Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об установлении (восстановлении) границ земельных участков в натуре (на местности) и их закреплении межевыми знаками

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам
Приказ от 25.02.2011 № 117

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

25.02.2011 

м. Київ 

N 117 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2011 р. за N 347/19085

Про затвердження Змін до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

Відповідно до статей 106, 107 Земельного кодексу України, статей 14, 55 Закону України "Про землеустрій", з метою удосконалення порядку встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року N 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за N 391/17686, що додаються.

2. Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, державним підприємствам, що належать до сфери управління Держкомзему, забезпечити неухильне виконання цього наказу.

3. Юридичному департаменту (Яроцька Е. М.) та Департаменту землеустрою (Краснолуцький О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова комісії
з проведення реорганізації
 

 
А. М. Кадомський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. М. Яцишина
 

 

Зміни до Інструкції
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

1. У пункті 1.3 розділу I:

в абзаці другому слова "та топографо-геодезичних робіт" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"межа земельної ділянки - сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки".

2. У розділі II:

2.1. Абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"каталоги координат та викопіювання з чергового кадастрового плану в актуальному стані.".

2.2. У пункті 2.8:

абзац другий після слів "необхідних для виконання робіт" доповнити словами "відомості про власників (користувачів) суміжних земельних ділянок";

абзац шостий після слова "матеріали" доповнити словом "польових".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками.

Межовий знак (додаток 3) - конструкція, яка складається з чотирьох деталей:

деталь 1 - металева марка у формі кола діаметром 50 мм та товщиною 1 мм. У центрі марки розміщений отвір для кріплення за допомогою закладного дюбеля (деталь 2) та стержня фіксуючого (деталь 3). За периметром кола угорі розміщений напис "МЕЖОВИЙ ЗНАК", унизу - "Україна". Під отвором нанесений номер межового знака з десяти символів, вище отвору нанесений унікальний ідентифікаційний штрих-код;

деталь 2 - закладний дюбель довжиною 120 мм з верхньою основою у формі кола діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

деталь 3 - стержень фіксуючий червоного кольору довжиною 127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

деталь 4 - стовпчик установочний (у розрізі хрестоподібний) висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру.

Межовий знак у скомплектованому вигляді призначений для закріплення меж земельних ділянок на ґрунтовому покриві.

У разі закріплення меж земельних ділянок, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а також на асфальтованій або бетонній поверхні стовпчик установочний (деталь 4) може не використовуватись, а закладний дюбель (деталь 2) в такому випадку встановлюється в отвір у твердій поверхні.".

3.2. Пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.18 вважати пунктами 3.3 - 3.17.

3.3. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Закладка межового знака при закріпленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ґрунтовій поверхні здійснюється на глибину, що дорівнює довжині стовпчика установочного, таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.

Закладка межового знака при закріпленні меж земельної ділянки, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а також на асфальтованій або бетонній поверхні здійснюється на глибину, що дорівнює довжині закладного дюбеля, таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.".

3.4. В абзаці третьому пункту 3.8 слова "у зв'язку зі створенням перешкод для руху пішоходів і транспортних засобів" та слово "тощо" виключити.

4. Абзац четвертий підпункту 5.7.2 пункту 5.7 розділу V виключити.

5. У додатку 2:

5.1. У таблиці "Список межових знаків, переданих на зберігання" графу "Вид знака" виключити.

5.2. У таблиці "Кроки межового знака N ___" слова "Вид межового знака" виключити.

6. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

7. Додатки 4, 5 виключити.

 

Директор Департаменту землеустрою 

О. В. Краснолуцький 

 

ЗРАЗОК МЕЖОВОГО ЗНАКА

  

ДЕТАЛЬ 1

  

ДЕТАЛЬ 2

 

ДЕТАЛЬ 3

 

ДЕТАЛЬ 4

 

Примітка. Розміри зазначено в міліметрах.

____________

Опрос