Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению отчета по форме 5-НКРЕ-водопостачання "Отчет о расчетах за централизованное водоснабжение"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 14.04.2011 № 606
Утратил силу

Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання

Звіт та інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 13 лютого 2014 року N 104)

 за ____________ 20__ року
(місяць)

Подають 

Термін подання 

суб'єкти підприємницької діяльності - ліцензіати, що мають ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення,
- Національній комісії регулювання електроенергетики України,
адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна адреса: f5-vp@nerc.gov.ua 

до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду  


Форма 5-НКРЕ-водопостачання
(місячна)
 

Респондент:

Найменування: ____________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

  

Показники 

Одиниця виміру 

Код рядка 

Разом 

у тому числі основними споживачами 

у тому числі 

інші 

населення, усього 

населення, пільги 

населення, субсидії 

бюджетні установи 

інші 

А 

В 

С 

2.1 

2.2 

Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    на початок року 

тис. грн 

01 

 

 

 

 

 

 

 

    на початок звітного місяця 

тис. грн 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізації централізованого водопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    за звітний місяць 

тис. м3 

03 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року 

тис. м3 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість реалізації централізованого водопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    за звітний місяць 

тис. грн 

05 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року 

тис. грн 

06 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата спожитого централізованого водопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    за звітний місяць, усього 

тис. грн 

07 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року, усього 

тис. грн 

08 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання на кінець звітного періоду 

тис. грн 

09 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(місце підпису керівника (власника)) 

 
М. П. 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису головного бухгалтера) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису виконавця) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

телефон: _____________ 

факс: ____________ 

електронна пошта: _________________ 

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. І. Расковський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою 5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання"

I. Загальні положення

1.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання" поширюється на суб'єктів господарювання - ліцензіатів, що мають ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та терміни подання його до НКРЕ.

Подання до НКРЕ звіту здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", "Про питну воду та питне водопостачання";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована господарська діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

II. Порядок та терміни подання інформації

2.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання" подають до НКРЕ та відповідного територіального підрозділу НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, на яких поширюється дія Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", незалежно від форм власності та підпорядкування щомісячно до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною поштою та на паперовому носії.

2.2. Звіт за формою 5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання" направляється поштою до НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: f5-vp@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.3. Звітним періодом є календарний місяць.

2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою. Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.

2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.6. Звітні дані наводяться з точністю до одного знака після коми.

III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою 5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання"

3.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання на початок року" зазначається вартість централізованого водопостачання, спожитого споживачами станом на початок календарного року, але не сплаченого згідно з укладеними договорами. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з показника рядка 09 "Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання на кінець звітного періоду" та не може змінюватись протягом звітного року.

3.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання на початок звітного місяця" зазначається вартість централізованого водопостачання, спожитого споживачами станом на початок звітного місяця, але не сплаченого згідно з укладеними договорами.

3.3. У рядку 03 "Обсяг реалізації централізованого водопостачання за звітний місяць" наводиться обсяг спожитого централізованого водопостачання споживачами протягом звітного місяця.

3.4. У рядку 04 "Обсяг реалізації централізованого водопостачання з початку року" наводиться обсяг спожитого централізованого водопостачання споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.5. У рядку 05 "Вартість реалізації централізованого водопостачання за звітний місяць" наводиться вартість спожитого централізованого водопостачання споживачами протягом звітного місяця.

3.6. У рядку 06 "Вартість реалізації централізованого водопостачання з початку року" наводиться вартість спожитого централізованого водопостачання споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.7. У рядку 07 "Оплата спожитого централізованого водопостачання за звітний місяць, усього" зазначається сума коштів, що надійшла виключно від споживачів централізованого водопостачання протягом звітного місяця.

3.8. У рядку 08 "Оплата спожитого централізованого водопостачання з початку року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів централізованого водопостачання за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.9. У рядку 09 "Заборгованість споживачів за централізоване водопостачання на кінець звітного періоду" зазначається вартість централізованого водопостачання, спожитого споживачами станом на кінець звітного періоду, але не сплаченого згідно з укладеними договорами.

3.10. Усі дані наводяться за видами діяльності та у розрізі споживачів, указаних у графах 2 - 5, без урахування податку на додану вартість з точністю до одного десяткового знака, при цьому графа 1 дорівнює сумі граф 2 - 5.

3.11. У графі 2 "населення, усього" зазначається загальна кількість коштів, що надходить від населення з урахуванням бюджетного відшкодування по пільгових категоріях населення та субсидіях.

Графа 2.1 "населення, пільги" та графа 2.2 "населення, субсидії" заповнюються на підставі показників нарахованих та отриманих коштів зазначеного бюджетного відшкодування відповідно до законодавства.

3.12. У графі 3 "бюджетні установи" зазначаються кошти, що надходять від бюджетних установ за централізоване водопостачання.

3.13. У графі 4 "інші" зазначаються кошти, що надходять від інших споживачів централізованого водопостачання.

3.14. У графі 5 "інші" зазначаються кошти, що надходять від споживачів централізованого водопостачання за тарифами, що відрізняються від тарифів для споживачів графи 4, наприклад за транспортування води іншим постачальникам води.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх виправлення буде здійснюватись у звітах за той період (місяць, квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року).

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом додатково з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в поясненнях до звіту.

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. Расковський 

Опрос