Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Главгосслужбы от 23.02.2009 N 49

Главное управление государственной службы Украины
Приказ от 08.04.2011 № 98
Утратил силу

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2011 

м. Київ 

N 98 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2011 р. за N 512/19250

Про внесення змін до наказу Головдержслужби від 23.02.2009 N 49

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 16 березня 2015 року N 52)

Відповідно до пункту 14 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 564, та з метою врегулювання процедури конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Головдержслужби від 23.02.2009 N 49 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2009 за N 513/16529, цифри "15" замінити цифрами "14", цифри та слова "08.02.97 N 167 (зі змінами)" замінити цифрами "07.07.2010 N 564", слова "умов для запровадження прозорих ринкових відносин" замінити словами "конкурентоспроможного середовища".

2. Порядок конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням, затверджений наказом Головдержслужби від 23.02.2009 N 49, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2009 за N 513/16529, викласти у новій редакції, що додається.

3. Управлінню організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Головдержслужби подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби з питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Начальника
Головного управління
державної служби України
 

А. Вишневський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді
та спорту України 

Є. М. Суліма 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

Порядок
конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням

1. Конкурсний відбір до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням (далі - конкурсний відбір) проводиться конкурсною комісією (далі - Комісія) на засадах добросовісної конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості етапів конкурсного відбору, рівноправності учасників, об'єктивного та неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій з метою:

раціонального використання бюджетних коштів для організації професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування V - VII категорій посад, а також перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення якісного професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

створення належних умов для професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що надалі сприятиме підвищенню їх професійного рівня;

оперативного реагування на потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у висококваліфікованих фахівцях.

2. Проведення конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням здійснюється відповідно до потреб органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. До участі в конкурсному відборі навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" допускаються навчальні заклади IV рівня акредитації, які мають ліцензію та сертифікат про акредитацію освітніх послуг на рівні кваліфікаційного рівня вимог до магістра за напрямом 1501 "Державне управління".

4. До участі в конкурсному відборі до мережі навчальних закладів для перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування допускаються навчальні заклади, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом 1501 "Державне управління".

5. Головдержслужба оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору навчальних закладів в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Головдержслужби.

6. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

дата і час початку й закінчення прийому заявок;

місцезнаходження прийому заявок (поштова адреса, контактний телефон);

перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі;

дата, час і місце проведення розкриття конкурсних пропозицій навчальних закладів;

додаткова інформація.

7. Конкурсна пропозиція навчального закладу щодо участі у процедурі конкурсного відбору (далі - Конкурсна пропозиція) подається у формі листа-заявки за підписом керівника навчального закладу або особи, що його заміщує, до якого в окремому запечатаному і скріпленому печаткою конверті додаються документи згідно із затвердженим переліком. Кожен документ підписується керівником навчального закладу або особою, що його офіційно заміщує, і скріплюється печаткою.

8. Для участі в конкурсному відборі вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням навчальні заклади у строк, зазначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору, подають до Головдержслужби заявку про свою участь у ньому. До заявки додаються такі документи:

завірена в установленому порядку копія ліцензії на право надання освітніх послуг кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 1501 "Державне управління";

завірена в установленому порядку копія сертифіката про акредитацію освітніх послуг у галузі знань "Державне управління";

проект кошторису витрат на підготовку магістрів з розрахунку на одного слухача, окремо за формами навчання;

інформація про навчально-методичне, матеріально-технічне та науково-педагогічне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

інформація про досвід вищого навчального закладу щодо підготовки/перепідготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг у галузі знань "Державне управління", що заявляються та які вже надаються у даному регіоні;

довідка про наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань "Державне управління";

інформація про соціальну інфраструктуру вищого навчального закладу.

9. Вищі навчальні заклади не допускаються до участі в конкурсному відборі для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням, якщо представлені ними документи надані не в повному обсязі, зазначеному в пункті 8 цього Порядку, або надійшли пізніше встановленого строку їх подання.

10. Для участі в конкурсному відборі навчальних закладів для перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням у галузі знань "Державне управління" навчальні заклади у строк, зазначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору, подають до Головдержслужби заявку про свою участь у ньому. До заявки додаються такі документи:

завірена в установленому порядку копія відповідної ліцензії на право надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації за напрямом 1501 "Державне управління";

проект кошторису витрат на підвищення кваліфікації з розрахунку на одного слухача;

інформація про навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення підвищення кваліфікації;

заявлений обсяг підвищення кваліфікації;

концепція діяльності за заявленим напрямом, погоджена із засновниками та співзасновниками закладу;

підтвердження щорічних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за заявленим обсягом;

довідка про інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації.

11. Навчальні заклади, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації, не допускаються до участі в конкурсному відборі навчальних закладів з підвищенням кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням у галузі знань "Державне управління", якщо представлені ними документи надані не в повному обсязі, зазначеному в пункті 10 цього Порядку, або надійшли пізніше встановленого строку їх подання.

12. Для проведення конкурсного відбору Головдержслужбою створюється Комісія.

Основними завданнями Комісії є:

розгляд та об'єктивне оцінювання Конкурсних пропозицій;

формування на основі конкурсного відбору пропозицій щодо переліку навчальних закладів та обсягів державного замовлення для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у кожному з них.

13. Склад Комісії, голова, заступник та секретар затверджуються наказом Начальника Головдержслужби.

14. До складу Комісії входять представники Головдержслужби, інших органів виконавчої влади, професійних спілок, громадських організацій (за згодою).

15. Членами Комісії не можуть бути представники навчального закладу, що проходить конкурсний відбір, та особи, зацікавлені в результатах конкурсного відбору.

16. Комісія має право здійснювати свої повноваження, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від її складу.

17. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

18. Рішення Комісії ухвалюються простою більшістю голосів.

19. При рівності голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, а за відсутності голови - його заступника.

20. Комісія відповідно до рейтингу визначає перелік навчальних закладів, рекомендованих для виконання державного замовлення у поточному році, про що видається відповідний наказ Головдержслужби.

21. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

В протоколі може викладатись окрема думка членів Комісії.

22. Графік проведення засідань Комісії затверджується наказом Головдержслужби і письмово надсилається учасникам конкурсного відбору.

Щороку перше засідання скликається головою Комісії, наступні - відповідно до графіка.

23. Приймання Конкурсних пропозицій та їх реєстрація відповідно до регламенту Головдержслужби здійснюються у визначений оголошенням про конкурсний відбір строк.

24. Розкриття конвертів з Конкурсними пропозиціями відбувається на засіданні Комісії.

25. Розгляд Конкурсних пропозицій проводиться Комісією у два етапи:

перший - розкриття Конкурсних пропозицій та за наявності передбачених переліком документів, що подаються вищими навчальними закладами для участі у конкурсному відборі, прийняття рішення про допущення до участі в конкурсному відборі, яке оформляється відповідним протоколом. До участі в першому етапі запрошуються представники навчальних закладів - учасників конкурсного відбору, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою);

другий - визначення рейтингу Конкурсних пропозицій навчальних закладів на підставі їх оцінювання.

26. Комісія відхиляє Конкурсну пропозицію, якщо вона не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком, або якщо Конкурсна пропозиція надійшла пізніше встановленого терміну.

27. Рейтинг Конкурсних пропозицій оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії, присутніми на її засіданні, і того самого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головдержслужби.

У протоколі зазначаються найменування навчального закладу та заявлений ним у Конкурсній пропозиції обсяг державного замовлення, виконання якого він зобов'язується забезпечити у разі укладання відповідного державного контракту на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у поточному році.

28. У тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України загального обсягу державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у відповідному році Головдержслужба затверджує попередній розподіл обсягів державного замовлення між відібраними на основі Конкурсу вищими навчальними закладами з урахуванням місця у рейтингу Конкурсних пропозицій та доводить його до вищих навчальних закладів.

29. Навчальні заклади не пізніше 30 липня письмово інформують Головдержслужбу про кількість абітурієнтів, рекомендованих відповідними приймальними комісіями до зарахування на навчання за спеціальностями галузі знань "Державне управління". 

30. Комісія на своєму підсумковому засіданні у відповідному році аналізує результати вступної кампанії, проведеної навчальними закладами, та за результатами цього аналізу вносить Начальнику Головдержслужби пропозиції щодо розподілу обсягу державного замовлення відповідно до рейтингу конкурсних пропозицій, про що видається відповідний наказ Головдержслужби.

 

Начальник управління організації
професійного навчання державних
службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування
 

О. Юхновська 

Опрос