Идет загрузка документа (249 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 28.02.2011 № 114
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2011 

м. Київ 

N 114 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2011 р. за N 397/19135

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 вересня 2011 року N 1213)

Відповідно до статті 46 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що додається.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 у триденний строк від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкових декларацій з податку на прибуток підприємств;

2.3 оприлюднення цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 N 143 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592;

наказ Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 N 593 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1227/8548;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.2005 N 448 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2005 за N 1323/11603;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 28 "Про затвердження Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.01.98 за N 56/2496;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.09.99 N 491 "Про внесення змін до Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 652/3945;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.03.2002 N 140 "Про внесення змін до Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 391/6679;

наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 N 147 "Про внесення змін до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.04.2003 за N 294/7615;

пункт 6 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866;

пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2005 N 422 "Про внесення змін до наказів ДПА України від 31.07.97 N 274 та від 16.01.98 N 28", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1205/11485;

наказ Державної податкової адміністрації України від 30.07.97 N 270 "Про затвердження Порядку ведення і складання податкового звіту про фінансовий результат, отриманий підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних товарів, посередницької діяльності, грального бізнесу)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.97 за N 315/2119;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 26 "Про внесення змін до Порядку ведення і складання податкового звіту про фінансовий результат, отриманий підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних товарів, посередницької діяльності, грального бізнесу)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.02.98 за N 61/2501;

наказ Державної податкової адміністрації України від 01.06.2001 N 222 "Про внесення змін до Порядку ведення і складання податкового звіту про прибуток, який звільняється від оподаткування, підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім прибутку, одержаного від грального бізнесу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.06.2001 за N 525/5716;

пункт 4 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866;

пункт 5 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 N 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.04.2006 за N 431/12305.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації України, заступника Голови Державної податкової адміністрації України Любченка О. М.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної
податкової адміністрації України,
Голова Державної податкової
служби України
 

В. Ю. Захарченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 N 114 

 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума, грн. 

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):  

01 

  

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 

02 

  

Інші доходи 

03 ІД 

  

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)  

04 

  

Витрати операційної діяльності, в тому числі:  

05 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)  

05.1 СВ 

  

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.6) 

06 

  

Загальновиробничі витрати 

06.1 ЗВ 

  

Адміністративні витрати 

06.2 АВ 

  

Витрати на збут  

06.3 ВЗ 

  

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі: 

06.4 

  

проценти, що включаються до витрат з урахування обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України 

06.4.1 

  

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 

06.5 ІВ 

  

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період4 або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року) 

06.6 

  

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -) 

07 

  

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) 

08 ТП 

  

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -) 

09 ПЗ 

  

Ставка податку 

10 

  

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100) 

11 

  

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів  

12 ТП 

  

Зменшення нарахованої суми податку  

13 ЗП 

  

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13) 

14  

  

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

15 

  

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -) 

16 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період 

17 ПН 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

18 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)  

19 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи  

20 АД 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

21 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21) 

22 

  

Самостійне виправлення помилок5 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  

23  

  

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

24  

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

25  

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) період(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

26  

  

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3 %) 

27 

  

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 5 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  

28  

  

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

29  

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

30  

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

31  

  

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3 %) 

32 

  

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на  

  

арк. 

Наявність додатків8 

ІД 

СБ 

ЦП 

СВ 

АМ 

АК 

ВО6 

ЗВ 

АВ 

ВЗ 

ІВ 

ТП 

ПЗ 

ЗП 

ПН 

АД 

ВП7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додатки на ___ арк. 

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною. 

                    Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

__________________
(ініціали та прізвище) 
  

 

______________
(підпис)  

М. П. 

                     Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

___________________
(ініціали та прізвище)  

 

_______________
(підпис) 

Дата подання Податкової декларації
"___" ____________ 20__ року 

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 Податкова декларація подається у разі якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

4 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

6 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

7 Цей додаток(и) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

8 У відповідних клітинках проставляється позначка "х", крім клітинок під літерами "ВП" та "СБ", в яких проставляється кількість поданих додатків ВП та СБ до Податкової декларації.

9 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби 

 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
 

Н. В. Хоцянівська 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Інші доходи

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.27) 

03 

  

Дивіденди 

03.1 

  

Проценти  

03.2 

  

Роялті 

03.3 

  

Доходи від володіння борговими вимогами 

03.4 

  

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги 

03.5 

  

Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги 

03.6 

  

Доходи від операцій оренди/лізингу 

03.7 

  

Суми штрафів (неустойки, пені) 

03.8 

  

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному періоді 

03.9 

  

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: 

03.10 

  

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

03.10.1 

  

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -) 

03.11 СБ 

  

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді  

03.12 

  

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем  

03.13 

  

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ 

03.14 

  

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів 

03.15 

  

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України 

03.16 

  

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

03.17 

  

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

03.18 

  

Позитивне значення курсових різниць 

03.19 

  

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами 

03.20 ЦП 

  

Суми страхового відшкодування 

03.21 

  

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 

03.22 

  

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта 

03.23 

  

Суми безнадійної кредиторської заборгованості 

03.24 

  

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

03.25 

  

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

03.26 

  

Інші доходи2 

03.27 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв доходів, зазначених у рядку 03.27 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток СБ
до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

 

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

Показники коригування  

Код рядка  

Сума, грн.  

1  

Коригування суми доходів (+, -) 

03.11 

  

Коригування суми витрат (+, -) 

06.5.24 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України 

П 

  

Коригування здійснюється у зв'язку:
з невиконанням умов договору від "___" ____________ 20__ року, N _____, укладеного з:
_____________________________________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ
                                                                                       (для юридичної особи))
_____________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи - місце проживання))
_____________________________________________________________________________________, 

в якому платник податку є 

Продавцем 

  


Покупцем 

  


потрібне позначити 

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
таких документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ЦП
до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума, грн. 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами, у тому числі (сума позитивних значень рядків 1 - 7) 

03.20 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами, у тому числі (рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

1.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

1.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

1.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі (рядок 2.1 - рядок 2.2 - рядок 2.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

2.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

2.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

2.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі (рядок 3.1 - рядок 3.2 - рядок 3.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

3.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

3.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

3.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі (рядок 4.1 - рядок 4.2 - рядок 4.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

4.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

4.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

4.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі (рядок 5.1 - рядок 5.2 - рядок 5.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

5.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

5.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

5.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі (рядок 6.1 - рядок 6.2 - рядок 6.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

6.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

6.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

6.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі (рядок 7.1 - рядок 7.2 - рядок 7.3): 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

7.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

7.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

7.3 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток СВ
до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) (сума рядків 05.1.1 - 05.1.16) 

05.1 

  

Прямі матеріальні витрати, в тому числі: 

05.1.1 

  

вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва (-) 

05.1.1.1 

  

сума резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту)2 

05.1.1.2 

  

Прямі витрати на оплату праці 

05.1.2 

  

Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.3 АМ 

  

Амортизація нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.4 АМ 

  

Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин 

05.1.5 АК 

  

Сума витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України 

05.1.6 АК 

  

Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.7 

  

Сума різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива та нарахованого резерву (+, -)2 

05.1.8 

  

Фактичні витрати з придбання електричної та/або теплової енергії3 

05.1.9 

  

85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

05.1.10 ВО 

  

Витрати на страхування 

05.1.11 

  

Сума внесків на соціальні заходи 

05.1.12 

  

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 

05.1.13 

  

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 

05.1.13.1 

  

Нараховані роялті, в тому числі:  

05.1.14 

  

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.14.1 

  

Витрати на консалтинг, в тому числі: 

05.1.15 

  

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.15.1 

  

Інші прямі витрати4 

05.1.16 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Для платника податку ліцензіата з виробництва електричної та/або теплової енергії.

3 Для платника податку ліцензіата з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії.

4 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 05.1.16 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток АМ
до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

 

Таблиця 1. Інформація щодо нарахованої амортизації

Код рядка 

Номер групи 

Балансова вартість на початок звітного (податко-
вого) періоду 

Нарахована сума амортизації за звітний (податко-
вий) період
2 

Нарахована амортизація за попередні звітні (податкові) періоди, що не включена до складу витрат у попередніх звітних (податкових) періодах 

Амортизація, що включається у звітному (податковому) періоді до: 

Нарахована амортизація, що включається до витрат у майбутніх звітних (податкових) періодах (графа 4 + графа 5) - (графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 + графа 10) 

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)3 

загально-
виробничих витрат
4 

адміністра-
тивних витрат
5 

витрат на збут6 

інших операцій-
них витрат
7 

10 

11 

Основні засоби та інші необоротні активи 

А1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А12 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А13 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А14 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А15 

Сума рядків А1 - А14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тимчасова податкова різниця, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 

Т1 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Нематеріальні активи 

Н1 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н2 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н3 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н4 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н5 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н6 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Н7 

Сума рядків Н1 - Н6 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Таблиця 2. Інформація щодо методів амортизації8

Методи амортизації 

Номер групи основних засобів та інші необоротні активи 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

прямолінійний 

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Х 

  

  

  

  

зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

прискореного зменшення залишкової вартості 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

кумулятивний 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

виробничий 

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Х 

  

  

  

  

50 %/50 % 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

100 % 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Методи амортизації 

Номер групи нематеріальних активів 

прямолінійний 

 

 

 

 

 

 

зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

прискореного зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

кумулятивний 

  

  

  

  

  

  

виробничий 

  

  

  

  

  

  

Таблиця 3. Сума витрат на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Код рядка 

Балансова вартість на початок звітного (податкового) року 

Сума ліміту (10 %) поліпшень на звітний (податковий) рік 

Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період 

Сума, що відноситься на витрати звітного (податкового) періоду 

в тому числі у складі: 

загально-
виробничих витрат
9 

адміні-
стративних витрат
10 

витрат на збут11 

інших операційних витрат12 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Значення графи 4 рядка Т1 таблиці 1 переноситься до рядка 06.5.27 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

3 Значення графи 6 рядка А15 таблиці 1 переноситься до рядка 05.1.3; значення графи 6 рядка Н7 таблиці 1 переноситься до рядка 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

4 Значення графи 7 рядка А15 таблиці 1 переноситься до рядка 06.1.2; значення графи 7 рядка Н7 таблиці 1 переноситься до рядка 06.1.3 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

5 Значення графи 8 рядка А15 таблиці 1 переноситься до рядка 06.2.3.1; значення графи 8 рядка Н7 таблиці 1 переноситься до рядка 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

6 Значення графи 9 рядка А15 таблиці 1 переноситься до рядка 06.3.9.1; значення графи 9 рядка Н7 таблиці 1 переноситься до рядка 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

7 Значення графи 10 рядка А15 таблиці 1 переноситься до рядка 06.5.28 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

8 У відповідних клітинках проставляється знак "+".

9 Значення графи 6 рядка 1 таблиці 3 переноситься до рядка 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

10 Значення графи 7 рядка 1 таблиці 3 переноситься до рядка 06.2.3.2 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

11 Значення графи 8 рядка 1 таблиці 3 переноситься до рядка 06.3.9.2 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

12 Значення графи 9 рядка 1 таблиці 3 переноситься до рядка 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток АК
до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

Код рядка 

Показники 

Первісна вартість 

Нарахована сума амортизації за звітний (податковий) період 

Нарахована амортизація за попередні звітні (податкові) періоди, що не включена до складу витрат у попередніх звітних (податкових) періодах 

Амортизація, що включається у звітному (податковому) періоді до: 

Нарахована амортизація, що включається до витрат у майбутніх звітних (податкових) періодах (графа 4 + графа 5) - (графа 6 + графа 7) 

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)2 

загально-
виробничих витрат
3 

Витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, крім нафтогазових свердловин2 

Х 

  

  

  

  

  

Витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин з нафтогазових свердловин4 (2.1 + 2.2 + .... + 2.n) 

Х 

  

  

  

  

  

2.1 

Свердловина5 ___ 

  

  

  

  

  

  

2.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.n 

  

  

  

  

  

  

  

К 

Разом 

  

  

  

  

  

  

Таблиця 2. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Код рядка 

Об'єкти поліпшення 

Первісна вартість

Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період 

Сума ліміту (10 % первісної вартості окремої свердловини) на звітний (податковий) рік 

Сума, що відноситься на витрати звітного періоду (графа 4 в межах графи 5) 

в тому числі у складі: 

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)6 

загально-
виробничих витрат
7 

Свердловина5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Р 

Х 

Разом 

  

  

  

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Значення графи 6 рядка К таблиці 1 переноситься до рядка 05.1.5 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

3 Значення графи 7 рядка К таблиці 1 переноситься до рядка 06.1.4 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

4 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 2 таблиці 1 цього додатка, подається платником податку у довільній формі.

5 Реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними його обліку.

6 Значення графи 7 рядка Р таблиці 2 переноситься до рядка 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

7 Значення графи 8 рядка Р таблиці 2 переноситься до рядка 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ВО
до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Код рядка 

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус 

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус 

Витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця
(графа 3 х 0,85) 

в тому числі, що включаються до: 

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) 

інших витрат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05.1.10 

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків 1 - n графи 5) 

  

  

  

06.5.38 

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків 1 - n графи 6) 

  

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ЗВ
до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Загальновиробничі витрати

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Загальновиробничі витрати (сума рядків 06.1.1 - 06.1.13) 

06.1 

 

Витрати на управління виробництвом, в тому числі: 

06.1.1 

 

витрати на оплату праці 

06.1.1.1 

 

внески на соціальні заходи 

06.1.1.2 

 

витрати на оплату службових відряджень 

06.1.1.3 

 

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.2 АМ 

 

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.3 АМ 

 

Амортизація витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин 

06.1.4 АК 

 

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, в тому числі: 

06.1.5 

 

витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України 

06.1.5.1 АК 

 

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.1.5.2 АМ 

 

Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва 

06.1.6 

 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень 

06.1.7 

 

Витрати на обслуговування виробничого процесу 

06.1.8 

 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства 

06.1.9 

 

Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності" 

06.1.10 

 

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ 

06.1.11 

 

Витрати на страхування 

06.1.12 

 

Інші загальновиробничі витрати; нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими Міністерством фінансів України нормативами2 

06.1.13 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 06.1.13 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток АВ
до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Адміністративні витрати

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Адміністративні витрати (сума рядків 06.2.1 - 06.2.12) 

06.2 

  

Загальні корпоративні витрати 

06.2.1 

  

Витрати на службові відрядження й утримання апарату 

06.2.2 

  

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, в тому числі: 

06.2.3 

  

амортизація основних засобів загальногосподарського використання 

06.2.3.1 АМ 

  

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.2.3.2 АМ 

  

Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги 

06.2.4 

  

Витрати на оплату послуг зв'язку 

06.2.5 

  

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 

06.2.6 АМ 

  

Витрати на врегулювання спорів у судах 

06.2.7 

  

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 

06.2.8 

  

Витрати на страхування 

06.2.9 

  

Витрати на оплату праці 

06.2.10 

  

Внески на соціальні заходи 

06.2.11 

  

Інші витрати загальногосподарського призначення2 

06.2.12 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 06.2.12 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ВЗ
до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Витрати на збут

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Витрати на збут (сума рядків 06.3.1 - 06.3.15) 

06.3 

  

Витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції 

06.3.1 

  

Витрати на ремонт тари 

06.3.2 

  

Витрати на оплату праці  

06.3.3 

  

Внески на соціальні заходи 

06.3.4 

  

Витрати на комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут 

06.3.5 

  

Витрати на передпродажну підготовку товарів 

06.3.6 

  

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), в тому числі: 

06.3.7 

  

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному  

06.3.7.1 

  

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом 

06.3.8 

  

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в тому числі: 

06.3.9 

  

амортизація основних засобів 

06.3.9.1 АМ 

  

Витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.3.9.2 АМ 

  

Амортизація нематеріальних активів 

06.3.10 АМ 

  

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки 

06.3.11 

  

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування 

06.3.12 

  

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства 

06.3.13 

  

Витрати на страхування 

06.3.14 

  

Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг2 

06.3.15 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 06.3.15 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ІВ
до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.5.1 - 06.5.40) 

06.5 

  

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

06.5.1 

  

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.2 

  

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 % таких осіб цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

06.5.3 

  

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 

06.5.4 

  

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України 

06.5.5 

  

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік 

06.5.6 

  

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік 

06.5.7 

  

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку 

06.5.8 

  

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів  

06.5.9 

  

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації 

06.5.10 

  

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік  

06.5.11 

  

Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.12 

  

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами 

06.5.13 

  

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів 

06.5.14 

  

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті2 

06.5.15 

  

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.16 

  

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

06.5.17 

  

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями 

06.5.18 

  

Витрати на операції оренди/лізингу 

06.5.19 

  

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.20 

  

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.21 

  

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном 

06.5.22 

  

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта 

06.5.23 

  

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -) 

06.5.24 СБ 

  

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

06.5.25 

  

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

06.5.26 

  

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на станом 01.04.2011 

06.5.27 АМ 

  

Амортизація необоротних активів, що надані в оперативну оренду  

06.5.28 АМ 

  

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам 

06.5.29 

  

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди 

06.5.30 

  

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ 

06.5.31 

  

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 

06.5.32 

  

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 

06.5.32.1 

  

Нараховані роялті, в тому числі:  

06.5.33 

  

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

06.5.33.1 

  

Витрати на консалтинг, в тому числі: 

06.5.34 

  

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

06.5.34.1 

  

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги 

06.5.35 

  

Суми списаної безнадійної кредиторської заборгованості 

06.5.36 

  

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат3 

06.5.37 

  

85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

06.5.38 ВО 

  

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.39 АМ 

  

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 

06.5.40 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

3 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 06.5.37 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ТП
до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (А4 + Б4 + В4 + Г4) (+, -) 

08 

  

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)  

12 

  

Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів 

А1 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1 

А2 

  

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:  

А3 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2 

А3.1 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3)  

А4 

  

Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний (податковий) період  

А5 

  

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (А4 х рядок 10 Податкової декларації/100) - А5)) 

А 

  

Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 

Б1 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1 

Б2 

  

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:  

Б3 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2 

Б3.1 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3) 

Б4 

  

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний (податковий) період  

Б5 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (Б4 х рядок 10 Податкової декларації/100) - Б5)) 

Б 

  

Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти 

В1 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1 

В2 

  

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі: 

В3 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2 

В3.1 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2 - В3) 

В4 

  

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний (податковий) період  

В5 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (В4 х рядок 10 Податкової декларації/100) - В5)) 

В 

  

Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг 

Г1 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1 

Г2 

  

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі: 

Г3 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2 

Г3.1 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3) 

Г4 

  

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний (податковий) період 

Г5 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (Г4 х рядок 10 Податкової декларації/100) - Г5)) 

Г 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ПЗ
до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому числі2

09 

  

на підставі "А"                     (рядок А1 - рядок А2 - рядок А3) 

09.1 

  

Доходи, які не оподатковуються на підставі "А" 

А1 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності "А" 

А2 

  

Інші витрати, які відносяться до діяльності "А" 

А3 

  

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава 

Норма Податкового кодексу України 

Підпункт (частина) 

Пункт 

Стаття 

А2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуваються у 2011 році.

2 Підставу "А" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ЗП
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Зменшення нарахованої суми податку
(рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6) 

13 

  

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду 

13.1 

  

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів 

13.2 

  

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в звітному (податковому) періоді  

13.3 

  

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

13.4 

  

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі: 

13.5 

  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді 

13.5.1 

  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації за наступний звітний (податковий) період) 

13.5.2 

  

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції 

13.6 

  

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Підрозділи платника податку 

Код рядка  

Сума витрат 

Питома вага графа 3/графа 3 рядка А  

Нарахована сума податку2 графи 5 рядка А х графу 4 

Платник податку за консолідованою декларацією 

А 

  

Х 

  

Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі: 

13.23

  

  

  

відокремлений підрозділ 

13.2.1 

  

  

  

відокремлений підрозділ4

13.2.2 

  

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.

3 Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.

4 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ПН
до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів 

Код рядка  

Сума доходів  

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України  

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4  

Сума податку (графа 3 х графу 4/100 або графа 5/100)5 

Проценти, дисконтні доходи 

  

15 

  

  

Дивіденди 

  

15 

  

  

Роялті 

  

15 

  

  

Фрахт 

  

  

  

Доходи від інжинірингу 

  

15 

  

  

Лізингова/орендна плата 

  

15 

  

  

Доходи від продажу нерухомого майна 

  

15 

  

  

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами 

  

15 

  

  

Доходи, отримані від спільної діяльності 

  

15 

  

  

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України 

10 

  

15 

  

  

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності 

11 

  

15 

  

  

Брокерська, комісійна, агентська винагорода 

12 

  

15 

  

  

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї) 

13 

  

15 

  

  

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів 

14 

  

15 

  

  

Інші доходи 

15 

  

15 

  

  

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6 

16 

  

___7 

  

  

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України  

17 

 

Х  

Х  

Х  

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями 

18 

  

Х  

Х  

Х 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами 

19 

  

20 

  

  

Всього 

20 

  

Х 

Х 

  

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п  

Дата придбання цінних паперів 

Ціна придбання цінних паперів 

Номінальна вартість цінних паперів 

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3) 

Сума податку
(графа 5 х ___
7 : 100) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Х 

Х 

Х 

  

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Податкового кодексу України):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

5 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 17 Податкової декларації.

6 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

7 Зазначається основна ставка податку на прибуток (рядок 10 Податкової декларації). 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток АД
до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів2

Показники 

Код рядка 

Сума, грн. 

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, в тому числі:  

  

Сума дивідендів, виплачена фізичним особам 

1.1 

  

Сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента 

1.2 

  

Сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування 

1.3 

  

Сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю 

1.4 

  

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією  

  

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)  

  

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 1.4 - рядок 2 - рядок 3)  

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок 10 Податкової декларації / 100), в тому числі:  

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься в рядок 20 Податкової декларації) 

5.1 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком, починаючи з 01.04.2011. 

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Консолідована 

  

Уточнююча 


Додаток ВП
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(ки)2

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума, грн. 

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)  

01 

  

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 

02 

  

Інші доходи 

03 ІД 

  

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)  

04 

  

Витрати операційної діяльності, в тому числі:  

05 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)  

05.1 СВ 

  

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.6) 

06 

  

Загальновиробничі витрати 

06.1 ЗВ 

  

Адміністративні витрати 

06.2 АВ 

  

Витрати на збут  

06.3 ВЗ 

  

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі: 

06.4 

  

проценти, що включаються до витрат з урахування обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України 

06.4.1 

  

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 

06.5 ІВ 

  

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період3 або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року) 

06.6 

  

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -) 

07 

  

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) 

08 ТП 

  

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -) 

09 ПЗ 

  

Ставка податку 

10 

  

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100) 

11 

  

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів  

12 ТП 

  

Зменшення нарахованої суми податку  

13 ЗП 

  

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13) 

14 

  

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

15 

  

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -) 

16 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період 

17 ПН 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

18 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)  

19 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи  

20 АД 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

21 

  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21) 

22 

  

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) (переноситься до рядка 23 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

23 

  

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 23 х 5 %) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

24 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 25 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

25 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

26 

  

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) (переноситься до рядка 28 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

28 

  

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 х 5 %) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

29 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 30 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

30 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) (переноситься до рядка 31 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої)) 

31 

  

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

3 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України

Керівник платника податку  

_______________________
(підпис)
М. П. 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  

_______________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос