Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине

Национальный банк
Постановление от 22.12.2010 № 573
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2010 

м. Київ 

N 573 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 березня 2011 р. за N 279/19017

Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 29 грудня 2017 року N 148)

Відповідно до статті 1087 Цивільного кодексу України, статей 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320, такі зміни:

1.1. У пункті 1.2 глави 1:

визначення термінів "картковий рахунок" та "корпоративна картка" виключити;

доповнити пункт після терміна "розрахунковий документ" таким терміном:

"сільськогосподарська продукція - товари, зазначені у групах 1 - 24 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах);".

1.2. У главі 2:

у пункті 2.3:

в абзаці другому слова "корпоративними картками" замінити словами "корпоративними спеціальними платіжними засобами";

підпункти "в" та "ґ" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "г" уважати підпунктом "в";

у пункті 2.4 слова "платіжні картки", "платіжної картки", "платіжними картками" замінити відповідно словами "спеціальні платіжні засоби", "спеціального платіжного засобу", "спеціальними платіжними засобами";

у пункті 2.12 слова "корпоративної платіжної картки", "особистої платіжної картки" замінити відповідно словами "корпоративного спеціального платіжного засобу", "особистого спеціального платіжного засобу", а також слова "карткового рахунку" замінити словами "поточного рахунку".

1.3. У главі 3:

у пункті 3.1 слова "платіжних карток" замінити словами "спеціальних платіжних засобів";

в абзаці четвертому пункту 3.5 слова "платіжних карток" замінити словами "спеціальних платіжних засобів";

абзац другий пункту 3.7 після слів "подальшого її переказу, є" доповнити словами "чек банкомата та";

в абзаці п'ятому пункту 3.10 слова "платіжними картками" замінити словами "спеціальними платіжними засобами".

1.4. Пункт 5.6 глави 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.14 уважати відповідно пунктами 5.6 - 5.13.

1.5. У пункті 6.4 глави 6 слова "корпоративних платіжних карток", "особистих платіжних карток" замінити словами "особистих спеціальних платіжних засобів", "корпоративних спеціальних платіжних засобів".

1.6. Абзац п'ятий примітки в додатку 1 доповнити словами "і без вставних аркушів".

1.7. У другому реченні абзацу третього примітки в додатку 5 слова "після слова "Перенос" виключити.

1.8. Додаток 7 після речення "Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність" доповнити реченнями такого змісту: "Усі наявні кошти комісією перевірено в моїй присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю".

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Р. В. Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. В. Дащенка.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр енергетики та
вугільної промисловості
 

 
Ю. А. Бойко
 

Голова Державної
податкової адміністрації України
 

 
В. Ю. Захарченко
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
О. С. Шнипко
 

Опрос