Идет загрузка документа (197 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм отчетности N 17-НКРЕ (квартальная) "Отчет относительно показателей надежности электроснабжения" и N 18-НКРЕ (квартальная) "Отчет относительно показателей коммерческого качества предоставления услуг" и инструкций по их заполнению

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 17.02.2011 № 232
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.02.2011 

м. Київ 

N 232 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2011 р. за N 374/19112

Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 1 вересня 2011 року N 1531

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 25 липня 2013 року N 1015)

Відповідно до Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р, Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" (додається);

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" (додається);

1.3. Форму звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" (додається);

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" (додається).

2. Територіальним представництвам Національної комісії регулювання електроенергетики України забезпечити контроль за дотриманням ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, вимог інструкцій про заповнення форм звітності щодо показників надійності електропостачання, показників комерційної якості надання послуг та термінів надання їх до НКРЕ.

3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії 

С. Тітенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Перший заступник
Міністра палива та
енергетики України
 

 
 
С. Чех
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

за ___________
(квартал)

 20__ року

Подають 

Терміни подання 

Ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, -

Національній комісії регулювання електроенергетики України 

50-й день
після звітного кварталу 

Респондент:

Найменування ______________________________________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

__________________________________________________________________________________________________________________________
N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 

  

 

Рівень напруги* 

Код рядка 

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. 

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) 

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год 

Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) 

Кіль-
кість то-
чок про-
дажу елект-
рич-
ної енер-
гії, оди-
ниць 

Спо-
жи-
вання елект-
рич-
ної енер-
гії, тис. кВт·год** 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усьо-
го

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усьо-
го

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усьо-
го

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усього

з по-
пе-
ред-
жен-
ням 

без по-
пе-
ред-
жен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спо-
жи-
вачів 

форс-
ма-
жор-
ні обста-
вини 

з вини ін-
ших осіб 

тех-
но-
ло-
гічні пору-
шен-
ня в мере-
жах ліцен-
зіата 

з по-
пе-
ред-
жен-
ням 

без по-
пе-
ред-
жен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
ма-
жор-
ні обста-
вини 

з вини ін-
ших осіб 

тех-
но-
ло-
гічні пору-
шен-
ня в мере-
жах ліцен-
зіата 

з по-
перед-
жен-
ням 

без по-
перед-
жен-
ня 

з вини ін-
ших лі-
цен-
зіатів або спо-
жи-
вачів 

форс-
ма-
жор-
ні обста-
вини 

з вини ін-
ших осіб 

тех-
но-
ло-
гіч-
ні пору-
шен-
ня в мере-
жах лі-
цен-
зіата 

з по-
пе-
ред-
жен-
ням 

без по-
перед-
жен-
ня 

з вини ін-
ших ліцен-
зіа-
тів або спо-
жива-
чів 

форс-
ма-
жор-
ні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
логіч-
ні пору-
шен-
ня в мере-
жах ліцен-
зіата 

Б 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

065 

070 

080 

090 

100 

110 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

185 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

245 

250 

260 

110/154 кВ 

005 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27,5 - 35 кВ 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 - 20 кВ 

015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі у міських населених пунктах 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У сільських населених пунктах  

025 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,4 кВ 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі у міських населених пунктах  

035 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У сільських населених пунктах  

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього  

045 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в електропостачанні.
** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) __________________________ 

  

___________________________________________________
(П. І. Б.) 

  

М. П. 

  

Виконавець ________________________________
(П. І. Б.) 

  

  

телефон: ____________________________ факс: __________________________ електронна пошта: _______________________________________ 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкцією визначено порядок заповнення форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" (далі - форма звітності N 17-НКРЕ) та терміни подання її до НКРЕ.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

довга перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні, тривалість якої від 3 хвилин і більше;

електрична мережа - сукупність пов'язаних між собою електричним зв'язком повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторів та іншого електричного обладнання, що є власністю підприємства або перебувають у його користуванні на визначених законом підставах, призначені для передачі, розподілу та зміни параметрів електроенергії;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткувань і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

запланована перерва - знеструмлення частини мережі та обладнання, здійснене ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або для обслуговування електричних мереж. До зазначених перерв не відноситься відключення споживача відповідно до пункту 35 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, та припинення (повне або часткове) постачання електричної енергії споживачу, виконане згідно з пунктом 7.5 глави 7 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва без попередження споживачів - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане з ремонтом або обслуговуванням електричних мереж, про яке споживачів не було повідомлено за добу, що передувала зазначеній перерві в електропостачанні;

запланована перерва з попередженням споживачів - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане з ремонтом або обслуговуванням електричних мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за добу, що передувала зазначеній перерві в електропостачанні. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження, що споживачі були повідомлені про перерву в електропостачанні;

засоби телемеханіки - електротехнічна апаратура для віддаленого контролю та управління електротехнічним обладнанням, що включає в себе одну або декілька таких функцій: телесигналізація, телевимірювання (поточні та інтегральні телевимірювання), телеуправління;

кінець перерви в електропостачанні - зафіксований час відновлення електропостачання ліцензіатом усім споживачам, відключеним унаслідок перерви в електропостачанні;

коротка перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні, яка триває від часу спрацювання автоматичного вводу резервного живлення до 3 хвилин;

міські населені пункти - територія, визначена відповідно до Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.81 N 1654-X, станом на 1 січня звітного року;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане зі знеструмленням частин електромереж унаслідок вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів, форс-мажорних обставин, вини інших осіб, виникнення технологічних порушень в електромережах ліцензіата;

перерва в електропостачанні - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам без їх від'єднання від мережі;

перерва з вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів - перерва в електропостачанні, яка виникла в мережах ДП "НЕК "Укренерго", суміжних ліцензіатів або з вини споживачів. Вина ліцензіатів або споживачів має бути документально підтверджена;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення надзвичайної і непереборної за наявних умов сили, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та яка може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтверджено;

перерва з вини інших осіб - перерва, що виникла не з вини ліцензіата чи споживача. Зазначена перерва має бути документально підтвердженою;

перерва з причини технологічних порушень у мережах компанії - усі перерви, спричинені відмовою в роботі електротехнічного обладнання компанії, та всі перерви, причини виникнення яких залишилися невиявленими;

початок перерви в електропостачанні - зафіксований час надходження від споживачів, засобів телемеханіки або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в електропостачанні;

сільські населені пункти - територія, визначена відповідно до Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.81 N 1654-X, станом на 1 січня звітного року;

точка продажу електричної енергії - межа балансової належності електроустановок споживача, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

ПЕМ - підрозділ електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії;

РЕМ - районні електричні мережі;

ТП - трансформаторна підстанція;

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

КЛ - кабельна лінія електропередачі;

ПКЕЕ - Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442;

ПКЕЕН - Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357.

II. Порядок та термін надання інформації, показники надійності електропостачання

2.1. Форму звітності N 17-НКРЕ подають ліцензіати незалежно від підпорядкування.

2.2. Форма звітності N 17-НКРЕ подається ліцензіатом у цілому по господарській організації та по ПЕМ, РЕМ тощо.

2.3. Звітним періодом є квартал. Звіт складається щоквартально за кожний квартал окремо та подається ліцензіатом до НКРЕ не пізніше ніж через 50 днів після звітного кварталу.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на паперових носіях та в електронному вигляді (файл формату "xls").

2.5. Форма звітності N 17-НКРЕ підписується керівником господарської організації або його заступником і скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.6. Надійність електропостачання споживача характеризується такими показниками:

а) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (далі - SAIDI) розраховується за формулою (1) як відношення сумарної тривалості відключень точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні за звітний період до загальної кількості точок продажу електричної енергії:

  

 
 
(хв.), 

 
 
(1) 

де:

ti - тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв.;

ni - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті i-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3,.... k;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

б) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (далі - SAIFI) розраховується за формулою (2) як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії:

  

 
 

 
 
(2) 

де:

ni - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті i-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3,... k;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

в) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (далі - MAIFI) розраховується за формулою (3) як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії:

  

 
 

 
 
(3) 

де:

n j - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті j-ї короткої перерви в електропостачанні, шт.;

r - кількість коротких перерв у електропостачанні протягом звітного періоду;

j - номер короткої перерви в електропостачанні, j = 1, 2, 3,... r;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

г) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (далі - ENS) розраховується за формулою (4) як сума добутків кількості відключених точок продажу електричної енергії на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги:

  

 
(кВт·год), 

 
(4) 

де:

z - ознака рівня напруги та відповідної території (0,4 кВ - міський населений пункт, 0,4 кВ - сільський населений пункт, 6 - 20 кВ - міський населений пункт, 6 - 20 кВ - сільський населений пункт, 27,5 - 35 кВ, 110/154 кВ);

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3,... k;

   - кількість точок продажу електричної енергії, відключених внаслідок і-го довгого переривання з z-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, шт.;

ti - тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв.;

Qz - середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку продажу електричної енергії з z-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;

43800 - звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах.

III. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників надійності електропостачання 

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

переліку джерел інформації згідно з додатком 1 до цієї Інструкції (інформація використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання);

загальної інформації щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

загальної інформації щодо точок продажу електричної енергії на рівні напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

технічної характеристики електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - N з/п - порядковий номер;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює підрозділ ліцензіата власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - джерело інформації - паперова, електронна, магнітна форма;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції станом на 1 січня звітного року:

графа 1 - N з/п - порядковий номер;

графа 2 - ознака поділу (усього, міські населені пункти, сільські населені пункти);

графа 3 - загальна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ. Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ, до яких не підключено жодного споживача (резерв) при схемі нормального режиму електричної мережі, у загальній кількості не враховуються. Інформація для заповнення графи 3 формується відповідно до технічних характеристик електротехнічного обладнання ПЕМ при схемі нормального режиму електричної мережі. Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ належать до міських та сільських населених пунктів;

графа 4 - загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 4 повинна відповідати звітній кількості точок продажу електричної енергії споживачам станом на 1 січня звітного року. Віднесення точок продажу електричної енергії споживачам на рівні напруги 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою ЛЕП 0,4 кВ;

графа 5 - середня кількість точок продажу на один трансформатор 6 - 35/0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 5 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції) на загальну кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 6 - загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 6 формується на підставі технічних даних мереж ПЕМ. Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ рахується як сума власних ПЛ, власних КЛ, ПЛ споживачів, КЛ споживачів. Віднесення ЛЕП 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою розміщення трансформатора 35 - 6/0,4 кВ. Тобто усі ЛЕП 0,4 кВ, які відходять від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території міського населеного пункту, необхідно вважати міськими, а від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території сільського населеного пункту, - сільськими;

графа 7 - відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ (з точністю до двох знаків після коми). Інформація для заповнення графи 7 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції), на загальну кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 6 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 8 - загальне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ;

графа 9 - середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу (тис. кВт·год). Інформація для заповнення графи 9 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на рівні напруги 0,4 кВ (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії, які живляться від мережі 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції). Розділення загальних річних обсягів споживання електричної енергії на споживання міськими та сільськими споживачами на рівні напруги 0,4 кВ виконується залежно від територіальної належності точок продажу електричної енергії (примітка: середньомісячне споживання електроенергії основними споживачами ураховується разом із обсягом споживання всіх його субспоживачів).

3.4. Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівні напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції станом на 1 січня звітного року:

графа 1 - N з/п - порядковий номер;

графа 2 - ознака поділу - поділ споживачів за рівнем напруги електропостачання та відповідною територією;

графа 3 - споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік. Для точок продажу електричної енергії 6 - 20 кВ споживання електричної енергії розділяється на територію міських населених пунктів та територію сільських населених пунктів. Споживачі, які отримують електричну енергію на рівнях напруги 27,5 - 154 кВ, за указаною належністю не розподіляються і вважаються міськими;

графа 4 - загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги. Визначається відповідно до чинних договорів про постачання електричної енергії або про передачу електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом. Точки продажу електричної енергії субспоживачів не враховуються. Точки продажу електричної енергії (точки віддачі електроенергії з мереж ліцензіата в мережі іншого ліцензіата з передачі електроенергії) на межі між мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 - середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік в тис. кВт·год (округлення робити до одиниць). Інформація для заповнення графи 5 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на відповідному рівні напруги (графа 3 додатка 3 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги (графа 4 додатка 3 до цієї Інструкції).

3.5. Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 4 до цієї Інструкції відповідно до схеми нормального режиму роботи мереж підрозділу ліцензіата:

графа 1 - N з/п - порядковий номер;

графа 2 - диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ. Визначається за технічною звітністю ПЕМ;

графи 3, 5 - кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ розподіляються на території міських та сільських населених пунктів за ознакою розміщення кожного трансформатора. Визначаються за технічною звітністю ПЕМ;

графи 4, 6 - кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ;

графи 7 - 10 - загальна кількість точок продажу електричної енергії споживачам 6 - 20 кВ, що приєднані до даної ЛЕП, з розподілом на територію міських населених пунктів та територію сільських населених пунктів за ознакою розміщення живильного центру (ПС 150 - 35/6 - 10 кВ, РП-10 кВ). Загальна кількість точок продажу електричної енергії споживачам 27,5 - 154 кВ, що приєднані до даної ЛЕП. Точки продажу електроенергії споживачам 27,5 - 154 кВ не діляться за територіальною ознакою і вважаються міськими. Визначаються за технічною звітністю ПЕМ та договорами про постачання електричної енергії.

3.6. Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

графа 1 - N з/п перерви в електропостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - уноситься код джерела інформації (додаток 1 до цієї Інструкції), у якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 - диспетчерська назва обладнання - диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні. Визначаються за інформацією диспетчерських підрозділів ПЕМ;

графи 4 - 7 - рівень напруги обладнання, відключення або вихід з ладу якого призвело до перерв в електропостачанні.

При відключенні або відмові трансформатора рівень напруги вибирається на високій стороні;

графи 8 - 13 - класифікація перерв;

графа 14 - дата та час початку перерви в електропостачанні. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється в джерелах інформації;

графа 15 - дата та час кінця перерви в електропостачанні. Визначається та реєструється черговим диспетчером підрозділу ліцензіата в джерелах інформації;

графа 16 - тривалість перерви. Розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви в електропостачанні;

графа 17 - тип перерви (довга, коротка);

графи 18 та 20 - кількість відключених трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ. При відключенні ЛЕП 6 - 20 кВ інформація про кількість відключених трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ вибирається з граф 3 та 5 додатка 4 до цієї Інструкції, окремо для території міських та сільських населених пунктів по кожній відключеній лінії (за диспетчерською назвою) та заноситься у графи 18 та 20 додатка 5 до цієї Інструкції;

графи 19 та 21 - відключені точки продажу електричної енергії 0,4 кВ. Загальна інформація про кількість відключених точок продажу електричної енергії, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, уноситься до граф 19 та 21 залежно від відключеної лінії, трансформатора, ТП, відповідної території, де знаходиться точка продажу електричної енергії, та середньої кількості точок продажу електричної енергії.

При зазначенні у графах 18 та/або 20 кількості відключених трансформаторів кількість відключених точок продажу електричної енергії (графи 19 та/або 21) визначається як добуток кількості відключених трансформаторів у графах 18 та/або 20 та графи 5 додатка 2 до цієї Інструкції відповідно до території.

При зазначенні у графах 18 та/або 20 кількості відключених ЛЕП 0,4 кВ кількість відключених точок продажу електричної енергії (графи 19 та/або 21) визначається як добуток кількості відключених ЛЕП 0,4 кВ у графах 18 та/або 20 та графи 5 рядка 1.1 та/або 1.2 додатка 2 до цієї Інструкції та графи 7 рядка 1.1 та/або 1.2 додатка 2 до цієї Інструкції відповідно до території;

графи 22, 23 - відключені точки продажу електричної енергії на рівні напруги 6 - 20 кВ. Інформація про кількість відключених точок продажу електричної енергії, що отримують електроенергію на рівні напруги 6 - 20 кВ, вибирається та заноситься окремо для територій міського та сільського населеного пункту щодо кожної з відключених ЛЕП 20 - 6 кВ з графи 7 та 8 додатка 4 до цієї Інструкції;

графи 24, 25 - відключені точки продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 35 кВ та 110/154 кВ. Інформація про кількість точок продажу електричної енергії, підключених до конкретної ЛЕП 27,5 - 154 кВ, вибирається та заноситься з графи 9 та 10 таблиці додатка 4 до цієї Інструкції. Точки продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 154 кВ не розподіляються за територіальною належністю і вважаються міськими;

графа 26 - примітки.

3.7. Якщо початок перерви в електропостачанні відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному місяці, необхідно:

у попередньому місяці зареєструвати дату та час початку перерви (графа 14 додатка 5 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дану перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви у наступному місяці занести дату та час завершення перерви в реєстр попереднього місяця.

IV. Порядок заповнення форми звітності N 17-НКРЕ

4.1. Щодо кожного відключення розраховуються такі показники (SAIDI, SAIFI або MAIFI, ENS), які заносяться у форми звітності відповідно до рівня напруги та території (рядки 005, 010, 015, 030, 045 - для всієї території; рядки 020, 035 - для території міського населеного пункту; рядки 025, 040 - для території сільського населеного пункту) та класифікації перерв у електропостачанні (графи 010 - 060 для SAIDI, графи 070 - 120 для SAIFI, графи 130 - 180 для ENS, графи 190 - 240 для MAIFI).

У графі 250 зазначається кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території станом на 1 січня звітного року.

У графі 260 зазначається споживання електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території за попередній рік.

4.2. Зв'язок рядків і граф форми звітності

Зв'язок рядків і граф форми звітності N 17-НКРЕ визначаються відповідно до таблиці.

Позначення: ф. г - графа форми звітності, ф. р - рядок форми звітності, д5. г - графа додатка 5, д5. р - рядок додатка 5 до цієї Інструкції.

Таблиця. Зв'язок рядків і граф форми звітності N 17-НКРЕ

Рядки форми 

Графи форми 

Тип перерви 

Назва 

Формула 

005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 - 7 реєстру  

010 - 060 відповідно до граф 8 - 13 реєстру  

довга 

SAIDI = 

д5. S по
р [г16 х (г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25)]
-----------------------------------------------------
ф. р045(г250) 

005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 - 7 реєстру  

070 - 120 відповідно до граф 8 - 13 реєстру  

довга 

SAIFI = 

д5. S по р
[г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25]
-------------------------------------------------------
ф. р045(г250) 

005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 - 7 реєстру 

130 - 180 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

довга 

ENS = 

д5. S по р [г16 х
{г19 х ф. р035(г260/г250) +
+ г21 х ф. р040(г260/г250) +
+ г22 хф. р020(г260/г250) +
+ г23 х ф. р025(г260/г250) +
+ г24х ф. р010(г260/г250) +
+ г25 х ф. р005(г260/г250)}]
-------------------------------------------------------
43800 х 12 

005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 - 7 реєстру  

190 - 240 відповідно до граф 8 - 13 реєстру  

коротка 

MAIFI = 

д5. S по р [
г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25]
--------------------------------------------------------
ф. р045(г250) 

020, 035 відповідно до граф 6 - 7 реєстру  

010 - 060 відповідно до граф 8 - 13 реєстру  

довга 

SAIDI = 

д5. S по р [г16 х (г19 + г22 + г24 + г25)]
--------------------------------------------------------
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035) 

020,035 відповідно до граф 6 - 7 реєстру  

70 - 120 відповідно до граф 8 - 13 реєстру  

довга 

SAIFI = 

д5. S по р [г19 + г22 + г24 + г25]
-------------------------------------------------------
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035) 

020, 035 відповідно до граф 6 - 7 реєстру 

130 - 180 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

довга 

ENS = 

д5. S по р [г16 х
{г19 х ф. р035(г260/г250) +
+ г22 х ф. р020(г260/г250) +
+ г24 х ф. р010(г260/г250) +
+ г25 хф. р005(г260/г250)}]
-------------------------------------------------------
43800 х 12 

020, 035 відповідно до граф 6 - 7 реєстру 

190 - 240 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

коротка 

MAIFI = 

д5. S по р [г19 + г22 + г24 + г25]
--------------------------------------------------------
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035) 

025, 040 відповідно до граф 6 - 7 реєстру 

010 - 060 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

довга 

SAIDI = 

д5. S по р [г16 х (г21 + г23)]
--------------------------------------------------------
ф. г250(р025 + р040) 

025, 040 відповідно до граф 6 - 7 реєстру 

070 - 120 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

довга 

SAIFI = 

д5. S по р [г21 + г23]
-------------------------------------------------------
ф. г250(р025 + р040) 

025, 040 відповідно до граф 6 - 7 реєстру 

130 - 180 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

довга 

ENS = 

д5. S по р [г16 х
{г21 х ф. р040(г260/г250) +
+ г23 х ф. р025(г260/г250)}]
------------------------------------------------------
43800 х 12 

025, 040 відповідно до граф 4 - 7 реєстру 

190 - 240 відповідно до граф 8 - 13 реєстру 

коротка 

MAIFI = 

д5. S по р [г21 + г23]
-------------------------------------------------------
ф. г250(р025 + р040) 

045 

010 - 060; 070 - 120; 130 - 180; 190 - 240; 250; 260 

  

  

ф. (р005 + р010 + р015 + р030) 

005 - 045 

065 

  

SAIDI = 

ф. (г010 + г020 + г030 + г040 + г050 + г060) 

005 - 045 

125 

  

SAIFI = 

ф. (г070 + г080 + г090 + г100 + г110 + г120) 

005 - 045 

185 

  

ENS = 

ф. (г130 + г140 + г150 + г160 + г170 + г180) 

005 - 045 

245 

  

MAIFI = 

ф. (г190 + г200 + г210 + г220 + г230 + г240) 

Приклад заповнення форми звітності N 17-НКРЕ наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

V. Порядок виправлення звітних даних

5.1. Якщо у звітах виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (квартал), у якому були допущені помилки.

5.2. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

5.3. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці
 

 
О. Осадча
 

 

Перелік джерел інформації

_____________________________________________________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж,
 що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п 

Код джерела інформації 

Назва джерела інформації 

Форма ведення джерела інформації (паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо) 

Стислий перелік інформації, яку містить джерело 

 

Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ

_______________________________________________________________________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних
 мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п 

Ознака поділу 

Загальна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. 

Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. 

Середня кількість точок продажу електричної енергії на один трансформатор 35 - 6/0,4 кВ = графа 4 / графа 3 

Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ шт., що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. 

Відношення загальної кількості трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ = графа 3 / графа 6 

Загальне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год 

Середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу електричної енергії, тис. кВт·год, = графа 8 / графа 4/12 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Міські населені пункти 

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Сільські населені пункти 

  

  

  

  

  

  

  

 

Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівні напруги 6 - 154 кВ

___________________________________________________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж,
 що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п 

Ознака поділу 

Споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год 

Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги, шт. 

Середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік, тис. кВт·год, = графа 3 / графа 4/12 

6 - 20 кВ 

  

  

  

1.1 

міські населені пункти  

  

  

  

1.2 

сільські населені пункти  

  

  

  

27,5 - 35 кВ 

  

  

  

110/154 кВ 

  

  

  

Усього 6 - 154 кВ 

  

  

х 

 

Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ

____________________________________________________________________________ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж,
 що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N
з/п 

Диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ 

Трансформатори 35 - 6/0,4 

На рівнях напруги 6 - 20 кВ 

На рівнях напруги 27,5 - 35 кВ 

На рівнях напруги 110/154 кВ 

міські населені пункти  

сільські населені пункти  

міські населені пункти  

сільські населені пункти  

кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. 

кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії, шт. 

кількість точок продажу електричної енергії, шт. 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Реєстр перерв в електропостачанні

________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу 
електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

 за ____________ 20__ року
(місяць)

N з/п перерви в електро-
поста-
чанні 

Код джерела інфор-
мації 

Диспет-
черська назва облад-
нання* 

Рівень напруги 

Класифікація перерв 

Дата та час початку перерви 

Дата та час кінця перерви 

Трива-
лість перерви, хв. 

Тип перерви 

На рівні напруги до 0,4 кВ 

На рівні напруги 6 - 20 кВ 

На рівні напруги 27,5 - 35 кВ 

На рівні напруги 110/154 кВ 

При-
мітки 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

міські населені пункти 

сільські населені пункти 

міські населені пункти 

сільські населені пункти 

110/154 кВ 

27,5 - 35 кВ 

6 - 20 кВ 

0,4 кВ 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
мажорні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

кількість відклю-
чених транс-
форма-
торів 35 6/0,4 кВ або ліній при 0,4 кВ 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

кількість відклю-
чених транс-
форма-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

кількість відклю-
чених точок продажу елект-
ричної енергії, шт. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

довгі- / короткі - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Диспетчерські назви частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

 

Приклад заповнення форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"

1. Приклад реєстру перерв в електропостачанні

N з/п перер-
ви в електро-
поста-
чанні 

Код дже-
рела інфор-
мації 

Диспет-
черська назва облад-
нання* 

Рівень напруги 

Класифікація перерв  

Дата та час початку перерви 

Дата та час кінця перерви 

Трива-
лість перер-
ви, хв. 

Тип перерви 

На рівні напруги 0,4 кВ 

На рівні напруги 6 - 20 кВ 

На рівні напруги 27,5 - 35 кВ 

На рівні напруги 110/154 кВ 

При-
мітки 

заплано-
вані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

міські населені пункти 

сільські населені пункти 

міські населені пункти 

сільські населені пункти 

110/154 кВ 

27,5 - 35 кВ 

6 - 20 кВ 

0,4 кВ 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ням 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
ма-
жорні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

кіль-
кість відклю-
чених транс-
форма-
торів 35 6/0,4 кВ або ліній при 0,4 кВ 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

кіль-
кість відклю-
чених транс-
форма-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елект-
ричної енергії, шт. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Усього за місяць  

  

  

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

3 

  

  

2076 

довгі - 7 / короткі - 1 

  

918 

  

648 

67 

6 

10 

2 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

01 

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

01.06.2008
11:01 

01.06.2008
11:10 

довга 

200 

258 

25 

  

  

01 

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

05.06.2008
10:10 

05.06.2008
10:13 

довга 

200 

258 

25 

  

  

02 

  

  

Х 

  

  

Х 

  

  

  

  

  

05.06.2008
16:00 

05.06.2008
20:10 

250 

довга 

108 

  

  

12 

  

  

  

  

02 

  

  

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

08.06.2008
10:00 

09.06.2008
12:50 

1610 

довга 

100 

52 

  

  

  

  

03 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

Х 

  

  

10.06.2008
07:01 

01.06.2008
07:02 

коротка 

100 

40 

  

  

  

03 

  

  

  

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

11.06.2008
21:01 

11.06.2008
22:10 

69 

довга 

250 

120 

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Х 

21.06.2008
21:00 

21.06.2008
23:11 

131 

довга 

[1] 

160 

  

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

  

  

  

30.06.2008
11:01 

30.06.2008
11:04 

довга 

  

  

[1] 

20 

  

  

  

  

  

____________
* Диспетчерські назви частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

2. Приклад розрахунку показників надійності електропостачання за даними реєстру перерв в електропостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності N 17-НКРЕ:

 

рядок 005 графи 060 

  

рядок 005 графи 065 

SAIDI = 0,073 хв.; 

рядок 005 графи 120 

  

рядок 005 графи 125 

SAIDI = 0,012; 

рядок 005 графи 180 

ENS = 

   

рядок 005 графи 185 

ENS = 5,445 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 010 

  

рядок 010 графи 020 

  

рядок 010 графи 065 

SAIDI = 0,374 + 3,154 = 3,528 хв.;

рядок 010 графи 070 

  

рядок 010 графи 080 

  

рядок 010 графи 125 

SAIFI = 0,001 + 0,002 = 0,003; 

рядок 010 графи 130 

  

рядок 010 графи 140 

  

рядок 010 графи 185 

ENS = 17,534 + 49,354 = 66,888 тис. кВт·год; 

рядок 015 графи 030 

  

рядок 015 графи 065 

SAIDI = 0,319 хв.; 

рядок 015 графи 090 

  

рядок 015 графи 125 

SAIFI = 0,005;

рядок 015 графи 150 

  

рядок 015 графи 185 

ENS = 0,357 тис. кВт·год; 

рядок 015 графи 220 

  

рядок 015 графи 245 

MAIFI = 0,002; 

рядок 020 графи 030 

  

рядок 020 графи 065 

SAIDI = 0,287 хв.; 

рядок 020 графи 090 

  

рядок 020 графи 125 

SAIFI = 0,004; 

рядок 020 графи 150 

  

рядок 020 графи 185 

ENS = 0,263 тис. кВт·год; 

рядок 020 графи 220 

  

рядок 020 графи 245 

MAIFI = 0,002; 

рядок 025 графи 030 

  

рядок 025 графи 065 

SAIDI = 0,413 хв.; 

рядок 025 графи 090 

  

рядок 025 графи 125 

SAIFI = 0,006; 

рядок 025 графи 150 

  

рядок 025 графи 185 

ENS = 0,095 тис. кВт·год; 

рядок 025 графи 220 

  

рядок 025 графи 245 

MAIFI = 0,002; 

рядок 030 графи 020 

  

рядок 030 графи 060 

  

рядок 030 графи 065 

SAIDI = 0,001 + 0,262 = 0,263 хв.; 

рядок 030 графи 080 

  

рядок 030 графи 120 

  

рядок 030 графи 125 

SAIFI = 0,000 + 0,002 = 0,002; 

рядок 030 графи 140 

  

рядок 030 графи 180 

  

рядок 030 графи 185 

ENS = 0,001 + 0,319 = 0,320 тис. кВт·год; 

рядок 035 графи 060 

  

рядок 035 графи 065 

SAIDI = 0,349 хв.; 

рядок 035 графи 120 

  

рядок 035 графи 125 

SAIFI = 0,003; 

рядок 035 графи 180 

  

рядок 035 графи 185 

ENS = 0,319 тис. кВт·год; 

рядок 040 графи 020 

  

рядок 040 графи 065 

SAIDI = 0,003 хв.; 

рядок 040 графи 080 

  

рядок 040 графи 125 

SAIFI = 0,001; 

рядок 040 графи 140 

  

рядок 040 графи 185 

ENS = 0,001 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 010 

SAIDI = 0,374 хв.; 

рядок 045 графи 020 

SAIDI = 3,154 + 0,001 = 3,155 хв.; 

рядок 045 графи 030 

SAIDI = 0,319 хв.; 

рядок 045 графи 060 

SAIDI = 0,073 + 0,262 = 0,335 хв.; 

рядок 045 графи 065 

SAIDI = 0,374 + 3,155 + 0,319 + 0,335 = 4,183 хв.; 

рядок 045 графи 070 

SAIFI = 0,001; 

рядок 045 графи 080 

SAIFI = 0,002 + 0,00 = 0,002; 

рядок 045 графи 090 

SAIFI = 0,005; 

рядок 045 графи 120 

SAIFI = 0,012 + 0,002 = 0,014; 

рядок 045 графи 125 

SAIFI = 0,001 + 0,002 + 0,005 + 0,014 = 0,022; 

рядок 045 графи 130 

ENS = 17,534 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 140 

ENS = 49,354 + 0,001 = 49,355 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 150 

ENS = 0,357 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 140 

ENS = 5,445 + 0,319 = 5,764 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 185 

ENS = 17,534 + 49,355 + 0,357 + 5,764 = 73,010 тис. кВт·год; 

рядок 045 графи 220 

MAIFI = 0,002; 

рядок 045 графи 245 

MAIFI = 0,002; 

рядок 045 графи 250 

5 + 11 + 120 + 80000 = 80136 шт.; 

рядок 045 графи 260 

120000 + 300000 + 360000 + 600000 = 1380000 тис. кВт·год. 

3. Приклад заповненої форми звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" за результатами розрахунку показників надійності електропостачання

Рівень напруги* 

Код рядка 

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. 

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) 

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год 

Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) 

Кіль-
кість точок про-
дажу елект-
рич-
ної енергії, оди-
ниць 

Спо-
живан-
ня елект-
ричної енергії, тис. кВт·год** 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усього 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усього 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усього 

заплановані перерви 

незаплановані (аварійні) перерви 

усього 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
ма-
жорні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
ло-
гічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
ма-
жорні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
мажор-
ні обста-
вини 

з вини інших осіб 

техно-
ло-
гічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

з попе-
реджен-
ням 

без попе-
реджен-
ня 

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів 

форс-
ма-
жорні обста-
вини 

з вини інших осіб 

тех-
ноло-
гічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата 

Б 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

065 

070 

080 

090 

100 

110 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

185 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

245 

250 

260 

110/154 кВ 

005 

  

  

  

  

  

0,073 

0,073 

  

  

  

  

  

0,012 

0,012 

  

  

  

  

  

5,445 

5,445 

  

  

  

  

  

  

  

120000 

27,5 - 35 кВ 

010 

0,374 

3,154 

  

  

  

  

3,528 

0,001 

0,002 

  

  

  

  

0,003 

17,534 

49,354 

  

  

  

  

66,888 

  

  

  

  

  

  

  

11 

300000 

6 - 20 кВ 

015 

  

  

0,319 

  

  

  

0,319 

  

  

0,005 

  

  

  

0,005 

  

  

0,357 

  

  

  

0,357 

  

  

  

0,002 

  

  

0,002 

120 

360000 

У тому числі у міських населених пунктах 

020 

  

  

0,287 

  

  

  

0,287 

  

  

0,004 

  

  

  

0,004 

  

  

0,263 

  

  

  

0,263 

  

  

  

0,002 

  

  

0,002 

80 

240000 

у сільських населених пунктах 

025 

  

  

0,413 

  

  

  

0,413 

  

  

0,006 

  

  

  

0,006 

  

  

0,095 

  

  

  

0,095 

  

  

  

0,002 

  

  

0,002 

40 

120000 

0,4 кВ 

030 

  

0,001 

  

  

  

0,262 

0,263 

  

0,000 

  

  

  

0,002 

0,002 

  

0,001 

  

  

  

0,319 

0,32 

  

  

  

  

  

  

  

80000 

600000 

У тому числі у міських населених пунктах 

035 

  

  

  

  

  

0,349 

0,349 

  

  

  

  

  

0,003 

0,003 

  

  

  

  

  

0,319 

0,319 

  

  

  

  

  

  

  

60000 

480000 

у сільських населених пунктах 

040 

  

0,003 

  

  

  

  

0,003 

  

0,001 

  

  

  

  

0,001 

  

0,001 

  

  

  

  

0,001 

  

  

  

  

  

  

  

20000 

120000 

Усього 

045 

0,374 

3,155 

0,319 

  

  

0,335 

4,183 

0,001 

0,002 

0,005 

  

  

0,014 

0,022 

17,534 

49,355 

0,357 

  

  

5,764 

73,01 

  

  

  

0,002 

  

  

0,002 

80136 

1380000 

____________
* Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні.

** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

____________ 

Опрос