподібного підвищення рівня сигналу на вході приймального пристрою на 60 дБ не повинен перевищувати 10 мс, а в разі зменшення рівня сигналу на 60 дБ - не більше 25 мс.

4.12. Приймальний пристрій повинен зберігати працездатність після впливу на його вхід високочастотного сигналу з електрорушійною силою 100 В, у тому числі на частоті настроювання приймального пристрою.

4.13. Приймальний пристрій повинен мати такі виходи і входи:

вихід НЧ-сигналів на симетричну лінію 600 ±60 Ом для телефонних видів роботи;

вихід телеграфних сигналів на літеродрукувальну апаратуру;

вихід для підключення головних телефонів;

вхід сигналу опорної частоти для синхронізації приймального пристрою від зовнішнього джерела опорної частоти з напругою не менше 200 мВ при навантаженні 75 (50) Ом;

антенний вхід з номінальним значенням опору 75 (50) Ом або 200 Ом через симетричний трансформатор.

4.14. Приймальний пристрій повинен мати систему вбудованого контролю з відображенням результатів контролю на вбудованих індикаторах.

4.15. Управління роботою приймального пристрою, а також індикація його стану (робота, несправність, аварія) повинні здійснюватися в дистанційному та місцевому режимах.

4.16. Дистанційне управління приймальним пристроєм повинно здійснюватися відповідними лініями управління.

V. Центр комутації повідомлень

5.1. ЦКП призначений для автоматичної, напівавтоматичної чи ручної обробки транзитних повідомлень телеграфною станцією мережі авіаційного фіксованого електрозв'язку.

5.2. ЦКП не повинен відмовляти та вимагати повторного ввімкнення в разі короткочасних стрибків напруги, зникнення напруги в електромережі протягом часу до 10 хвилин.

5.3. ЦКП повинен забезпечувати прийом і обробку інформації не менше ніж по 48 каналах AFTN і 8 каналах CIDIN.

5.4. Швидкість прийому й обробки інформації ЦКП повинна становити:

у мережі AFTN - до 4 телеграм за секунду;

у мережі CIDIN - до 8 пакетів за секунду.

5.5. Архів ЦКП повинен забезпечувати автоматичний запис і архівацію всіх прийнятих і переданих повідомлень зі строком зберігання не менше ніж 31 календарна доба.

5.6. ЦКП має сполучатися з телеграфними каналами електрозв'язку AFTN і забезпечувати можливість роботи з телеграфними каналами та/або фізичними лініями з такими параметрами:

а) в умовах однополюсної роботи:

+60 В, 40 мА, чотирипроводова лінія, стан спокою +40 мА;

+60 В, 40 мА, двопроводова лінія, стан спокою +40 мА;

б) в умовах двополюсної роботи:

±60 В, 20 мА, чотирипроводова лінія, стан спокою +20 мА;

±20 В, 20 мА, чотирипроводова лінія, стан спокою +20 мА.

5.7. Апаратура ЦКП повинна забезпечити:

пошук необхідних телеграм в архіві впродовж не більш як 1 хвилини;

прийом, обробку, зберігання та передачу інформації з телеграфних каналів і каналів передачі даних за цілодобового режиму роботи;

обмін інформацією з телеграфних каналів електрозв'язку мережі AFTN відповідно до чинного протоколу на одній із таких швидкостей: 50, 100, 200 Бод;

режими роботи каналів AFTN: дуплексний, напівдуплексний, симплексний (прийом або передача);

прийом і передачу інформації в кодах МТК-2, МТК-5 (латинь, кирилиця) ІКАО - AFTN із національним розширенням;

кількість віртуальних каналів передачі даних CIDIN за транспортним протоколом передачі даних через мережі X.25 для постійних віртуальних з'єднань - 16;

прийом і передачу інформації в кодах МТК-2, МТК-5 (латинь, кирилиця) ІКАО - CIDIN з національним розширенням;

обмін інформацією з каналами електрозв'язку відповідно до протоколу ІКАО - CIDIN зі швидкістю до 64 кБод;

роботу синхронних та асинхронних каналів передачі даних типу X.25 відповідно до чинних рекомендацій зі швидкістю до 64 кБод;

підготовку повідомлень для передачі їх у мережу, виведення неформатних повідомлень для їх коригування або ухвалення відповідного рішення про архівацію чи анулювання;

обробку службових повідомлень, виведення повідомлень про стан каналів електрозв'язку та роботи обладнання;

пошук і виведення повідомлень, журналів на робоче місце, яке обладнане засобами відображення та друку;

ведення статистики роботи ЦКП.

5.8. У ЦКП повинна бути передбачена можливість управління основними параметрами. За допомогою команд можуть здійснюватися:

зміна стану та характеристики каналів електрозв'язку;

зміна маршрутів і адресних покажчиків;

контроль та управління технічними засобами ЦКП і їх реконфігурація;

увімкнення і вимкнення технічних засобів ЦКП;

управління ресурсами.

5.9. Структура ЦКП повинна давати змогу збільшувати за потреби число каналів AFTN і CIDIN шляхом установлення додаткового канального обладнання та підключати додаткові автоматизовані робочі місця. Заміна моделі сервера не повинна призводити до зміни загальної структури ЦКП і логіки програмного забезпечення.

5.10. Головний сервер ЦКП і сервер для прийому/передачі телеграфних повідомлень по каналах мережі AFTN повинні мати два комплекти обладнання, що працюють за схемою "гарячого резервування".

5.11. У ЦКП повинна забезпечуватися можливість реконфігурації технічних засобів для проведення діагностики, технічного обслуговування та ремонту обладнання без зупинки ЦКП.

5.12. Зміна режимів роботи та перемикання технічних засобів ЦКП не повинні призводити до втрати повідомлень або перерви у взаємодії з мережею електрозв'язку.

5.13. У ЦКП має бути передбачено перетворення одного телеграфного коду в інший.

5.14. Уся оброблена головним сервером інформація повинна копіюватися на вінчестерах за принципом "гарячий резерв".

5.15. Резервування сервера AFTN має забезпечувати роботу ЦКП у разі відмови будь-якого із серверів.

5.16. Підключення комп'ютера сервера AFTN до ліній має здійснюватися через апаратуру комутації. Апаратура комутації повинна забезпечувати електричне підключення до ліній AFTN основного або резервного комп'ютера автоматично, за командою або вручну оператором ЦКП.

5.17. У разі відмови основного комп'ютера головного сервера має бути забезпечено автоматичну зміну настроювань маршрутизатора X.25 після завантаження резервного комп'ютера.

5.18. Інформація, а також програмне забезпечення ЦКП повинні бути захищені від несанкціонованого доступу на основі системи персонального пароля.

5.19. Програмне забезпечення ЦКП має унеможливлювати ручне стирання або зміну повідомлень і журналів.

5.20. Усі дії операторів ЦКП зі зміни його конфігурації і стану повинні автоматично фіксуватися в спеціальному журналі, що має зберігатися на жорсткому диску головного сервера.

5.21. Система автоматичного контролю ЦКП повинна забезпечувати:

контроль працездатності ЦКП і відображення його технічного стану;

контроль стану каналів електрозв'язку;

видачу звукових сигналів у разі переходу на резерв;

видачу звукового сигналу в разі переходу на роботу від джерела безперебійного живлення і закінчення ліміту часу роботи від акумуляторних батарей.

VI. Засоби радіонавігації

6.1. Система посадки метрового діапазону за приладами призначена для забезпечення інструментального заходження ПС на посадку.

6.2. Загальні вимоги до ILS:

а) до ILS повинні входити:

КРМ із системами контролю, дистанційного управління та індикації робочого стану в пунктах управління;

ГРМ із системами контролю, дистанційного управління та індикації робочого стану в пунктах управління;

МРМ із системами контролю, дистанційного управління та індикації робочого стану в пунктах управління.

Замість МРМ може використовуватися обладнання DME із системами контролю, дистанційного управління та індикації робочого стану в пунктах управління. У разі використання DME замість ближнього МРМ його частота спаровується із частотою КРМ.

До складу ILS, як правило, входять ближній (середній) і дальній (зовнішній) МРМ. В окремих випадках може входити внутрішній МРМ.

Під пунктами управління розуміються пункти управління роботою обладнання та робочі місця диспетчерів органів ОПР.

Передбачається, що системи контролю можуть передавати інформацію про робочий стан ILS на робочі місця диспетчерів органів ОПР, що забезпечують управління ПС на кінцевому етапі заходження на посадку;

б) обладнання ILS повинно мати блокування, що дає змогу забезпечити:

неможливість одночасної роботи двох КРМ систем ILS у разі їх установлення із протилежних кінців ЗПС;

випромінювання тільки однієї системи ILS у разі експлуатації систем ILS на різних ЗПС на тому самому аеродромі й використання ними тих самих спарених частот;

припинення випромінювання обох систем ILS протягом не менше ніж 20 с у разі переходу з однієї системи ILS на іншу;

КРМ, ГРМ та МРМ повинні забезпечувати роботу від хімічних джерел струму;

в) робочі частоти КРМ і ГРМ, наведені у додатку 2 до цих Сертифікаційних вимог, повинні використовуватися попарно.

6.3. Курсовий радіомаяк:

а) антенна система КРМ повинна формувати двопелюсткову діаграму направленості випромінювання сигналу несучої, модульованого за амплітудою сигналами тональних частот 90 Гц і 150 Гц.

Сигнал несучої, модульованої частотою 150 Гц, повинен переважати праворуч від напрямку заходження на посадку, а модульованої частотою 90 Гц - ліворуч від нього;

б) КРМ повинен працювати в діапазоні частот 108,0 - 111,975 МГц;

в) допуск щодо відхилення частоти несучої повинен становити:

±0,005 % - для одночастотного радіомаяка;

±0,002 % - для двочастотного радіомаяка, причому номінальні смуги частот, зайняті несучими, повинні розташовуватися симетрично з обох боків від привласненої частоти.

Рознос несучих частот для двочастотних радіомаяків повинен становити не менше 5 кГц і не більше 14 кГц;

г) випромінювання КРМ повинно бути горизонтально поляризованим. Рівень вертикально поляризованої складової електромагнітного поля повинен бути таким, щоб під час кренів літака ±20° погрішність РГМ не перевищувала:

0,005 - для КРМ ILS III категорії в межах сектора, обмеженого ±0,02 РГМ,

0,016 - для КРМ ILS I категорії та 0,008 для КРМ ILS II категорії, коли ПС перебуває на лінії курсу.

Рівень складових випромінювання, що викликає флуктуації лінії курсу із частотою 0,01 - 10 Гц, не повинен призводити до зміни РГМ понад 0,005 для КРМ ILS III категорії;

ґ) зона дії КРМ у горизонтальній площині має становити не менше 35 градусів вправо і вліво щодо лінії курсу (додаток 3).

Усі кути в горизонтальній площині, що використовуються для позначення діаграми випромінювання КРМ, відраховуються від центру антенної системи, сигнали якої використовуються в передньому секторі курсу.

Зона дії КРМ за дальністю з боку заходження на посадку на висоті 600 м і вище над порогом ЗПС або 300 м над найвищою точкою на проміжному та кінцевому етапах заходження на посадку (береться більше перевищення над порогом ЗПС) має становити:

не менше 46,3 км у межах горизонтального сектора ±10° щодо лінії курсу;

не менше 31,5 км у межах горизонтального сектора від ±10° до ±35° щодо лінії курсу;

не менше 18,5 км за межами ±35°, якщо забезпечується такий сектор випромінювання;

д) зона дії КРМ у вертикальній площині (додаток 4) повинна обмежуватися у верхній частині прямої, що проходить через фазовий центр антенної системи під кутом не менше 7° до горизонту.

Сигнали варто послабляти до якомога нижчого рівня за межами кута 7°;

е) напруженість поля КРМ у будь-якій точці зони дії, крім зазначених у пункті 6.3 цього розділу, повинна становити не менше 40 мкВ/м (-114 дБВт/м2).

Мінімальна напруженість поля КРМ на глісаді ILS I категорії та у межах сектора курсу, починаючи від точки, що перебуває на відстані 18,5 км від курсового радіомаяка, до висоти 60 метрів над горизонтальною площиною, що проходить через поріг ЗПС, становить не менше 90 мкВ/м (-107 дБВт/м2).

Мінімальна напруженість поля КРМ на глісаді ILS II категорії в межах сектора курсу становить не менше 100 мкВ/м (-106 дБВт/м2) на відстані 18,5 км і зростає до величини не менше 200 мкВ/м (-100 дБВт/м2) на висоті 15 метрів над горизонтальною площиною, що проходить через поріг ЗПС.

Мінімальна напруженість поля КРМ на глісаді ILS III категорії в межах сектора курсу становить не менше 100 мкВ/м (-106 дБВт/м2) на відстані 18,5 км і зростає до величини не менше 200 мкВ/м (-100 дБВт/м2) на висоті 6 метрів над горизонтальною площиною, що проходить через поріг ЗПС. Від цієї точки до іншої точки, що перебуває на висоті 4 метри над осьовою лінією ЗПС і на відстані 300 метрів від порога ЗПС у напрямку КРМ, а потім на висоті 4 метри уздовж ЗПС у напрямку КРМ, напруженість поля становить не менше 100 мкВ/м (-106 дБВт/м2);

є) для двочастотного КРМ відношення величин сигналів у просторі однієї несучої до величини сигналу іншої в межах зони дії КРМ, зазначеної в пункті 6.3 цього розділу, не повинно перевищувати 10 дБ;

ж) амплітуда викривлень лінії курсу КРМ ILS I категорії для імовірності 0,95 не повинна перевищувати:

0,031 РГМ від межі зони дії до точки А;

величини, що зменшується за лінійним законом від 0,031 РГМ у точці А до 0,015 РГМ у точці В;

0,015 РГМ від точки В до точки С;

з) амплітуда викривлень лінії курсу КРМ ILS II і III категорії для імовірності 0,95 не повинна перевищувати значень, наведених у додатку 6 до цих Сертифікаційних вимог:

0,031 РГМ від межі зони дії до точки А;

величини, що зменшуються за лінійним законом від 0,031 РГМ у точці А до 0,005 РГМ у точці В;

0,005 РГМ від точки В до опорної точки;

0,005 РГМ від опорної точки до точки Д для КРМ ILS III категорії;

величини, що збільшуються за лінійним законом від 0,005 РГМ у точці Д до 0,01 РГМ у точці Е для КРМ ILS III категорії.

Допустимі амплітуди викривлень ліній курсу та глісади для КРМ та ГРМ ILS I категорії наведені у додатку 5 до цих Сертифікаційних вимог;

и) глибина модуляції сигналу несучої частоти сигналами тональних частот 90 Гц і 150 Гц уздовж лінії курсу має становити 20 ±2 %.

Допуск щодо відхилення тональних частот модуляції 90 Гц і 150 Гц повинен становити:

±2,5 % - для КРМ ILS I категорії;

±1,5 % - для КРМ ILS II категорії;

±1 % - для КРМ ILS III категорії.

Загальний зміст гармонійних складових кожної з тональних частот, що модулюють, 90 Гц і 150 Гц не повинен перевищувати 10 %.

Величина другої гармоніки тональної частоти 90 Гц для КРМ ILS III категорії не повинна перевищувати 5 %.

Глибина амплітудної модуляції сигналу несучої частоти частотою джерела живлення, її гармоніками або іншими небажаними складовими для КРМ ILS III категорії не повинна перевищувати 0,5 %.

Гармоніки частоти джерела живлення або небажані складові шуму, які можуть взаємодіяти із сигналами тональних частот 90 Гц і 150 Гц або їх гармоніками, створюючи тим самим флуктуації лінії курсу КРМ ILS III категорії, не повинні призводити до зміни глибини модуляції сигналу несучої більше ніж на 0,05 %;

і) синхронізація за фазою тональних сигналів 90 Гц і 150 Гц повинна бути такою, щоб демодульовані форми хвиль 90 Гц і 150 Гц проходили через нуль в одному напрямку в межах 20° для КРМ ILS I і II категорій і 10° - для КРМ ILS III категорії в межах напівсектора курсу.

Для двочастотних КРМ синхронізація за фазою тонального сигналу 90 Гц однієї несучої з тональним сигналом 90 Гц другої несучої та аналогічно для тональних сигналів 150 Гц повинна становити 20° для КРМ ILS I і II категорій та 10° - для КРМ ILS III категорії.

У зоні дії КРМ сумарна глибина модуляції сигналів несучої частоти сигналами тональних частот 90 Гц і 150 Гц не повинна перевищувати 60 % і бути менше ніж 30 %.

У разі використання КРМ для радіотелефонного зв'язку сумарна глибина модуляції сигналів несучої частоти тональними сигналами 90 Гц і 150 Гц не повинна перевищувати 65 % у межах сектора ±10° і 78 % - у будь-якій іншій точці зони дії;

ї) межі установлення та підтримання середньої лінії курсу в опорній точці щодо лінії ЗПС повинні становити:

±10,5 м - для КРМ ILS I категорії;

±7,5 м - для КРМ ILS II категорії;

±3,0 м - для КРМ ILS III категорії.

Номінальна чутливість до зсуву в межах напівсектора в опорній точці повинна становити 0,00145 РГМ/м.

Максимальний кут сектора курсу не повинен перевищувати 6°.

Межі відхилення чутливості до зсуву від номінального значення повинні становити:

±17 % - для КРМ ILS I категорії;

±17 % - для КРМ ILS II категорії;

±10 % - для КРМ ILS III категорії.

Для КРМ ILS II категорії варто підтримувати чутливість у межах ±10 % від номінального значення;

й) РГМ у секторі:

від лінії курсу (де РГМ дорівнює 0) до кутів з РГМ, яка становить ±0,18°, повинна монотонно збільшуватися (в основному лінійно);

від кутів з РГМ, яка становить ±0,18°, до кутів ±10° повинна становити не менше 0,18;

від кута ±10° до кута ±35° повинна становити не менше 0,155;

к) КРМ ILS I і II категорій повинні забезпечувати роботу каналу радіотелефонного зв'язку "земля - повітря" одночасно з виконанням своїх основних функцій.

Для забезпечення роботи каналу радіотелефонного зв'язку "земля - повітря" у КРМ ILS III категорії слід вжити особливих заходів з метою уникнення перешкод, що впливають на виконання основних функцій КРМ.

КРМ повинен забезпечувати:

передачу радіотелефонної інформації на тих самих частотах несучої або несучих, які використовуються для виконання основних функцій КРМ;

випромінювання з горизонтальною поляризацією;

відмінність фаз мовних сигналів, що модулюють дві несучі, для унеможливлення появи "нулів" у зоні дії КРМ.

Максимальна глибина модуляції сигналу несучої або несучих під час роботи радіотелефонного каналу не повинна перевищувати 50 % і апаратура повинна бути настроєна таким чином, щоб:

відношення максимальної глибини модуляції під час роботи каналу радіотелефонного зв'язку до пікової глибини модуляції сигналом розпізнавання становило 9:1;

сумарна глибина модуляції несучим мовним, навігаційним і розпізнавальним сигналами не перевищувала 95 %.

Частотні характеристики каналу радіотелефонного зв'язку повинні перебувати в межах 3 дБ щодо рівня 1000 Гц у діапазоні 300 - 3000 Гц;

л) сигнал розпізнавання повинен передаватися на несучій або несучих частотах і не повинен впливати на виконання основної функції радіомаяка.

Для розпізнавання використовується випромінювання класу A2A, що утворюється модуляцією несучої частоти або несучих частот тональним сигналом із частотою 1020 ±50 Гц. Випромінювання сигналів розпізнавання повинно бути поляризовано в горизонтальній площині. Під час модуляції двох несучих частот сигналами розпізнавання відносна фаза модуляції має забезпечувати запобігання виникненню інших "нулів" у межах зони дії КРМ.

Глибина модуляції несучої або несучих частот сигналом розпізнавання повинна бути в межах 5 - 15 %.

Сигнал розпізнавання повинен передаватися міжнародним кодом Морзе й складатися із трьох літер, перша з яких - "І", а друга і третя - код аеродрому або ЗПС.

Швидкість передачі сигналу розпізнавання повинна становити приблизно 7 слів за хвилину з повторенням не менше 6 разів за хвилину через рівні інтервали часу протягом усього періоду використання КРМ для забезпечення польотів;

м) система автоматичного контролю повинна передавати попередження в пункти управління й забезпечувати припинення випромінювання, або зняття сигналів модуляції 90 Гц і 150 Гц і розпізнавання з несучої частоти, або перехід на нижчу категорію (для II і III категорій) протягом часу не більше:

10 с - для КРМ ILS I категорії;

5 с - для КРМ ILS II категорії;

2 с - для КРМ ILS III категорії;

у разі зсуву середньої лінії курсу щодо осьової лінії ЗПС в опорній точці більше ніж на:

10,5 м - для КРМ ILS I категорії або лінійного еквіваленту 0,015 РГМ (береться менше значення);

7,5 м - для КРМ ILS II категорії;

6 м - для КРМ ILS III категорії;

зменшення потужності випромінювання до 50 % від встановленої (тут і далі під встановленою потужністю розуміється величина потужності, при якій параметри обладнання задовольняють Сертифікаційні вимоги) для КРМ з однієї несучої за умови, що КРМ відповідає вимогам підпункту "ґ" пункту 6.3 цього розділу;

зменшення потужності випромінювання для кожної несучої до 80 % від установленої для КРМ із двома несучими. Допускається зменшення потужності випромінювання від 80 % до 50 % за умови, що КРМ відповідає вимогам підпункту "ґ" пункту 6.3 цього розділу;

зміна чутливості до зсуву КРМ більше ніж на 17 % від номінального значення;

відмови системи контролю;

н) для КРМ, основні функції яких забезпечуються шляхом використання двочастотної системи, слід передбачити необхідність увімкнення тривожної сигналізації, коли РГМ у необхідній зоні дії за межами ±10° від лінії курсу, крім сектора зворотного курсу, зменшується нижче 0,155.

Для КРМ ILS II категорії час спрацьовування системи контролю має становити 2 с, а для КРМ ILS III категорії - 1 с.

6.4. Глісадний радіомаяк:

а) антенна система ГРМ повинна формувати двопелюсткову діаграму направленості випромінювання сигналу несучої, модульованого за амплітудою сигналами тональних частот 90 Гц і 150 Гц;

б) глибина модуляції несучої частоти сигналом 150 Гц повинна бути нижче від лінії глісади, а глибина модуляції несучої частоти сигналом 90 Гц - вище від лінії глісади, принаймні до кута, що становить 1,75 (тут і далі - номінальний кут нахилу глісади);

в) ГРМ повинен забезпечувати установлення номінального кута нахилу лінії глісади в межах від 2° до 4°.

Кут нахилу усередненої глісади щодо номінальної повинен підтримуватися в межах ±0,075 для ГРМ I і II категорій та ±0,04 - для ГРМ III категорії;

г) ГРМ повинен працювати в діапазоні частот 328,6 МГц - 335,4 МГц.

Допуск щодо відхилення частоти несучої повинен становити:

±0,005 % - для одночастотного радіомаяка;

±0,002 % - для двочастотного радіомаяка,

а номінальна смуга частот, яка зайнята несучими частотами, повинна розташовуватися симетрично з обох боків від привласненої частоти.

Рознос несучих частот для двочастотних передавальних пристроїв повинен бути в межах від 4 кГц до 32 кГц;

ґ) випромінювання ГРМ повинно бути поляризовано в горизонтальній площині.

Для ГРМ ILS III категорії випромінювані сигнали не повинні містити тридцятимільйонні випромінювання, що викликають флуктуацію лінії глісади більше ніж на 0,02 РГМ від піку до піку в діапазоні 0,01 Гц - 10 Гц;

д) зона дії ГРМ у горизонтальній площині (додаток 7) повинна становити не менше 8° з кожного боку від лінії курсу на відстані не менше 18,5 км від місця установлення ГРМ;

е) зона дії ГРМ у вертикальній площині (додаток 8) повинна тривати:

вище від усередненої лінії глісади до кута не менше 1,75 відносно горизонталі;

нижче від усередненої лінії глісади до кута не більше 0,45 або до кута 0,30 відносно горизонталі для забезпечення гарантованого входження в глісаду;

є) напруженість поля в зоні дії повинна становити не менше 400 мкВ/м (-95 дБВт/м2) і має забезпечуватися до висоти 30 м для ГРМ ILS I категорії та 15 м - для ГРМ ILS II і III категорій над горизонтальною площиною, що проходить через поріг ЗПС;

амплітуда викривлень глісади для ймовірності 0,95 не повинна перевищувати:

для ГРМ ILS I категорії (додаток 5) - 0,035 РГМ від межі зони дії до точки С;

для ГРМ ILS II і III категорій (додаток 6) - 0,035 РГМ від межі зони дії до точки А;

величини, що зменшується за лінійним законом від 0,035 РГМ у точці А до 0,023 РГМ у точці В;

0,023 РГМ від точки В до опорної точки;

ж) глибина модуляції несучої частоти сигналами із частотою 90 Гц і 150 Гц повинна становити 40 ±2,5 %;

з) допуск щодо відхилення частоти модуляції 90 Гц і 150 Гц повинен становити:

±2,5 % - для ГРМ ILS I категорії;

±1,5 % - для ГРМ ILS II категорії;

±1 % - для ГРМ ILS III категорії;

и) для ГРМ ILS I категорії допуск частот модуляції 90 і 150 Гц повинен становити ±1,5 %;

і) загальний зміст гармонійних складових у сигналах тональних частот 90 Гц і 150 Гц не повинен перевищувати 10 %;

ї) величина другої гармоніки в сигналі частоти 90 Гц для ГРМ ILS III категорії не повинна перевищувати 5 %;

й) глибина модуляції несучої частоти частотою джерела живлення або її гармонік чи іншими небажаними складовими для ГРМ ILS III категорії не повинна перевищувати 1 %;

к) синхронізація за фазою сигналів тональних частот 90 Гц і 150 Гц (у тому числі й для кожної несучої двочастотних маяків) не повинна перевищувати 20° для ГРМ ILS I і II категорій і 10° - для ГРМ ILS III категорії.

Для двочастотних ГРМ синхронізація за фазою сигналів частотою 90 Гц і 150 Гц, що модулюють одну несучу, 90 Гц і 150 Гц - відповідно іншу несучу, не повинна перевищувати 20° для ГРМ ILS I і II категорій і 10° - для ГРМ ILS III категорії;

л) номінальна чутливість до кутового зсуву ГРМ ILS I категорії відповідає РГМ, що становить 0,0875 у разі кутового зсуву вище і нижче від глісади між кутами 0,07 і 0,14 .

При цьому можуть використовуватися й глісадні системи, у яких конструктивно верхній і нижній сектори є асиметричними.

Номінальна чутливість до кутового зсуву ГРМ ILS I категорії повинна відповідати РГМ, що становить 0,0875 у разі кутового зсуву нижче від глісади під кутом 0,12 , коли допуск становить ±0,02 . Верхній і нижній сектори повинні бути якомога симетричнішими в межах, що становлять 0,0875 у разі кутового зсуву вище і нижче від глісади між кутами 0,07 і 0,14 ;

м) чутливість до кутового зсуву ГРМ ILS II категорії є симетричною настільки, наскільки це практично можливо. Номінальна чутливість до кутового зсуву відповідає РГМ, що становить 0,0875 в разі кутового зсуву:

0,12 нижче від глісади, коли допуск становить ±0,02 ;

0,12 вище від глісади, коли допуск становить +0,02 і -0,05 .

Номінальна чутливість до кутового зсуву ГРМ ILS III категорії відповідає РГМ, що становить 0,0875 в разі кутових зсувів вище й нижче від глісади під кутом 0,12 , коли допуск становить ±0,02 .

Чутливість до кутового зсуву ГРМ щодо номінального значення повинна підтримуватися в межах:

±25 % - для ГРМ ILS I категорії;

±20 % - для ГРМ ILS II категорії;

±15 % - для ГРМ ILS III категорії;

зміна РГМ нижче від лінії глісади до кута 0,30 має бути плавною і збільшуватися до величини 0,22. Якщо РГМ досягає значення 0,22, коли кути перевищують 0,45 , то значення РГМ повинно бути не менше 0,22 кута 0,45 0,30 для забезпечення гарантованого входження в глісаду;

н) система автоматичного контролю повинна передавати попередження в пункти управління та забезпечувати припинення випромінювання протягом часу не більше 6 с для ГРМ ILS I категорії та 2 с - для ГРМ ILS II і III категорій у разі:

відхилення лінії глісади від номінального значення на величину більше 0,075 (донизу) або більше 0,1 (нагору);

зменшення потужності випромінювання до 50 % від установленої за умови, що ГРМ відповідає вимогам цього пункту для одночастотних маяків;

зменшення потужності випромінювання для кожної несучої частоти до 80 % від установленої в разі використання ГРМ із двома несучими частотами. Допускається зменшення потужності випромінювання від 80 до 50 % для кожної несучої частоти за умови, що ГРМ відповідає вимогам цього пункту;

зміна більше ніж на ±0,0375 кута між лінією глісади і лінією, що проходить нижче від лінії глісади (перевага 150 Гц) на рівні РГМ 0,0875 для ГРМ ILS I категорії;

зміна чутливості до зсуву ГРМ від номінального значення на величину, що відрізняється більше ніж на 25 % для ГРМ ILS II і III категорій;

зниження лінії, що проходить нижче від лінії глісади на рівні РГМ 0,0875 до кута, що становить менше 0,7475 від горизонталі;

зменшення РГМ до величини менше ніж 0,175 у межах зазначеної зони дії нижче від сектора глісади;

відмови системи контролю.

6.5. Маркерний радіомаяк:

а) МРМ повинен формувати діаграму направленості, що забезпечує зазначення певної відстані від порога ЗПС уздовж глісади ILS;

б) МРМ повинен працювати на частоті 75 МГц з допуском щодо відхилення частоти несучої на ±0,005 %;

в) випромінювання МРМ повинно бути поляризовано в горизонтальній площині;

г) зона дії маяків на лінії курсу і глісади ILS повинна становити:

150 ±50 м внутрішнього МРМ;

300 ±100 м середнього (ближнього) МРМ;

600 ±200 м зовнішнього (дальнього) МРМ;

ґ) напруженість поля на межі зони дії МРМ повинна становити не менше 1,5 мВ/м;

д) зростання напруженості поля в межах зони дії повинно відбуватися не менше ніж до 3 мВ/м;

е) номінальні частоти сигналів, що модулюють несучу, повинні становити 3000 Гц, 1300 Гц і 400 Гц для внутрішнього, середнього та зовнішнього МРМ відповідно;

є) допуск щодо відхилення частоти модульованого сигналу від її номінального значення повинен становити ±2,5 %;

ж) загальний зміст гармонік кожного модульованого сигналу МРМ не повинен перевищувати 15 %;

з) глибина амплітудної модуляції несучої МРМ повинна становити 95 ±4 %;

и) радіовипромінювання МРМ має здійснюватися без перерв.

Сигналами розпізнавання повинні бути:

внутрішнього МРМ - безперервна передача 6 точок за секунду;

ближнього (середнього) МРМ - безперервна передача точок, що чергуються, і тире, причому тире передаються зі швидкістю 2 тире за секунду, а точки зі швидкістю 6 точок за секунду;

дальнього (зовнішнього) МРМ - безперервна передача 2 тире за секунду.

Швидкість передачі має дотримуватися з допуском ±15 %;

і) система автоматичного контролю МРМ повинна передавати попередження в пункти управління в разі:

зменшення вихідної потужності нижче 50 % від установленої;

зменшення глибини модуляції до величини менше 50 % від номінальної;

припинення модуляції або маніпуляції.

VII. Загальні вимоги до всебічно направлених азимутальних радіомаяків діапазону ДВЧ

7.1. Всебічно направлені азимутальні радіомаяки діапазону ДВЧ VOR і DVOR (далі - маяки VOR і DVOR) повинні забезпечувати випромінювання радіосигналів, що одержують інформацію про азимут у будь-якій точці зони дії маяка, їх позивні, передачу на борт ПС мовних повідомлень.

7.2. Маяки VOR і DVOR повинні працювати в діапазоні частот 111,975 МГц - 117,975 МГц із розносом частотних каналів 50 кГц.

7.3. Допускається робота маяків VOR і DVOR в діапазоні 108 МГц - 117,975 МГц із розносом частотних каналів 50 кГц.

7.4. Допуск на відхилення несучої частоти каналу від присвоєної повинен становити ±0,002 %.

7.5. Випромінювання радіосигналів маяків VOR і DVOR повинно бути поляризованим у горизонтальній площині.

7.6. Вертикально поляризовані складові випромінювання радіосигналів маяків VOR і DVOR повинні бути менше ніж на 30 дБВ нижчими від горизонтально поляризованих складових частин.

7.7. Погрішність інформації про азимут, виміряна на відстані, що дорівнює приблизно чотирьом довжинам хвиль від центра антенної системи VOR для кутів місця від 0° до 40°, не повинна перевищувати ±2°.

7.8. Погрішність інформації про азимут маяка DVOR у точці на відстані 200 - 300 м від маяка і кута підвищення 3° відносно центру антени, за умови задоволення вимог до місцевості коло маяка, не повинна перевищувати ±1,5°.

7.9. Загальна погрішність азимутальної інформації маяків VOR і DVOR на кутах місця щодо центра антени від 0° до 40° у зоні їх дії, включена до експлуатаційної погрішності вимірювання азимута на борту ПС, не повинна перевищувати ±3° і ±2° відповідно.

7.10. VOR і DVOR повинні забезпечувати вимірювання на борту ПС його магнітного азимута для кутів місця від 0° до 40°.

7.11. Трасове і аеродромне обладнання (випромінювана потужність 100 Вт і 25 Вт відповідно) у межах прямої видимості антен ПС і маяків VOR і DVOR повинно забезпечувати дальність не менше 300 км і 185 км у разі, якщо:

висота екрана - 2,5 м (маяк VOR) і 3,5 м (маяк DVOR);

втрати потужності радіосигналу в антенному кабелі маяка - 7 дБ.

7.12. Напруженість електричного поля (щільність потоку потужності) сигналів маяків VOR і DVOR, необхідна для забезпечення задовільної роботи типової бортової апаратури в межах зони дії маяка, повинна бути не менше 90 мкВ/м (- 107 дБВт/м2).

7.13. Сигнал несучої частоти, прийнятий у будь-якій точці зони дії маяка, повинен бути модульований за амплітудою такими двома сигналами:

піднесучою частотою з постійною амплітудою і частотою 9960 Гц ±100 Гц, модульованою сигналом 30 Гц за частотою з індексом частотної модуляції 16 ±1. Фаза модульованого сигналу частотою 30 Гц маяка VOR не залежить від азимута (опорна фаза). Фаза модульованого сигналу частотою 30 Гц маяка DVOR змінюється разом з азимутом (змінна фаза);

модульованим сигналом 30 Гц. У маяку VOR фаза модульованого сигналу 30 Гц змінюється разом з азимутом (змінна фаза). У маяку DVOR фаза модульованого сигналу 30 Гц не залежить від азимута (опорна фаза).

7.14. Частоти модульованих сигналів зі змінною та опорною фазами повинні становити 30 Гц ±1 %.

7.15. Модуляція несучої повинна здійснюватися піднесучою із частотою 9960 ±100 Гц. Глибина амплітудної модуляції повинна становити 30 ±2 % і регулюватися в межах від 27 до 33 %. Піднесуча повинна бути модульована за частотою сигналом з частотою 30 ±0,3 Гц, і мати індекс модуляції 16 ±1.

7.16. Паразитна амплітудна модуляція, обумовлена гармоніками частоти 9960 Гц, не повинна перевищувати 1 %. Коефіцієнт нелінійних спотворень не повинен перевищувати 3 %.

7.17. Модуляція несучої повинна здійснюватися сигналом 30 ±0,3 Гц. Глибина амплітудної модуляції повинна становити 30 ±2 % і регулюватися в межах від 27 до 33 %.

7.18. Паразитна амплітудна модуляція, обумовлена гармоніками частоти 30 Гц, не повинна перевищувати 1 %. Коефіцієнт нелінійних спотворень не повинен перевищувати 3 %.

7.19. Модуляція несучої маяка VOR повинна здійснюватися сигналом частотою 30 ±0,3 Гц.

7.20. Потужності сигналів з бічними частотами, зміщеними на 30 Гц від частоти несучої, повинні бути достатні для забезпечення глибини просторової амплітудної модуляції несучими сигналами змінної фази, що повинна:

становити 30 ±2 % на кутах підвищення від 0° до 5°;

залишатися в межах 25 - 35 % на кутах підвищення від 5° до 20°;

залишатися в межах 20 - 40 % на кутах підвищення від 20° до 40°.

7.21. Модуляція несучого маяка DVOR повинна здійснюватися сигналом частотою 9960 ±100 Гц.

7.22. Потужності сигналів з бічними частотами, зміщеними на 9960 Гц від частоти несучої, повинні бути достатні для забезпечення глибини просторової амплітудної модуляції несучими сигналами змінної фази, що повинна:

становити 30 ±2 % на кутах підвищення від 0° до 5°;

залишатися в межах 25 - 35 % на кутах підвищення від 5° до 20°;

залишатися в межах 20 - 40 % на кутах підвищення від 20° до 40°.

7.23. Глибина амплітудної модуляції піднесучої маяка VOR не повинна перевищувати 5 %.

7.24. Глибина амплітудної модуляції піднесучої маяка DVOR, обумовленої імітацією обертання антени, не повинна перевищувати 40 % у разі, коли вона вимірюється щонайменше на відстані 300 м від центральної антени маяка.

7.25. Маяк DVOR повинен забезпечити просторову глибину амплітудної модуляції бічних (сигналів із частотами ±9960 Гц) менше 20 % у смузі ±500 Гц у кожний бік від частоти 30 Гц, що перемикається.

Глибина паразитної амплітудної модуляції піднесучої сигналом частотою 60 Гц повинна бути за можливості низькою та не повинна перевищувати 20 %.

7.26. Рівні бічних смуг гармонік складової 9960 Гц випромінюваного сигналу відносно основної гармоніки (за розносу каналів 50 кГц) не повинні перевищувати:

мінус 30 дБ - для 2-ї гармоніки;

мінус 50 дБ - для 3-ї гармоніки;

мінус 60 дБ - для 4-ї гармоніки і вище.

7.27. Маяки VOR і DVOR повинні забезпечувати одночасну передачу сигналу розпізнавання на тій самій несучій частоті, що використовується для забезпечення навігаційної функції. Випромінювання сигналів розпізнавання повинно бути поляризоване в горизонтальній площині. При цьому повинно бути забезпечено чітке, правильне та розбірливе розпізнавання маяка на борту ПС.

7.28. Сигнал розпізнавання повинен передаватися міжнародним кодом Морзе з використанням двох або трьох літер зі швидкістю приблизно 7 слів за хвилину. Сигнал має повторюватися протягом не менше 30 с із рівними інтервалами в межах цього проміжку часу. Частота тонального модульованого сигналу повинна становити 1020 ±50 Гц.

7.29. У маяках VOR і DVOR повинні бути передбачені можливості управління передачею сигналу розпізнавання сигналом синхронізації від обладнання, що взаємодіє з цим маяком.

7.30. Разом із виконанням своєї основної функції маяки VOR і DVOR повинні одночасно забезпечувати канал зв'язку "земля - повітря" на тій самій несучій частоті, що використовується для забезпечення навігаційної функції.

Випромінювання сигналів радіотелефонного зв'язку повинно бути поляризоване в горизонтальній площині.

Канал електрозв'язку призначений для передачі команд диспетчерів ОПР, а також специфічного сигналу виклику, що привертає увагу екіпажу ПС.

7.31. Діапазон переданих звукових частот повинен становити 300 - 3000 Гц.

7.32. Нерівномірність частотної характеристики каналу щодо частоти 1000 Гц не повинна перевищувати 3 дБ у всьому діапазоні 300 - 3000 Гц.

7.33. Радіотелефонний зв'язок не повинен заважати забезпеченню основної навігаційної функції радіомаяка. Під час випромінювання сигналів радіотелефонного зв'язку сигнали розпізнавання не повинні подавлюватися.

7.34. Глибина модуляції несучим сигналом розпізнавання не повинна перевищувати 10 %. При цьому має бути забезпечено чітке, правильне й розбірливе розпізнавання маяка на борту ПС, а також можливість збільшення цієї глибини модуляції до 20 % у випадках, коли не використовується канал зв'язку.

7.35. Глибина модуляції несучим сигналом розпізнавання повинна становити 5 ±1 %, якщо під час виконання своєї основної навігаційної функції маяк DVOR забезпечує канал зв'язку "земля - повітря".

7.36. Пікова глибина модуляції несучими мовними повідомленнями не повинна перевищувати 30 %.

7.37. Управління роботою маяка, а також індикація його стану повинні здійснюватися в дистанційному і місцевому режимах.

7.38. Система автоматичного контролю маяка повинна вимикати комплект апаратури, що відмовив, та вмикати резервний комплект (за його наявності), а також припиняти радіовипромінювання маяка і забезпечувати аварійну сигналізацію в пунктах управління в таких випадках:

зміна більш ніж на ±1° переданої інформації про азимут у точці установлення контрольної антени;

зменшення на 15 % у місці розташування контрольного пристрою складових модуляції рівня напруги радіочастотних сигналів, або піднесучої, або сигналів модуляції за амплітудою із частотою 30 Гц, або тих й інших;

пропадання сигналу розпізнавання;

відмова апаратури контролю.

VIII. Загальні вимоги до всебічно направлених далекомірних радіомаяків діапазону УВЧ (прийомовідповідачів) DME/N

8.1. Всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону УВЧ (прийомовідповідач) DME/N повинен забезпечувати прийом сигналів запиту і випромінювання сигналів відповіді для безперервного визначення на борту ПС похилої дальності від контрольної точки його установлення до ПС.

8.2. Прийомовідповідач повинен забезпечувати роботу в діапазоні частот 960 МГц - 1215 МГц з вертикальною поляризацією на кожному з 252 каналів відповідно до додатка 9 до цих Сертифікаційних вимог. Частоти запиту та відповіді привласнюються з розносом каналів 1 МГц.

8.3. Пропускна здатність прийомовідповідача повинна забезпечувати обслуговування не менше 100 ПС.

8.4. Прийомовідповідач повинен забезпечувати спільну роботу з ILS або з маяком VOR, коли їх функції та функція прийомовідповідача сполучаються для створення єдиного засобу.

8.5. Зона дії прийомовідповідача повинна бути:

у разі взаємодії з маяком VOR - не менше зони дії маяка VOR;

у разі взаємодії з обладнанням ILS - не менше зони дії обладнання ILS.

8.6. Прийомовідповідач повинен передавати сигнал розпізнавання одним із таких способів:

"незалежне" розпізнавання - передача кодованих міжнародним кодом Морзе імпульсів розпізнавання, коли прийомовідповідач не взаємодіє з будь-яким навігаційним засобом або обладнанням точного заходження на посадку ILS;

"взаємодійне" розпізнавання - використовується в разі взаємодії прийомовідповідача з іншим обладнанням, що забезпечує передачу власних сигналів розпізнавання.

8.7. У тих випадках, коли маяк VOR, який взаємодіє з прийомовідповідачем, здійснює радіотелефонний зв'язок, "взаємодійний" сигнал прийомовідповідача не повинен придушуватися.

8.8. Передача сигналів розпізнавання повинна здійснюватися серією спарених імпульсів із частотою повторення 1350 пар за секунду, переданих протягом певного періоду часу, що тимчасово заміняє всі імпульси відповіді, у разі якщо вони також передаються у цей часовий інтервал.

Якщо необхідно зберегти постійний робочий цикл прийомовідповідача через 100 ±10 мкс після передачі кожної пари імпульсів розпізнавання, слід передавати пару імпульсів, що вирівнюють та мають такі самі характеристики, що й імпульси розпізнавання.

8.9. Імпульси відповіді дальності повинні передаватися між періодами часу маніпуляції (час, за який передається знак точки або тире коду Морзе).

8.10. Сигнал "незалежного" розпізнавання повинен передаватися зі швидкістю 6 слів за хвилину та з періодичністю один раз на 40 с. Максимальна тривалість включення на передачу групи розпізнавального коду не повинна перевищувати 5 с, а весь період його передачі не повинен перевищувати 10 с.

Тривалість точки повинна становити від 0,1 с до 0,16 с, тривалість тире - утричі більше за тривалість точки. Пауза між точками та/або тире має дорівнювати тривалості точки ±10 %, а пауза між літерами або цифрами повинна бути не менше тривалості трьох точок.

8.11. Сигнал "взаємодійного" розпізнавання повинен передаватися міжнародним кодом Морзе та синхронізуватися з кодом розпізнавання засобу, що взаємодіє.

Кожний 40-секундний інтервал розділяється на 4 або більше рівних періоди, і сигнал розпізнавання прийомовідповідача повинен передаватися протягом тільки одного періоду, а сигнал розпізнавання засобу, що взаємодіє, - протягом інших періодів.

8.12. Помилка вимірювання дальності, що вноситься прийомовідповідачем DME/N до експлуатаційної помилки вимірювання дальності на борту ПС, не повинна перевищувати 150 м, а в разі взаємодії DME/N з обладнанням ILS - 75 м (якщо ймовірність P = 0,95).

8.13. Допуск на відхилення несучої повинен становити ±0,002 % від значення привласненої частоти.

8.14. Будь-який випромінюваний передавальним пристроєм DME/N імпульс повинен мати такі характеристики:

тривалість імпульсу - 3,5 ±0,5 мкс;

час наростання імпульсу (передній фронт) - не більше 3 мкс;

час спаду імпульсу (задній фронт) - 2,5 - 3,5 мкс;

миттєве значення амплітуди імпульсу не падає нижче 95 % максимальної амплітуди імпульсу в будь-який момент тривалості імпульсу між точками, що позначають 95 % максимального рівня на передньому та задньому фронтах огинаючої імпульсу;

у межах тривалості імпульсу ефективна випромінювана потужність у смузі частот 0,5 МГц із центральною частотою цієї смуги, зміщеної на ±0,8 МГц від значення привласненої частоти каналу, не повинна перевищувати 200 мВт, а в разі зміщення центральної частоти смуги на ±2 МГц від значення привласненої частоти каналу - 2 мВт.

Ефективна випромінювана потужність у смузі частот 0,5 МГц повинна монотонно зменшуватися в міру збільшення величини зміщення центральної частоти від значення привласненої частоти каналу.

Передавальний пристрій повинен вмикатися не раніше ніж за 1 мкс до моменту часу, що відповідає віртуальній вихідній точці, у якій пряма лінія, що проходить через точки, які відповідають 30 і 5 % амплітуди на передньому фронті імпульсу, перетинає вісь, що відповідає нульовому значенню амплітуди.

Миттєва величина амплітуди імпульсу перехідного процесу в цей період не повинна перевищувати 1 % від максимальної амплітуди імпульсу.

8.15. Інтервал між імпульсами, що складають кодові пари, повинен становити:

12 ±0,25 мкс - для каналів X;

30 ±0,25 мкс - для каналів Y.

8.16. Допуск на інтервал між імпульсами варто встановлювати в розмірі ±0,1 мкс.

8.17. Пікова ефективна випромінювана потужність передавального пристрою DME/N повинна бути не менше тієї, яка потрібна для забезпечення пікової імпульсної щільності потужності, мінус 89 дБВт/м2 у будь-якій точці зони дії DME/N.

8.18. Максимальні потужності імпульсів, що утворюють будь-яку імпульсну пару, не повинні відрізнятися більше ніж на 1 дБ.

8.19. Пропускна здатність передавального пристрою щодо відповіді дальності повинна забезпечувати безперервну передачу 2700 ±90 пар імпульсів за секунду.

8.20. Передавальний пристрій повинен працювати зі швидкістю передачі, включаючи невпорядковано розподілені імпульсні пари та імпульсні пари відповіді дальності, не менше 700 імпульсних пар за секунду, виключаючи час розпізнавання. Мінімальна швидкість передачі повинна бути якнайближче до швидкості 700 пар імпульсів за секунду.

8.21. Номінальна величина затримки відповіді прийомовідповідача на запит має становити:

50 мкс - для каналів режиму X;

56 мкс - для каналів режиму Y.

8.22. В інтервалах між передачею окремих імпульсів рівень паразитної потужності в будь-якому неробочому каналі повинен бути більше ніж на 80 дБ нижчим від пікового рівня потужності імпульсів у робочому каналі.

8.23. На всіх частотах від 10 МГц до 1800 МГц, крім смуги частот від 960 МГЦ до 1215 МГц, паразитне випромінювання передавального пристрою не має перевищувати мінус 40 дБ у будь-якому 1 кГц інтервалі ширини смуги пропускання приймального пристрою.

8.24. Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність гармоніки несучої частоти в будь-якому робочому каналі DME/N не повинна перевищувати мінус 10 дБмВт.

8.25. Робочою частотою приймального пристрою повинна бути частота запиту, що відповідає привласненому робочому каналу DME/N. Допуск на відхилення частоти приймального пристрою повинен становити ±0,002 % від значення привласненої частоти.

8.26. Чутливість приймального пристрою повинна бути такою, щоб за відсутності всіх імпульсних пар запиту, крім тих, які необхідні для вимірювання чутливості приймального пристрою, забезпечувалося спрацьовування прийомовідповідача з ефективністю не менше 70 % при щільності потоку пікової потужності мінус 103 дБВт/м2.

8.27. Характеристики приймального пристрою повинні зберігатися під час зміни щільності потужності сигналу запиту біля антени прийомовідповідача в межах:

від мінус 103 до мінус 22 дБВт/м2 - у разі взаємодії DME/N з ILS;

від мінус 103 до мінус 35 дБВт/м2 - у разі застосування з іншою метою.

8.28. Чутливість приймального пристрою не повинна змінюватися більше ніж на 1 дБ у разі:

зміни його навантаження від 0 до 90 % максимальної швидкості передачі;

зміни інтервалу між імпульсами в імпульсній парі на ±1 мкс від номінального значення.

8.29. У разі якщо навантаження прийомовідповідача перевищує 90 % максимального значення швидкості передачі, необхідно передбачати автоматичне зменшення чутливості приймального пристрою для обмеження числа відповідей прийомовідповідача. Діапазон регульованого зниження чутливості має становити принаймні 50 дБ.

8.30. Для забезпечення 90 % максимальної швидкості передачі, коли значення щільності імпульсної потужності сигналів запиту становить мінус 103 дБВт/м2, імпульсні пари, викликані шумом приймального пристрою, не повинні приводити до підвищення швидкості передачі відповідних імпульсів більше ніж на 5 %.

8.31. Ширина смуги пропускання частот приймального пристрою повинна бути достатньою для забезпечення відповідної зони дії, зазначеної в пункті 8.29 цього розділу, під час роботи зі стандартними імпульсами запиту.

Мінімально допустима ширина смуги частот приймального пристрою повинна бути такою, щоб під час додавання відхилень частот приймального пристрою та частоти сигналу запиту дальності на ±100 кГц рівень чутливості прийомовідповідача не знижувався більше ніж на 3 дБ.

8.32. Прийомовідповідач не повинен запускатися сигналами запиту дальності, зміщеними більше ніж на 900 кГц щодо привласненої частоти каналу та із щільністю потужності, що виходить за межі, зазначені в пункті 8.29 цього розділу.

8.33. Сигнали, що надходять на проміжній частоті приймального пристрою, повинні придушуватися не менше ніж на 80 дБ.

8.34. Паразитні сигнали відповіді в діапазоні частот 960 - 1215 МГц і сигнали на дзеркальних частотах несучої повинні придушуватися не менше ніж на 75 дБ.

8.35. Паразитне випромінювання від будь-якої частини приймального пристрою або пов'язаних з ним схем має відповідати вимогам, викладеним у пунктах 8.22 і 8.23 цього розділу.

8.36. Приймальний пристрій повинен відновлювати працездатність через 8 мкс після прийому сигналу, амплітуда якого перевищує на 60 дБ мінімальний рівень чутливості, за умови, що рівень корисного сигналу лежить у межах 3 дБ від величини, що відповідає відсутності сигналу.

8.37. Дешифратор приймального пристрою прийомовідповідача повинен подавити кодову пару запитувача з інтервалом між імпульсами пари, що відрізняється на ±2 мкс або більше від номінального, і з кожним за величиною рівнем сигналу, зазначеним у пункті 8.29 цього розділу. При цьому швидкість передачі прийомовідповідача не повинна перевищувати значення, отриманого в разі відсутності імпульсів запиту.

8.38. Приймальний пристрій повинен запиратися на час не більше 60 мкс після декодування дійсного запиту.

Повинна бути передбачена можливість збільшення часу запирання (періоду безпосередньо після декодування дійсного запиту, протягом якого прийняті запити не призведуть до підготовки відповіді) приймального пристрою в особливих випадках для забезпечення подавлення перевідбитих сигналів.

8.39. Система автоматичного контролю прийомовідповідача повинна протягом не більше 10 с вимикати комплект апаратури, що відмовив, та вмикати резервний комплект (у разі його наявності), а також припиняти радіовипромінювання та забезпечувати аварійну сигналізацію в пунктах управління в таких випадках:

затримка імпульсів запиту в DME/N змінилася більше ніж на ±1 мкс (навігація) і ±0,5 мкс (посадка);

часовий інтервал між імпульсами відповіді дальності змінився більше ніж на ±1 мкс;

випромінювана прийомовідповідачем потужність зменшилася на 3 дБВт і більше;

сталася відмова апаратури контролю.

8.40. Контрольний пристрій в пункті управління повинен забезпечувати спрацювання відповідної аварійної сигналізації за таких умов:

зменшення вихідної потужності прийомовідповідача на 3 дБ і більше;

зменшення мінімального рівня чутливості приймального пристрою прийомовідповідача на 6 дБ і більше (у разі якщо це не обумовлено дією схеми автоматичного зниження підсилення приймального пристрою);

інтервал між першим і другим імпульсами відповідної імпульсної пари прийомовідповідача відрізняється від звичайної величини, зазначеної в пункті 8.15 цього розділу, на 1 мкс або більше;

зміна частот приймального та передавального пристроїв прийомовідповідача, що приводить до використання частот, які виходять за межі діапазону управління еталонними схемами (якщо робочі частоти не задаються безпосередньо кварцовою стабілізацією).

8.41. Частота запуску прийомовідповідача не повинна перевищувати 120 разів за секунду ні для цілей контролю, ні для цілей автоматичного регулювання частоти, ні для того та іншого разом.

IX. Загальні вимоги до приводних радіостанцій

9.1. Приводна ненаправлена радіостанція повинна забезпечувати випромінювання радіосигналів для одержання на борту ПС визначень курсових кутів радіостанцій, прослуховування сигналів розпізнавання, а також передачі мовних повідомлень каналом "земля - повітря".

9.2. Погрішність ПРС, яка включається до сумарної погрішності визначених на борту ПС визначень курсових кутів, не повинна перевищувати ±5°.

9.3. ПРС повинна забезпечувати передачу радіотелефонних сигналів на борт ПС на тій самій частоті несучої, яка використовується для забезпечення навігаційної функції.

Канал авіаційного електрозв'язку призначено для передачі команд диспетчерів органів ОПР, а також подання специфічного сигналу виклику, що привертає увагу екіпажу.

9.4. Радіотелефонний зв'язок не повинен заважати забезпеченню навігаційної функції радіостанції. Під час випромінювання сигналів радіотелефонного зв'язку сигнали розпізнавання не повинні передаватися.

9.5. Зона дії ПРС повинна становити не менше 50 км для забезпечення польотів у районі аеродрому та не менше 150 км для забезпечення польотів по трасах.

9.6. Зона дії ДПРМ має становити не менше 150 км.

9.7. Радіостанція повинна забезпечувати роботу в діапазоні частот 190 - 1750 кГц. Допускається використання діапазону частот 150 - 1750 кГц.

9.8. Допуск на відхилення несучої частоти радіостанції має становити ±0,01 %. Для радіостанцій, випромінювана потужність яких перевищує 200 Вт і які працюють на частотах вище 1606,5 кГц, допуск щодо частоти повинен становити ±0,005 %.

9.9. Радіостанція повинна передавати випромінювання класів A2A (передача сигналу розпізнавання) і A3E (забезпечення повітряного авіаційного радіозв'язку). При цьому має бути забезпечено передачу сигналу розпізнавання або радіотелефонних сигналів без розриву несучої.

9.10. Для розпізнавання використовуються частоти модульованого тонального сигналу, які становлять 1020 ±50 Гц і 400 ±25 Гц.

9.11. Діапазон частот переданого мовного сигналу або сигналу виклику повинен становити 300 - 3000 Гц.

9.12. Глибина модуляції несучої сигналом розпізнавання та мовним сигналом має становити не нижче 85 % і 50 % відповідно.

9.13. Сумарна глибина модуляції несучої небажаними низькочастотними сигналами не повинна перевищувати 5 %.

9.14. Сигнал розпізнавання повинен передаватися міжнародним кодом Морзе у вигляді однієї з трьох літер зі швидкістю приблизно 7 слів за хвилину. Сигнал розпізнавання повинен передаватися автоматично кожні 10 - 30 с рівними інтервалами в межах цього періоду часу.

9.15. Управління роботою ПРС, а також індикація її стану мають здійснюватися в дистанційному та місцевому режимах.

9.16. Система автоматичного контролю ПРС повинна протягом не більше 2 с вимикати комплект апаратури, що працює, та вмикати резервний комплект (за його наявності), припиняти радіовипромінювання радіостанції в разі відмови комплекту(ів), а також забезпечувати аварійну сигналізацію в пунктах управління у разі:

зменшення потужності випромінювання несучої частоти більше ніж на 50 % від установленої;

зменшення глибини модуляції більше ніж на 50 %;

припинення передачі сигналу розпізнавання;

несправності або відмови самого контрольного пристрою.

X. Загальні вимоги до автоматичних радіопеленгаторів

10.1. АРП має забезпечувати стійке пеленгування сигналів бортових радіостанцій з тривалістю передачі не менше 1 с.

10.2. Робочі частоти АРП повинні перебувати в діапазоні 118 - 137 МГц.

10.3. Дальність пеленгування ПС, обладнаного радіостанцією потужністю 5 Вт, повинна становити не менше:

на висоті 1000 м - 80 км;

на висоті 3000 м - 150 км.

У разі якщо кут закриття дорівнює нулю, ці дальності збільшуються до 100 км і 180 км відповідно.

10.4. Середньоквадратична погрішність пеленгування за індикатором АРП на робочому місці диспетчера органу ОПР не повинна перевищувати 1,5°.

10.5. Зона дії АРП у вертикальній площині має становити не менше 45°.

10.6. АРП має забезпечувати можливість трансляції пеленгаційної інформації на винесений індикатор (модуль індикації) проводовими лініями або каналами авіаційного електрозв'язку на відстань до 10 км.

10.7. Управління роботою АРП має здійснюватися в дистанційному та місцевому режимах.

10.8. Автоматична система контролю повинна забезпечувати контроль працездатності АРП і передавання до пункту управління інформації про його технічний стан.

XI. Загальні вимоги до оглядових радіолокаторів - аеродромних

11.1. ОРЛ-А повинен забезпечувати одержання та трансляцію на робочі місця диспетчерів органів ОПР радіолокаційної інформації про місцезнаходження ПС у повітряному просторі району аеродрому.

11.2. ОРЛ-А має працювати в дециметровому діапазоні хвиль (23 см або 10 см).

11.3. ОРЛ-А повинен забезпечувати роботу в пасивному режимі та в режимі "СДЦ".

11.4. Зона дії ОРЛ-А, у разі якщо кути закриття дорівнюють нулю, ймовірність виявлення не гірше 0,8 для ПС із ефективною поверхнею відбиття 15 м2 та ймовірність хибних тривог за власними шумами приймального пристрою не перевищує 10-6, визначається такими параметрами:

кут огляду в горизонтальній площині - 360°;

мінімальний кут місця - не більше 0,5°;

максимальний кут місця - не менше 20°;

мінімальна дальність виявлення ПС - не більше 1,5 км;

максимальна дальність - не менше 100 км;

максимальна висота - 6000 м.

Для ОРЛ-А, які використовуються в аеродромних АС КПР, максимальна дальність дії має становити не менше 160 км, а мінімальна - не більше 2 км.

11.5. Для ОРЛ-А, які використовуються в аеродромних АС КПР, максимальний кут місця має становити не менше 45°.

11.6. Період відновлення радіолокаційної інформації не повинен перевищувати 6 с.

11.7. Точнісні характеристики ОРЛ-А повинні бути не гірше:

за дальністю:

2 % від відстані до цілі або 150 м (береться більша величина) на екрані винесеного індикатора кругового огляду (ВІКО) ОРЛ-А без цифрової обробки інформації;

150 м і 200 м (середньоквадратична помилка після цифрової обробки інформації), якщо максимальна дальність становить 100 км і 160 км відповідно;

за азимутом:

±2° (на екрані ВІКО ОРЛ-А без цифрової обробки інформації);

0,4° (середньоквадратична помилка після цифрової обробки інформації).

Зазначені характеристики є сумарними, оскільки враховують параметри обладнання та засобів відображення інформації.

11.8. Роздільна здатність ОРЛ-А повинна бути не гірше:

за дальністю - 1 % від відстані до цілі або 230 м (береться більша величина);

за азимутом - 7°.

Зазначені характеристики є сумарними, оскільки враховують параметри обладнання та засобів відображення інформації.

11.9. У разі наявності в складі ОРЛ-А обчислювальної техніки має бути забезпечено захист програмної та оперативної інформації від несанкціонованого доступу.

11.10. Апаратура управління повинна забезпечувати дистанційне та місцеве управління роботою ОРЛ-А.

11.11. Система автоматичного контролю повинна забезпечувати контроль працездатності радіолокатора і передавання до пункту управління інформації про його технічний стан.

11.12. Щільність потоку потужності НВЧ-випромінювань біля шаф ОРЛ-А не повинна перевищувати 25 мкВт/см2.

11.13. Вторинний канал ОРЛ-А повинен відповідати вимогам пунктів 13.1 - 13.17 розділу XIII цих Сертифікаційних вимог.

11.14. Імовірність об'єднання інформації первинного та вторинного каналів на виході ОРЛ-А не повинна перевищувати 0,9.

XII. Загальні вимоги до оглядових радіолокаторів - трасових

12.1. ОРЛ-Т має забезпечувати виявлення та визначення координат місцезнаходження ПС.

12.2. ОРЛ-Т повинен працювати в дециметровому діапазоні хвиль (23 см або 10 см).

12.3. Зона дії ОРЛ-Т у разі, якщо кути закриття дорівнюють нулю, ймовірність виявлення не гірше 0,8 для ПС із ефективною поверхнею відбиття 15 м2 та ймовірністю хибних тривог за власними шумами приймального пристрою становить 10-6, визначається такими параметрами:

кут огляду в горизонтальній площині - 360°;

мінімальний кут місця - не більше 0,5°;

максимальний кут місця - не менше 20°;

мінімальна дальність - не більше 5,0 км;

максимальна дальність - не менше 350 км;

максимальна висота - 20000 м.

12.4. Максимальний кут місця повинен становити не менше 40°.

12.5. Період відновлення радіолокаційної інформації повинен становити 20 с або 10 с.

12.6. Середньоквадратична помилка не повинна перевищувати 1000 м (300 м на виході АПОІ) за дальністю і 1° (0,25° на виході АПОІ) за азимутом.

12.7. Роздільна здатність має становити не гірше 1000 м за дальністю і 1,3° за азимутом.

12.8. Кількість хибних тривог за огляд від усіх видів ненавмисних завад не повинна перевищувати 20.

12.9. Система автоматичного контролю ОРЛ-Т повинна передавати до пункту управління інформацію про його технічний стан.

12.10. Апаратура управління повинна забезпечувати дистанційне та місцеве управління роботою ОРЛ-Т.

12.11. У разі наявності у складі ОРЛ-Т обчислювальної техніки має бути забезпечено захист програмної та оперативної інформації від несанкціонованого доступу.

12.12. Щільність потоку потужності НВЧ-випромінювань шаф ОРЛ-Т не повинна перевищувати 25 мкВт/см2.

12.13. В ОРЛ-Т повинна бути передбачена можливість установлення пристроїв, що забезпечують облік часу перебування його в робочому стані.

12.14. Вторинний канал ОРЛ-Т (за його наявності) повинен відповідати вимогам пунктів 13.1 - 13.17 розділу XIII цих Сертифікаційних вимог.

12.15. Імовірність об'єднання інформації первинного каналу та вторинного каналу (за його наявності) на виході ОРЛ-Т повинна бути не менше 0,95.

XIII. Загальні вимоги до вторинних оглядових радіолокаторів

13.1. ВОРЛ має забезпечувати визначення координат та одержання додаткової інформації від ПС, обладнаних відповідачами.

13.2. Період оновлення радіолокаційної інформації ВОРЛ не повинен перевищувати 6 с для аеродромного і 10 с для трасового радіолокатора.

13.3. Зона дії ВОРЛ у разі, якщо кути закриття дорівнюють нулю, ймовірність виявлення ПС у зоні огляду не менше 0,9 і ймовірності хибних тривог за власними шумами приймального пристрою не перевищують 10-6, визначається такими параметрами:

кут огляду в горизонтальній площині - 360°;

мінімальний кут місця - не більше 0,5°;

максимальний кут місця - не менше 45°;

мінімальна дальність - не більше 1,5 або 2 км, якщо максимальна дальність становить 160 і 350 км відповідно;

максимальна дальність - 160 км (аеродромний) і 350 км (трасовий);

максимальна висота - 6000 м (аеродромний) і 20000 м (трасовий).

13.4. Несучі частоти сигналів запиту і подавлення на запит мають становити 1030 ±0,2 МГц і не повинні відрізнятися одна від одної більше ніж на 0,2 МГц.

13.5. ВОРЛ забезпечує прийом і обробку сигналів на частотах 1090 ±3 МГц і 740 ±1,8 МГц відповідно.

13.6. Сигнал запиту повинен складатися з двох основних імпульсів P1 і P3 та імпульсу подавлення P2, переданого вслід за першим імпульсом P1. Інтервал між імпульсами P1 і P2 повинен становити 2,0 ±0,15 мкс.

13.7. Інтервал між імпульсами P1 і P3 повинен відповідати:

а) для роботи з використанням несучої частоти сигналів відповіді, яка дорівнює 1090 ±3 МГц:

режим А - 8 ±0,2 мкс;

режим С - 21 ±0,2 мкс;

б) для роботи з використанням несучої частоти сигналів відповіді, яка дорівнює 740 ±1,8 МГц:

режим БН - 9,4 ±0,2 мкс;

режим В - 14,0 ±0,2 мкс.

13.8. Тривалість імпульсів P1, P2 і P3, вимірювана на рівні 0,5 від амплітуди на фронті та спаді імпульсів, має дорівнювати 0,8 ±0,1 мкс.

13.9. Повинно забезпечуватись подавлення сигналів бокових пелюсток за запитом та відповіддю.

13.10. Максимальна частота повторення сигналів запиту не повинна перевищувати 450 Гц.

13.11. Якщо на одному азимуті перебувають два ПС, імовірність одержання достовірної додаткової інформації становить не менше 0,9, коли відстань між ПС коливається в межах від 4 до 50 км, і не менше 0,98, коли відстань між ПС перевищує 50 км.

13.12. Точність вимірювання дальності (середньоквадратична помилка) на виході радіолокатора після цифрової обробки повинна бути не гірше:

для звичайних ВОРЛ - 250 м;

для моноімпульсних ВОРЛ - 100 м.

13.13. Точність вимірювання азимута (середньоквадратична помилка) на виході радіолокатора після цифрової обробки повинна бути не гірше:

для звичайних ВОРЛ - 15ў (секунд);

для моноімпульсних ВОРЛ - 8ў (секунд).

13.14. Роздільна здатність ВОРЛ після цифрової обробки повинна бути не гірше:

для звичайних ВОРЛ:

за дальністю - 1000 м;

за азимутом - 5°;

для моноімпульсних ВОРЛ:

за дальністю - 400 м;

за азимутом - 1,5°.

13.15. Імовірність видачі помилкових відміток від ПС із додатковою інформацією або відміток від ПС із помилковою додатковою інформацією не повинна перевищувати 10-3, якщо два ПС перебувають на одному азимуті та відстань між ними не перевищує 4 км.

13.16. ВОРЛ не повинен затримувати інформацію під час її обробки більше ніж на 0,5 часу огляду радіолокатора.

13.17. Робочий режим ВОРЛ має установлюватися протягом не більше ніж 120 с.

13.18. Система автоматичного контролю ВОРЛ повинна передавати до пункту управління інформацію щодо його технічного стану.

13.19. Щільність потоку потужності НВЧ-випромінювань біля шаф ВОРЛ не повинна перевищувати 25 мкВт/см2.

XIV. Загальні вимоги до посадкових радіолокаторів

14.1. ПРЛ має забезпечувати подавання на робочі місця диспетчерів органів ОПР радіолокаційної інформації про місцезнаходження ПС із ефективною поверхнею відбиття 15 м2 і більше відносно лінії курсу і глісади в секторах:

за азимутом - не менше 20°;

за кутом місця - не менше 7° на відстані не менше 17 км від антени з імовірністю виявлення 0,9.

Для ПС із ефективною поверхнею відбиття менше 15 м2 дальність дії ПРЛ може бути зменшена до 15 км.

14.2. ПРЛ повинен працювати в сантиметровому діапазоні хвиль (3 см).

14.3. Інформація на виході приймального пристрою ПРЛ повинна оновлюватися щосекунди.

14.4. Погрішність у визначенні відхилення ПС від лінії курсу не повинна перевищувати 0,6 % відстані від антени радіолокатора до ПС плюс 10 % фактичного лінійного відхилення від лінії курсу або 9 м (береться більша величина).

14.5. Роздільна здатність ПРЛ за азимутом не повинна перевищувати 1,2°. ПРЛ має бути настроєно таким чином, щоб помилка відмітки на індикаторі в точці приземлення не перевищувала 0,3 % відстані від антени ПРЛ або 4,5 м (береться більша величина).

14.6. Погрішність у визначенні відхилення ПС від номінальної лінії глісади не повинна перевищувати 0,4 % відстані від антени ПРЛ до ПС плюс 10 % фактичного лінійного відхилення від номінальної лінії глісади або 6 м (береться більша величина).

14.7. Роздільна здатність ПРЛ за кутом місця не повинна перевищувати 0,6°. ПРЛ має бути настроєно таким чином, щоб помилка відмітки на індикаторі в точці приземлення не перевищувала 0,2 % відстані від антени ПРЛ або 3 м (береться більша величина).

14.8. Допустима погрішність індикації відстані від ПС до точки перетинання глісади з горизонтальною площиною, що проходить через поріг ЗПС, не повинна перевищувати 30 м плюс 3 % відстані від ПС до точки приземлення.

Роздільна здатність ПРЛ за дальністю не повинна перевищувати 120 м.

14.9. У ПРЛ має передбачатися можливість подавлення сигналів від нерухомих цілей, місцевих предметів і метеоутворень.

14.10. Максимальна кількість хибних тривог за огляд від усіх видів ненавмисних завад не повинна перевищувати 5.

14.11. Система автоматичного контролю ПРЛ повинна передавати до пункту управління інформацію про його технічний стан.

XV. Загальні вимоги до радіолокаційних комплексів

15.1. Первинний радіолокатор ТРЛК повинен відповідати вимогам пунктів 11.1 - 11.9 розділу XI цих Сертифікаційних вимог, а АРЛК - вимогам пунктів 11.1 - 11.8 розділу XI цих Сертифікаційних вимог.

15.2. Вторинний радіолокатор ТРЛК повинен відповідати вимогам пунктів 13.1 - 13.17 розділу XIII цих Сертифікаційних вимог.

15.3. Інформація, а також програмне забезпечення РЛК повинні бути захищені від несанкціонованого доступу.

15.4. Імовірність об'єднання первинної та вторинної інформації на виході РЛК має становити не менше 0,95 для ТРЛК і 0,9 для АРЛК.

15.5. Щільність потоку потужності НВЧ-випромінювань біля шаф РЛК не повинна перевищувати 25 мкВт/см2.

15.6. Апаратура управління повинна забезпечувати місцеве та дистанційне управління роботою РЛК.

15.7. Система автоматичного контролю РЛК повинна передавати до пункту управління інформацію про його технічний стан.

XVI. Загальні вимоги до радіолокаційних станцій огляду льотного поля

16.1. РЛС ОЛП має забезпечувати виявлення ПС і транспортних засобів з ефективною поверхнею відбиття не менше 1 м2, що перебувають на ЗПС або рульовій доріжці зі штучним покриттям, з імовірністю не гірше 0,9, коли імовірність хибних тривог за власними шумами приймача не перевищує 10-6.

16.2. РЛС ОЛП повинна працювати в діапазоні хвиль від 0,8 см до 3,2 см.

16.3. Період оновлення радіолокаційної інформації РЛС ОЛП не повинен перевищувати 1,1 с.

16.4. Зона дії РЛС ОЛП у горизонтальній площині має становити 90 - 5000 м, коли інтенсивність опадів становить 16 мм/год, при цьому кут огляду повинен дорівнювати 360°.

Допускається секторний режим роботи РЛС ОЛП.

16.5. Середньоквадратична похибка вимірювання координат у масштабі 2 км не повинна перевищувати 10 м за дальністю та 0,2° за азимутом.

16.6. Роздільна здатність за дальністю та азимутом в режимі роботи індикатора кругового огляду на масштабі 2 км повинна бути не гірше 15 м.

16.7. РЛС ОЛП повинна мати апаратуру обробки та відображення радіолокаційної інформації.

16.8. Апаратура обробки та відображення радіолокаційної інформації РЛС ОЛП (за її наявності) має забезпечувати:

подавлення небажаних відбитків від об'єктів у заданих зонах;

картографування геометричних обрисів та об'єктів аеродрому;

плавну зміну масштабу зображення від 100 - 5000 м та зміщення центру;

відображення інформації на кольорових моніторах з діагоналлю екрана не менше 43 см та роздільною здатністю не менше 1280 х 1024 пікселів;

спостереження на екранах моніторів обстановки на льотному полі в умовах освітлення у площині екрана до 350 люкс;

автоматичне та ручне введення у супровід цілей у заданих зонах супроводу;

ручне скинення із супроводу цілей;

сигналізацію щодо зайнятості ВПС;

окреме регулювання яскравості символів цілей та відображення підстилаючої поверхні;

можливість синтезованого відображення картографічної інформації із можливістю незалежного регулювання яскравості та автоматичного збереження картографічної інформації в разі зміни масштабу та зміщення зображення;

відображення інформації не менше ніж на двох терміналах із незалежною зміною масштабу та зміщення центру;

автоматичну реєстрацію радіолокаційної інформації.

16.9. Інформація, а також програмне забезпечення РЛС ОЛП повинні бути захищені від несанкціонованого доступу.

16.10. Система автоматичного контролю РЛС ОЛП повинна передавати до пункту управління інформацію про її технічний стан.

XVII. Загальні вимоги до апаратури первинної обробки інформації

17.1. АПОІ має обробляти інформацію від аеродромних і трасових оглядових радіолокаторів, вторинних радіолокаторів і сполучатися з існуючими системами відображення інформації.

17.2. АПОІ повинна забезпечувати обробку всієї інформації в зоні дії радіолокатора.

17.3. АПОІ повинна усувати несинхронні завади.

Перевірка здійснюється у разі, якщо відношення сигнал/шум на вході АПОІ становить 3 дБВт і кількість імпульсів у пакеті не менше 10.

17.4. Імовірність виявлення цілі має становити не менше 0,9, коли імовірність хибних тривог за власними шумами приймальних пристроїв становить 10-6.

Перевірка здійснюється у разі, якщо відношення сигнал/шум на вході АПОІ становить 3 дБВт і кількість імпульсів у пакеті не менше 10.

17.5. Імовірність дроблення не повинна перевищувати 0,01.

Перевірка здійснюється у разі, якщо відношення сигнал/шум на вході АПОІ становить 3 дБВт і кількість імпульсів у пакеті не менше 10.

17.6. Середньоквадратична помилка визначення координат цілі не повинна перевищувати:

у первинному каналі:

за дальністю - тривалості зондувального імпульсу;

за азимутом - 2 кутових дискрети;

у вторинному каналі:

за дальністю - 250 м;

за азимутом - 0,25°.

17.7. Імовірність утворення в АПОІ єдиної координатної помилки первинного та вторинного каналів не менше 0,95.

17.8. Імовірність видачі каналом ВОРЛ помилкових відміток від ПС із додатковою інформацією або відміток від ПС із помилковою додатковою інформацією не повинна перевищувати 10-6, коли відстань між цілями перевищує величини роздільної здатності РЛС.

17.9. Максимальне число хибних тривог за огляд від усіх видів ненавмисних завад не повинно перевищувати:

у первинному каналі - 20 для трасових, 10 для аеродромних радіолокаторів;

у вторинному каналі - 1.

17.10. АПОІ не повинна затримувати інформацію під час її обробки більше ніж на 0,5 часу огляду радіолокатора.

17.11. Інформація, а також програмне забезпечення АПОІ повинні бути захищені від несанкціонованого доступу.

17.12. Система автоматичного контролю АПОІ повинна передавати до пункту управління інформацію щодо її технічного стану.

 

Голова Державної
авіаційної служби України
 

А. Колісник 

 

Перелік експлуатаційно-технічної документації на наземні засоби РТЗ

Експлуатаційно-технічна документація на наземні засоби РТЗ повинна містити:

керівництво з експлуатації;

інструкцію з монтажу, пуску та регулювання;

формуляр;

відомість ЗІП;

відомість експлуатаційних документів.

1. Для будь-якого наземного засобу РТЗ допускається об'єднання експлуатаційно-технічної документації в єдиний документ.

2. Відомість експлуатаційно-технічної документації повинна складатися на засоби, до комплекту експлуатаційних документів яких, крім цієї відомості, входять два й більше самостійних (необ'єднаних) експлуатаційних документів.

3. За бажанням розробника до складу експлуатаційної документації можуть включатися: каталог деталей і складальних одиниць, норми витрат запасних частин, норми витрат матеріалів, навчально-технічні плакати тощо.

4. Експлуатаційно-технічна документація (керівництво з експлуатації та формуляр) повинна містити основні метрологічні характеристики і вказівки про періодичність і методи перевірки тих типів засобів, які використовуються для вимірювання.

 

Робочі частоти КРМ і ГРМ

КРМ, МГц 

ГРМ, МГц 

КРМ, МГц 

ГРМ, МГц 

108,1 

334,7 

110,1 

334,4 

108,15 

334,55 

110,15 

334,25 

108,3 

334,1 

110,3 

335,0 

108,35 

333,95 

110,35 

334,85 

108,5 

329,9 

110,5 

329,6 

108,55 

329,75 

110,55 

329,45 

108,7 

330,5 

110,7 

330,2 

108,75 

330,35 

110,75 

330,05 

108,9 

329,3 

110,9 

330,8 

108,95 

329,15 

110,95 

330,65 

109,1 

331,4 

111,1 

331,7 

109,15 

331,25 

111,15 

331,55 

109,3 

332,0 

111,3 

332,3 

109,35 

331,85 

111,35 

332,15 

109,5 

332,6 

111,5 

332,9 

109,55 

332,45 

111,55 

332,75 

109,7 

333,2 

111,7 

333,5 

109,75 

333,05 

111,75 

333,35 

109,9 

333,8 

111,9 

331,1 

109,95 

333,65 

111,95 

330,95 

 

Зона дії КРМ у горизонтальній площині

 

 

Зона дії КРМ у вертикальній площині

 

 

Допустимі амплітуди викривлень ліній курсу та глісади для КРМ та ГРМ ILS I категорії

 

 

 

Допустимі амплітуди викривлень ліній курсу та глісади для КРМ та ГРМ ILS II та III категорій

 

 

Зона дії ГРМ у горизонтальній площині

 

 

Зона дії ГРМ у вертикальній площині

 

 

Організація і спарювання каналів DME/VOR, DME/ILS/MLS, DME/MLS

Спарювання каналів 

Параметри DME 

канал
DME 

частота
VOR/

ILS 

частота

 
ILS 

канал
MLS 

запит 

відповідь 

частота 

імпульсні коди 

частота 

імпульсні коди 

DME/N 

режим IA 

DME/P FA 

N каналу 

МГц 

МГц 

N каналу 

МГц 

мкс 

мкс 

мкс 

МГц 

мкс 

10 

*1X 

1025 

12 

962 

12 

**1Y 

1025 

36 

1088 

30 

*2X 

1026 

12 

963 

12 

**2Y 

1026 

36 

1089 

30 

*3X 

1027 

12 

964 

12 

**3Y 

1027 

36 

1090 

30 

*4X 

1028 

12 

965 

12 

**4Y 

1028 

36 

1091 

30 

*5X 

1029 

12 

966 

12 

**5Y 

1029 

36 

1092 

30 

*6X 

1030 

12 

967 

12 

**6Y 

1030 

36 

1093 

30 

*7X 

1031 

12 

968 

12 

**7Y 

1031 

36 

1094 

30 

*8X 

1032 

12 

969 

12 

**8Y 

1032 

36 

1095 

30 

*9X 

1033 

12 

970 

12 

**9Y 

1033 

36 

1096 

30 

*10X 

1034 

12 

971 

12 

**10Y 

1034 

36 

1097 

30 

*11X 

1035 

12 

972 

12 

**11Y 

1035 

36 

1098 

30 

*12X 

1036 

12 

973 

12 

**12Y 

1036 

36 

1099 

30 

*13X 

1037 

12 

974 

12 

**13Y 

1037 

36 

1100 

30 

*14X 

1038 

12 

975 

12 

**14Y 

1038 

36 

1101 

30 

*15X 

1039 

12 

976 

12 

**15Y 

1039 

36 

1102 

30 

*16X 

1040 

12 

977 

12 

**16Y 

1040 

36 

1103 

30 

***17X 

108.00 

1041 

12 

978 

12 

17Y 

108.05 

5043.0 

540 

1041 

36 

36 

42 

1104 

30 

17Z 

5043.3 

541 

1041 

21 

27 

1104 

15 

18X 

108.10 

5031.0 

500 

1042 

12 

12 

18 

979 

12 

18W 

5031.3 

501 

1042 

24 

30 

979 

24 

18Y 

108.15 

5043.6 

542 

1042 

36 

36 

42 

1105 

30 

18Z 

5043.9 

543 

1042 

21 

27 

1105 

15 

19X 

108.20 

1043 

12 

980 

12 

19Y 

108.25 

5044.2 

544 

1043 

36 

36 

42 

1106 

30 

19Z 

5044.5 

545 

1043 

21 

27 

1106 

15 

20X 

108.30 

5031.6 

502 

1044 

12 

12 

18 

981 

12 

20W 

5031.9 

503 

1044 

24 

30 

981 

24 

20Y 

108.35 

5043.8 

546 

1044 

36 

36 

42 

1107 

30 

20Z 

5045.1 

547 

1044 

21 

27 

1107 

15 

21X 

108.40 

1045 

12 

982 

12 

21Y 

108.45 

5045.4 

548 

1045 

36 

36 

42 

1108 

30 

21Z 

5045.7 

549 

1045 

21 

27 

1108 

15 

22X 

108.50 

5032.2 

504 

1046 

12 

12 

18 

983 

12 

22W 

5032.5 

505 

1046 

24 

30 

983 

24 

22Y 

108.55 

5046.0 

550 

1046 

36 

36 

42 

1109 

30 

22Z 

5046.3 

551 

1046 

21 

27 

1109 

15 

23X 

108.60 

1047 

12 

984 

12 

23Y 

108.65 

5046.6 

552 

1047 

36 

36 

42 

1110 

30 

23Z 

5046.9 

553 

1047 

21 

27 

1110 

15 

24X 

108.70 

5032.8 

506 

1048 

12 

12 

18 

985 

12 

24W 

5033.1 

507 

1048 

24 

30 

985 

24 

24Y 

108.75 

5047.2 

554 

1048 

36 

36 

42 

1111 

30 

24Z 

5047.5 

555 

1048 

21 

27 

1111 

15 

25X 

108.80 

1049 

12 

986 

12 

25Y 

108.85 

5047.8 

556 

1049 

36 

36 

42 

1112 

30 

25Z 

5048.1 

557 

1049 

21 

27 

1112 

15 

26X 

108.90 

5033.4 

508 

1050 

12 

12 

18 

987 

12 

26W 

5033.7 

509 

1050 

24 

30 

987 

24 

26Y 

108.95 

5048.4 

558 

1050 

36 

36 

42 

1113 

30 

26Z 

5048.7 

559 

1050 

21 

27 

1113 

15 

27X 

109.00 

1051 

12 

988 

12 

27Y 

109.05 

5049.0 

560 

1051 

36 

36 

42 

1114 

30 

27Z 

5049.3 

561 

1051 

21 

27 

1114 

15 

28X 

109.10 

5034.0 

510 

1052 

12 

12 

18 

989 

12 

28W 

5034.3 

511 

1052 

24 

30 

989 

24 

28Y 

109.15 

5049.6 

562 

1052 

36 

36 

42 

1115 

30 

28Z 

5049.9 

563 

1052 

21 

27 

1115 

15 

29X 

109.20 

1053 

12 

990 

12 

29Y 

109.25 

5050.2 

564 

1053 

36 

36 

42 

1116 

30 

29Z 

5050.5 

565 

1053 

  

21 

27 

1116 

15 

30X 

109.30 

5034.6 

512 

1054 

12 

12 

18 

991 

12 

30W 

5034.9 

513 

1054 

24 

30 

991 

24 

30Y 

109.35 

5050.8 

566 

1054 

36 

36 

42 

1117 

30 

30Z 

5051.1 

567 

1054 

21 

27 

1117 

15 

31X 

109.40 

1055 

12 

992 

12 

31Y 

109.45 

5051.4 

568 

1055 

36 

36 

42 

1118 

30 

31Z 

5051.7 

569 

1055 

21 

27 

1118 

15 

32X 

109.50 

5035.2 

514 

1056 

12 

12 

18 

993 

12 

32W 

5035.5 

515 

1056 

24 

30 

993 

24 

32Y 

109.55 

5052.0 

570 

1056 

36 

36 

42 

1119 

30 

32Z 

5052.3 

571 

1056 

21 

27 

1119 

15 

33X 

109.60 

1057 

12 

994 

12 

33Y 

109.65 

5052.6 

572 

1057 

36 

36 

42 

1120 

30 

33Z 

5052.9 

573 

1057 

21 

27 

1120 

15 

34X 

109.70 

5035.8 

516 

1058 

12 

12 

18 

995 

12 

34W 

5036.1 

517 

1058 

24 

30 

995 

24 

34Y 

109.75 

5053.2 

574 

1058 

36 

36 

42 

1121 

30 

34Z 

5053.5 

575 

1058 

21 

27 

1121 

15 

35X 

109.80 

1059 

12 

996 

12 

35Y 

109.85 

5053.8 

576 

1059 

36 

36 

42 

1122 

30 

35Z 

5053.1 

577 

1059 

21 

27 

1122 

15 

36X 

109.90 

5036.4 

518 

1060 

12 

12 

18 

997 

12 

36W 

5036.7 

519 

1060 

24 

30 

997 

24 

36Y 

109.95 

5053.4 

578 

1060 

36 

36 

42 

1123 

30 

36Z 

5053.7 

579 

1060 

21 

27 

1123 

15 

37X 

110.00 

1061 

12 

  

998 

12 

37Y 

110.05 

5055.0 

580 

1061 

36 

36 

42 

1124 

30 

37Z 

5055.3 

581 

1061 

21 

27 

1124 

15 

38X 

110.10 

5037.0 

520 

1062 

12 

12 

18 

999 

12 

38W 

5037.3 

521 

1062 

24 

30 

999 

24 

38Y 

110.15 

5055.6 

582 

1062 

36 

36 

42 

1125 

30 

38Z 

5055.9 

583 

1062 

21 

27 

1125 

15 

39X 

110.20 

1063 

12 

1000 

12 

39Y 

110.25 

5056.2 

584 

1063 

36 

36 

42 

1126 

30 

39Z 

5056.5 

585 

1063 

21 

27 

1126 

15 

40X 

110.30 

5037.6 

522 

1064 

12 

12 

18 

1001 

12 

40W 

5037.9 

523 

1064 

24 

30 

1001 

24 

40Y 

110.35 

5056.8 

586 

1064 

36 

36 

42 

1127 

30 

40Z 

5057.1 

587 

1064 

21 

27 

1127 

15 

41X 

110.40 

1065 

12 

1002 

12 

41Y 

110.45 

5057.4 

588 

1065 

36 

36 

42 

1128 

30 

41Z 

5057.7 

589 

1065 

21 

27 

1128 

15 

42X 

110.50 

5038.2 

524 

1066 

12 

12 

18 

1003 

12 

42W 

5038.5 

525 

1066 

24 

30 

1003 

24 

42Y 

110.55 

5058.0 

590 

1066 

36 

36 

42 

1129 

30 

42Z 

5058.3 

591 

1066 

21 

27 

1129 

15 

43X 

110.60 

1067 

12 

1004 

12 

43Y 

110.65 

5058.6 

592 

1067 

36 

36 

42 

1130 

30 

43Z 

5058.9 

593 

1067 

21 

27 

1130 

15 

44X 

110.70 

5038.8 

526 

1068 

12 

12 

18 

1005 

12 

44W 

5039.1 

527 

1068 

24 

30 

1005 

24 

44Y 

110.75 

5059.2 

594 

1068 

36 

36 

42 

1131 

30 

44Z 

5059.5 

595 

1068 

21 

27 

1131 

15 

45X 

110.80 

1069 

12 

1006 

12 

45Y 

110.85 

5059.8 

596 

1069 

36 

36 

42 

1132 

30 

45Z 

5060.1 

597 

1069 

21 

27 

1132 

15 

46X 

110.90 

5039.4 

528 

1070 

12 

12 

18 

1007 

12 

46W 

5039.7 

529 

1070 

24 

30 

1007 

24 

46Y 

110.95 

5060.4 

598 

1070 

36 

36 

42 

1133 

30 

46Z 

5060.7 

599 

1070 

21 

27 

1133 

15 

47X 

111.00 

1071 

12 

1008 

12 

47Y 

111.05 

5061.0 

600 

1071 

36 

36 

42 

1134 

30 

47Z 

5061.3 

601 

1071 

21 

27 

1134 

15 

48X 

111.10 

5040.0 

530 

1072 

12 

12 

18 

1009 

12 

48W 

5040.3 

531 

1072 

24 

30 

1009 

24 

48Y 

111.15 

5061.6 

602 

1072 

36 

36 

42 

1135 

30 

48Z 

5061.9 

603 

1072 

21 

27 

1135 

15 

49X 

111.20 

1073 

12 

1010 

12 

49Y 

111.25 

5062.2 

604 

1073 

36 

36 

42 

1136 

30 

49Z 

5062.5 

605 

1073 

21 

27 

1136 

15 

50X 

111.30 

5040.6 

532 

1074 

12 

12 

18 

1011 

12 

50W 

5040.9 

533 

1074 

24 

30 

1011 

24 

50Y 

111.35 

5062.8 

606 

1074 

36 

36 

42 

1137 

30 

50Z 

5063.1 

607 

1074 

21 

27 

1137 

15 

51X 

111.40 

1075 

12 

1012 

12 

51Y 

111.45 

5063.4 

608 

1075 

36 

36 

42 

1138 

30 

51Z 

5063.7 

609 

1075 

21 

27 

1138 

15 

52X 

111.50 

5041.2 

534 

1076 

12 

12 

18 

1013 

12 

52W 

5041.5 

535 

1076 

24 

30 

1013 

24 

52Y 

111.55 

5063.0 

610 

1076 

36 

36 

42 

1139 

30 

52Z 

5063.3 

611 

1076 

21 

27 

1139 

15 

53X 

111.60 

1077 

12 

1014 

12 

53Y 

111.65 

5063.6 

612 

1077 

36 

36 

42 

1140 

30 

53Z 

5063.9 

613 

1077 

21 

27 

1140 

15 

54X 

111.70 

5041.8 

536 

1078 

12 

12 

18 

1015 

12 

54W 

5042.1 

537 

1078 

24 

30 

1015 

24 

54Y 

111.75 

5065.2 

614 

1078 

36 

36 

42 

1141 

30 

54Z 

5065.5 

615 

1078 

21 

27 

1141 

15 

55X 

111.80 

1079 

12 

1016 

12 

55Y 

111.85 

5065.8 

616 

1079 

36 

36 

42 

1142 

30 

55Z 

5066.1 

617 

1079 

21 

27 

1142 

15 

56X 

111.90 

5042.4 

538 

1080 

12 

12 

18 

1017 

12 

56W 

5042.7 

539 

1080 

24 

30 

1017 

24 

56Y 

111.95 

5066.4 

618 

1080 

36 

36 

42 

1143 

30 

56Z 

  

5066.7 

619 

1080 

  

21 

27 

1143 

15 

57X 

112.00 

1081 

12 

1018 

12 

57Y 

112.05 

1081 

36 

1144 

30 

58X 

112.10 

1082 

12 

1019 

12 

58Y 

112.15 

1082 

36 

1145 

30 

59X 

112.20 

1083 

12 

1020 

12 

59Y 

112.25 

1083 

36 

1146 

30 

**60X 

  

1084 

12 

1021 

12 

**60Y 

  

1084 

36 

1147 

30 

**61X 

1085 

12 

1022 

12 

**61Y 

1085 

36 

1148 

30 

**62X 

1086 

12 

1023 

12 

**62Y 

1086 

36 

1149 

30 

**63X 

1087 

12 

1024 

12 

**63Y 

1087 

36 

1150 

30 

**64X 

1088 

12 

1151 

12 

**64Y 

1088 

36 

1025 

30 

**65X 

1089 

12 

1152 

12 

**65Y 

1089 

36 

1026 

30 

**66X 

1090 

12 

1153 

12 

**66Y 

1090 

36 

1027 

30 

**67X 

1091 

12 

1154 

12 

**67Y 

1091 

36 

1028 

30 

**68X 

1092 

12 

1155 

12 

**68Y 

1092 

36 

1029 

30 

**69X 

1093 

12 

1156 

12 

**69Y 

1093 

36 

1030 

30 

70X 

112.30 

1094 

12 

1157 

12 

**70Y 

112.35 

1094 

36 

1031 

30 

71X 

112.40 

1095 

12 

1158 

12 

**71Y 

112.45 

1095 

36 

1032 

30 

72X 

112.50 

1096 

12 

1159 

12 

**72Y 

112.55 

1096 

36 

1033 

30 

73X 

112.60 

1097 

12 

1160 

12 

**73Y 

112.65 

1097 

36 

1034 

30 

74X 

112.70 

1098 

12 

1161 

12 

**74Y 

112.75 

1098 

36 

1035 

30 

75X 

112.80 

1099 

12 

1162 

12 

**75Y 

112.85 

1099 

36 

1036 

30 

76X 

112.90 

1100 

12 

1163 

12 

**76Y 

112.95 

1100 

36 

1037 

30 

77X 

113.00 

1101 

12 

1164 

12 

**77Y 

113.05 

1101 

36 

1038 

30 

78X 

113.10 

1102 

12 

1165 

12 

**78Y 

113.15 

1102 

36 

1039 

30 

79X 

113.20 

1103 

12 

1166 

12 

**79Y 

113.25 

1103 

36 

1040 

30 

80X 

113.30 

1104 

12 

1167 

12 

80Y 

113.35 

5067.0 

620 

1104 

36 

36 

42 

1041 

30 

80Z 

5067.3 

621 

1104 

21 

27 

1041 

15 

81X 

113.40 

1105 

12 

1168 

12 

81Y 

113.45 

5067.6 

622 

1105 

36 

36 

42 

1042 

30 

81Z 

5067.9 

623 

1105 

21 

27 

1042 

15 

82X 

113.50 

1106 

12 

1169 

12 

82Y 

113.55 

5068.2 

624 

1106 

36 

36 

42 

1043 

30 

82Z 

5068.5 

625 

1106 

21 

27 

1043 

15 

83X 

113.60 

1107 

12 

1170 

12 

83Y 

113.65 

5068.8 

626 

1107 

36 

36 

42 

1044 

30 

83Z 

5069.1 

627 

1107 

21 

27 

1044 

15 

84X 

113.70 

1108 

12 

1171 

12 

84Y 

113.75 

5069.4 

628 

1108 

36 

36 

42 

1045 

30 

84Z 

5069.7 

629 

1108 

21 

27 

1045 

15 

85X 

113.80 

1109 

12 

1172 

12 

85Y 

113.85 

5070.0 

630 

1109 

36 

36 

42 

1046 

30 

85Z 

5070.3 

631 

1109 

21 

27 

1046 

15 

86X 

113.90 

1110 

12 

1173 

12 

86Y 

113.95 

5070.6 

632 

1110 

36 

36 

42 

1047 

30 

86Z 

5070.9 

633 

1110 

21 

27 

1047 

15 

87X 

113.00 

1111 

12 

1174 

12 

87Y 

113.05 

5071.2 

634 

1111 

36 

36 

42 

1048 

30 

87Z 

5071.5 

635 

1111 

21 

27 

1048 

15 

88X 

113.10 

1112 

12 

1175 

12 

88Y 

113.15 

5071.8 

636 

1112 

36 

36 

42 

1049 

30 

88Z 

5072.1 

637 

1112 

21 

27 

1049 

15 

89X 

113.20 

1113 

12 

1176 

12 

89Y 

113.25 

5072.4 

638 

1113 

36 

36 

42 

1050 

30 

89Z 

5072.7 

639 

1113 

21 

27 

1050 

15 

90X 

113.30 

1114 

12 

1177 

12 

90Y 

113.35 

5073.0 

640 

1114 

36 

36 

42 

1051 

30 

90Z 

5073.3 

641 

1114 

21 

27 

1051 

15 

91X 

113.40 

1115 

12 

1178 

12 

91Y 

113.45 

5073.6 

642 

1115 

36 

36 

42 

1052 

30 

91Z 

5073.9 

643 

1115 

21 

27 

1052 

15 

92X 

113.50 

1116 

12 

1179 

12 

92Y 

113.55 

5073.2 

644 

1116 

36 

36 

42 

1053 

30 

92Z 

5073.5 

645 

1116 

21 

27 

1053 

15 

93X 

113.60 

1117 

12 

1180 

12 

93Y 

113.65 

5073.8 

646 

1117 

36 

36 

42 

1054 

30 

93Z 

5075.1 

647 

1117 

21 

27 

1054 

15 

94X 

113.70 

1118 

12 

1181 

12 

94Y 

113.75 

5075.4 

648 

1118 

36 

36 

42 

1055 

30 

94Z 

5075.7 

649 

1118 

21 

27 

1055 

15 

95X 

113.80 

1119 

12 

1182 

12 

95Y 

113.85 

5076.0 

650 

1119 

36 

36 

42 

1056 

30 

95Z 

  

5076.3 

651 

1119 

21 

27 

1056 

15 

96X 

113.90 

  

1120 

12 

1183 

12 

96Y 

113.95 

5076.6 

652 

1120 

36 

36 

42 

1057 

30 

96Z 

5076.9 

653 

1120 

21 

27 

1057 

15 

97X 

115.00 

1121 

12 

1184 

12 

97Y 

115.05 

5077.2 

654 

1121 

36 

36 

42 

1058 

30 

97Z 

5077.5 

655 

1121 

21 

27 

1058 

15 

98X 

115.10 

1122 

12 

1185 

12 

98Y 

115.15 

5077.8 

656 

1122 

36 

36 

42 

1059 

30 

98Z 

5078.1 

657 

1122 

21 

27 

1059 

15 

99X 

115.20 

1123 

12 

1186 

12 

99Y 

115.25 

5078.4 

658 

1123 

36 

36 

42 

1060 

30 

99Z 

5078.7 

659 

1123 

21 

27 

1060 

15 

100X 

115.30 

1124 

12 

1187 

12 

100Y 

115.35 

5079.0 

660 

1124 

36 

36 

42 

1061 

30 

100Z 

5079.3 

661 

1124 

21 

27 

1061 

15 

101X 

115.40 

1125 

12 

1188 

12 

101Y 

115.45 

5079.6 

662 

1125 

36 

36 

42 

1062 

30 

101Z 

5079.9 

663 

1125 

21 

27 

1062 

15 

102X 

115.50 

1126 

12 

1189 

12 

102Y 

115.55 

5080.2 

664 

1126 

36 

36 

42 

1063 

30 

102Z 

5080.5 

665 

1126 

21 

27 

1063 

15 

103X 

115.60 

1127 

12 

1190 

12 

103Y 

115.65 

5080.8 

666 

1127 

36 

36 

42 

1064 

30 

103Z 

5081.1 

667 

1127 

21 

27 

1064 

15 

104X 

115.70 

1128 

12 

1191 

12 

104Y 

115.75 

5081.4 

668 

1128 

36 

36 

42 

1065 

30 

104Z 

5081.7 

669 

1128 

21 

27 

1065 

15 

105X 

115.80 

1129 

12 

1192 

12 

105Y 

115.85 

5082.0 

670 

1129 

36 

36 

42 

1066 

30 

105Z 

5082.3 

671 

1129 

21 

27 

1066 

15 

106X 

115.90 

1130 

12 

1193 

12 

106Y 

115.95 

5082.6 

672 

1130 

36 

36 

42 

1067 

30 

106Z 

5082.9 

673 

1130 

21 

27 

1067 

15 

107X 

116.00 

1131 

12 

1194 

12 

107Y 

116.05 

5083.2 

674 

1131 

36 

36 

42 

1068 

30 

107Z 

5083.5 

675 

1131 

21 

27 

1068 

15 

108X 

116.10 

1132 

12 

1195 

12 

108Y 

116.15 

5083.8 

676 

1132 

36 

36 

42 

1069 

30 

108Z 

5083.1 

677 

1132 

21 

27 

1069 

15 

109X 

116.20 

1133 

12 

1196 

12 

109Y 

116.25 

5083.4 

678 

1133 

36 

36 

42 

1070 

30 

109Z 

5083.7 

679 

1133 

21 

27 

1070 

15 

110X 

116.30 

1134 

12 

1197 

12 

110Y 

116.35 

5085.0 

680 

1134 

36 

36 

42 

1071 

30 

110Z 

5085.3 

681 

1134 

21 

27 

1071 

15 

111X 

116.40 

1135 

12 

1198 

12 

111Y 

116.45 

5085.6 

682 

1135 

36 

36 

42 

1072 

30 

111Z 

5085.9 

683 

1135 

21 

27 

1072 

15 

112X 

116.50 

1136 

12 

1199 

12 

112Y 

116.55 

5086.2 

684 

1136 

36 

36 

42 

1073 

30 

112Z 

5086.5 

685 

1136 

21 

27 

1073 

15 

113X 

116.60 

  

1137 

12 

1200 

12 

113Y 

116.65 

5086.8 

686 

1137 

36 

36 

42 

1074 

30 

113Z 

  

5087.1 

687 

1137 

21 

27 

1074 

15 

114X 

116.70 

1138 

12 

1201 

12 

114Y 

116.75 

5087.4 

688 

1138 

36 

36 

42 

1075 

30 

114Z 

5087.7 

689 

1138 

21 

27 

1075 

15 

115X 

116.80 

1139 

12 

1202 

12 

115Y 

116.85 

5088.0 

690 

1139 

36 

36 

42 

1076 

30 

115Z 

5088.3 

691 

1139 

21 

27 

1076 

15 

116X 

116.90 

  

1140 

12 

1203 

12 

116Y 

116.95 

5088.6 

692 

1140 

36 

36 

42 

1077 

30 

116Z 

5088.9 

693 

1140 

21 

27 

1077 

15 

117X 

117.00 

1141 

12 

1204 

12 

117Y 

117.05 

5089.2 

694 

1141 

36 

36 

42 

1078 

30 

117Z 

5089.5 

695 

1141 

21 

27 

1078 

15 

118X 

117.10 

1142 

12 

1205 

12 

118Y 

117.15 

5089.8 

696 

1142 

36 

36 

42 

1079 

30 

118Z 

5090.1 

697 

1142 

21 

27 

1079 

15 

119X 

117.20 

  

1143 

12 

  

1206 

12 

119Y 

117.25 

5090.4 

698 

1143 

36 

36 

42 

1080 

30 

119Z 

5090.7 

699 

1143 

21 

27 

1080 

15 

120X 

117.30 

1144 

12 

1207 

12 

120Y 

117.35 

1144 

36 

1081 

30 

121X 

117.40 

1145 

12 

1208 

12 

121Y 

117.45 

1145 

36 

1082 

30 

122X 

117.50 

1146 

12 

1209 

12 

122Y 

117.55 

1146 

36 

1083 

30 

123X 

117.60 

1147 

12 

1210 

12 

123Y 

117.65 

1147 

36 

1084 

30 

124X 

117.70 

1148 

12 

1211 

12 

**124Y 

117.75 

1148 

36 

1085 

30 

125X 

117.80 

1149 

12 

1212 

12 

**125Y 

117.85 

1149 

36 

1086 

30 

126X 

117.90 

1150 

12 

1213 

12 

**126Y 

117.95 

1150 

36 

  

1087 

30 

____________
* Ці канали зарезервовані винятково для виділення на національній основі.

** Ці канали можуть використовуватися для національного виділення на вторинній основі.
     Первинною основою резервування цих каналів є забезпечення захисту системи вторинної оглядової радіолокації.

*** Частота 108 МГц не передбачається для виділення її ILS.
        Взаємодіючий канал 17X DME може бути призначений для аварійного використання.

____________

Опрос