Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению отчета по форме 5-НКРЕ-тепло "Отчет о расчетах за потребленную тепловую энергию"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 14.04.2011 № 606
Утратил силу

Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію

Звіт та інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 13 лютого 2014 року N 104)

за ____________ 20__ року
(місяць)

Подають 

Термін подання 

суб'єкти господарювання - ліцензіати, що мають ліцензію на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
- Національній комісії регулювання електроенергетики України,
адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна адреса: f5-te@nerc.gov.ua  

до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду  


Форма 5-НКРЕ-тепло
(місячна)
 

Респондент:

Найменування: __________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

Показники 

Одиниця виміру 

Код рядка 

Разом 

у тому числі основними споживачами 

у тому числі 

інші 

населення, усього 

населення, пільги 

населення, субсидії 

бюджетні установи 

інші 

А 

В 

С 

2.1 

2.2 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    на початок року 

тис. грн 

01 

 

 

 

 

 

 

 

    на початок звітного місяця 

тис. грн 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг спожитої теплової енергії
    за звітний місяць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. Гкал 

03 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року 

тис. Гкал 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість спожитої теплової енергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    за звітний місяць 

тис. грн 

05 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року 

тис. грн 

06 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата спожитої теплової енергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    за звітний місяць, усього 

тис. грн 

07 

 

 

 

 

 

 

 

    з початку року, усього 

тис. грн 

08 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на кінець звітного періоду 

тис. грн 

09 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(місце підпису керівника (власника)) 

 
М. П. 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису головного бухгалтера) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису виконавця) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

телефон: _____________ 

факс: ____________ 

електронна пошта: _________________ 

 

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. І. Расковський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою 5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію"

I. Загальні положення

1.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію" поширюється на суб'єктів господарювання - ліцензіатів, що мають ліцензію на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та терміни подання його до НКРЕ.

Подання до НКРЕ звіту здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", "Про теплопостачання";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009 N 370, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.12.2009 за N 1201/17217;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 168/418, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 97/16113;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 96/16112;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована господарська діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

II. Порядок та терміни подання інформації

2.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію" подають до НКРЕ та відповідного територіального підрозділу НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, на яких поширюється дія Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", незалежно від форм власності та підпорядкування щомісячно до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною поштою та на паперовому носії.

2.2. Звіт за формою 5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію" направляється поштою до НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: f5-te@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.3. Звітним періодом є календарний місяць.

2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою. Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.

2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.6. Звітні дані наводяться з точністю до одного знака після коми.

III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою 5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію"

3.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на початок року" зазначається вартість теплової енергії, спожитої споживачами станом на початок календарного року, але не сплаченої згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з показника рядка 01 "Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на початок року" та не може змінюватись протягом звітного року.

3.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на початок звітного місяця" зазначається вартість теплової енергії, спожитої споживачами станом на початок звітного місяця, але не сплаченої згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії.

3.3. У рядку 03 "Обсяг спожитої теплової енергії за звітний місяць" наводиться обсяг спожитої теплової енергії споживачами протягом звітного місяця.

3.4. У рядку 04 "Обсяг спожитої теплової енергії з початку року" наводиться обсяг спожитої теплової енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.5. У рядку 05 "Вартість спожитої теплової енергії за звітний місяць" наводиться вартість спожитої теплової енергії споживачами протягом звітного місяця.

3.6. У рядку 06 "Вартість спожитої теплової енергії з початку року" наводиться вартість спожитої теплової енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.7. У рядку 07 "Оплата спожитої теплової енергії за звітний місяць, усього" зазначається сума коштів, що надійшла виключно від споживачів за теплову енергію протягом звітного місяця. У зазначений показник не можуть бути включені інші види оплати.

3.8. У рядку 08 "Оплата спожитої теплової енергії з початку року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за теплову енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.9. У рядку 09 "Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на кінець звітного періоду" зазначається вартість теплової енергії, спожитої споживачем станом на кінець звітного періоду, але не сплаченої згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії.

3.10. Усі дані наводяться за видами діяльності та в розрізі споживачів, указаних у графах 2 - 5, без урахування податку на додану вартість з точністю до одного десяткового знака, при цьому графа 1 дорівнює сумі граф 2 - 5.

3.11. У графі 2 "населення, усього" зазначається загальна кількість коштів, що надходить від населення з урахуванням бюджетного відшкодування по пільгових категоріях населення та субсидіях.

Графа 2.1 "населення, пільги" та графа 2.2 "населення, субсидії" заповнюються на підставі показників нарахованих та отриманих ліцензіатом коштів зазначеного бюджетного відшкодування відповідно до законодавства.

3.12. У графі 3 "бюджетні установи" зазначаються кошти, що надходять від бюджетних установ за спожиту теплову енергію.

3.13. У графі 4 "інші" зазначаються кошти, що надходять від інших споживачів за спожиту теплову енергію.

3.14. У графі 5 "інші" зазначаються кошти, що надходять за спожиту теплову енергію за тарифами, що відрізняються від тарифів споживачів графи 4, наприклад за транспортування теплової енергії іншим теплопостачальним організаціям.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх виправлення буде здійснюватись у звітах за той період (місяць, квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року).

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в поясненнях до звіту.

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. Расковський 

Опрос