Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях и наложении административных взысканий в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Инструкция от 16.12.2010 № 969
редакция действует с 07.12.2012

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.12.2010 

м. Київ 

N 969 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2011 р. за N 372/19110

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 25.09.2012 р. N 1468)

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг,
від 25 вересня 2012 року N 1468

Відповідно до статті 24416, частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підпункту 10 частини першої статті 28 та частин четвертої - шостої статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 32 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року N 157, та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Волга 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
Г. М. Яцишина
 

Заступник Генерального
прокурора України 

 
М. Гаврилюк 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 25.09.2012 р. N 1468)

(У тексті Інструкції і додатках до неї, крім підпункту 2.2.9 пункту 2.2 розділу II цієї Інструкції, слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках; слово "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено словом "Нацкомфінпослуг" у відповідному відмінку згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 25 вересня 2012 року N 1468)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог пункту 5 статті 213, частини другої статті 214, статей 217, 221, 24416, частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), підпункту 10 частини першої статті 28 та частин четвертої - шостої статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (далі - Положення), та на їх підставі встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та порядок їх обліку.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 25.09.2012 р. N 1468)

1.2. Відповідно до статті 24416 КУпАП Нацкомфінпослуг розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 16613 КУпАП), а також невиконанням законних вимог посадових осіб Нацкомфінпослуг (стаття 18829 КУпАП).

1.3. Відповідно до статті 43 Закону проведення операцій на ринках фінансових послуг, для яких законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації; неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Нацкомфінпослуг; ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Нацкомфінпослуг тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірах, встановлених цією статтею.

(пункт 1.3 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 25.09.2012 р. N 1468)

1.4. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 255 КУпАП уповноважені на те посадові особи Нацкомфінпослуг (далі - Посадова особа Нацкомфінпослуг) мають право складати протоколи про правопорушення, передбачені статтями 1668, 1669 та 18834 КУпАП.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 25.09.2012 р. N 1468)

1.5. Від імені Нацкомфінпослуг розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право Голова, інші члени Нацкомфінпослуг, уповноважені Нацкомфінпослуг посадові особи (далі - Уповноважена особа Нацкомфінпослуг).

(пункт 1.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 25.09.2012 р. N 1468)

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення

2.1.1. При вчиненні посадовими особами суб'єктів нагляду адміністративного правопорушення Посадова особа Нацкомфінпослуг згідно зі статтями 254, 256 КУпАП складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2.1.2. Усі реквізити протоколу заповнюються українською мовою. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.

2.1.4. У протоколі обов'язково проставляються число, місяць, рік, вказуються місце його складання, частини статей 16681669, 16613, 18834, стаття 18829 КУпАП та/або частина статті 43 Закону, згідно з якими настає адміністративна відповідальність.

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.09.2012 р. N 1468)

2.1.5. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол.

2.1.6. Посадова особа Нацкомфінпослуг зобов'язана ознайомити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

2.1.7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

2.1.8. Протокол підписується Посадовою особою Нацкомфінпослуг і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться прізвища, імена та по батькові свідків, адреси їх місця проживання або місця перебування, а також ставляться підписи свідків.

2.1.9. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

2.1.10. До протоколу долучаються документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

2.1.11. Складений протокол та інші документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому цією Інструкцією порядку.

2.1.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (частина друга статті 254 КУпАП).

2.1.13. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16613, 18829 КУпАП, частинами першою - третьою статті 43 Закону, подається Уповноваженій особі Нацкомфінпослуг.

2.1.14. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16681669, 18834 КУпАП, надсилається до місцевого суду.

(підпункт 2.1.14 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.09.2012 р. N 1468)

2.2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

2.2.1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 16613, 18829 КУпАП, частинами першою - третьою статті 43 Закону, можуть лише Уповноважені особи Нацкомфінпослуг у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання ними службових обов'язків (частина перша статті 217 КУпАП).

2.2.2. Справа про адміністративне правопорушення, зазначене в підпункті 2.2.1 цього пункту, розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання Уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протоколу та інших матеріалів справи.

Уповноважена особа Нацкомфінпослуг, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, повідомляє особу, що притягується до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

2.2.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин (стаття 248 КУпАП).

2.2.4. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку Уповноважена особа Нацкомфінпослуг встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, протоколом, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, а також іншими документами.

2.2.5. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

2.2.6. Якщо при розгляді справи Уповноважена особа Нацкомфінпослуг прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання.

2.2.7. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

а) чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

в) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

г) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

ґ) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

2.2.8. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

2.2.9. Деякі особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення визначені Положенням про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.2003 за N 1115/8436 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 17.09.2004 N 2384).

2.2.10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16681669 та 18834 КУпАП, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 КУпАП.

(підпункт 2.2.10 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.09.2012 р. N 1468)

2.3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення

2.3.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, Уповноважена особа Нацкомфінпослуг відповідно до статті 283 КУпАП виносить одну з таких постанов по справі про адміністративне правопорушення (далі - постанова):

про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

про закриття справи (додаток 3).

2.3.2. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді).

2.3.3. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

2.3.4. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються однією й тією самою Уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

2.3.5. Усі реквізити постанови заповнюються українською мовою. Не допускається заповнення постанови олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також унесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена.

2.3.6. У постанові обов'язково проставляються число, місяць, рік і місце її винесення. Указуються посада, прізвище та ініціали Уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, яка розглядала матеріали адміністративної справи та винесла постанову. Постанова має містити роз'яснення про порядок її оскарження.

2.3.7. У розділі про відомості стосовно особи, щодо якої виноситься постанова, зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, а також адреса місця проживання або місця перебування на час вчинення правопорушення, найменування підприємства, установи, організації, де вона працює, і посада; указується документ, який засвідчує особу.

У розділі "УСТАНОВИВ" зазначаються прізвище та ініціали правопорушника, викладаються обставини і суть скоєного правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи.

У розділі "ПОСТАНОВИВ" зазначаються прізвище, ім'я, по батькові правопорушника, сума накладеного штрафу (цифрами та словами), а також частина, стаття КУпАП (Закону), яка передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.

Постанова підписується Уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, яка її винесла. Підпис Уповноваженої особи Нацкомфінпослуг повинен завірятися гербовою печаткою Нацкомфінпослуг.

2.3.8. Усі відмітки на постанові проставляються на обох екземплярах.

2.3.9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається особі, щодо якої її винесено.

Якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша та третя статті 285 КУпАП).

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і ставиться підпис правопорушника.

III. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

3.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання.

3.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП.

При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

3.3. Штраф має бути сплачений порушником у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження (опротестування) - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги (протесту) без задоволення.

Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через установи банків України.

3.4. У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

3.5. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.

3.6. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 частини першої статті 247 КУпАП, Уповноважена особа Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).

3.7. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення у випадках, передбачених статтею 303 КУпАП.

IV. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

4.1. Постанову може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено.

4.2. Постанову може бути оскаржено до Голови Нацкомфінпослуг або до місцевого суду.

4.3. Скаргу на постанову може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі неподання скарги протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено Головою Нацкомфінпослуг.

4.4. Постанову може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.

4.5. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Внесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

4.6. Скарга і протест на постанову розглядаються Головою Нацкомфінпослуг у десятиденний строк з дня їх надходження.

4.7. Голова Нацкомфінпослуг при розгляді скарги або протесту на постанову перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

а) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено.

Голова Нацкомфінпослуг за результатами розгляду скарги або протесту на постанову оформлює своє рішення за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено Уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, неправомочною вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної Уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

4.8. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

4.9. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

4.10. Рішення по скарзі на постанову може бути опротестовано прокурором.

V. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення

5.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує Посадова особа Нацкомфінпослуг, яка склала протокол.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених законодавством.

5.2. Посадова особа Нацкомфінпослуг, яка склала протокол, не пізніше наступного дня після складання реєструє протокол у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг (додаток 5).

5.3. Винесені постанови реєструються Посадовою особою Нацкомфінпослуг, яка склала протокол за відповідною справою, у Журналі реєстрації винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг (додаток 6).

5.4. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення.

У справі про адміністративне правопорушення оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у даній справі (додаток 7).

5.5. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг та винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг, а також справи про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

 

Директор Департаменту
юридичного забезпечення
 

 
Є. Гантімуров
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПРОТОКОЛ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _________________________
__________________________
(місце складання протоколу) 

Я, уповноважена посадова особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
______________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав(ла) цей протокол про те, що
______________________________________________________________________________________
                                                             (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
______________________________________________________________________________________
                                                             який передбачає відповідальність за таке правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________ 

Дата, місце народження _________________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
______________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гр. (гр-ці) ________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол, та яка отримала один екземпляр протоколу:
______________________________________________________________________________________

Підписи свідків у разі їх наявності:
1.
____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________ 

Уповноважена посадова особа
Нацкомфінпослуг
_______________________________________________________________________
                                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _____________________________
______________________________
(місце винесення постанови) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, найменування Нацкомфінпослуг, прізвище та ініціали 
______________________________________________________________________________________,
                                                       уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                               (зазначити реквізити протоколу про адміністративне
______________________________________________________________________________________
                                                                                 правопорушення (дату, номер) та подані матеріали
______________________________________________________________________________________
                                                                                    справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо_________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до 
                                                                                         адміністративної відповідальності)
число, місяць і рік народження ___________________________________________________________,
місце народження ______________________________________________________________________,
місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
місце роботи та посада __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
документ, який засвідчує особу ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                       (указати документ, коли і ким виданий, серію, номер) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                              (викласти суть та обставини правопорушення, установлені 
______________________________________________________________________________________
                                                                                              при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На підставі статей 16613, 18829, 24416 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (потрібне підкреслити)

ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти ___________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    адміністративної відповідальності)
до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в сумі
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                             (сума цифрами та словами)
______________________________________________________________________________________
відповідно до __________________________________________________________________________
                                                                            (зазначити частину, статтю Кодексу України про
______________________________________________________________________________________
                                                             адміністративні правопорушення (Закону України "Про фінансові
______________________________________________________________________________________
                                                             послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"), яка
______________________________________________________________________________________
                                                            передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                               та назву правопорушення) 

2. Штраф сплатити в п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження (опротестування) - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги (протесту) без задоволення до
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування установи банку та номер рахунку) 

3. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати
______________________________________________________________________________________
                                        (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби буде стягнуто з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                         (сума цифрами та словами)
______________________________________________________________________________________.

Ця постанова набирає чинності з "___" ____________ 20__ року.

Постанова може бути пред'явлена до виконання в строк до "___" ____________ 20__ року.

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає уповноваженій посадовій особі Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію документа про його сплату.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка винесла постанову)

Копію постанови одержав(ла) ___________________________________________________________
                                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали особи, яку притягнуто до 
                                                                                                                      адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року.

Примітка. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу за адміністративне порушення, передбачене відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом, та з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _____________________________
______________________________
(місце винесення постанови) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Національної
______________________________________________________________________________________
                                                                 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                    (зазначити реквізити протоколу про адміністративне
______________________________________________________________________________________
                                                                     правопорушення (дату, номер) та подані матеріали
______________________________________________________________________________________
                                                                         справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо ________________________________________________________________________________,
                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
число, місяць і рік народження ___________________________________________________________,
місце народження ______________________________________________________________________,
місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
місце роботи та посада __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
документ, який засвідчує особу, __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                     (указати документ, коли і ким виданий, серію, номер) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                              (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи, та 
______________________________________________________________________________________
                                                                                       обґрунтування прийнятого рішення) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ:

Закрити справу про _____________________________________________________________________
                                                                                                                        (назва порушення)
______________________________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої розглядається справа)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                             (вказати частини статті 247 Кодексу України про
______________________________________________________________________________________
                                                         адміністративні правопорушення, аргументацію прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

 

 

________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка винесла постанову)

 

 

Копію постанови одержав(ла) ____________________________________________________________
                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали особи, яку притягнуто до
                                                                                                               адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року. 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РІШЕННЯ
ПРО РОЗГЛЯД СКАРГИ (ПРОТЕСТУ) НА ПОСТАНОВУ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N ____________________________________
______________________________________
(місце винесення рішення) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула скаргу (протест)) 
______________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                    (вказати скаргу (протест) із зазначенням прізвища, імені,
______________________________________________________________________________________
                                                  по батькові особи, яка подала скаргу, або прізвища та ініціалів прокурора,
______________________________________________________________________________________
                                                        яким опротестовано постанову, та найменування органу прокуратури,
______________________________________________________________________________________
                                                                                а також зазначити відповідні матеріали справи
______________________________________________________________________________________
                                                                                      про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначити реквізити постанови, на яку подано скаргу (протест))
винесену ______________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову)
щодо ________________________________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої винесено постанову) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                               (викласти обставини та інші питання, що перевірені при розгляді
______________________________________________________________________________________
                                                               скарги (протесту), та обґрунтування підстав прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Керуючись статтями 287 - 293 та статтею 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначається прийняте рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Надіслати копію цього рішення у триденний строк
______________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу, або прокурора, який
______________________________________________________________________________________
                                                             опротестував постанову, найменування органу прокуратури)
______________________________________________________________________________________
та ____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка прийняла рішення по скарзі (протесту))

 

 

Копію рішення одержав(ла) ______________________________________________________________
                                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали особи, яка притягнута до
                                                                                                                   адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: а) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення; б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; в) скасовує постанову і закриває справу; г) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) (стаття 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг

N
з/п  

Номер та дата складання протоколу  

Дата та місце вчинення правопорушення  

Відомості про особу, щодо якої складено протокол  

прізвище, ім'я, по батькові особи 

посада  

місце роботи  

Посада, прізвище, ініціали
уповноваженої посадової особи
Нацкомфінпослуг, яка склала протокол 

Примітка 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг

Постанови NN ____________ - _____________

Розпочатий "___" ____________ 20__ року.

Закінчений "___" ____________ 20__ року.

Реквізити 

Посада, прізвище уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову 

постанови 

протоколу 

дата 

N  

дата 

N  

Відомості про особу, щодо якої винесено постанову 

Резолютивна частина постанови.
Якщо справа підлягає закриттю, вказати частину статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Відмітка про виконання постанови 

Постанову оскаржено, опротестовано.
Рішення (дата, N ) органу (посадової особи), що розглянув(ла) скаргу, протест 

Примітка 

прізвище, ім'я, по батькові особи 

посада 

місце роботи 

10 

11 

12 

 

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене ______________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові правопорушника)
за частиною _____ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг") (потрібне підкреслити).

Постанова від "___" ____________ 20__ року N ________________. 

  

Зворотний бік 

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п 

Найменування і реквізити документів 

Кількість аркушів 

Примітка 

Опис складено: 

____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

______________________
(підпис) 

____________

Опрос