Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму отчетности N 1-ЗО "Отчет о деятельности учреждений для лиц, освобожденных из мест лишения свободы" и инструкцию по ее заполнению

Минтруда
Приказ от 21.02.2011 № 65
действует с 28.03.2011

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2011 

м. Київ 

N 65 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2011 р. за N 305/19043

Про внесення змін до форми звітності N 1-ЗО "Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі" та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми звітності N 1-ЗО "Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2006 N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за N 954/12828, та інструкції щодо її заповнення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Управлінню у справах бездомних громадян та інших груп ризику (О. Суліма):

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести наказ до відома Міністра праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації;

забезпечити подання Державному комітету статистики зведеної інформації в цілому по Україні та по регіонах щорічно до 1 березня.

3. Міністру праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щорічно до 20 січня.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Лушнікова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра
 

 
 
Л. Дроздова
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
 

 
 
В. Піщейко
 

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі
станом на 1 січня ____ року

Подають 

Терміни подання 

Установи для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, -
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державних адміністрацій, Управлінню праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської державної
адміністрації.

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державних адміністрацій, Управління праці та
соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації -
Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управлінню статистики в місті Севастополі.

Міністерство праці та соціальної політики України - Державному комітету
статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах 

до 15 січня

 
 
 
 
 
до 20 січня

 
 
 
 
 
 
 
до 1 березня 


Форма N 1-ЗО
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
17.07.2006 N 264
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 21.02.2011 N 65)
за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:

Найменування: ___________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
                                        (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

Розділ I. Діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та категорії обслугованих осіб

Установи 

N рядка 

Кількість установ (одиниць) 

У них 

Усього обслуго-
вано
(осіб)
 

У тому числі 

працездатних громадян працездатного віку 

непрацездатних громадян 

з них 

кількість ліжко - місць 

штатних працівників (осіб) 

громадян похилого віку 

інвалідів 

усього 

з них
соціаль-
них праців-
ників 

усього 

з них
жінок 

усього 

з них
жінок 

усього 

з них
жінок 

усього 

з них
жінок 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Усього 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них:
комунальної форми власності
 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приватної форми власності 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Відомості щодо проведеної соціальної роботи в установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Установи 

N ряд-
ка
 

Установа для осіб, звільнених з місць позбавлення волі 

чисель-
ність обслуго-
ваних осіб
 

усього надано послуг 

у тому числі 

надано соціально-побутові послуги 

надано інформаційні послуги 

направлено до органів праці та соціального захисту населення 

надано допомогу у відновленні документів 

направлено на реєстрацію місця проживання (перебування) 

надано допомогу у працевлаш-
туванні
 

направлено до закладів соціального захисту для бездомних громадян 

отри-
мали тимча-
сове або пос-
тійне житло
 

повер-
нулись у сім'ю
 

ночівля 

харчування 

одяг, взуття 

чисель-
ність обслуго-
ваних осіб 

кіль-
кість нада-
них пос-
луг 

всього (осіб) 

з них влашто-
вано до будинку-
інтер-
нату (осіб) 

всього (осіб) 

з них віднов-
лено (осіб) 

всього зверну-
лося (осіб) 

з них зареєст-
ровано (осіб) 

всього (осіб) 

з них праце-
влашто-
вано (осіб) 

всього (осіб) 

з них влашто-
вано (осіб) 

чисель-
ність обслуго-
ваних осіб 

кіль-
кість нада-
них пос-
луг 

чисель-
ність обслуго-
ваних осіб 

кіль-
кість нада-
них пос-
луг 

чисель-
ність обслуго-
ваних осіб 

кіль-
кість нада-
них пос-
луг 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Усього 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них:
комунальної форми власності
 

02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приватної форми власності 

03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за
заповнення форми звітності) 

_______________________________________________
(П. І. Б) 

телефон: ________________ факс: __________________ електронна пошта: ____________________ 

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та
інших груп ризику
 

 
 
О. Суліма
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЗО (річна)
"Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 1-ЗО (річна) "Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі" (далі - форма N 1-ЗО).

1.2. Звіт за формою N 1-ЗО один раз на рік станом на 1 січня наступного року складають установи для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, і до 15 січня відповідно подають звіт Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

1.3. Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації до 20 січня подають звіт по регіону Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

1.4. Міністерство праці та соціальної політики України до 1 березня подає Державному комітету статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

1.5. Установи приватної форми власності подають звіт у разі наявності договору про співпрацю між установою і місцевим органом влади або за власним бажанням.

1.6. При заповненні звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

1.7. Відповідальним за достовірність наведеної у формі інформації є керівник органу, що складає звіт, відповідно до вимог чинного законодавства.

II. Заповнення розділу I "Діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та категорії обслугованих осіб"

2.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 (за всіма графами відповідно).

2.2. У рядку 02:

у графі 1 указується загальна кількість установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, станом на кінець року;

у графі 2 указується кількість ліжко-місць для осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

у графі 3 указується загальна чисельність штатних працівників закладів станом на кінець року;

у графі 4 указується чисельність соціальних працівників з числа осіб, указаних у графі 3;

у графі 5 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до установи і були обслуговані нею протягом року (графа 5 = графа 6 + графа 8) (графа 5 рядка 01 (02, 03) розділу 1 = графа 1 рядка 01 (02, 03) розділу 2);

у графах 6 - 13 указується чисельність громадян за статусом з числа осіб, указаних у графі 5:

у графі 6 указується чисельність працездатних громадян працездатного віку (тобто усіх громадян, крім чоловіків старше 60 років, жінок старше 55 років, інвалідів I групи);

у графі 7 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графі 6;

у графі 8 указується чисельність непрацездатних громадян (графа 8 графа 10 + графа 12);

у графі 9 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графі 8;

у графі 10 указується чисельність громадян похилого віку;

у графі 11 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графі 10;

у графі 12 указується чисельність інвалідів;

у графі 13 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графі 12.

Якщо особа одночасно є громадянином похилого віку і має статус інваліда, вона зазначається як у графі 10, так і у графі 12. Так само для жінок - у графах 11 і 13. Тому значення у графах 10 і 12 (11 і 13) не підсумовуються у графі 8 (9), а кожна з граф 10 (11) і 12 (13) не може перевищувати дані графи 8 (9).

2.3. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі показники, що й у рядку 02, але лише для установ приватної форми власності.

III. Заповнення розділу II "Відомості щодо проведеної соціальної роботи в установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі"

3.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 (за всіма графами відповідно).

3.2. У рядку 02:

у графі 1 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до установи і були обслуговані нею протягом року (графа 1 і окремо взятих граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22; графа 1 рядка 01 (02, 03) розділу 2 = графі 5 рядка 01 (02, 03) розділу 1);

у графах 3, 5, 7, 9, 11 - 22 указується чисельність осіб, яким установою надано перелічені у графах 3 - 22 соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", та відомості щодо проведеної соціальної роботи протягом року (дані кожної з граф 3 - 22 не можуть перевищувати дані графи 2; графи 3 - 22 не сумуються):

у графі 2 указується кількість наданих послуг (враховуючи, що одна особа може отримувати декілька видів послуг та/або одну й ту саму послугу декілька разів) всім особам, які були обслуговані установою протягом року (графа 2 = графа 4 + графа 6 + графа 8 + графа 10);

у графі 3 указується чисельність осіб, які скористалися місцем для ночівлі в установі;

у графі 4 указується кількість наданих послуг особам, які скористалися місцем для ночівлі в установі;

у графі 5 указується чисельність осіб, які отримували безкоштовне або платне харчування в установі;

у графі 6 указується кількість наданих послуг особам, які отримували безкоштовне або платне харчування в установі;

у графі 7 указується чисельність осіб, які отримали одяг та/або взуття, надавані установою;

у графі 8 указується кількість наданих послуг особам, які отримали одяг та/або взуття, надавані установою;

у графі 9 указується чисельність осіб, яким надано інформаційні послуги працівниками установи;

у графі 10 указується кількість наданих послуг особам, яким надано інформаційні послуги працівниками установи;

у графі 11 указується чисельність осіб, направлених установою до територіальних органів (установ) праці та соціального захисту населення для улаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів;

у графі 12 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 11, які улаштувалися до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів;

у графі 13 указується чисельність осіб, яким надано допомогу у відновленні документів (направлено до органів реєстрації, територіальних органів внутрішніх справ тощо);

у графі 14 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 13, які відновили документи;

у графі 15 указується чисельність осіб, які звернулися до установи з потребою у реєстрації;

у графі 16 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 15, які зареєструвалися за адресою установи;

у графі 17 указується чисельність осіб, яким надано допомогу у працевлаштуванні працівниками установи, зокрема направлено до територіальних центрів зайнятості;

у графі 18 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 17, які працевлаштувалися;

у графі 19 указується чисельність осіб, яких було направлено із установи до закладів соціального захисту для бездомних громадян;

у графі 20 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 19, які улаштувалися до закладів соціального захисту для бездомних громадян;

у графі 21 указується чисельність осіб, які улаштувались жити окремо (наймають кімнату, квартиру, будинок, отримали постійне або тимчасове житло тощо);

у графі 22 указується чисельність осіб, які відновили свої сімейні зв'язки, повернулися в сім'ю.

3.3. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі показники, що й у рядку 02, але лише для установ приватної форми власності.

 

Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та інших груп ризику
 

 
 
О. Суліма
 

Опрос