Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Стандарта административной услуги по оформлению права собственности на недвижимое имущество, передаваемое творческим союзам

Фонд государственного имущества
Приказ от 12.05.2011 № 708
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2011

м. Київ

N 708

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 644/19382

Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з оформлення права власності на нерухоме майно, яке передається творчим спілкам

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 29 жовтня 2013 року N 3438)

З метою виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з оформлення права власності на нерухоме майно, яке передається творчим спілкам, що додається.

2. Департаменту розпорядження державним майном:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома творчих спілок, яким передається у власність нерухоме майно відповідно до законодавства.

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю забезпечити розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра культури України

Ю. П. Богуцький

 

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення права власності на нерухоме майно, яке передається творчим спілкам

1. Цей Стандарт визначає вимоги до адміністративної послуги з оформлення права власності на нерухоме майно творчих спілок колишнього Союзу РСР, яке станом на 24.08.91 перебувало у їх віданні або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур (далі - адміністративна послуга), а також вимоги до переліку документів, необхідних для надання адміністративної послуги; складу і послідовності дій одержувача та адміністративного органу; опису результату, який повинен отримати одержувач; місця надання адміністративної послуги та режиму роботи адміністративного органу; інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням адміністративної послуги; порядку виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги.

Адміністративним органом, що надає послугу, є Фонд державного майна України (далі - Фонд).

У цьому Стандарті терміни вживаються у значенні, визначеному Порядком передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам, затвердженим наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України від 18.08.98 N 110/1639/45/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.98 за N 559/2999 (далі - Порядок).

2. Одержувачем адміністративної послуги є творчі спілки України.

3. Для одержання адміністративної послуги творчі спілки України подають до Фонду згідно з вимогами пункту 4 Порядку такі документи:

статути (положення) творчих спілок України та їх органів управління майном (фондів тощо) станом на 24.08.91 і в останній редакції;

статути (положення) відповідних загальносоюзних творчих спілок колишнього Союзу РСР та їх органів управління майном (фондів тощо) станом на 24.08.91;

статути (положення) розташованих на території України підприємств, установ, організацій загальносоюзних творчих спілок колишнього Союзу РСР станом на 24.08.91 і в останній редакції та свідоцтва про їх державну реєстрацію;

договір купівлі-продажу об'єкта (у разі здійснення такої операції органом загальносоюзної творчої спілки);

акт державної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію;

акт прийняття-передачі об'єкта у власність творчої спілки;

документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою (за винятком випадків оформлення права власності на окреме нежиле приміщення);

інвентарну картку обліку об'єктів нерухомого майна;

баланс підприємства, установи, організації станом на 01.01.91 і на 01.01.92;

розподільчий баланс, згідно з яким нежиле приміщення виділено в окрему облікову одиницю, і укладену з іншими власниками будинку угоду про спільне користування будинком.

4. У разі відсутності одного із зазначених у пункті 3 цього Стандарту документів або недостатньо чіткого визначення в них належності нерухомого майна до майна відповідної загальносоюзної творчої спілки колишнього Союзу РСР подаються додатково такі документи (оригінали або належним чином завірені копії):

дані бюро технічної інвентаризації (технічний паспорт будинку, споруди, реєстраційне посвідчення або довідка-характеристика на об'єкт нерухомого майна);

рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки у користування творчій спілці або для забудови;

матеріали, що підтверджують джерела фінансування, за рахунок яких здійснювалося будівництво об'єкта (титульний список, платіжні доручення тощо);

довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України встановленого зразка.

5. Фонд розглядає надані творчою спілкою України документи і у двотижневий строк листом повідомляє таку спілку про прийняття їх до розгляду або про невідповідність цих документів встановленим вимогам.

6. У разі прийняття зазначених документів до розгляду Фонд створює комісію шляхом видання спільного наказу Фонду та творчої спілки України.

Комісія у тримісячний строк:

розглядає надані творчою спілкою документи та встановлює відповідність наведеної в них інформації основним критеріям, за якими визначається правонаступництво творчої спілки України на нерухоме майно відповідної творчої спілки колишнього Союзу РСР (у разі необхідності - проводить обстеження об'єктів на місці);

за результатами розгляду складає акт щодо належності об'єкта з висновком про можливість чи неможливість підтвердження права власності творчої спілки України на відповідне нерухоме майно, який підписується членами комісії.

Складений комісією акт щодо належності об'єкта погоджується з органом, уповноваженим управляти майном творчої спілки, та затверджується Фондом.

7. На підставі акта щодо належності об'єкта Фондом у двотижневий строк з дати затвердження цього акта видається Свідоцтво про право власності на майно та оформлюється акт приймання-передачі нерухомого майна.

8. У разі неможливості підтвердження комісією права власності творчої спілки України на нерухоме майно комісією складається акт щодо належності об'єкта з відповідним висновком.

9. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та іншими актами законодавства.

11. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу Фонду: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, або вкладаються до поштової скриньки Фонду, розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною адресою.

12. Надання адміністративної послуги одержувачу здійснюється шляхом надсилання на його адресу Свідоцтва про право власності на майно або отримання його одержувачем безпосередньо у Фонді.

13. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду www.spfu.gov.ua;

консультацій за телефоном: (044) 200-36-21.

14. Надання адміністративної послуги не передбачає поділу одержувачів на категорії.

15. Скарга на недотримання Стандарту може адресуватися Фонду і розглядатися в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу Фонду: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, або вкладається до поштової скриньки Фонду, розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за цією адресою.

16. У разі втрати Свідоцтва про право власності на майно видається його дублікат за встановленою формою.

 

Директор Департаменту

В. Федоров

Опрос