Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Фонда социальной защиты инвалидов и его территориальных отделений

Минтруда
Приказ от 21.02.2011 № 63
редакция действует с 21.07.2017

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2011 

м. Київ 

N 63 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 березня 2011 р. за N 346/19084

Про умови оплати праці працівників Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства соціальної політики України
від 1 лютого 2012 року N 48
,
 від 10 жовтня 2014 року N 749
,
 від 23 серпня 2016 року N 926
(зміни, внесені 
підпунктом 1 пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України
 від 23 серпня 2016 року N 926, набирають чинності з
1 грудня 2016 року),
від 25 квітня 2017 року N 694
,
від 29 травня 2017 року N 882

(З 1 грудня 2015 року підвищено в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 10 відсотків посадові оклади, розміри яких затверджено цим наказом, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року N 1264)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 49 "Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) та його територіальних відділень (далі - тервідділення) згідно з додатками 1 та 2.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1, 2 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого (якої) визначено в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 23.08.2016 р. N 926
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Абзац третій пункту 1 виключено

 (згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 29.05.2017 р. N 882)

2. Установити, що посадові оклади заступників керівників установлюються на 5 - 15 відсотків нижче ніж посадовий оклад керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом.

3. Надати право директору Фонду та керівникам тервідділень в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів (тарифних ставок);

б) надбавки:

у розмірі до 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

в) за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

ґ) доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Фонду, його заступникам, керівникам тервідділень, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

д) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

е) прибиральникам службових приміщень за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків місячного окладу;

є) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Фонду.

4. Преміювання директора Фонду, керівників тервідділень, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 23.08.2016 р. N 926)

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра
 

Л. Дроздова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу  сторони роботодавців
 на національному рівні 

О. Мірошниченко 

Перший заступник
Керівника СПО,
заступник Голови ФПУ
 

Г. В. Осовий 

 

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників Фонду соціального захисту інвалідів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень

Директор

9000

Перший заступник директора

8700

Заступник директора

8500

Головний бухгалтер

6800

Заступник головного бухгалтера

5800 - 6500

Начальник управління

6200 - 6500

Начальник відділу

5500 - 5700

Заступник начальника відділу

5400 - 5500

Завідувач сектору

4700 - 4900

Професіонали:
провідні: аналітик консолідованої інформації, інженер-електронник, інженер-програміст, інженер з організації та нормування праці, інженер-технолог, інженери інших спеціальностей, фахівець із соціальної роботи, фахівець із зв'язків з громадськістю і пресою, економіст, бухгалтер, фахівець з державних закупівель, юрисконсульт, аудитор, експерт з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності

4000 - 4200

Фахівці I категорії

3600 - 3800

Фахівці

3500 - 3600

Завідувач господарством, секретар керівника

2800 - 3000

Водій

2100 - 2200

Прибиральник службових приміщень

2100

 

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства соціальної політики України від 01.02.2012 р. N 48
,
 від 10.10.2014 р. N 749
,
 у редакції
наказів Міністерства соціальної
 політики України від 23.08.2016 р. N 926
,
 від 25.04.2017 р. N 694)

 

СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників територіальних відділень Фонду

 

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

(додаток 2 у редакції наказів Міністерства
 соціальної політики України від 23.08.2016 р. N 926
,
 від 25.04.2017 р. N 694)

Опрос