Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства юстиции Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра юстиции Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 06.06.2011 № 1495/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2011 

м. Київ 

N 1495/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 2011 р. за N 682/19420

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 13 грудня 2013 року N 2634/5
,
 від 24 квітня 2014 року N 680/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 13 травня 2021 року N 1676/5)

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395, з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

2. Визначити Департамент із взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) відповідальним за взаємодію з Державною архівною службою України, Державною виконавчою службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною реєстраційною службою України та Державною службою України з питань захисту персональних даних.

3. Департаменту із взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України.

4. Головам Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України та Державної служби України з питань захисту персональних даних довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Служб, керівників структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби, Державної реєстраційної служби, територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та забезпечити його виконання.

5. Департаменту із взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

Порядок взаємодії
Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства юстиції України з Державною архівною службою України, Державною виконавчою службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною реєстраційною службою України та Державною службою України з питань захисту персональних даних (далі - Служби) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.3. Відповідальним за взаємодію зі Службами в Міністерстві юстиції України є Департамент із взаємодії з органами влади (далі - Департамент).

II. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

2.1. Служби розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України в порядку, установленому законодавством України.

2.2. Служба надсилає Департаменту проект акта Кабінету Міністрів України для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції України та погодження Міністром юстиції України.

2.3. Департамент доводить до відома Служби позицію Міністра юстиції України щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого Службою, шляхом надсилання листа та, у разі відсутності зауважень, завізованого Міністром юстиції України проекту акта.

2.4. У разі висловлення зауважень чи пропозицій до поданого Службою проекту акта Кабінету Міністрів України він повертається Службі для доопрацювання.

2.5. Служба враховує зауваження чи пропозиції, висловлені до проекту акта Кабінету Міністрів України.

2.6. Служба надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром юстиції України.

2.7. Проект акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими органами, Служба надсилає до Департаменту разом із документами та матеріалами, передбаченими регламентом Кабінету Міністрів України, для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України.

У разі висловлення заінтересованим центральним органом виконавчої влади зауважень і пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України Служба зобов'язана провести узгоджувальні процедури, передбачені регламентом Кабінету Міністрів України, до надсилання проекту акта Кабінету Міністрів України до Департаменту.

(пункт 2.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

2.8. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесено до Департаменту з порушенням вимог регламенту Кабінету Міністрів та цього Порядку, Департамент не пізніше наступного дня після надходження проекту акта Кабінету Міністрів України повертає його Службі разом із супровідним листом для приведення у відповідність до зазначених вимог.

2.9. Служби забезпечують підготовку та подання Департаменту всіх необхідних матеріалів (виступів) до проектів актів Кабінету Міністрів України для їх представлення Міністром юстиції України на засіданні Кабінету Міністрів України.

2.10. У разі втрати актуальності проекту акта Кабінету Міністрів України або з інших причин Служба забезпечує своєчасне інформування та подання до Департаменту обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

2.11. Взаємодія Департаменту зі Службами під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються Службами, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

3.1. Служба опрацьовує проект нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, та подає його до Департаменту для опрацювання і погодження Міністром юстиції України.

3.2. Позицію Міністра юстиції України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, Департамент доводить до відома Служби шляхом надсилання листа для її обов'язкового доведення до відома розробника проекту акта.

3.3. Погодження Службою проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Міністра юстиції України не допускається.

IV. Підготовка проектів наказів Міністерства юстиції України

4.1. Служби розробляють проекти наказів Міністерства юстиції України відповідно до вимог законодавства та подають до Департаменту для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції України.

4.2. Департамент доводить до відома Служби позицію Міністерства юстиції України щодо проекту наказу, розробленого Службою, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень та пропозицій до поданого проекту.

4.3. Служби повинні врахувати всі висловлені зауваження та усунути виявлені порушення і в установленому порядку внести проект наказу Міністерства юстиції України на розгляд до Департаменту.

4.4. У разі відсутності зауважень Департамент подає проект наказу на підпис Міністру юстиції України.

4.5. Після підписання Департамент передає накази нормативного характеру на державну реєстрацію до Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності.

V. Визначення пріоритетів діяльності Служб

5.1. Служби, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служби, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром юстиції України пріоритетами діяльності.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері Служби подають до Департаменту пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік.

5.3. Департамент опрацьовує пропозиції Служб та подає їх на затвердження Міністру юстиції України.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

5.4. Служби організовують свою роботу за перспективними (річними), піврічними, поточними (квартальними) планами.

5.5. Служби формують річні плани роботи та подають Департаменту для погодження Міністром юстиції України.

5.6. План роботи Служби повинен передбачати:

заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетів діяльності Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, і шляхи виконання покладених на них завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України;

актуальні питання, пов'язані з реалізацією державної політики у відповідній сфері;

конгреси, форуми, семінари, наради, інші заходи (в тому числі міжнародні), проведення яких забезпечують Служби, або де передбачена їх участь;

абзац шостий пункту 5.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

питання організації діяльності структурних підрозділів Служб та їх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України;

пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Служб, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.

5.7. У планах роботи Служби визначають відповідальні за здійснення запланованих заходів структурні підрозділи апарату Служби, територіальні органи Служби, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, а також строки виконання зазначених заходів.

5.8. У разі потреби Департамент може включати до планів роботи Служб інші заходи, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.

5.9. Унесення змін до погодженого плану роботи Служби можливе лише за рішенням Міністра юстиції України.

5.10. Служби подають до Департаменту звіти про виконання планів роботи Служб та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на Служби та їх територіальні органи завдань.

VI. Контроль за реалізацією Службами та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

6.1. Департамент здійснює контроль за виконанням покладених на Служби та їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, завдань та планів їх роботи, виконання указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра юстиції України та цього Порядку.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

6.2. Департамент здійснює контроль за діяльністю Служб шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушувати питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).

6.3. У разі необхідності до проведення перевірок залучають працівників інших структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України та апарату Служб відповідно до їх компетенції.

6.4. Департамент розробляє план проведення перевірок Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та подає його на затвердження Міністру юстиції України.

6.5. Департамент письмово повідомляє Служби, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, про проведення планової перевірки за 10 днів до дати початку проведення. До листа додаються копія наказу Міністерства юстиції України з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

6.6. Департамент проводить позапланові перевірки без попереднього повідомлення Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірності інформації в поданих Службами документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи Служб;

обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, нормативних приписів актів законодавства;

неподання в установлений строк Службами звітності;

систематичне порушення виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

6.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десять робочих днів.

6.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

6.9. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи Департаменту мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, усні та письмові пояснення;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на Служби завдань та планів їх роботи;

відвідувати установи виконання покарань та попереднього ув'язнення для здійснення контролю;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

6.10. За результатами перевірок Департамент протягом п'яти робочих днів складає звіти, в яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення.

6.11. Звіт підписують директор Департаменту та працівники, які проводили перевірку, а потім надають для ознайомлення та підпису відповідному голові Служби.

6.12. У разі незгоди із викладеною у звіті інформацією голова Служби зобов'язаний зробити відповідний письмовий запис.

6.13. Департамент інформує Міністра юстиції України про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт.

6.14. Голова Служби протягом трьох робочих днів після ознайомлення зі звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.

6.15. Голова Служби в установлені у плані заходів строки інформує Департамент про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи.

6.16. Департамент оцінює факти, що можуть бути підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та подає Міністру юстиції України пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників Служб, їх заступників, працівників апарату Служб, керівників та працівників їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.

6.17. Департамент вивчає наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Служб, їх заступників, працівників апарату Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, та подає на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо:

порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та/або його заступників;

(абзац другий пункту 6.17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апаратів Служб, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служб.

VII. Скасування актів

7.1. Якщо акти Служб або їх територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України, Департамент протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра юстиції України та за його рішенням порушує перед головою Служби питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

7.2. Голова Служби протягом трьох днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк письмово повідомити Департамент.

7.3. Департамент інформує Міністра юстиції України про заходи, вжиті головою Служби, її територіальними органами, з метою приведення актів Служби у відповідність до Конституції і законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

7.4. Якщо акт Служби, що не відповідає Конституції і законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Департамент готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта Служби повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, встановленого регламентом Кабінету Міністрів України.

(пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

7.5. Якщо акт територіального органу Служби, що не відповідає Конституції і законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром юстиції України строк, Департамент готує проект наказу Міністерства юстиції про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

(пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

VIII. Порядок обміну інформацією між Департаментом та Службами

8.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії Служби подають до Департаменту:

а) проекти актів Кабінету Міністрів України, розроблені Службами та оформлені в установленому порядку;

б) проекти актів Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до Служби як до заінтересованого органу, - протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження, а якщо головним розробником визначено строк для погодження менше п'яти робочих днів, - протягом першої половини визначеного строку;

(підпункт "б" пункту 8.1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

в) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік до 20 листопада року, що передує звітному;

(підпункт "в" пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

г) проект плану роботи Служби до 15 грудня року, що передує звітному;

(підпункт "г" пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

ґ) звіти про виконання планів роботи Служб та покладених на них завдань за попередній рік до 25 січня поточного року;

(підпункт "ґ" пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені терміни;

е) інформацію про стан виконання актів законодавства, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра юстиції України щоквартально до 10-го числа місяця, що передує звітному;

(підпункт "е" пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

є) інформацію на виконання указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, в яких Міністерство юстиції України визначено головним, а Служби є співвиконавцями, - протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання, якщо дорученням не передбачено інше;

(підпункт "є" пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5,
 від 24.04.2014 р. N 680/5)

ж) інформацію за запитом Міністра юстиції України чи Департаменту у визначений термін;

з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Службі, її територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби, - не пізніше наступного дня після настання події;

и) проекти структури апарату Служби, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Служб;

і) подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Служб;

ї) пропозиції щодо преміювання керівників Служб та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром юстиції України.

Інформацію та документи, що подаються до Міністерства юстиції України, підписує голова Служби або в разі відсутності голови - його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

(абзац п'ятнадцятий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

Інформацію та документи, що подаються до Міністерства юстиції України за результатами розгляду звернень громадян та юридичних осіб, підписує голова Служби або його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

(пункт 8.1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

8.2. Департамент надає Службам:

а) завізовані Міністром юстиції України проекти нормативно-правових актів, розроблені Службами;

б) позицію Міністра юстиції України щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу;

в) затверджені Міністром юстиції України пріоритети діяльності Служб;

г) погоджені Міністром юстиції України плани роботи Служб;

ґ) погоджені Міністром юстиції України проекти структури апарату Служби;

д) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Служб;

е) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, що стоять перед Службами;

є) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служб, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у Службах.

Обмін інформацією між Департаментом та Службами під час виконання термінових завдань може здійснюватися за допомогою технічних засобів телекомунікацій.

(пункт 8.2 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.12.2013 р. N 2634/5)

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
 

О. В. Зеркаль 

Опрос