Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 05.04.2011 № 79
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2011 

м. Київ 

N 79 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2011 р. за N 488/19226

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

А. Мярковський 

Директор Департаменту
територіальних бюджетів
 

Г. Карп 

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У главі 8:

1.1. У пункті 8.6:

у другому реченні слова "виділення коштів спеціального" замінити словами "виділення коштів загального (спеціального)", посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 30;

третє речення після слів "на підставі платіжного доручення" доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства України протягом одного операційного дня".

1.2. У пункті 8.7:

в абзаці другому:

у першому реченні після слів "виділення коштів загального" доповнити словом "(спеціального)", посилання на додаток 14 замінити посиланням на додаток 30;

друге речення після слів "на підставі платіжного доручення" доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства України протягом одного операційного дня".

1.3. У пункті 8.10:

у першому реченні слова "коштів спеціального" замінити словами "коштів загального (спеціального)", посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 30;

друге речення після слів "на підставі платіжного доручення" доповнити словами ", складеного органом Державного казначейства України протягом одного операційного дня".

1.4. Доповнити главу новим пунктом 8.11 такого змісту:

"8.11. Органи Державного казначейства України реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і відповідно до розпорядження зараховують кошти на зазначені рахунки.

Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 16). Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів".

2. У пункті 10.3 глави 10:

у першому реченні посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 30;

друге речення після слів "на підставі платіжного доручення" доповнити словами ", наданого фінансовим органом";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Розпорядження реєструється та виконується органом Державного казначейства України у порядку, визначеному в пункті 8.11 глави 8 цього Порядку".

3. Доповнити Порядок новим додатком 30 (додається).

У зв'язку з цим додатки 30 - 33 уважати відповідно додатками 31 - 34.

У тексті Порядку посилання на додатки 30 - 33 замінити посиланнями відповідно на додатки 31 - 34.

 

Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

Л. І. Литвиненко 

 

_________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
_____________________________________
                                  (назва бюджету) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
                             (посада)
____________________________
             (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" ________________ 

Розпорядження
про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів з рахунку N _____________

для _______________________________________
(вид операції з фінансування)
від _________________ N _______
(число, місяць, рік)
 

N з/п 

Номер аналітичного рахунку місцевого бюджету 

Код класифікації фінансування бюджету за типом кредитора 

Сума 

Номер рахунку, на який буде перераховано кошти за операціями із фінансування 

Примітка* 

Усього ______________________________________
                                             (сума словами) 

Відповідальна особа 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

___________
* Реквізити банку, в якому відкритий рахунок, на який спрямовуються кошти за операціями із фінансування, та інша інформація. 

____________

Опрос