Идет загрузка документа (135 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 21.02.2011 № 97
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2011 

м. Київ 

N 97 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2011 р. за N 376/19114

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 22 червня 2012 року N 759)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту 8 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що додається.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 N 146 "Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядок її складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за N 280/7601;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.04.2004 N 205 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затверджених наказом ДПА України від 31.03.2003 N 146", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2004 за N 532/9131;

наказ Державної податкової адміністрації України від 21.06.2005 N 224 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.07.2005 за N 728/11008;

пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 N 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.04.2006 за N 431/12305;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 N 210 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2007 за N 376/13643.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова Державної податкової
служби України
 

 
 
 
В. Ю. Захарченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Голова Держфінпослуг 

В. Волга 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.02.2011 N 97 

I. Доходи від провадження страхової діяльності

життя 

  

інших ризиків 

  


(грн.)

ПОКАЗНИКИ 

Код
рядка
 

Сума 

1 

2 

3 

Дохід у вигляді суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами 

01 

  

Коригування доходу:                                                           (+/- р. 02.1 +/- р. 02.2) 

02 

  

зміна компенсації вартості страхових послуг 

02.1 

  

визнання правочину недійсним 

02.2 

  

Нарахована сума податку за ставкою 3 %                   (р. 01 +/- р. 02) х 3 % 

03 

  

II. Прибуток від діяльності, не пов'язаної із страхуванням

Інші доходи, у тому числі: 

04 ІД 

  

прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

05 ЦП 

  

Коригування інших доходів:                                                  (+/- р. 06.1 +/- р. 06.2) 

06 

  

зміна компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

06.1 

  

визнання правочину недійсним 

06.2 

  

Частка інших витрат, у тому числі: 

07 ІВ 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування, одержане за результатами першого кварталу 2011 року 

08 

  

Коригування інших витрат:                                                    (+/- р. 09.1 +/- р. 09.2) 

09 

  

зміна компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

09.1 

  

визнання правочину недійсним 

09.2 

  

Об'єкт оподаткування                                             (р. 04 +/- р. 06) - (р. 07 +/- р. 09) 

10 

  

Ставка податку на прибуток, у відсотках 

11 

  

Сума податку на прибуток                        (позитивне значення р. 10 х р. 11/100) 

12 

  

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих звітних (податкових) періодів, у тому числі: 

13 

  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

13.1 

  

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди 

13.2 

  

Нарахована сума податку на прибуток за основною ставкою     (р. 12 - р. 13) 

14 

  

III. Податкове зобов'язання

Загальне податкове зобов'язання                                                        (р. 03 + р. 14) 

15 

  

Зменшення податкового зобов'язання відповідно до пункту 161.4 статті 161 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 

16 

  

Податкове зобов'язання звітного періоду                                      (р. 15 - р. 16) 

17 

  

Сума нарахованого податку за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (р. 17 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

18 

  

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                                            (р. 17 - р. 18) 

19 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 

20 ПН 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, за результатами попереднього періоду з урахуванням уточнень (р. 20 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

21 

  

Сума податків нерезидентів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                    (р. 20 - р. 21) 

22 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %) 

23 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %) за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (р. 23 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

24 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %), нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду
                                                                                                                (р. 23 - р. 24) 

25 

  

Податок із суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %) 

26 

  

Податок із суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %) за результатами попереднього звітного (податкового) періоду (р. 26 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

27 

  

Податок з суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %), нарахований за результатами календарного кварталу звітного (податкового) періоду                     (р. 26 - р. 27) 

28 

  

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Кодексу (за ставкою 0 %) 

29 РН 

  

Сума страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів з обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта" (за ставкою 0 %) 

30 СВ 

  

Прибуток від страхової діяльності (крім виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) згідно з пунктом 8 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (розрахунково) 

31 

  

Прибуток, отриманий від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення (за ставкою 0 %) 

32 

  

Самостійне виправлення помилок2 

  

  

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації, яка уточнюється (або р. (сума р. р.) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

33 

  

Сума штрафу (р. 33 х 5 %) (або р. (сума р. р.) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

34 ВП 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу (або р. (сума р. р.) 03 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

35 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації, яка уточнюється, - (р. 19 + р. 25 +р. 28) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р. р.) 04 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації 

36 

  

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (р. 33 х 3 %) 

37 

  

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється (або р. (сума р. р.) 05 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

38 

  

Сума штрафу (р. 38 х 5 %) (або р. (сума р. р.) 06 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

39 ВП 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу (або р. (сума р. р.) 07 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

40 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється, - р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р. р.) 08 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації) 

42 

  

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (р. 38 х 3 %) 

43 

  

Доповнення до Податкової декларації заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу 

  

__ арк. 

До Податкової декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків 

ІД3 

ЦП4 

ІВ5 

АМ6 

ПН7 

РН8 

СВ9 

ВП10 

Інформація, наведена в Податковій декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)) 

Керівник платника податків
  
(реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
11

________________________________________________________
(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

                        М. П. 

Головний бухгалтер
  
(реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
11

________________________________________________________
(підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

____________
1 За бажанням.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Кодексу.

3 Розрахунок інших доходів страховика.

4 Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

5 Розрахунок частки інших витрат.

6 Розрахунок частки амортизації.

7 Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок.

8 Інформація про суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків.

9 Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування.

10 Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и).

11 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.  

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 

Розрахунок інших доходів страховика

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Інші доходи від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, включають: 

04 

  

доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів 

04.1 

  

доходи у вигляді процентів 

04.2 

  

доходи у вигляді роялті 

04.3 

  

доходи від володіння борговими вимогами 

04.4 

  

доходи від операцій оренди/лізингу 

04.5 

  

суми штрафів та/або неустойки чи пені, які фактично отримані 

04.6 

  

вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді 

04.7 

  

суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді 

04.8 

  

суми безнадійної кредиторської заборгованості 

04.9 

  

суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, що залишаються неповернутими на кінець такого звітного періоду 

04.10 

  

сума умовно нарахованих процентів на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

04.11 

  

фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем 

04.12 

  

суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів 

04.13 

  

доходи, визначені відповідно до статті 146 розділу III Кодексу 

04.14 

  

доходи, визначені відповідно до статті 147 розділу III Кодексу, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

04.15 

  

суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта 

04.16 

  

інші доходи платника податку за звітний (податковий) період 

04.17 

  

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок
фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі:
                                                                 (сума позитивних значень р. р. 1 - 7) 

05 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими корпоративними правами, у тому числі:                       (р. 1.1 - р. 1.2 - р. 1.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

1.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

1.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

1.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                      (р. 2.1 - р. 2.2 - р. 2.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

2.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

2.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

2.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                     (р. 3.1 - р. 3.2 - р. 3.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

3.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

3.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

3.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами,
у тому числі:                                                                     (р. 4.1 - р. 4.2 - р. 4.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

4.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

4.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

4.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),
у тому числі:                                                                    (р. 5.1 - р. 5.2 - р. 5.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

5.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

5.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

5.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі:                                             (р. 6.1 - р. 6.2 - р. 6.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

6.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

6.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

6.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                   (р. 7.1 - р. 7.2 - р. 7.3) 

  

доходи звітного (податкового) періоду 

7.1 

  

витрати звітного (податкового) періоду 

7.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

7.3 

  

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

Розрахунок частки інших витрат 

Таблиця 1. Розрахунок питомої ваги доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, у загальному доході страховика

Показники 

Код рядка 

Сума 

Загальний дохід страховика, у тому числі

  

дохід від страхової діяльності
(р. 01 Податкової декларації) 

  

дохід від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням
(р. 04 Податкової декларації) 

  

Питома вага доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, у загальному доході страховика (р. 3: р. 2 х 100 %) 

  

Таблиця 2. Склад частки інших витрат

Показники 

Код рядка 

Сума 

Частка інших витрат 

07 

  

Адміністративні витрати, у тому числі: 

07.1 

 

загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати 

07.1.1 

 

витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного апарату) та іншого загальногосподарського персоналу 

07.1.2 

 

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, з них: 

07.1.3 

  

амортизація основних засобів загальногосподарського використання 

07.1.4 АМ 

 

амортизація тимчасової податкової різниці 

07.1.5 АМ 

  

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 

07.1.6 АМ 

  

витрати на ремонт і поліпшення основних засобів у межах ліміту 

07.1.7 АМ 

  

страхування майна 

07.1.8 

 

винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги 

07.1.9 

 

витрати на оплату послуг зв'язку 

07.1.10 

  

витрати на врегулювання спорів у судах 

07.1.11 

  

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 

07.1.12 

  

інші витрати загальногосподарського призначення1 

07.1.13 

 

Інші операційні витрати, у тому числі: 

07.2 

 

витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці 

07.2.1 

 

амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів 

07.2.2 АМ 

 

сума нарахованих податків та зборів, а також інших обов'язкових платежів 

07.2.3 

 

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

07.2.4 

  

витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 

07.2.5 

  

Фінансові витрати, у тому числі: 

07.3 

 

проценти за користування кредитами та позиками 

07.3.1 

 

проценти за випущеними облігаціями та фінансовою орендою 

07.3.2 

 

інші витрати, пов'язані із запозиченнями1 

07.3.3 

  

Інші витрати звичайної діяльності, у тому числі: 

07.4 

 

витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 

07.4.1 

 

витрати на придбання спеціальних дозволів 

07.4.2 

 

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Кодексу, в розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

07.4.3 

 

суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень підпункту "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Кодексу 

07.4.4 

  

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік 

07.4.5 

  

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік 

07.4.6 

  

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік 

07.4.7 

  

сума добровільних внесків на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг яких не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди 

07.4.8 

  

страхування будь-яких ризиків, крім страхування майна 

07.4.9 

  

суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта 

07.4.10 

  

інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат1 

07.4.11 

  

____________
1Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядках 07.1.13, 07.3.3 та 07.4.11 цього додатка, надається платником податку у довільній формі.

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок частки амортизації

Таблиця 1. Інформація щодо частки нарахованої амортизації

Код
рядка 

Номер групи основних засобів та нематеріальних активів 

Балансова вартість об'єктів групи на початок звітного періоду 

Амортизаційні відрахування, що включаються до інших витрат звітного періоду 

адміністративні витрати 

інші операційні витрати 

Основні засоби та необоротні активи 

В1 

  

  

  

В2 

  

  

  

В3 

  

  

  

В4 

  

  

  

В5 

  

  

  

В6 

  

  

  

В7 

  

  

  

В8 

  

  

  

В9 

10 

  

  

  

В10 

11 

  

  

  

В11 

12 

  

  

  

В12 

14 

  

  

  

В13 

15 

  

  

  

В14 

16 

  

  

  

07.1.4 

Частка амортизаційних відрахувань по всіх групах основних засобів та необоротних активів (сума р. р. В1 - В14 граф 4, 5) 

_________1 

Х 

07.2.2 

Х 

_________2 

Частка тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01.04.2011 

07.1.5 

Х 

  

_________3 

Х 

Нематеріальні активи 

В15 

  

  

Х 

В16 

  

  

Х 

В17 

  

  

Х 

В18 

  

  

Х 

В19 

  

  

Х 

В20 

  

  

Х 

07.1.6 

Частка амортизаційних відрахувань по всіх групах нематеріальних активів (сума рядків В15 - В20 графи 4) 

_________4 

Х 

Таблиця 2. Інформація щодо методів амортизації5

Методи амортизації 

Номер групи основних фондів 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

прямолінійний 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

  

  

  

  

зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

прискореного зменшення залишкової вартості 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

кумулятивний 

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

50 % /50 % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

100 % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

  

Методи амортизації 

Номер групи нематеріальних активів 

прямолінійний 

  

  

  

  

  

  

зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

прискореного зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

кумулятивний 

  

  

  

  

  

  

Таблиця 3. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів, що включаються до складу витрат

Об'єкти поліпшення 

Код рядка 

Балансова вартість на початок звітного (податкового) року 

Сума ліміту (10 %) поліпшень на звітний (податковий) рік 

Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період 

Сума, що відноситься до адміністративних витрат, наростаючим підсумком 

Основні засоби 

07.1.7 

  

  

  

_________6 

____________
1, 2, 3, 4 Значення, що переносяться відповідно до рядків 07.1.4, 07.2.2, 07.1.5 та 07.1.6 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з метою включення суми амортизації до складу адміністративних та інших операційних витрат звітного (податкового) періоду.

5 У відповідних клітинках проставляється знак "+", що свідчить про вибраний метод амортизації.

6 Значення, що переноситься до рядка 07.1.7 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації.

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України2

Види доходів 

Код рядка 

Сума доходів 

Ставка податку (%) згідно з Кодексом 

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором3 

Сума податку
(гр. 3 х (гр. 4/100 або гр. 5/100)) 

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, з них

20 

  

х 

х 

  

Проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом 

20.1 

  

15 

  

  

Дивіденди 

20.2 

  

15 

  

  

Роялті 

20.3 

  

15 

  

  

Фрахт 

20.4 

  

  

  

Доходи від інжинірингу 

20.5 

  

15 

  

  

Лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди 

20.6 

  

15 

  

  

Доходи від продажу нерухомого майна 

20.7 

  

15 

  

  

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами 

20.8 

  

15 

  

  

Доходи, отримані від спільної діяльності 

20.9 

  

15 

  

  

Доходи від здійснення довгострокових контрактів 

20.10 

  

15 

  

  

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності 

20.11 

  

15 

  

  

Брокерська, комісійна, агентська винагорода 

20.12 

  

15 

  

  

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України 

20.13 

  

15 

  

  

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї) 

20.14 

  

15 

  

  

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів 

20.15 

  

15 

  

  

Інші доходи 

20.16 

  

15 

  

  

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями4 

20.17 

  

_____5 

  

  

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 

20.18 

  

х 

х 

х 

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями 

20.19 

  

х 

х 

х 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами 

20.20 

  

20 

  

  

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій із безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (р. 20.17 табл. 1)

N з/п 

Дата придбання цінних паперів 

Ціна придбання цінних паперів 

Номінальна вартість цінних паперів 

Сума прибутку (гр. 4 - гр. 3) 

Сума податку
(гр. 5 х___5 : 100) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

р. 20.17 

х 

х 

х 

  

  

____________
1 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

2 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

3 У разі застосування міжнародного договору, вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Кодексу):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4 Значення рядка 20.17 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в р. 20.17 графи 5 таблиці 2. Значення р. 20.17 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в р. 20.17 графи 6 таблиці 2.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток.

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Інформація
про суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків

Таблиця 1

N з/п 

Номер і дата укладення договору страхування (перестрахування)1 

Номер і дата укладення договору перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки2 

Найменування та місцезнаходження страховика (перестраховика) нерезидента, з яким безпосередньо укладено договір страхування (перестрахування) 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) - нерезидентів країн - членів Єдиного економічного простору 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) - нерезидентів країн, що не входять до Єдиного економічного простору 

Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг 

Джерело інформації про рейтинг (назва, дата) 

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 2

N з/п 

Номер і дата укладення брокерського документа, що підтверджує перестрахування1 

Номер і дата укладення договору перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки2 

Найменування та місцезнаходження перестрахового брокера, яким від імені страховика-
резидента укладено договір перестрахування 

Найменування та місцезнаходження перестраховика- нерезидента, з яким укладено договір перестрахування (згідно з переліком у брокерському документі) 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) - нерезидентів країн - членів Єдиного економічного простору 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) - нерезидентів країн, що не входять до Єдиного економічного простору 

Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг 

Джерело інформації про рейтинг (назва, дата) 

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
1 У разі заповнення графи 2 графа 3 не заповнюється.

2 У разі заповнення графи 3 графи 2, 4 - 8 не заповнюються.

3 Сума значень графи 9 таблиці 1 та графи 10 таблиці 2 переноситься до рядка 29 Податкової декларації.

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування

Показники 

Код рядка 

Сума 

Сума страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів, з них: 

30 

  

за договорами з обов'язкових видів страхування фізичних осіб - нерезидентів 

30.1 

  

за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена картка" 

30.2 

  

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, у якому виявлено помилку(и)

Показники 

Код рядка 

Сума 

Дохід у вигляді суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами 

01 

  

Коригування доходу:                                                               (+/- р. 02.1 +/- р. 02.2) 

02 

  

зміна компенсації вартості страхових послуг 

02.1 

  

визнання правочину недійсним 

02.2 

  

Нарахована сума податку за ставкою 3 %                             (р. 01 +/- р. 02) х 3 % 

03 

  

Інші доходи, у тому числі: 

04 ІД 

  

прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

05 ЦП 

  

Коригування інших доходів:                                                    (+/- р. 06.1 +/- р. 06.2) 

06 

  

зміна компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

06.1 

  

визнання правочину недійсним 

06.2 

  

Частка інших витрат, у тому числі: 

07 ІВ 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування, одержане за результатами першого кварталу 2011 року 

08 

  

Коригування інших витрат:                                                    (+/- р. 09.1 +/- р. 09.2) 

09 

  

зміна компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

09.1 

  

визнання правочину недійсним 

09.2 

  

Об'єкт оподаткування                                             (р. 04 +/- р. 06) - (р. 07 +/- р. 09) 

10 

  

Ставка податку на прибуток, у відсотках 

11 

  

Сума податку на прибуток                        (позитивне значення р. 10 х р. 11/100) 

12 

  

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі: 

13 

  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

13.1 

  

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди 

13.2 

  

Нарахована сума податку на прибуток за основною ставкою     (р. 12 - р. 13) 

14 

  

Загальне податкове зобов'язання                                                         (р. 03 + р. 14) 

15 

  

Зменшення податкового зобов'язання відповідно до пункту 161.4 статті 161 розділу III Кодексу 

16 

  

Податкове зобов'язання звітного періоду                                       (р. 15 - р. 16) 

17 

  

Сума нарахованого податку за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (р. 17 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

18 

  

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                                             (р. 17 - р. 18) 

19 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 

20 ПН 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, за результатами попереднього періоду з урахуванням уточнень (р. 20 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

21 

  

Сума податків на прибуток нерезидентів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду  (р. 20 - р. 21) 

22 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %) 

23 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %) за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (р. 23 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

24 

  

Податок із суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 26, 29, 30 Податкової декларації (за ставкою 12 %), нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду
                                                                                                                (р. 23 - р. 24) 

25 

  

Податок із суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %) 

26 

  

Податок із суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %) за результатами попереднього звітного (податкового) періоду (р. 26 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

27 

  

Податок з суми страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30 Податкової декларації (за ставкою 4 %), нарахований за результатами календарного кварталу звітного (податкового) періоду                     (р. 27 - р. 28) 

28 

  

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя, на користь нерезидентів відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Кодексу (за ставкою 0 %) 

29 РН 

  

Сума страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів з обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта" (за ставкою 0 %) 

30 СВ 

  

Прибуток від страхової діяльності (крім виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) згідно з пунктом 8 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (розрахунково) 

31 

  

Прибуток, отриманий від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення (за ставкою 0 %) 

32 

  

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок

Показники 

Код рядка 

Сума 

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації, яка уточнюється) 

01 

  

Сума штрафу                                                                                            (р. 01 х 5 %) 

02 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу 

03 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації, що уточнюється, - (р. 19 + р. 25 + р. 28) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) 

04 

  

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється) 

05 

  

Сума штрафу                                                                                            (р. 05 х 5 %) 

06 

  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу 

07 

  

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється, - р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) 

08 

  

____________
Додаток заповнюється та подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації, в якому(их) наводиться інформація про виправлену(і) помилку(и). За кожний податковий період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос