Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении некоторых форм документов, необходимых для реализации постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 N 1244

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 12.03.2011 № 137
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2011 

м. Київ 

N 137 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2011 р. за N 426/19164

Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1244

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2012 року N 1310)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів:

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах (додається);

Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додається).

2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України
 

В. Ю. Захарченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

А. Мярковський 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
                                                                                                                                                (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                               (найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
                    (непотрібне викреслити)
                                             від ____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
                                               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження) 

N
з/п 

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо) 

Кількість 

Одиниця виміру 

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень 

Вартість майна після переоцінки, гривень 

одиниці 

усього 

одиниці 

усього 

Усього 

________________________
(словами) 

гривень 

__________

копійок 

Сума
переоцінки 

________________________
(словами) 

гривень 

__________

копійок 

у тому числі зменшується:

винагорода організації роздрібної торгівлі на ___________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії: 

 

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань 

В. О. Тарасенко 

 

АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
                                                                                                             (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20 ___ року N _________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження) 

N
з/п 

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо) 

Кількість 

Одиниця виміру 

Початкова ціна продажу, гривень 

одиниці 

усього 

Усього на загальну суму 

_________ 

гривень 

__________ 

копійок 

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі 

 
_________ 

 
гривень 

 
__________ 

 
копійок 

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету, 

 
_________ 

 
гривень 

 
__________ 

 
копійок 

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав: 

 

_______
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв: 

 

_______
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань 

В. О. Тарасенко 

 

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
                                                                                                                                                  (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                        (найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі від
            (непотрібне викреслити)
                                            ____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
                                            (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження) 

N
з/п 

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо) 

Кількість 

Одиниця виміру 

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень 

Вартість майна після переціонки, гривень 

одиниці 

усього 

одиниці 

усього 

Усього 

________________________
(словами) 

гривень 

__________

копійок 

Сума переоцінки 

________________________
(словами) 

гривень 

__________

копійок 

у тому числі зменшується:

винагорода біржі на ___________ гривень ________ копійок,

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії: 

 

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань 

В. О. Тарасенко 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
                                                                                                                            (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                          (найменування органу державної податкової служби)
від "___" ___________ 20__ року N ______, 

повідомляю, що за 

______
(період) 

заборговано 

________________
(сума цифрами) 

гривень, 

у тому числі за _______________________________________________________________________
                                                        (вид податку, збору та сума заборгованості за кожним видом податку, збору)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до пункту 95.1 статті 95 розділу II Податкового кодексу України майно
___________________________________________________________________________________
                                                (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
реалізовано _______________. Виручка від реалізації становить _____________________________
                                          (дата)                                                                                                           (сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________,
з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна,
___________________________________________________________________________________
                                                                                    (сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________ 

Податковий керуючий 

_______
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань 

В. О. Тарасенко 

Опрос