Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении открытого формата передачи данных между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и субъектами информационного взаимодействия

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.05.2011 № 491
редакция действует с 18.04.2017

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.05.2011 

м. Київ 

N 491 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 червня 2011 р. за N 658/19396

Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.06.2014 р. N 771)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11 червня 2014 року N 771
,
 від 14 лютого 2017 року N 104

Відповідно до пункту 20 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з урахуванням Указу Президента України від 20.10.2005 N 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити поступове впровадження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) протягом 2011 - 2012 років.

2. Затвердити для передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та суб'єктами інформаційної взаємодії відкритий формат XML, що передбачає дотримання таких принципів:

формат призначений для автоматизованої обробки інформаційних елементів, з яких складаються дані;

в якості базового стандарту для складання даних застосовується специфікація стандарту XML безпосередньо або іншого стандарту на основі XML;

у випадку необхідності передачі даних, перетворення яких у формат XML є недоцільним, формат XML застосовується для опису складу таких даних;

для визначення правил складання інформації застосовуються таксономії у вигляді схем, виражених із застосуванням технології XSD (XML Scheme Definition Language) або інших технологій, передбачених базовим стандартом;

дані у своєму складі мають містити посилання на таксономію, застосовану при їх складанні;

формат передбачає автоматизовану перевірку даних на відповідність таксономії;

формат передбачає можливість перетворення вмісту інформації у форму, призначену для сприйняття людиною;

для перетворення інформації у форму, призначену для сприйняття людиною, застосовуються шаблони перетворень, які виражаються із застосуванням технології XSL (eXtensible Stylesheet Language Transformation);

Комісія забезпечує розробку, впровадження та розвиток таксономій і шаблонів перетворень, а також розробку методологічних матеріалів щодо їх застосування;

таксономії, шаблони перетворень, методологічні матеріали оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії.

(пункт 2 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.06.2014 р. N 771
,
 від 14.02.2017 р. N 104)

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.01.2003 N 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 49/7370.

4. Комісія запроваджує базові стандарти, таксономії та шаблони перетворень окремими документами нормативно-технічного характеру.

(пункт 4 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.02.2017 р. N 104)

5. Адміністративно-господарському департаменту (А. Голощук) забезпечити:

розробку Плану заходів щодо забезпечення переходу на XML-формат;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3, який набирає чинності з 01.01.2013.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва 

Г. М. Яцишина 

 

Опрос