Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 11.05.2011 № 168
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2011 

м. Київ 

N 168 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 травня 2011 р. за N 568/19306

Про внесення змін до Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
 Міністерства аграрної політики України від 11 червня 2007 року N 63
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 13 березня 2017 року N 120)

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" та з метою удосконалення виконання покладених завдань та функцій на Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11.06.2007 N 63, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 за N 976/14243, такі зміни:

1.1. У тексті Положення слова "Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України" та "Державний департамент ветеринарної медицини" у всіх відмінках замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України" у відповідних відмінках.

1.2. У розділі 2:

1.2.1. Доповнити пункт 2.1 після підпункту 2.1.4 новим підпунктом 2.1.5 такого змісту:

"2.1.5 стимулювання розвитку Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, органів та установ, що входять до сфери її управління, шляхом створення сучасного, інтегрованого та високоефективного інформаційного середовища для прийняття управлінських рішень та розвитку агропромислового комплексу України.".

1.2.2. У пункті 2.2:

підпункт 2.2.5 після слова "Інституту" доповнити словами "та філіалів";

підпункт 2.2.9 викласти в такій редакції:

"2.2.9 відчужувати матеріальні активи, що належать до основних фондів (за попередньою згодою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України як органу управління майном), розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів (у межах повноважень та у способи, що передбачені законодавством України);";

підпункт 2.2.11 викласти в такій редакції:

"2.2.11 закуповувати, орендувати, замовляти, набувати у власність чи користування за рахунок виділених йому коштів або власних фондів обладнання, інше майно, а також майнові права, в тому числі виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, тощо;";

доповнити пункт після підпункту 2.2.16 новими підпунктами 2.2.17 - 2.2.22 такого змісту:

"2.2.17 розробляти нормативно-технічну та науково-методичну документацію з відбору та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, органах та установах, що входять до сфери її управління, формувати єдину інформаційно-аналітичну та довідкову систему;

2.2.18 організовувати єдину систему збору, зберігання та аналізу оперативної інформації, що характеризує діяльність Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, органів та установ, що входять до сфери її управління, за рахунок побудови єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи, що охоплює всю територію України, та впровадження передових інформаційних технологій у вказаній сфері;

2.2.19 здійснювати діяльність, пов'язану з впровадженням програмного забезпечення та технологій автоматизованої обробки даних;

2.2.20 створювати та супроводжувати інфраструктуру для функціонування єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи;

2.2.21 організовувати підготовку та підвищення кваліфікації працівників інформаційних та комунікаційних технологій, які працюють у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, органах та установах, що входять до сфери її управління, з питань роботи з існуючим і створюваним прикладним програмним забезпеченням;

2.2.22 створювати філіали; розробляти та надавати на затвердження до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України положення про філіали Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;".

У зв'язку з цим підпункт 2.2.17 вважати підпунктом 2.2.23.

1.3. Пункт 7.4 виключити.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Бісюка І. Ю.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

М. В. Присяжнюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
 

І. Ю. Бісюк 

Заступник Голови Державної
служби технічного регулювання
України - заступник Голови комісії з
реорганізації Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка 

Опрос