Идет загрузка документа (162 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль банка

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 21.02.2011 № 98
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2011 

м. Київ 

N 98 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2011 р. за N 359/19097

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2011 року N 1683)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток банку, що додається.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у триденний строк від дня реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації з податку на прибуток банку.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення з приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації з податку на прибуток банку у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 N 148 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за N 281/7602;

наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 N 456 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання, затверджених наказом ДПА України від 31.03.2003 N 148", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 924/8245;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.10.2005 N 473 "Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку складання декларації з податку на прибуток банку, затверджених наказом ДПА України від 31.03.2003 N 148", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.11.2005 за N 1352/11632;

пункт 6 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 N 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2006 за N 431/12305;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.07.2007 N 408 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.07.2007 за N 840/14107.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА, Голова Державної
податкової служби України
 

 
 
В. Ю. Захарченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
А. Мярковський
 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.02.2011 N 98 

 

(грн.)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування
                                                                                                            (р. 02 + р. 03)

01 

 

Дохід від операційної діяльності банківських установ 

02 ОД 

 

Інші доходи 

03 ІД 

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування
                                                                                               (р. 05 + р. 06 + р. 07)
 

04 

 

Витрати операційної діяльності банківських установ 

05 ОВ 

 

Інші витрати 

06 ІВ 

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року або від'ємне значення рядка 08 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)3 

07 

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (+, -)               (р. 01 - р. 04) 

08 

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) 

09 ТП 

 

Ставка податку на прибуток у відсотках 

10 

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню
                                      (р. 08 - р. 09 (при позитивному значенні) х р. 10 / 100) 

11 

 

Податок на прибуток, отриманий від провадження підприємницької діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість придбаних торгових патентів 

12 ТП 

 

Зменшення нарахованої суми податку на прибуток 

13 ЗП 

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період  (р. 11 + р. 12 - р. 13) 

14 

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 14 Податкової декларації за попередній податковий період) 

15 

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього
календарного кварталу звітного (податкового) періоду          (р. 14 - р. 15)
 

16 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи 

17 АВ 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (р. 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

18 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за
результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового)
періоду                                                                                               (р. 17 - р. 18)
 

19 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період 

20 ПН 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

21 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків)
нерезидентам, нарахованих за результатами останнього календарного
кварталу                                                                                           (р. 20 - р. 21)
 

22 

 

Самостійне виправлення помилок4 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р. 16 + р. 19) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (р. 16 + р. 19) Податкової декларації, яка уточнюється) (або р. (сума р.р.) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

23 

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

24 

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 03 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

25 

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 16 + р. 19) Податкової декларації, яка уточнюється, - (р. 16 + р. 19) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р.р.) 04 таблиці 2 додатка (ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

26 

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (р. 23 х 3 %) 

27 

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється) (або р. (сума р.р.) 05 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

28 

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 06 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

29 

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 07 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації) 

30 

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється (ються) (р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється, - р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки (або р. (сума р.р.) 08 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 цієї Податкової декларації)) 

31 

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (р. 28 х 3 %) 

32 

 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу

____ арк. 

Наявність додатків 

ОД5 

ЦП6 

ІД7 

СБ8 

ОВ9 

ІВ10 

АМ11 

ВО12 

ТП13 

ЗП14 

ПК15 

АВ16 

ПН17 

ВП18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність додатків, що подаються платником податку, відмічається позначкою, що відповідає кількості аркушів додатка.

Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

"___" ____________ 20__ року
(дата подання декларації (дд.мм.рррр)) 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням.

3 Включається відповідно до статті 150 розділу III Кодексу.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Кодексу.

5 Доходи від операційної діяльності банківських установ.

6 Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

7 Інші доходи банківських установ.

8 Розрахунок доходів та витрат, пов'язаних з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості.

9 Витрати від операційної діяльності банківських установ.

10 Інші витрати банківських установ.

11 Розрахунок амортизації.

12 Розрахунок витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості витрат товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус.

13 Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню.

14 Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток.

15 Розрахунок податку на прибуток, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

16 Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів.

17 Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок.

18 Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и).

19 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби 

 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 

Доходи від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Дохід від операційної діяльності банківських установ
                                                                                         (сума р.р. 02.1 - 02.10)
 

02 

 

Процентні доходи, із них за: 

02.1 

 

кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) 

02.1.1 

 

цінними паперами, придбаними банком 

0.2.1.2 

 

Комісійні доходи, в тому числі за: 

02.2 

 

кредитно-депозитними операціями 

02.2.1 

 

наданими гарантіями 

02.2.2 

 

розрахунково-касове обслуговування 

02.2.3 

 

інкасацію та перевезення цінностей 

02.2.4 

 

операціями з цінними паперами 

02.2.5 

 

операціями на валютному ринку 

02.2.6 

 

операціями з довірчого управління 

02.2.7 

 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, в тому числі деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

02.3 ЦП 

 

Прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів 

02.4 

 

прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти 

02.4.1 

 

прибуток від операцій з купівлі/продажу банківських металів 

02.4.2 

 

Позитивне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Кодексу 

02.5 

 

Надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2, 159.4 статті 159 розділу III Кодексу, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Кодексу 

02.6 

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.2 статті 159 розділу III Кодексу 

02.6.1 

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.4 статті 159 розділу III Кодексу 

02.6.2 

 

суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Кодексу 

02.6.3 

 

Доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 розділу III Кодексу 

02.7 

 

доходи (позитивний результат) від відступлення права вимоги боргу третьої особи 

02.7.1 

 

доходи (позитивний результат) від виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 розділу III Кодексу 

02.7.2 

 

Дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна 

02.8 

 

Інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг2 

02.9 

 

Інші доходи, передбачені розділом III Кодексу2 

02.10 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв доходів, зазначених у р.р. 02.9 та 02.10 цього додатка, надається платником податку в довільній формі. 

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
 (ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі: 
                                                                 (сума позитивних значень р.р. 1 - 7)
 

02.3 ОД 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні
папери, корпоративними правами, у тому числі:           (р. 1.1 - р. 1.2 - р. 1.3) 

1 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

1.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

1.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

1.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі:
                                                                                            (р. 2.1 - р. 2.2 - р. 2.3) 

2 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

2.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

2.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

2.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі:
                                                                                            (р. 3.1 - р. 3.2 - р. 3.3) 

3 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

3.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

3.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

3.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі:
                                                                                           (р. 4.1 - р. 4.2 - р. 4.3) 

4 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

4.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

4.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

4.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі:
                                                                                              (р. 5.1 - р. 5.2 - р. 5.3) 

5 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

5.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

5.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

5.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі:
                                                                                            (р. 6.1 - р. 6.2 - р. 6.3) 

6 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

6.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

6.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

6.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі:
                                                                                            (р. 7.1 - р. 7.2 - р. 7.3) 

7 

 

доходи звітного (податкового) періоду 

7.1 

 

витрати звітного (податкового) періоду 

7.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 

7.3 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Інші доходи банківських установ

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Інші доходи                                                                               (р. 03.1 - р. 03.19) 

03 

 

Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів 

03.1 

 

Доходи у вигляді роялті 

03.2 

 

Доходи від володіння борговими вимогами 

03.3 

 

Доходи від операцій оренди/лізингу 

03.4 

 

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, які фактично отримані 

03.5 

 

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді 

03.6 

 

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: 

03.7 

 

сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

03.7.1 

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді 

03.8 

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості 

03.9 

 

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем 

03.10 

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів 

03.11 

 

Доходи, визначені відповідно до статті 146 розділу III Кодексу 

03.12 

 

Доходи, визначені відповідно до статті 147 розділу III Кодексу, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

03.13 

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта 

03.14 

 

Суми страхового відшкодування 

03.15 

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

03.16 

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним 

03.17 

 

Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-) 

03.18 СБ 

 

Інші доходи платника податку за звітний (податковий) період2 

03.19 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв доходів, зазначених у р. 03.19 цього додатка, надається платником податку в довільній формі. 

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
 (ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок доходів та витрат, пов'язаних з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості шляхом коригування суми доходів (+; -) 

03.18 ІД 

 

Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості шляхом коригування суми витрат (+; -) 

06.43 ІВ 

 

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору від "___ "____________ 20__ року, N ______________, укладеного з:

_____________________________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та найменування сторони (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), з якою укладено договір)
_____________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи, з якою укладено договір) 

в якому платник податку є 

Продавцем 

 


Покупцем 

 


Потрібне позначити 

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Кодексу:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

таких документів:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку 

_____________________
(підпис)

М. П. 

______________________
 (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Витрати від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Витрати від операційної діяльності банківських установ
                                                                                          (сума р.р. 05.1 - 05.10)
 

05 

 

Процентні витрати за: 

05.1 

 

кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання 

05.1.1 

 

цінними паперами власного обігу 

05.1.2 

 

Комісійні витрати, в тому числі за: 

05.2 

 

кредитно-депозитними операціями 

05.2.1 

 

розрахунково-касове обслуговування 

05.2.2 

 

інкасацію та перевезення цінностей 

05.2.3 

 

операціями з цінними паперами 

05.2.4 

 

операціями на валютному ринку 

05.2.5 

 

операціями з довірчого управління 

05.2.6 

 

Від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів 

05.3 

 

від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти 

05.3.1 

 

від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу банківських металів 

05.3.2 

 

Від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Кодексу 

05.4 

 

Суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 159 розділу III Кодексу, у тому числі суми страхових резервів, сформованих за: 

05.5 

 

всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), включаючи нараховані проценти та комісії, із них: 

05.5.1 

 

страховий резерв, сформований за рахунок сум наданих гарантій, включаючи нараховані проценти та комісії 

05.5.1.1 

 

коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, включаючи нараховані проценти та комісії 

05.5.2 

 

придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), включаючи нараховані проценти та комісії 

05.5.3 

 

іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані проценти та комісії 

05.5.4 

 

Суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

05.6 

  

Витрати з придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг) 

05.7 

  

Витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна 

05.8 

  

Інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг2 

05.9 

 

Інші витрати, передбачені розділом III Кодексу2 

05.10 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у р.р. 05.9 та 05.10 цього додатка, надається платником податку в довільній формі. 

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Інші витрати банківських установ

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Інші витрати банківських установ                              (сума р.р. 06.1 - 06.43) 

06 

 

Витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цівільно-правового характеру відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Кодексу 

06.1 

 

Витрати на службові відрядження 

06.2 

 

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди 

06.3 

 

Загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати 

06.4 

 

Амортизація основних засобів та необоротних активів 

06.5 АМ 

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01.04.2011 

06.6 АМ 

 

Амортизація нематеріальних активів 

06.7 АМ 

 

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів (у тому числі оренда легкових автомобілів, придбання паливно-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів), інших необоротних активів, у тому числі: 

06.8 

 

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів у межах ліміту 

06.8.1 АМ 

 

Витрати із страхування, із них: 

06.9 

 

витрати із страхування майна 

06.9.1 

 

витрати із страхування інших ризиків 

06.9.2 

 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорону та інші послуги з утримання приміщень 

6.10 

 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства 

06.11 

 

Винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської діяльності 

06.12 

 

Витрати на оплату послуг зв'язку 

06.13 

 

Витрати на врегулювання спорів у судах 

06.14 

 

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 

06.15 

 

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), за винятком таких витрат, відображених у рядку 06.38 цього додатка 

06.16 

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Кодексом, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами 

06.17 

 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

06.18 

 

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку 

06.19 

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 

06.20 

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 

06.21 

 

Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" 

06.22 

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Кодексу 

06.23 

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Кодексу, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

06.24 

 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Кодексу 

06.25 

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік 

06.26 

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік 

06.27 

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік 

06.28 

 

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності 

06.29 

 

Витрати на плату за реєстрацію платника податку в органах державної реєстрації 

06.30 

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Кодексу 

06.31 

 

Витрати, визначені відповідно до статті 147 розділу III Кодексу, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

06.32 

 

Витрати на операції оренди/лізингу 

06.33 

 

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта 

06.34 

 

Витрати у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

06.35 ВО 

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу у обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 

06.36 

 

Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному 

06.37 

 

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному 

06.38 

 

Витрати платника податку, передбачені підпунктом 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 розділу III Кодексу 

06.39 

 

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

06.40 

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

06.41 

 

Суми фактично повернутої поворотної фінансової допомоги 

06.42 

 

Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -) 

06.43 СБ 

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат2 

06.44 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у р. 06.44 цього додатка, надається платником податку в довільній формі. 

Керівник платника податку 

_________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок амортизації

Таблиця 1. Інформація щодо нарахованої амортизації

Код рядка 

Номер групи основних засобів та необоротних активів/нематеріальних активів 

Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду 

Амортизація, що включається до інших витрат у звітному (податковому) періоді 

Основні засоби та необоротні активи 

В1 

 

 

В2 

 

 

В3 

 

 

В4 

 

 

В5 

 

 

В6 

 

 

В7 

 

 

В8 

 

 

В9 

10 

 

 

В10 

11 

 

 

В11 

12 

 

 

В12 

14 

 

 

В13 

15 

 

 

В14 

16 

 

 

06.5 ІВ 

Сума амортизації основних засобів та необоротних активів
(сума р.р. (В1 - В14)
 

_______________2 

Тимчасова податкова різниця, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 

06.6 ІВ 

х 

  

_______________3 

Нематеріальні активи 

В15 

  

  

В16 

  

  

В17 

  

  

В18 

  

  

В19 

  

  

В20 

  

  

06.7 ІВ 

Сума амортизації нематеріальних активів
(сума р.р. В15 - В20)
 

_______________4 

Таблиця 2. Інформація щодо методів амортизації 5

Методи амортизації 

Номер групи основних засобів та необоротних активів 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

прямолінійний 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

зменшення залишкової вартості 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

прискореного зменшення залишкової вартості 

х 

х 

 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

кумулятивний 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

50 %/50 % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

 

х 

х 

х 

х 

100 % 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

 

х 

х 

х 

х 

  

Методи амортизації 

Номер групи нематеріальних активів 

прямолінійний 

 

 

 

 

 

 

зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

прискореного зменшення залишкової вартості 

  

  

  

  

  

  

кумулятивний 

  

  

  

  

  

  

Таблиця 3. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів, що включаються до складу інших витрат

Код рядка 

Балансова вартість на початок звітного (податкового) року 

Сума ліміту
(10 %) поліпшень на звітний (податковий) рік
 

Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період 

Сума, що відноситься до інших витрат, звітного (податкового) періоду наростаючим підсумком 

1 

2 

3 

4 

5 

06.8.1 ІВ 

 

 

 

_________6 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2, 3, 4 Значення, що переносяться відповідно до рядків 06.5, 06.6 та 06.7 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку з метою включення суми амортизації до складу інших витрат звітного (податкового) періоду.

5 У відповідних клітинках проставляється знак "+", що свідчить про вибраний метод амортизації.

6 Значення, що переносяться до рядка 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку. 

Керівник платника податку 

________________
(підпис)

М. П. 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

Код рядка 

Реквізити договору (контракту),
найменування та місцезнаходження нерезидентів, що мають офшорний статус
 

Витрати з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус 

Витрати, що включаються до інших витрат покупця
гр. 3 х 85/100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

Загальна сума витрат платника податку на оплату вартості товарів (робіт, послуг) на користь нерезидента, що має офшорний статус (сума рядків (1 - n) гр. 3) 

 

х 

06.35 ІВ 

Частина вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидента, що відображається у рядку 06.34 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації (сума рядків (1 - n) гр. 4) 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню
                                                                                                    (+, -) (р. А3 + р. Б3)
 

09 

 

Сума податку на прибуток, отриманий від провадження підприємницької діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість придбаних торгових патентів                                                                                (р. А + р. Б) 

12 

 

Доходи, отримані від провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів 

А1 

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у р. А1, у тому числі: 

А2 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування за результатами попереднього звітного (податкового) періоду2 

А2.1 

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-)                    (р. А1 - р. А2) 

А3 

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період 

А4 

 

Податок на прибуток, отриманий від провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість патентів
                (позитивне значення ((р. А3 х р. 10 Податкової декларації / 100) - А4) 

А 

 

Доходи, отримані від провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти 

Б1 

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у р. Б1, у тому числі: 

Б2 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування за результатами попереднього звітного (податкового) періоду2 

Б2.1 

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-)                      (р. Б1 - р. Б2) 

Б3 

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період 

Б4 

 

Податок на прибуток, отриманий від провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів
                  (позитивне значення (р. Б3 х р. 10 Податкової декларації / 100) - Б4) 

Б 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Включається відповідно до статті 150 розділу III Кодексу

Керівник платника податку 

__________________
(підпис)

М. П. 

_________________________
 (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Зменшення нарахованої суми податку
(р. 13.1 + р. 13.2 + р. 13.5.1)
 

13 

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду 

13.1 

 

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті цього податку) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів 

13.2 ПК 

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді 

13.3 

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих звітних (податкових) періодах, не врахована у зменшення податку (р. 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку попереднього звітного (податкового) періоду) 

13.4 

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (р. 13.3 + р. 13.4), у тому числі: 

13.5 

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді 

13.5.1 

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (р. 13.5 - р. 13.5.1, переноситься до р. 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку за наступний звітний (податковий) період) 

13.5.2 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

Керівник платника податку 

___________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
 (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок податку на прибуток, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів

Підрозділи платника податку  

Код рядка 

Сума витрат 

Питома вага
гр. 3 / гр. 3 р. В
 

Нарахована сума податку2
гр. 5 р. В х гр. 4
 

Платник податку за консолідованою декларацією 

В 

 

Х 

 

Відокремлені підрозділи в цілому,
у тому числі: 

13.23 

 

 

 

Відокремлений підрозділ 

13.2.1 

 

 

 

Відокремлений підрозділ4 

13.2.2 

 

 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 У рядку В графи 5 відображається сума рядків 11 та 12 Податкової декларації, зменшена на суму рядків 13.1 та 13.5.1 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

3 Сума рядка 13.2 графи 5 цього додатка відображається у рядку 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

4 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів. 

Керівник платника податку 

____________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
 (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів2

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, у тому числі: 

 

Сума дивідендів, виплачена фізичним особам 

1.1 

 

Сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні 

1.2 

 

Сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування 

1.3 

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією 

 

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (р. 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік) 

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному періоді (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2 - р. 1.3 - р. 2 - р. 3) 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (р. 4 х р. 10 Податкової декларації / 100) 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься до р. 17 Податкової декларації) 

17 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком починаючи з 01.04.2011. 

Керівник платника податку 

____________________
(підпис)

М. П. 

______________________
 (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів 

Код рядка  

Сума доходів  

Ставка податку (%) згідно з Кодексом 

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4 

Сума податку
(гр. 3 х (гр. 4 / 100 або гр. 5 / 100))
 

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них: 

20 

 

х 

 

________5 

Проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом 

20.1 

 

15 

 

 

Дивіденди, які сплачуються резидентом 

20.2 

 

15 

 

 

Роялті 

20.3 

 

15 

 

 

Фрахт 

20.4 

 

 

 

Доходи від інжинірингу 

20.5 

 

15 

 

 

Лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди 

20.6 

 

15 

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна 

20.7 

 

15 

 

 

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами 

20.8 

 

15 

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності 

20.9 

 

15 

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності 

20.10 

 

15 

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода 

20.11 

 

15 

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України 

20.12 

 

15 

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї) 

20.13 

 

15 

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів 

20.14 

 

15 

 

 

Інші доходи 

20.15 

 

15 

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6 

20.16 

 

_______7 

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 

20.17 

 

х 

х 

х 

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями 

20.18 

 

х 

х 

х 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами 

20.19 

 

20 

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (р. 20.16 табл. 1)

N з/п 

Дата придбання цінних паперів 

Ціна придбання цінних паперів 

Номінальна вартість цінних паперів 

Сума прибутку
(гр. 4 - гр. 3)
 

Сума податку на прибуток
(гр. 5 х ___7 / 100)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.16 

Х 

Х 

Х 

 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Кодексу):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5 Переноситься до рядка 20 Податкової декларації.

6 Значення рядка 20.16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в р. 20.16 графи 5 таблиці 2. Значення р. 20.16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в р. 20.16 графи 6 таблиці 2.

7 Зазначається основна ставка податку на прибуток (р. 10 Податкової декларації). 

Керівник платника податку 

___________________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку(и)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування
                                                                                                          (р. 02 + р. 03)
 

01 

 

Дохід від операційної діяльності банківських установ 

02 ОД 

 

Інші доходи 

03 ІД 

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування
                                                                                             (р. 05 + р. 06 + р. 07)
 

04 

 

Витрати операційної діяльності банківських установ 

05 ОВ 

 

Інші витрати 

06 ІВ 

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року або від'ємне значення рядка 08 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)3 

07 

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (+, -)              (р. 01 - р. 04) 

08 

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) 

09 ТП 

 

Ставка податку на прибуток у відсотках 

10 

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню
                                      (р. 08 - р. 09 (при позитивному значенні) х р. 10 / 100) 

11 

 

Податок на прибуток, отриманий від провадження підприємницької діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість придбаних торгових патентів 

12 ТП 

 

Зменшення нарахованої суми податку на прибуток 

13 ЗП 

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період   (р. 11 + р. 12 - р. 13) 

14 

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 14 Податкової декларації за попередній податковий період) 

15 

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду          (р. 14 - р. 15) 

16 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи 

17 АВ 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (р. 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

18 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                                                                                               (р. 17 - р. 18) 

19 

  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період 

20 ПН 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

21 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього календарного кварталу                                                                                           (р. 20 - р. 21) 

22 

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(и)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 16 + р. 19) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (р. 16 + р. 19) Податкової декларації, яка уточнюється) (дані цього рядка переносяться до р. 23 Податкової декларації) 

01 

 

Сума штрафу (р. 01 х 5 %) (дані цього рядка переносяться до рядка 24 Податкової декларації) 

02 

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу (дані цього рядка переносяться до р. 25 Податкової декларації) 

03 

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((р. 16 + р. 19) Податкової декларації, яка уточнюється, - (р. 16 + р. 19) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (дані цього рядка переносяться до р. 26 Податкової декларації) 

04 

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється) (дані цього рядка переносяться до р. 28 Податкової декларації) 

05 

 

Сума штрафу (р. 05 х 5 %) (дані цього рядка переносяться до р. 29 Податкової декларації) 

06 

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу (дані цього рядка переносяться до р. 30 Податкової декларації) 

07 

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 22 Податкової декларації, яка уточнюється, - р. 22 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (дані цього рядка переносяться до р. 31 Податкової декларації) 

08 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Цей додаток заповнюється та подається у разі виправлення помилок у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, в якому(их) наводиться інформація про виправлену(і) помилку(и). За кожний звітний період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.

3 Включається відповідно до статті 150 розділу III Кодексу

Керівник платника податку 

___________________
(підпис)

М. П. 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос