Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка конкурсного отбора кинопроектов для формирования Программы производства и распространения национальных фильмов

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Приказ от 26.04.2011 № 30
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2011 

м. Київ 

N 30 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 червня 2011 р. за N 687/19425

Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства культури України
 від 12 жовтня 2015 року N 800
,
від 21 лютого 2018 року N 152

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
від 27 грудня 2018 року N 1143)

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388, та абзацу четвертого пункту 5 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додається).

2. Державному агентству України з питань кіно (Копилова К. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. А. Кулиняк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

 

ПОРЯДОК
конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

(У тексті Порядку слова "Держкіно України" замінено словом "Держкіно" згідно з наказом Міністерства культури України від 21 лютого 2018 року N 152)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм конкурсного відбору кінопроектів суб'єктів продюсерської системи України для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів з метою отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою (далі - Програма).

1.2. Державне фінансування надається Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно) суб'єктам продюсерської системи України (далі - виробники) на виробництво та розповсюдження національних фільмів для дітей і юнацтва, дебютних, ігрових та неігрових фільмів, анімаційних фільмів на підставі Програми, яка формується на конкурсній основі відповідно до цього Порядку.

1.3. Кінопроекти, що претендують на отримання державної фінансової підтримки або державного замовлення, повинні відповідати основним принципам кінематографії, визначених Законом України "Про кінематографію", а також пунктам 11, 12 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813.

II. Порядок та умови проведення конкурсного відбору

2.1. Держкіно в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.

Держкіно змінює строки чергових конкурсних відборів, а також визначає доцільність проведення чергових або позачергових конкурсних відборів залежно від обсягів бюджетного фінансування на рік.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

2.2. Для участі у конкурсному відборі виробники подають до Держкіно заявку на участь в конкурсному відборі (додаток 1) у строк, визначений оголошенням, розміщеним на офіційному веб-сайті. До заявки додається перелік документів згідно з додатком 2 до цього Порядку та фінансовий план фільму згідно з додатком 3 до цього Порядку. 

2.3. Для національного фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, до пакета документів додаються додаткові документи і матеріали згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2.4. Документи, що подаються на конкурсний відбір, повинні бути заповнені українською мовою відповідно до встановлених зразків.

2.5. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і виробнику не повертаються.

2.6. У разі подання неповного переліку документів або їх неналежного заповнення кінопроект виробника до конкурсного відбору не допускається із зазначенням відповідних причин.

2.7. Кінопроекти, які допущені до першого етапу конкурсного відбору, протягом 5 робочих днів з дати отримання заявки з відповідними документами до неї передаються уповноваженими особами Держкіно членам Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Експертна комісія) для проведення оцінювання.

III. Етапи проведення конкурсного відбору

3.1. Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

3.2. На першому етапі члени Експертної комісії протягом шести тижнів з моменту отримання заявки на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів виробників до другого етапу конкурсного відбору. 

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.3. Для оцінювання кінопроекту на першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється картка щодо експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 5).

3.4. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом 5 днів з моменту отримання висновків експертів формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.

3.5. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Експертної комісії, що брали участь в оцінюванні, отримали середню оцінку експертів не менше 3,5 бала.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

Другий етап конкурсного відбору не мають права оцінювати члени Експертної комісії, які не брали участі в оцінюванні першого етапу конкурсного відбору.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.6. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, затверджується наказом Держкіно та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.7. Не пізніше ніж через 25 робочих днів з дати затвердження наказу Держкіно проводиться другий етап конкурсного відбору.

3.8. Про дату, час та місце проведення другого етапу конкурсного відбору Держкіно повідомляє виробників, допущених до другого етапу конкурсного відбору, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення другого етапу конкурсного відбору.

3.9. На другому етапі конкурсного відбору виробники презентують на розширеному засіданні Експертної комісії кінопроекти, включені до переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин. Члени Експертної комісії мають право задавати виробнику питання щодо презентованого кінопроекту.

3.10. Другий етап конкурсного відбору проводиться у двох групах (національні фільми та фільми спільного виробництва) шляхом презентаційних сесій (презентаційних сесій ігрових фільмів, розрахованих на широку глядацьку аудиторію, авторських фільмів, дитячих та юнацьких, неігрових; дебютних, анімаційних проектів, а також тематичних сесій ігрових, дитячих та юнацьких, неігрових, дебютних, анімаційних кінопроектів із заданої тематики).

У день завершення кожної презентаційної сесії члени Експертної комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до Програми (додаток 6).

(пункт 3.10 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.11. Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає протокол, який затверджується Головою Експертної комісії, подається на розгляд Голови Держкіно та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно. Претендувати на включення до Програми можуть ті кінопроекти, які отримали середню оцінку не менше ніж 30 балів.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

(пункт 3.11 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.12. Після закінчення конкурсного відбору Держкіно має право надавати за письмовим запитом авторів або виробників кінопроектів узагальнені висновки Експертної комісії щодо поданого на конкурс кінопроекту без зазначення особистої інформації членів Експертної комісії.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.12 згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800)

IV. Формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

4.1. Виробники кінопроектів, які набрали не менше ніж 30 балів, до включення кінопроекту в Програму надають аудиторський висновок про фінансовий стан виробника та достовірність фінансової звітності на останню дату балансу.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

4.2. Державне замовлення або державна фінансова підтримка надається переможцю конкурсного відбору за таких умов:

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та платежів до бюджету;

своєчасне та якісне виконання зобов'язань за державними контрактами, укладеними з Держкіно в попередні роки;

наявність досвіду роботи в галузі;

підтвердження платоспроможності за умови фінансування за рахунок власних коштів (надається виписка з банку про середньорічні обороти і залишки коштів на поточному рахунку виробника чи виписка з поточного рахунку для новоствореного виробника, отримана не раніше ніж за 3 місяці до подання);

наявність гарантій забезпечення здійснення платежів з інших джерел.

4.3. У разі підтвердження фінансового стану виробника, кінопроекти, які набрали найбільшу кількість балів, включаються до Програми, що формується з урахуванням розмірів бюджетних призначень, передбачених Держкіно на відповідні роки.

4.4. Кінопроекти, які не увійшли до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, після доопрацювання можуть повторно подаватися на конкурсний відбір не більше двох разів підряд.

4.5. Програма виробництва та розповсюдження національних фільмів затверджується наказом Мінкультури за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку, та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно протягом 5 днів з дня її затвердження.

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 21.02.2018 р. N 152)

4.6. Відносини між суб'єктами продюсерської системи України щодо отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Кінопроекти, що включені до Програми, виключаються з неї у зв'язку із:

закінченням їх виробництва та виконанням договірних зобов'язань між Держкіно та виробниками фільмів;

письмовою відмовою виробника від подальшої реалізації кінопроекту, за умови відсутності у виробника перед державою фінансових і договірних зобов'язань щодо цього кінопроекту;

неукладенням протягом трьох років договору на виробництво фільму між Держкіно та виробником.

(розділ IV доповнено пунктом 4.7 згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800
,
пункт 4.7 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 21.02.2018 р. N 152)

 

Голова Державного агентства
України з питань кіно
 

К. О. Копилова 

 

Заявка на участь в конкурсному відборі

Назва кінопроекту

 

Виробник

 

Продюсер

 

Режисер

 

Громадянство / місце проживання

 

Перший фільм

Так

Ні

Сценарій

Оригінальний

Адаптація

Якщо адаптація, назвіть джерело

 

Автор сценарію

 

 

Громадянство / місце проживання

 

 

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Фільм спільного виробництва

Національний фільм

ВИД СЕСІЇ

Тематична

Не тематична

ВИД ФІЛЬМУ

Ігровий для широкої аудиторії

Ігровий авторський фільм

 

Неігровий

Анімаційний

 

Дитячий

Інший

ЖАНР

 

Мова оригінальної версії

 

 

Кольоровий

Ч/Б

Тривалість (хв.)

 

 

Формат зйомок

35 мм

16 мм

 

Цифровий

Інший:

Формат копій

35 мм

Цифровий

 

Інший:

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

(максимум 3 речення)

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

 

 

Запланована дата початку зйомок:

 

 

Країна зйомок

Тривалість (тижнів)

Країна

Натура:
  Павільйон/інтер'єр:

Країна

Натура:
  Павільйон/інтер'єр:

Країна

Натура:
  Павільйон/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)

Країна 1:

Країна 2:

Країна 3:

Загальний бюджет

 

Орієнтовний обсяг державного фінансування

 

До заявки додаються _______________________________________________________________
                                                                                                     (наводиться перелік документів)

Дата заповнення ______________

__________
      (посада)

______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

 

Перелік документів

N
з/п

Назва документа

Пояснення

I. Презентація проекту1

1

Синопсис

1 арк.

2

Режисерське бачення

Опис стилю, структури та візуальної презентації фільму (1 арк.)

3

Продюсерське бачення

Презентація, що розкриває актуальність проекту, чому він важливий для продюсера персонально, чому тема проекту є універсальною, який емоційний ефект очікується від аудиторії, як продюсер збирається реалізувати проект на всіх стадіях його виробництва (1 арк.)

4

Маркетингова стратегія

Презентація, що відображає стан розвитку проекту, унікальність проекту, його ринкову привабливість, на яку аудиторію спрямований фільм, які фестивалі, кіноринки та ко-продакшн маркети планується відвідати (1 арк.)

5

Біографія та фільмографія режисера-постановника

1 арк.

6

Біографія та фільмографія продюсера

1 арк.

7

Біографія та фільмографія автора сценарію

1 арк.

8

Кіносценарій:
для ігрового фільму;
 
 
 

для повнометражного анімаційного фільму;

для короткометражного анімаційного фільму.

Сторіборд
для анімаційного фільму.
Розгорнутий синопсис (трітмент)
для неігрового фільму

Орієнтовний обсяг сценарію із розрахунку:
1 хвилина екранного часу дорівнює 1 сторінці друкованого тексту (шрифт Courier New, розмір 12 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, параметри сторінки: верхнє і нижнє поля - 2 см, ліве поле - 3 см, праве поле - 1,5 см).

До 45 арк.
 

До 10 арк.
 

Послідовність малюнків, які є допоміжним засобом при створенні анімаційного фільму.
До 7 арк.

9

Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник, композитор та інші)

За наявності із зазначенням громадянства

10

Орієнтовний календарний план виробництва фільму; місця основних зйомок

Перелік місць, де планується проводити зйомки, фото відібраних місць зйомок (за наявності)

11

Ліміт витрат

У гривнях

12

Підтвердження про згоду інших співвиробників (ко-продюсерів) у разі співвиробництва (ко-продукції)

Листи про наміри, листи підтримки або інші документи, що засвідчують заінтересованість партнерів у співвиробництві, підтвердження джерел і планованих обсягів фінансування кінопроекту, копії документів, що підтверджують фінансування виробництва фільму з інших джерел

13

Копія договору про спільне виробництво

За наявності на дату подання проекту

14

Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку

Рік, вид підтримки, назва аудіовізуального твору, результати дистрибуції та розповсюдження, перелік фестивалів, призів, творчих заходів, інформація про фільм тощо

15

Перелік акторів

За наявності на дату подання проекту (із зазначенням громадянства), фотопроби

16

Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України

Період виробництва або етап, термін виробництва, кошторисна вартість періоду або етапу

17

DVD з попередніми фільмами режисера

За наявності на дату подання проекту

II. Додаткові документи2

1

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта продюсерської системи

Копії авторських договорів про створення фільму, а також копії авторських договорів про передачу виключного права на екранізацію (у разі кінематографічного використання літературного першоджерела)

2

Копії реєстраційних документів

Копія статуту;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для керівника;
копія наказу про призначення керівника;
копія свідоцтва про внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

3

Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроекту у галузі (для фільму-дебюту)

Копія диплому

____________
1 Документи подаються у семи друкованих примірниках та двох примірниках на електронних носіях розміром не більше 3 Мбайт (CD-R, CD-RW, DVD, флеш-накопичувачі).

2 Документи подаються в одному друкованому примірнику.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

 

Фінансовий план фільму

__________________________
(назва фільму)

Джерело фінансування 

Сума, грн. 

% (від загальної суми бюджету) 

Стадії
(на розгляді, підтверджено, планується до подачі)
 

1. Країна: Україна, компанія-виробник, прізвище та ім'я продюсера 

Державне агентство України з питань кіно
(сума державної підтримки) 

 

 

 

Інші внески 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

2. Країна1: ____________, компанія-виробник, прізвище та ім'я продюсера 

Назва фонду, телекомпанії, дистриб'ютора, які виявили бажання взяти участь у співвиробництві 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

3. Країна1: ____________, компанія-виробник, прізвище та ім'я продюсера 

Назва фонду, телекомпанії, дистриб'ютора, які виявили бажання взяти участь у співвиробництві 

 

 

 

Усього 

 

 

 

Загалом 

 

____________
1 Заповнюється у разі спільного виробництва (ко-продукції).

 

Перелік
додаткових документів та матеріалів кінопроектів, що перебувають на стадії  завершення виробництва 

N з/п 

Назва
документів та матеріалів
 

Кількість
примірників
 

Робочий матеріал або чорновий монтаж фільму (на DVD-диску) 

Режисерський сценарій  

Звіт фактичних витрат виконаних робіт, підписаний продюсером, режисером-постановником, головним бухгалтером фільму1 

Кошторис витрат на залишковий обсяг робіт з виробництва фільму 

Генеральний кошторис 

____________
1 Держкіно має право вимагати надання бухгалтерської документації, що підтверджує понесені витрати.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КІНЕМАТОГРАФІЇ

КАРТКА
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ, ЯКИЙ ПРЕТЕНДУЄ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОГРАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КІНОПРОЕКТУ

Критерії:
оригінальність ідеї, актуальність теми;
драматургічна якість сценарію;
соціальна важливість проекту.

Експерт оцінює наданий кінопроект за шкалою від 2 до 5 балів. Для оцінок 2, 3 експерт повинен вказати недоліки кінопроекту, при оцінках 4, 5 - зазначити його позитивні складові.

______ ________________ 20__ року

____________________
(підпис)

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ВИСНОВОК
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ, ЩО ПРЕТЕНДУЄ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОГРАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

Кожен критерій оцінюється від 1 до 5 балів.

Зведена таблиця балів

N

Назва критерію

Кількість балів

1

Оригінальність ідеї, актуальність теми

 

2

Драматургічна якість сценарію (трітменту), вибір стилю, опис головних героїв, художня правдивість конфліктів та їх вирішення

 

3

Режисерське бачення. Режисерська експлікація фільму, привабливість режисерського бачення, відповідність режисерського бачення сценарній основі фільму

 

4

Продюсерське бачення

 

5

Маркетингова стратегія: ринкова привабливість проекту, розуміння цільової аудиторії, потенціал вітчизняної та міжнародної дистрибуції, перспектива фестивального успіху, наявність домовленості продюсера з дистриб'юторами та телекомпаніями

 

6

Творчий потенціал: потенціал авторської групи, що заявлена для створення фільму (за умови, що є листи про наміри щодо участі в проекті). Успішний досвід реалізації кінопроектів в минулому основних членів творчої групи, художня якість попередніх робіт

 

7

Відповідність ліміту витрат та масштабу кінопроекту, доцільність кошторисних витрат, співвідношення "мета - ціна - якість"

 

8

Наявність інших джерел фінансування. Угоди та листи про наміри можливих партнерів та країн, у тому числі дистриб'юторів та телекомпаній

 

9

Соціальна важливість проекту, виховний ефект, проголошення духовних, моральних, гуманістичних цінностей, сприяння створенню позитивного іміджу України

 

 

 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА (не менше 2 речень):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______ ________________ 20__ р.

____________________
(підпис)

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

 

Програма виробництва та розповсюдження національних фільмів (рік)

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства культури України від 21.02.2018 р. N 152)

____________

 

Опрос