Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Гостаможслужбы от 12.01.2006 N 5

Государственная таможенная служба
Приказ от 05.04.2011 № 281
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2011 

м. Київ 

N 281 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2011 р. за N 509/19247

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.01.2006 N 5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 22 травня 2012 року N 581)

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, та з метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державної митної служби України від 12.01.2006 N 5 "Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2006 за N 81/11955 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Назву наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість і акцизного податку при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України".

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок справляння мита, податку на додану вартість і акцизного податку при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України".

2. Унести до Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженого цим наказом, такі зміни:

2.1. Назву Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок справляння мита, податку на додану вартість і акцизного податку при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України".

2.2. У главі 1:

у пункті 1.1 слова "у тому числі транспортних засобів" виключити;

у пунктах 1.5, 1.6 слова "Закону України "Про податок на додану вартість" та "Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" замінити словами "Податкового кодексу України".

2.3. У главі 2:

пункт 2.1 після слів "надходять на адресу громадян у МПВ" доповнити словами "або МЕВ";

підпункт "а" пункту 2.2 після слів та цифр "оглядовим розписом М-15" доповнити словами та цифрами "митною декларацією М 16";

у пункті 2.3 слова "і МЕВ" виключити;

пункт 2.4 після слів "пересилаються в несупроводжуваному багажі" доповнити словами "в МЕВ";

пункт 2.5 після слів "містяться в МПВ" доповнити словами "або в МЕВ".

2.4. У главі 3:

пункт 3.1 після слів "в МПВ" доповнити словами "або в МЕВ";

у пункті 3.4 слова "чи МЕВ" виключити.

2.5. Главу 4 доповнити пунктом 4.7 такого змісту:

"4.7. При тимчасовому ввезенні громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у відповідній консульській установі України, на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, транспортного засобу, що відповідає умовам, установленим частинами третьою і четвертою статті 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", податки і збори не нараховуються".

2.6. У тексті Порядку літери та цифри "М-15" та "М-16" замінити літерами та цифрами "М 15" та "М 16" відповідно; слова "товарів і предметів" замінити словами "товарів і транспортних засобів"; слова "акцизний збір" в усіх відмінках замінити словами "акцизний податок" у відповідних відмінках.

2.7. У додатку до Порядку:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Нарахування суми акцизного податку при ввезенні громадянами на митну територію України транспортних засобів здійснюється відповідно до розділу VI Податкового кодексу України за ставками, визначеними підпунктами 215.3.5 - 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI цього Кодексу.

Розрахунок суми акцизного податку із застосуванням специфічних ставок здійснюється за такою формулою:

Са = Н х А, 

де: Са - сума акцизного податку;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

А - ставка акцизного податку";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Нарахування суми податку на додану вартість при ввезенні громадянами на митну територію України товарів та транспортних засобів здійснюється відповідно до розділу V Податкового кодексу України за ставками, визначеними підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 розділу V та пунктом 10 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу.

Розрахунок суми податку на додану вартість здійснюється за такою формулою:

Спдв = (МВ + С + Са) х Ст, 

де: Спдв - сума податку на додану вартість;

МВ - митна вартість товарів та транспортних засобів;

С - сума мита;

Са - сума акцизного податку;

Ст - ставка податку на додану вартість".

3. Департаменту адміністрування митних платежів (Зварич В. В.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома фізичних осіб.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Голова Державної
митної служби України
 

І. Г. Калєтнік 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Опрос