Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм отчетности НКРЭ в сфере теплоснабжения и централизованного водоснабжения и водоотвода

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 14.04.2011 № 606
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.04.2011 

м. Київ 

N 606 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2011 р. за N 588/19326

Про затвердження форм звітності НКРЕ у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 13 лютого 2014 року N 104)

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми звітності НКРЕ у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення й інструкції щодо їх заповнення, що додаються:

1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії";

2-НКРЕ-тепло "Звіт про обсяги транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами і нормативні технологічні витрати теплової енергії";

2-НКРЕ-водопостачання/водовідведення "Звіт про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та (або) водовідведення";

5-НКРЕ-тепло "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію";

5-НКРЕ-водопостачання "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання";

5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про розрахунки за централізоване водовідведення";

6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності".

2. Ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, надавати форми звітності, визначені пунктом 1 цієї постанови, згідно з термінами їх надання за видами ліцензованої діяльності.

3. Управлінню регулювання підприємств житлово-комунального комплексу НКРЕ забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Територіальним представництвам НКРЕ здійснювати контроль за дотриманням ліцензіатами вимог інструкції щодо заповнення форм звітності та термінів надання їх до НКРЕ.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії 

С. Тітенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
Держкомстату
 

В. О. Піщейко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії

за ____________20__ року
(місяць)

Подають 

Термін подання 

суб'єкти господарювання - ліцензіати, що мають ліцензію на виробництво теплової енергії, крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
- Національній комісії регулювання електроенергетики України,
адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19,
електронна адреса: f1-te@nerc.gov.ua  

до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду 


Форма 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії
(місячна)
 

Респондент:

Найменування:        ___________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

 

Показники 

Одиниця виміру 

Код рядка 

Виробництво теплової енергії 

види палива 

усього 

вугілля 

газ 

мазут 

інші 

А 

Б 

В 

Фактично за звітний місяць 

Витрати умовного палива 

тис. т 

01 

 

 

 

 

 

Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне паливо 

 

02 

 

 

 

 

х 

Витрати палива в натуральному вимірі 

тис. т 

03 

 

 

 

 

х 

тис. м3 

Вартість палива 

тис. грн 

04 

 

 

 

 

 

Вартість транспортування 

тис. грн 

05 

 

 

 

 

 

Вартість палива з транспортуванням 

тис. грн 

06 

 

 

 

 

 

Вартість одиниці натурального палива 

грн/т 
грн/тис. м3 

07 

 

 

 

 

х 

Вартість 1 т умовного палива 

грн/т 

08 

 

 

 

 

 

План на наступний місяць 

Витрати умовного палива 

тис. т 

09 

 

 

 

 

 

Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне паливо 

 

10 

 

 

 

 

х 

Витрати палива в натуральному вимірі 

тис. т
тис. м3 

11 

 

 

 

 

х 

Вартість палива 

тис. грн 

12 

 

 

 

 

 

Вартість транспортування 

тис. грн 

13 

 

 

 

 

 

Вартість палива з транспортуванням 

тис. грн 

14 

 

 

 

 

 

Вартість одиниці натурального палива 

грн/т 
грн/тис. м3 

15 

 

 

 

 

х 

Вартість 1 т умовного палива 

грн/т 

16 

 

 

 

 

 

Довідкові дані:

Назва показників 

Одиниця виміру 

Код рядка 

Виробництво теплової енергії 

за звітний місяць 

з початку року  

план на наступний місяць 

А 

Б 

В 

Обсяг виробленої теплової енергії 

тис. Гкал 

17 

 

 

 

Власні потреби 

тис. Гкал 

18 

 

 

 

Обсяг відпущеної споживачам теплової енергії  

тис. Гкал 

19 

 

 

 

у тому числі на потреби:
населення 

тис. Гкал 

20 

 

 

 

бюджетних установ 

тис. Гкал 

21 

 

 

 

інших споживачів 

тис. Гкал 

22 

 

 

 

Обсяг відпущеної теплової енергії іншим теплопостачальним підприємствам 

тис. Гкал 

23 

 

 

 

Питомі витрати умовного палива 

кг/Гкал 

24 

 

 

 

__________________________________
(місце підпису керівника (власника)) 

 
М. П. 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису головного бухгалтера) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

__________________________________
(місце підпису виконавця) 

 

____________________
(ініціали, прізвище) 

телефон: _____________ 

факс: ____________ 

електронна пошта: _________________ 

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. І. Расковський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії"

I. Загальні положення

1.1. Звіт за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії" поширюється на суб'єктів господарювання - ліцензіатів, що мають ліцензію на виробництво теплової енергії, крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та терміни подання його до НКРЕ.

Подання до НКРЕ звіту здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", "Про теплопостачання";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 96/16112;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована господарська діяльність з виробництва теплової енергії.

II. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Звіт за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії" подають до НКРЕ та відповідного територіального підрозділу НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, на яких поширюється дія Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України", незалежно від форм власності та підпорядкування щомісячно до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною поштою та на паперовому носії.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою. Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.

2.4. Звіт за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії" направляється поштою до Національної комісії регулювання електроенергетики України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: f1-te@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.6. На період зупинення діяльності з виробництва теплової енергії в період міжопалювального сезону ліцензіат також надає звіт.

III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії" за видами діяльності

3.1. Рядки 01, 09 "Витрати умовного палива":

умовне паливо - одиниця обліку натурального палива, яка використовується для співвідношення ефективності різних видів палива та їх сумарного обліку.

За одиницю умовного палива приймається 1 кг палива з теплотою згоряння 7000 ккал/кг.

Порядок розрахунку:

рядок 01 = рядок 03 х рядок 02;

рядок 09 згідно з плановими розрахунками на наступний місяць;

рядки 01, 09 графи 5 = сумі граф 1, 2, 3, 4.

3.2. Рядки 02, 10 "Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне":

рядок 02 визначається за формулою QP/7000,

де: QP - теплота згоряння палива, зазначена у сертифікаті якості палива;

7000 - теплота згоряння умовного палива в ккал/кг;

рядок 10 заповнюється аналогічно до рядка 02;

рядки 02, 10 графи 5 не заповнюються.

3.3. Рядки 03, 11 "Витрати палива в натуральному вимірі":

у рядку 03 відображається кількість фактично використаного палива на виробництво теплової енергії;

рядок 11 = рядок 09 х рядок 10;

рядки 03, 11 графи 5 не заповнюються.

3.4. Рядки 04, 12 "Вартість палива":

у рядку 04 відображається фактична вартість (без ПДВ) палива, використаного на виробництво теплової енергії;

рядок 12 заповнюється згідно з укладеними договорами між постачальниками палива та ліцензіатом на наступний місяць;

рядки 04, 12 графи 5 = сумі граф 1, 2, 3, 4.

3.5. Рядки 05, 13 "Вартість транспортування":

у рядку 05 відображається вартість (без ПДВ) транспортування палива, фактично використаного на виробництво теплової енергії;

рядок 13 заповнюється згідно з плановими розрахунками вартості транспортування палива на наступний місяць за укладеними договорами з газотранспортними організаціями;

рядки 05, 13 графи 5 = сумі граф 1, 2, 3, 4.

3.6. Рядки 06, 14 "Вартість палива з транспортуванням":

рядок 06 = рядок 04 + рядок 05;

рядок 14 = рядок 12 + рядок 13;

рядки 06, 14 графи 5 = сумі граф 1, 2, 3, 4.

3.7. Рядки 07, 15 "Вартість одиниці натурального палива":

рядок 07 = рядок 06 / рядок 03;

рядок 15 = рядок 14 / рядок 11;

рядки 07, 15 графи 5 не заповнюються.

3.8. Рядки 08, 16 "Вартість 1 т умовного палива":

рядок 08 = рядок 06 / рядок 01;

рядок 16 = рядок 14 / рядок 09.

IV. Довідкові дані звіту за формою 1-НКРЕ-виробництво теплової енергії "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії"

4.1. Рядок 17 "Обсяг виробленої теплової енергії":

рядок 17 графи 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії на генеруючих джерелах за звітний місяць або на підставі розрахунку;

рядок 17 графи 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії на генеруючих джерелах за період з початку року або на підставі розрахунку;

рядок 17 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.2. Рядок 18 "Власні потреби" визначає кількість теплової енергії, що витрачається на технологічні та побутові потреби джерел теплопостачання (хімводоочистка, деаерація, втрати теплової енергії з поверхні трубопроводів, що розташовані всередині джерел теплопостачання, тощо):

рядок 18 графи 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії на генеруючих джерелах за звітний місяць або на підставі розрахунку;

рядок 18 графи 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії на генеруючих джерелах за період з початку року або на підставі розрахунку;

рядок 18 графи 3 заповнюється згідно з нормативами споживання теплової енергії на власні потреби генеруючих джерел на наступний місяць.

4.3. У рядку 19 "Обсяг відпущеної споживачам теплової енергії" у випадку, якщо виробник теплової енергії не є постачальником теплової енергії, наводиться кількість теплової енергії, відпущеної в мережу на потреби відповідних споживачів, в іншому випадку - обсяг реалізації теплової енергії відповідним споживачам:

рядок 19 графи 1 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за звітний місяць;

рядок 19 графи 2 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за період з початку року;

рядок 19 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.4. Рядок 20 "у тому числі на потреби: населення":

рядок 20 графи 1 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за звітний місяць;

рядок 20 графи 2 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за період з початку року;

рядок 20 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.5. Рядок 21 "у тому числі на потреби: бюджетних установ":

рядок 21 графи 1 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за звітний місяць;

рядок 21 графи 2 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за період з початку року;

рядок 21 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.6. Рядок 22 "у тому числі на потреби: інших споживачів":

рядок 22 графи 1 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за звітний місяць;

рядок 22 графи 2 заповнюється згідно з показами будинкових приладів обліку теплової енергії за період з початку року;

рядок 22 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.7. Рядок 23 "Обсяг відпущеної теплової енергії іншим теплопостачальним підприємствам":

рядок 23 графи 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії, установлених на межі балансового розмежування теплових мереж, за звітний місяць;

рядок 23 графи 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку теплової енергії, установлених на межі балансового розмежування теплових мереж, за період з початку року;

рядок 23 графи 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.8. Рядок 24 "Питомі витрати умовного палива":

рядок 24 графи 1 = рядок 01 графи 5 х 1000 / (рядок 17 графи 1 - рядок 18 графи 1), заповнюється згідно з фактичними даними за звітний місяць;

рядок 24 графи 2 = обсяг використаного умовного палива за період з початку року (у тис. тонн) х 1000 / (рядок 17 графи 2 - рядок 18 графи 2), заповнюється згідно з фактичними даними з початку року. Обсяг використаного умовного палива дорівнює сумі рядків 1 граф 5 звітів, поданих ліцензіатом, з урахуванням виправлень за період з початку року;

рядок 24 графи 3 = рядок 09 графи 5 х 1000 / (рядок 17 графи 3 - рядок 18 графи 3), заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

У рядках 04 - 06, 12 - 14, 17 - 23 показники наводяться цілими числами.

У рядку 24 показники наводяться з точністю до одного знака після коми.

У рядках 07, 08, 15, 16 показники наводяться з точністю до другого знака після коми.

У рядках 01, 02, 03, 09, 10, 11 показники наводяться з точністю до третього знака після коми.

V. Порядок виправлення звітних даних

5.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх виправлення буде здійснюватись у звітах за той період (місяць, квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року).

5.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в поясненнях до звіту.

 

Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу 

М. Расковський 

Опрос