Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации наземных средств радиотехнического обеспечения в гражданской авиации Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ, Правила от 25.05.2011 № 121
действует с 01.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2011

м. Київ

N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2011 р. за N 701/19439

Про затвердження Правил сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Відповідно до вимог документа AN-Conf/11-IP/38 11-ї Аеронавігаційної конференції ІКАО, статті 7 Повітряного кодексу України, підпункту 4.10.109 пункту 4.10 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581, та з метою виконання завдань щодо державного нагляду за забезпеченням безпеки польотів цивільної авіації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005 N 186 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.2005 за N 349/10629 (із змінами).

3. Державній авіаційній службі України:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.2. Довести цей наказ до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2014.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - Єфименка К. О.

  

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

  

ПРАВИЛА
сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден (далі - ПС), виконання певних функцій обслуговування повітряного руху (далі - ОПР) і виробничої діяльності підприємств, установ, організацій, які здійснюють діяльність у галузі цивільної авіації України, незалежно від форм власності.

1.2. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність у галузі цивільної авіації (далі - ЦА), пов'язану з технічною експлуатацією та уведенням в експлуатацію нових наземних засобів РТЗ, а також під час розроблення нормативно-технічних документів на наземні засоби РТЗ. 

1.3. У разі відсутності сертифіката відповідності наземного засобу РТЗ (далі - Сертифікат відповідності) або закінчення терміну його дії експлуатація наземного засобу радіотехнічного забезпечення в ЦА України за призначенням забороняється.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних умовах;

наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (наземні засоби РТЗ) - радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв'язку, радіонавігації та радіолокації; автоматизовані системи та їх робочі місця; апаратура відображення; антенно-фідерні пристрої; лінії управління та електрозв'язку; автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання; інше обладнання), які призначені для забезпечення польотів ПС, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА;

радіотехнічне забезпечення - сукупність наземних засобів РТЗ та організаційно-технічних заходів, які виконуються персоналом служб з технічної експлуатації наземних засобів РТЗ підприємств ЦА з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та виробничої діяльності підприємств ЦА;

Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал відповідають встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством;

сертифікаційні вимоги - встановлені вимоги, які необхідні для забезпечення належного рівня радіотехнічного забезпечення безпеки польотів ПС, а також дотримання яких необхідне для забезпечення якісної, надійної та безпечної роботи наземних засобів РТЗ за призначенням;

сертифікаційні випробування - комплекс заходів, що проводиться з метою встановлення відповідності параметрів (характеристик) наземних засобів РТЗ національному та міжнародному законодавству;

сертифікація наземних засобів РТЗ - комплекс заходів, що визначає відповідність наземних засобів РТЗ встановленим вимогам та їх здатність до забезпечення польотів ПС, виконання певних функцій ОПР та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА.

II. Загальні вимоги до наземних засобів РТЗ

2.1. Необхідною умовою для допуску до експлуатації наземних засобів РТЗ на аеродромах і забезпечення безпеки польотів ПС та ОПР на повітряних трасах є наявність Сертифіката відповідності на такі засоби, виданого Державною авіаційною службою України відповідно до цих Правил.

2.2. Посвідчення придатності до експлуатації наземних засобів РТЗ, видані до набрання чинності цими Правилами, вважаються дійсними до закінчення строку їх дії.

2.3. Дія цих Правил поширюється на наземні засоби РТЗ, перелік яких наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.4. Форма Сертифіката відповідності наведена в додатку 2 до цих Правил.

III. Одержання Сертифіката відповідності

3.1. Заяву на одержання Сертифіката відповідності можуть подати підприємства, установи, організації, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ та вводять в експлуатацію нові наземні засоби РТЗ.

3.2. Форма заяви на одержання Сертифіката відповідності наведена в додатку 3 до цих Правил.

3.3. До заяви на одержання Сертифіката відповідності додаються документи, які містять основні параметри (технічні характеристики) наземних засобів РТЗ, що сертифікуються.

3.4. Строк розгляду заяви на одержання Сертифіката відповідності Державною авіаційною службою України не повинен перевищувати 15 днів від дня її одержання, після чого Державна авіаційна служба України інформує заявника про результати розгляду заяви на одержання Сертифіката відповідності. У разі відмови в прийнятті заяви на одержання Сертифіката відповідності до розгляду заявнику повідомляються письмово причини цієї відмови.

3.5. При проведенні сертифікації встановлюється відповідність наземних засобів РТЗ стандартам та рекомендованій практиці ІКАО.

3.6. Обсяг сертифікаційних випробувань визначається методиками проведення таких випробувань, які розробляються заявником та погоджуються Державною авіаційною службою України.

У разі одночасного проведення сертифікаційних випробувань наземних засобів РТЗ разом з іншими випробуваннями (приймальними або експлуатаційними) розробляються єдина програма та методика поєднаних сертифікаційних випробувань.

3.7. У разі виявлення в процесі сертифікаційних випробувань недоліків у роботі наземного засобу РТЗ, пов'язаних з невідповідністю встановленим вимогам, заявнику необхідно усунути зазначені недоліки, які впливають на безпеку польотів, до завершення сертифікаційних випробувань.

3.8. За результатами випробувань Державною авіаційною службою України оформлюються акт сертифікаційних випробувань та протокол випробувань, що підписуються Головою Державіаслужби України, у яких зазначається висновок про відповідність наземного засобу РТЗ встановленим вимогам.

3.9. Державна авіаційна служба України за позитивними результатами випробувань видає заявнику Сертифікат відповідності.

3.10. Термін дії Сертифіката відповідності, який встановлюється Державною авіаційною службою України, співпадає з терміном дії, визначеним в експлуатаційно-технічній документації на такий наземний засіб РТЗ.

3.11. Власник Сертифіката відповідності зобов'язаний інформувати Державну авіаційну службу України про реорганізацію, перепрофілювання, ліквідацію або інші зміни у діяльності власника Сертифіката відповідності.

3.12. У разі зміни власника наземного засобу РТЗ юридична особа звертається до Державної авіаційної служби України із заявою про переоформлення Сертифіката відповідності (додаток 4).

3.13. Державна авіаційна служба України має право:

вимагати від заявника проведення додаткових сертифікаційних випробувань у разі проведеної модернізації наземного засобу РТЗ;

у разі виявлення невідповідності наземних засобів РТЗ вимогам документів виробника щодо порядку експлуатації Державіаслужба України має право внести обмеження на експлуатацію наземного засобу РТЗ до усунення цих невідповідностей;

у разі демонтажу, зміни місця розташування, внесення змін у конструкцію наземного засобу РТЗ Державіаслужба України анулює Сертифікат відповідності;

анулювати Сертифікат відповідності, якщо власник Сертифіката відповідності не виконує установлені сертифікаційні вимоги.

IV. Відступ від сертифікаційних вимог

4.1. В окремих випадках допускаються відступи від сертифікаційних вимог за умови впровадження заходів, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів повітряних суден (відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації Doc 9774 AN/969 "Руководство по сертификации аэродромов").

У такому випадку заявник (власник Сертифіката відповідності) за погодженням з Державною авіаційною службою України розробляє заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів повітряних суден, і в разі потреби проводить сертифікаційні випробування, під час яких перевіряється й підтверджується ефективність запропонованих заходів.

4.2. До розроблення зазначених у пункті 4.1 цього розділу заходів заявник (власник Сертифіката відповідності) може залучати інші підприємства, установи, організації (за їх згодою).

4.3. За результатами сертифікаційних випробувань Державною авіаційною службою України складається акт про ефективність запропонованих заходів. У разі залучення інших підприємств, установ, організацій акт сертифікаційних випробувань погоджується з цими підприємствами, установами, організаціями.

4.4. Заявнику (власнику Сертифіката відповідності) надається погодження на реалізацію зазначених у пункті 4.1 цього розділу заходів, якщо Державна авіаційна служба України за результатами сертифікаційних випробувань і доданих до нього протоколів випробувань визнає, що заявник (власник Сертифіката відповідності) правильно встановив ефективність запропонованих заходів.

  

Голова Державної авіаційної
служби України

А. А. Колісник

  

ПЕРЕЛІК
наземних засобів радіотехнічного забезпечення в ЦА України, що підлягають сертифікації

Засоби електрозв'язку

1. Засоби авіаційного повітряного електрозв'язку ДВЧ-діапазону.

2. Засоби авіаційного електрозв'язку ВЧ-діапазону.

3. Центри комутації повідомлень.

Засоби радіонавігації

4. Наземне обладнання систем посадки метрового діапазону за приладами (ILS).

5. Маркерні радіомаяки (МРМ).

6. Приводні радіостанції (ПРС).

7. Всебічно направлені азимутальні радіомаяки діапазону ДВЧ (VOR).

8. Доплерівські всебічно направлені азимутальні радіомаяки діапазону ДВЧ (DVOR).

9. Всебічно направлені далекомірні радіомаяки діапазону УВЧ (DME).

10. Автоматичні радіопеленгатори (АРП).

Засоби радіолокації

11. Трасові радіолокаційні комплекси (ТРЛК).

12. Первинні оглядові радіолокатори (ПОРЛ).

13. Вторинні оглядові радіолокатори (ВОРЛ).

14. Апаратура передачі та прийому радіолокаційної інформації.

15. Посадкові радіолокатори (ПРЛ).

16. Радіолокатори огляду льотного поля (РЛС ОЛП).

17. Апаратура первинної обробки радіолокаційної інформації (АПОІ).

18. Аеродромні радіолокаційні комплекси (АРЛК).

  

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

N _________________

Сертифікат відповідності виданий _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________________________
і засвідчує, що ______________________________________________________________________
                                                                                  (назва та тип наземного засобу РТЗ,
__________________________________________________________________________________
                                                           місце встановлення, заводський номер, виробник)
__________________________________________________________________________________
відповідає сертифікаційним вимогам.

 

_________________________
(посада, ініціали, прізвище)
М. П. _______________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року

  

ЗАЯВА
на одержання Сертифіката відповідності

Прошу видати Сертифікат відповідності на ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                        (назва й тип наземного засобу РТЗ, місце встановлення, заводський номер)
___________________________________________________________________________________
                                                                         (виробник наземного засобу РТЗ)
___________________________________________________________________________________

Основні параметри (технічні характеристики) додаються.

 

_________________________
(посада, ініціали, прізвище)
М. П. _______________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року

  

ЗАЯВА
про переоформлення Сертифіката відповідності

Прошу переоформити Сертифікат відповідності N ________________________________________,
                              виданий Державною авіаційною службою України на
__________________________________________________________________________________,
                                       (назва й тип наземного засобу РТЗ, місце встановлення, заводський номер)
на ________________________________________________________________________________
                                                   (вказується юридична особа, що бере на себе зобов'язання
__________________________________________________________________________________
                                                                    власника Сертифіката відповідності)
у зв'язку з неможливістю ____________________________________________________________
                                                                                         (вказується власник Сертифіката відповідності)
__________________________________________________________________________________
виконувати зобов'язання власника Сертифіката відповідності через
__________________________________________________________________________________
                                                                         (коротко вказується основна причина)

Додаток. Зобов'язання нового власника Сертифіката відповідності.

 

_________________________
(посада, ініціали, прізвище)
М. П. _______________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року

____________

  

Опрос