Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации повышения квалификации работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины

Минфин
Положение, Приказ от 21.03.2011 № 384
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2011  

м. Київ 

N 384 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2011 р. за N 454/19192

Про затвердження Положення про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 19 серпня 2014 року N 819

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 січня 2016 року N 20)

Відповідно до пункту 20 частини другої статті 6, пункту 5 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою встановлення порядку здійснення навчання і забезпечення єдиного підходу до підготовки та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство фінансів України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

2. Відділу з питань державного фінансового моніторингу (Клепчуков В. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ
 

Г. В. Осовий 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

О. Мірошниченко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. Яцишина 

Президент Спілки орендаторів
і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Голова Антимонопольного
Комітету України
 

 
В. П. Цушко
 

Голова Державної служби 
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

Голова Комісії з проведення
реорганізації, перший заступник
Міністра праці та соціальної
політики України
 

Л. М. Дроздова 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

1. Це Положення встановлює порядок проходження підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство фінансів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

2. Вимоги цього Положення не поширюються на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи.

3. Перевірку організації професійної підготовки відповідальних працівників здійснює Міністерство фінансів України (далі - Міністерство).

4. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи забезпечують підвищення кваліфікації відповідальних працівників за типовою програмою підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство (далі - Типова програма), шляхом направлення:

а) осіб, вперше призначених на посаду відповідального працівника, - на навчання на довгострокових курсах підвищення кваліфікації (не менше 72 годин) згідно з обсягом Типової програми не пізніше двох місяців з дня призначення на посаду;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

б) відповідальних працівників - на навчання на короткострокові курси підвищення кваліфікації (не більше 72 годин) згідно з обсягом Типової програми не рідше одного разу на три роки.

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2014 р. N 819)

З окремих питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідальні працівники можуть підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження інших форм навчання (тематичні семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, "круглі столи" тощо).

5. Навчання відповідальних працівників складається з таких етапів:

оволодіння курсом навчання за очною, заочною чи дистанційною формами навчання відповідно до Типової програми і отримання свідоцтва про навчання;

складання екзамену та отримання документа про підвищення кваліфікації.

6. Оволодіти курсом навчання та отримати свідоцтво про навчання відповідальні працівники можуть у:

Державній навчально-науковій установі "Академія фінансового управління", віднесеній до сфери управління Міністерства (далі - ДННУ "Академія фінансового управління");

Державному навчальному закладі післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму", віднесеному до сфери управління центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - ДНЗПО "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу");

навчальних закладах, які мають ліцензію для провадження діяльності з надання освітніх послуг та уклали договір про співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників з Міністерством (далі - навчальний заклад).

7. Для укладення договору про співробітництво навчальний заклад подає до Міністерства:

список науково-педагогічних працівників, які залучаються до проведення занять, із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи та інформації, що підтверджує наявність досвіду викладання у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

навчальний план з відповідної спеціалізації, розроблений згідно з Типовою програмою;

копію ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

8. Перелік навчальних закладів, які мають право на навчання відповідальних працівників, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства.

9. Навчання відповідальних працівників здійснюється за навчальними планами, розробленими згідно з Типовою програмою і затвердженими керівниками навчальних закладів.

10. Типова програма розробляється ДННУ "Академія фінансового управління", затверджується її керівником та погоджується з Міністерством та центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг).

Типова програма оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства.

11. Для проходження навчання особи подають до ДННУ "Академія фінансового управління", ДНЗПО "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу" чи навчального закладу такі документи:

заяву;

копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;

копію документа про вищу освіту.

12. Особі, яка оволоділа курсом навчання, видається свідоцтво про навчання.

13. Свідоцтво про навчання має містити:

напис "Свідоцтво";

найменування закладу, в якому проводилося навчання;

прізвище, ім'я та по батькові слухача, який пройшов навчання;

назву навчальної програми, за якою проводилося навчання;

тривалість навчання у годинах;

номер свідоцтва;

дату видачі свідоцтва;

запис "Це свідоцтво дає право на складання екзамену та отримання документа про підвищення кваліфікації";

підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу.

14. Скласти екзамен та отримати документ про підвищення кваліфікації відповідальні працівники можуть у ДННУ "Академія фінансового управління" або ДНЗПО "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу", які є екзаменаційними центрами з проведення екзамену для відповідальних працівників (далі - Екзаменаційний центр).

До процесу проведення навчання, підвищення кваліфікації та організації здавання екзаменів можуть бути залучені вищі навчальні заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства.

15. Для участі в екзамені особи подають до Екзаменаційного центру такі документи:

заяву про участь в екзамені;

копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;

копію документа про вищу освіту;

свідоцтво про навчання.

16. Екзамен проводить екзаменаційна комісія шляхом тестування та/або співбесіди.

Тестові завдання є єдиними для всіх екзаменаційних комісій, розробляються і затверджуються ДННУ "Академія фінансового управління" за погодженням з Міністерством і Держфінмоніторингом.

17. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом відповідного Екзаменаційного центру за погодженням з Міністерством і Держфінмоніторингом.

До складу екзаменаційної комісії входять працівники Міністерства, Держфінмоніторингу та Екзаменаційного центру. У разі потреби до складу екзаменаційної комісії можуть входити представники інших державних органів та представник навчального закладу, що видав свідоцтво про навчання.

18. Екзаменаційна комісія за результатами екзамену складає протокол, який підписується усіма членами комісії. Протокол затверджується керівником Екзаменаційного центру та скріплюється печаткою. Протокол зберігається в Екзаменаційному центрі протягом п'яти років від дати проведення екзамену.

19. Особа, яка брала участь в екзамені, має право оскаржити рішення екзаменаційної комісії до Міністерства, Держфінмоніторингу протягом десяти днів від дати проведення екзамену та/або у судовому порядку.

20. Особі, яка успішно склала екзамен, видається документ про підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу. Строк його дії - три роки з дати його видачі.

21. Документ про підвищення кваліфікації має містити:

найменування Екзаменаційного центру;

назву документа про підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу із зазначенням назви навчальної програми;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен;

номер та дату протоколу про результати складання екзамену;

місцезнаходження Екзаменаційного центру;

номер документа про підвищення кваліфікації;

дату видачі документа про підвищення кваліфікації;

підписи голови та секретаря екзаменаційної комісії, керівника Екзаменаційного центру та відбиток печатки Екзаменаційного центру.

22. Навчальні заклади та Екзаменаційні центри ведуть реєстри виданих свідоцтв про навчання та документів про підвищення кваліфікації. Реєстр зберігається в закладі, який його склав, протягом п'яти років від дати видачі відповідного документа.

23. Екзаменаційний центр протягом десяти днів після проведення екзамену надає Міністерству та Держфінмоніторингу інформацію про осіб, яким були видані документи про підвищення кваліфікації, на паперових носіях, засвідчену печаткою відповідного Екзаменаційного центру, та в електронному вигляді.

 

Начальник Відділу з питань
державного фінансового моніторингу
 

В. П. Клепчуков 

Опрос